Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu patēriņa statistika (DDD)

Zāļu patēriņš pēc DDD uz 1000 iedzīvotājiem dienā 2018.–2022. gadā

 

Pārskats "Zāļu patēriņš pēc DDD / 1000 iedzīvotājiem dienā (DID) 2018.-2022. gadā" ir pieejams ŠEIT (Excel fails).

Pārskatā iekļautā zāļu patēriņa analīze veikta, izmantojot Pasaules Veselības organizācijas ieteikto ATĶ/DDD klasifikācijas sistēmu, kas sniedz iespēju standartizēt zāļu grupēšanu un patēriņa analīzei lietot starptautisku zāļu patēriņa vienību – DDD jeb definētā dienas deva (angl.: Defined Daily Dose). Lietojot šo klasifikācijas sistēmu, ir iespējams salīdzināt zāļu lietošanu starp pasaules reģioniem un valstīm, kā arī vērtēt tendences zāļu lietošanā ilgākā laika posmā un dažādos griezumos. DDD ir pieņemtā vidējā dienas balstdeva, kas lietota medikamenta galvenajai indikācijai pieaugušam pacientam.

Jāņem arī vērā, ka DDD patēriņš netiek rēķināts pilnīgi visām zālēm, bet tikai aptuveni 60% no visiem Latvijā pārdotajiem zāļu produktiem, kuru patēriņa aprēķinam ir piemērojamas PVO klasifikatora DDD. Šajā pārskatā DDD patēriņš ir izrēķināts Latvijā reģistrētām un paralēli importētām un izplatītām zālēm, izmantojot PVO apstiprinātās DDD, izņemot DDD, kas piešķirtas kombinētiem produktiem. Patēriņš DDD netiek rēķināts arī produktiem, kam DDD netiek piešķirtas, piemēram, lokāli lietojamām zālēm (dermatoloģiskiem līdzekļiem), serumiem, vakcīnām, pretaudzēju līdzekļiem, alergēnus saturošiem līdzekļiem, vispārējās un vietējās anestēzijas līdzekļiem un kontrastvielām.

Šajā pārskatā iekļauti zāļu patēriņa statistikas dati no 2018. līdz 2022. gadam un zāļu patēriņš ir izteikts definētajās dienas devās (DDD) uz 1000 Latvijas iedzīvotājiem dienā (DID). Aprēķini tika veikti saskaņā ar šobrīd spēkā esošo ATĶ/DDD klasifikatoru, kas stājās spēkā 2023. gada janvārī.

 

Zāļu patēriņa dati iegūti, apkopojot un analizējot Zāļu valsts aģentūrai sniegtos licencēto lieltirgotavu ikmēneša zāļu realizācijas pārskatus.


Zāļu patēriņa statistiku mēneša, ceturkšņa un gada griezumā, kā arī zāļu tirgus dinamiku aicinām skatīt tīmekļa vietnes sadaļā"Publikācijas un statistika > Oficiālā statistika".