Pārlekt uz galveno saturu

EKSPERTS - zāļu izplatīšanas jomā

ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

izsludina atklātu konkursu uz vakanto darbinieka amatu -
Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas eksperts
(uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis: Veikt klientu iesniegto pieteikumu zāļu ievešanas un izplatīšanas atļauju saņemšanai ekspertīzi.

Kods: 242209

Galvenie amata pienākumi:
•    izskatīt pieteikumus atļaujas saņemšanai un izvērtēt to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
•    ja nepieciešams, sagatavot papildu informācijas pieprasījumus, izskatīt papildu iesniegto informāciju un dokumentus,
•    sagatavot atļaujas Latvijā nereģistrēto zāļu izplatīšanai un zāļu paraugu importam,
•    veikt informācijas un datu ievadi Aģentūras informācijas sistēmas (ZVAIS) zāļu izplatīšanas informācijas modulī (ZIMPEX), veikt datu analīzi un kvalitātes pārbaudi, sagatavot informāciju publicēšanai.
•    izvērtēt un sagatavot atbildes uz klientu lūgumiem atļaut zāļu izplatīšanu citām valstīm paredzētajā iepakojumā

Prasības pretendentiem/- ēm:
•    2.līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība farmācija vai 2.līmeņa augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība ķīmijā vai medicīnā, kas papildināta ar praktiskā darba pieredzi farmācijas jomā
•    Vēlama 2 gadu praktiskā darba pietedze farmācijas jomā;
•    latviešu valodas zināšanas (C1, augstākā līmeņa 1.pakāpe), vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas (B1, vidējā līmeņa 1.pakāpe)
•    zināšanas par normatīvo aktu prasībām farmācijas jomā;
•    zināšanas par zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtību
•    zināšanas par valsts pārvaldes darba organizācijas principiem un administratīvo procesu
•    prasme strādāt ar Microsoft Office lietojumprogrammatūrām (Word, Excell, PowerPoint, u.c.) un pieredze darbā ar datu bāzēm
Augstu novērtēsim:
•    loģisku un izzinošu domāšanu, spēju detalizēti un rūpīgi iedziļināties problēmā,
•    prasmi ātri apgūt, analizēt un apkopot liela apjoma informāciju un prasmi argumentēt savu viedokli gan mutvārdos, gan rakstveidā
•    labas saskarsmes, sadarbības spējas
•    vēlmi apgūt jaunas zināšanas un profesionāli pilnveidoties
Mēs piedāvājam:
•    interesantu un atbildīgu darbu ar klīnisko pētījumu dokumentāciju un medicīnisko informāciju
•    kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas Latvijā un Eiropā
•    stabilu atalgojumu un piemaksas par augstiem darba rezultātiem
•    iespēju strādāt attālināti un izmantot elastīgo darba laiku
•    veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu un citas sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

Amatam noteikts 10.saimes “Ekspertīze” II līmenis un 9.mēnešalgu grupa, mēnešalga no  835 euro līdz 1190 euro pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt Zāļu valsts aģentūrai
līdz 2021.gada 19.jūnijam uz e-pasta adresi: personals@zva.gov.lv,
tālr. papildu informācijai 25408724.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Zāļu valsts aģentūra un Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi.