Pārlekt uz galveno saturu

Arhīvs

Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 171 11.13. punktu)

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datums
Līguma darbības beigu datums
Ventilācijas sistēmas un kondicionēšanas sistēmas apkopes un remonta darbiSIA “Klimat Komfort”,
Reģistrācijas numurs 40003681085
Līdz 9999,9916.05.2018.16.05.2019.

 

Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 171 11.13. punktu)

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datums
Līguma darbības beigu datums
Telpu un teritorijas ikdienas uzkopšanas, uzturēšanas pakalpojumu sniegšanaSIA “Cleanhouse”,
Reģistrācijas numurs 40003371991
Līdz 9999,9926.04.2018.31.05.2019.

 

Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 171 11.13. punktu)

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datums
Līguma darbības beigu datums
Fiziskās un tehniskās apsardzes nodrošināšanaSIA “Koblenz Drošība”,
Reģistrācijas numurs 40003317923
41994,0021.04.2018.30.04.2019.

 

Noslēgtie uzņēmuma līgumi saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu

Līguma priekšmets

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena euro (neieskaitot darba devēja sociālās iemaksas)

Līguma izpildes termiņš

Eksperta atzinuma sniegšana

Liliāna Civjāne

321.60

18.01.2018.

Piedalīties Zāļu reģistrācijas komisijas darbā

Juris Karpovs

242,00 euor/mēnesī, ja piedalījies vismaz vienu reizi vienā no attiecīgajā mēnesī notikušajām komisijas sēdēm

31.12.2018.

Piedalīties Zāļu reģistrācijas komisijas darbā

Valdis Pirsko

242,00 euor/mēnesī, ja piedalījies vismaz vienu reizi vienā no attiecīgajā mēnesī notikušajām komisijas sēdēm

31.12.2018.

Piedalīties Zāļu reģistrācijas komisijas darbā

Liene Šulce-Rēvele

242,00 euor/mēnesī, ja piedalījusies vismaz vienu reizi vienā no attiecīgajā mēnesī notikušajām komisijas sēdēm

31.12.2018.

ZVA dokumentu un tekstu tulkošana latviešu/angļu valodā

Katrīna Rutka

15,00 euro/ A4 lapa no vienas puses

31.12.2018.

Piedalīties kā ZVA nominētajam pārstāvim EMA Uzlaboto terapiju komitejas (CAT) darbā, apmeklēt komitejas sēdes, veikt EMA eksperta pienākumus.

Una Riekstiņa

214,00 euro/ par vienu dalības reizi

31.12.2018.

Piedalīties Zāļu reģistrācijas komisijas darbā

Una Riekstiņa

242,00 euor/mēnesī, ja piedalījusies vismaz vienu reizi vienā no attiecīgajā mēnesī notikušajām komisijas sēdēm

31.12.2018.

Veikt Humāno zāļu reģistrācijas komisijas priekšsēdētāja pienākumus

Juris Pokrotnieks

335,00 euor/mēnesī, ja piedalījies vismaz vienu reizi vienā no attiecīgajā mēnesī notikušajām komisijas sēdēm

31.12.2018.

Veikt Humāno zāļu reģistrācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus

Elmārs Rancāns

271,00 euor/mēnesī, ja piedalījies vismaz vienu reizi vienā no attiecīgajā mēnesī notikušajām komisijas sēdēm

31.12.2018.

Piedalīties kā ZVA nominētajam pārstāvim EMA Humāno zāļu komitejas (CHMP) darbā, apmeklēt komitejas sēdes, veikt EMA eksperta pienākumus

Juris Pokrotnieks

285.00 euro/par vienu dalības reizi

31.12.2018.

Pārvietot dokumentu mapes, datortehniku, mēbeles, veikt cita saimnieciskā rakstura darbus

Ainars Dīriņš

3,86 euro/h

30.06.2018.

Eksperta atzinuma sniegšana

Līga Saulīte

305.50

23.01.2018.

Zāļu reģistra, ZVA informatīvā izdevuma "Cito" maketēšana u.c. maketēšanas darbi

Uģis Desmitnieks

1) Latvijas Republikas Zāļu reģistra makets, kļūdu korekcija un drukas faila sagatavošana un Latvijas Republikas Zāļu reģistra elektroniskās versijas Excel faila sagatavošana –

600,00;

2) Publiskā pārskata maketa sagatavošana latviešu valodā un angļu valodā –

12,35 euro/par vienu lapu;

3) Zāļu informatīvā izdevuma "Cito" viena maketa maketēšana –

189,00;

4) Viena A4 formāta infografika un vienas web banera maketa sagatavošana –

52,00;

5) Elektroniskās apsveikumu kartiņas vai diploma maketa sagatavošana –

33,00;

6) Vienas A5 formāta brošūras maketa sagatavošana –

8,50 euro/ A4 lapa no vienas puses

11.04.2018.

Publiskā pārskata 2017 teksta rediģēšana, literārā apdare un pielāgošana.

Informatīvā izdevuma CITO teksta rediģēšana, literārā apdare un pielāgošana.

Jānis Loja

1) Publiskajam pārskatam -

4,27 euro/par vienu lapu (1800 zīmes, ieskaitot atstarpes);

2)Informatīvajam izdevumam CITO -

9.11 euro/par vienu lapu (1800 zīmes, ieskaitot atstarpes)

31.12.2018.

 

Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)

Līguma priekšmets

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena
(EUR bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Līguma noslēgšanas datums

Līguma darbības beigu datums

Neatkarīgo Interneta resursu numuru lietošanas uzturēšana

SIA "Telia Latvija",

Reģistrācijas numurs 40003057571

600.00

31.10.2017.

31.12.2023.

Zinātniska raksta sagatavošana ZVA izdevumam CITO

State Agency of Medicines of Estonia

350.00

04.01.2018.

15.01.2018.

3 e-paraksta viedkaršu iegādE

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”,

Reģistrācijas numurs

40003011203

128.93

25.01.2018.

26.01.2018.

Tipogrāfisko darbu veikšana un piegāde

SIA “ALEX PRINTING OFFICE",

Reģistrācijas numurs 40003662366

Līdz 9 999.99

22.02.2018.

21.02.2019.

GMP inspekcijas veikšana

JSC “Nizhpharm”,

Reģistrācijas numurs

1025203731937

2 891,76

21.03.2018.

14.05.2018.

 

 

Noslēgts līgums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotajā iepirkumā "Resursu vadības sistēmas Horizon uzturēšana"

Iepirkuma ID Nr.: ZVA 2018/1

 DOCLīgums

 

Noslēgts līgums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotajā iepirkumā "Tīkla resursu (Cisco ASR) piekļuves infrastruktūras uzturēšana"

Iepirkuma ID Nr.: ZVA 2018/2

 DOCLīgums

Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datums
Līguma darbības beigu datums

Optiskās šķiedras līnijas noma

SIA "Telia Latvija",

Reģistrācijas numurs 40003057571

3 975,00

07.12.2017.

21.03.2019.

Taksometra pakalpojumu sniegšana

SIA "Rīgas Taksometru parks",

Reģistrācijas numurs 40003018875

Līdz 3 999,99

28.12.2017.

31.12.2018.

Ceļojumu aģentūru pakalpojumu nodrošināšana

SIA "CWT Latvia",

Reģistrācijas numurs 40003098584

Bezmaksas

10.01.2018.

11.01.2019.

Ceļojumu aģentūru pakalpojumu nodrošināšana

SIA "Averoja",

Reģistrācijas numurs 40003305784

Bezmaksas

10.01.2018.

11.01.2020.

Rezerves datu pārraides pakalpojuma nodrošināšana

SIA "Latnet Serviss",

Reģistrācijas numurs 40003246457

Līdz 3 999,99

25.01.2018.

21.03.2019.

Dokumentu un citu datu nesēju iznīcināšana

A/S "BAO",

Reģistrācijas numurs 40003320069

Līdz 4 000,00

08.02.2018.

07.02.2019.

vai līdz brīdim, kad pasūtījumu apjoms ir sasniedzis kopējo līguma summas apjomu

Interneta Karšu pārlūka noma

SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta",

Reģistrācijas numurs 40003426448

1 413,00

14.02.2018.

28.02.2019.

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām

SIA "Droša darba garants",

Reģistrācijas numurs 40103894529

Līdz 9 999,99

14.02.2018.

15.09.2020.

Informācijas sistēmas LATMED autortiesību iegāde

SIA "Datorzinību centrs",

Reģistrācijas numurs 40003308066

7 000,00

01.03.2018.

31.03.2018.

Pasta pakalpojumu nodrošināšana un termināla lietošana

SIA "Express Group",

Reģistrācijas numurs 40203001034

Līdz 9 999,99

01.03.2018.

28.02.2020.

Higēnas iehārtu noma un servisa izmantošana

A/S "Berendsen Tekstils Serviss",

Reģistrācijas numurs 40003188248

Līdz 400,00

01.03.2018.

28.02.2019.

 

 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu:

Iepirkuma ID Nr.: ZVA 2018/1
Iepirkuma priekšmets: Resursu vadības sistēmas Horizon uzturēšana

 DOCLēmums

 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu:

Iepirkuma ID Nr.: ZVA 2018/2
Iepirkuma priekšmets: Tīkla resursu (Cisco ASR) piekļuves infrastruktūras uzturēšana

 DOCLēmums

 

Iepirkuma ID Nr. ZVA 2018/2:

"Tīkla resursu (Cisco ASR) piekļuves infrastruktūras uzturēšana"

 DOCNolikums

 

Iepirkuma ID Nr. ZVA 2018/1:

"Resursu vadības sistēmas Horizon uzturēšana"

 DOCNolikums

Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datums
Līguma darbības beigu datums
Arhīva plauktu atbrīvošana, demontāža, transportēšana un montāžaSIA “R.A.S.A. un KO”,
Reģistrācijas numurs 40003115278
Līdz 6000,0016.01.2018.28.02.2028.

 

Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datums
Līguma darbības beigu datums
Lifta tehniskā apkopeSIA “Latvijas lifts-Šindlers”,
Reģistrācijas numurs 50003109841
Līdz 1399,9928.12.2017.31.12.2020.

 

Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datums
Līguma darbības beigu datums
Videonovērošanas sistēmu iekārtu tehniskā apkope un remonta darbiSIA “Latakva Fire Service”,
Reģistrācijas numurs 40003847320
Līdz 1399,992.01.2018.31.12.2019. vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir iztērējis visu līguma summu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais

 

Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datums
Līguma darbības beigu datums
Ugunsgrēka automātiskās signalizācijas un sistēmu iekārtu tehniskā apkope un remonta darbiSIA “Latakva Fire Service”,
Reģistrācijas numurs 40003847320
Līdz 4999,9928.12.2017.31.12.2019. vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir iztērējis visu līguma summu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais

 

 

Noslēgts līgums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotajā iepirkumā "IBM Lotus Domino infrastruktūras risinājumu uzturēšana"

Iepirkuma ID Nr. ZVA 2017/11

 PDFLīgums

 

Noslēgts līgums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā rīkotajā iepirkumā "Divu faktoru autentifikācijas risinājuma (RSA) uzturēšana"

Iepirkuma ID Nr. ZVA 2017/13

 PDFLīgums

Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu )

Līguma priekšmets

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena
(EUR bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Līguma noslēgšanas datums

Līguma darbības beigu datums

Dalība Zāļu valsts aģentūras Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisijas darbā un pienākumu veikšana, kas noteikta Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisijas reglamentā

Dace Ķikute

163,00 euro/par vienu dalības reizi komisijā

12.12.2017.

31.12.2018.

Piedalīties kā ZVA nominētajam pārstāvim EMA Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas (CHMP) darbā, apmeklēt komitejas sēdes, veikt EMA eksperta pienākumus

Līga Saulīte

214,00 euro/par vienu dalības reizi

26.10.2017.

31.12.2018.

Apmācību kursu "Pētījumu statistiskās un zinātniskās izvērtēšanas pamatprincipi un novērtējuma ziņojumu sagatavošana" pasniegšana

Liliāna Civjāne

2180.00

24.10.2017.

31.01.2018.

Eksperta atzinuma sniegšana

Liliāna Civjāne

964.80

09.08.2017.

14.09.2017.

Iesākto saistību izpildi klīnisko pētījumu jomā

Inese Kaupere

8.23 euro/par vienu h

03.05.2017.

31.07.2017.

Publiskā pārskata 2016 teksta rediģēšana, literārā apdare un pielāgošana.

Informatīvā izdevuma CITO teksta rediģēšana, literārā apdare un pielāgošana

Jānis Loja

1) Publiskajam pārskatam -

4,27 euro/par vienu lapu (1800 zīmes, ieskaitot atstarpes);

2)Informatīvajam izdevumam CITO -

9.11 euro/par vienu lapu (1800 zīmes, ieskaitot atstarpes)

22.03.2017.

31.12.2017.

Eksperta atzinuma sniegšana

Juris Karpovs

964.80

15.03.2017.

10.04.2017.

Eksperta atzinuma sniegšana

Liliāna Civjāne

964.80

14.03.2017.

10.04.2017.

Piedalīties ZVA darba grupā

Liliāna Civjāne

766.04

08.02.2017.

05.06.2017.

Zāļu reģistra, ZVA informatīvā izdevuma "Cito" maketēšana u.c. maketēšanas darbi

Uģis Desmitnieks

1) Latvijas Republikas Zāļu reģistra makets, kļūdu korekcija un drukas faila sagatavošana un Latvijas Republikas Zāļu reģistra elektroniskās versijas Excel faila sagatavošana –

600,00;

2) Publiskā pārskata maketa sagatavošana latviešu valodā un angļu valodā –

13,00 euro/par vienu lapu;

3) Zāļu informatīvā izdevuma "Cito" viena maketa maketēšana –

199,20;

4) Viena A4 formāta infografika un vienas web banera maketa sagatavošana –

56,91;

5) Elektroniskās apsveikumu kartiņas vai diploma maketa sagatavošana –

35,57;

6) Vienas A5 formāta brošūras maketa sagatavošana –

9,00

14.02.2017.

31.12.2017.

Piedalīties ZVA darba grupā un veikt galvenā ziņotāja pienākumus

Juris Pokrotnieks

2880.00

07.02.2017.

07.06.2017.

Piedalīties ZVA darba grupā un veikt galvenā ziņotāja pienākumus

Juris Pokrotnieks

1567.50

06.02.2017.

04.08.2017.

Apmācības pakalpojumu sniegšana (lietišķā rakstveida angļu valoda)

Gunta Roziņa

1800.00

08.02.2017.

01.06.2017.

 

Noslēgts līgums Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit pirmās daļas 1. punkta kārtībā rīkotajā iepirkumā "Oracle licenču uzturēšana"

Iepirkuma ID Nr. ZVA 2017/6

 PDFLīgums

Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datums
Līguma darbības beigu datums
Lietotāja apmācības Cloud Study risinājuma abonēšana SIA "Corporate Systems", Reģistrācijas numurs 40103307781 826,00 27.11.2017. 26.11.2018. vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais
Lietišķās rakstveida angļu valodas mācību kursa pakalpojums Vita Valdmane 900,00 17.11.2017. 12.02.2018.
Dzeramā ūdens iekārtu noma un ūdens piegāde SIA "Markol", Reģistrācijas numurs 9000183618 Līdz 7000,00 06.11.2017. 02.11.2019. vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir iztērējis visu līguma summu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais
RIPE NCC – Interneta neatkarīgo resursu numerācijas izmantošana SIA "Telia Latvija", Reģistrācijas numurs 40003057571 Līdz 600,00 31.10.2017. 31.12.2023. vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir iztērējis visu līguma summu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais
Mediju monitorings un pieeja informatīvajiem materiāliem (ziņu aģentūru pakalpojumi) 2017. un 2018. gadā SIA "LETA", Reģistrācijas numurs 40003229349 Līdz 655,00 27.10.2017. 31.12.2018.
Integrētās pārvaldības sistēmas ISO 27001 sertifikācijas uzraudzības un ISO 9001 sertifikācijas uzraudzības audits SIA "BUREAU VERITAS LATVIA", Reģistrācijas numurs 50003304441 Līdz 1880,00 24.10.2017. Līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Revīzijas pakalpojumi SIA "Auditorfirma Padoms", Reģistrācijas numurs 40002056598 Līdz 4 500,00 15.08.2017. Līdz pušu saistību pilnīgai izpildei
Apmācības pēc papildus kvalifikācijas celšanas profesionālās pilnveides izglītības programmas “Grāmatvedības uzskaite saskaņā ar starptautiskiem standartiem” SIA "Latvikon", Reģistrācijas numurs 40003167602 Līdz 518,40 21.07.2017. 06.12.2017. vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais
Zāļu valsts aģentūras integrētās pārvaldības sistēmas dokumentu, stratēģiskās un plānošanas dokumentu izstrādāšana, uzturēšana un pilnveidošana, piedaloties noteiktu dokumentu izstrādes procesos SIA "Babybalt", Reģistrācijas numurs 40003795207 Līdz 9 990,00 26.04.2017. 31.12.2017. vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir iztērējis visu līguma summu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais
Arhivēšanas pakalpojumi SIA "RIATech", Reģistrācijas numurs 43603035090 Līdz 3 900,00 06.04.2017. 31.10.2017. vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais
Firmas “Millipore” kārtridžu un filtru iegāde Zāļu ekspertīzes laboratorijas vajadzībām SIA "Biotecha Latvia", Reģistrācijas numurs 40103648320 Līdz 9 999,99 24.03.2017. 23.03.2019. vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir iztērējis visu līguma summu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais
Datortīkla paplašināšanas un remonta darbi SIA "CT Komunikācijas", Reģistrācijas numurs 40003230723 Līdz 1 399,99 24.03.2017. 23.03.2020. vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir iztērējis visu līguma summu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais

 

 

Pieņemts lēmums par līguma slēgšanu:

Iepirkuma ID Nr.: ZVA 2017/6
Iepirkuma priekšmets: "Oracle licenču uzturēšana"

 DOCLēmums

Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)

Līguma priekšmets Piegādātāja nosaukums Līgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datums
Līguma darbības beigu datums
Elektroinstalācijas, elektroietaišu tehniskā apkope un remonta darbiSIA “Eltex”,
Reģistrācijas numurs 40103303667
Līdz 9999,997.12.2017.30.11.2019. vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir iztērējis visu līguma summu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais