Pārlekt uz galveno saturu

Ziņojumu statistika

Latvijā novēroto zāļu blakusparādību jeb blakņu datubāzi Zāļu valsts aģentūra veido kopš 2001. gada, un kopš 2004. gada ziņojumu informācija tiek nosūtīta arī uz Eiropas Savienības datubāzi EudraVigilance zāļu jaunu risku identificēšanai. Aģentūra ik gadu veic informācijas  analīzi Latvijas  datubāzē, tostarp par ziņošanas aktivitāti Latvijā.

2018. gadā saņemto zāļu blakusparādību ziņojumu skaits ir palielinājies līdz 659, kas ir par 11% vairāk nekā 2017. gadā.  No ārstniecības personām pērn tika saņemti 42 ziņojumi, bet no pacientiem – 34 ziņojumi.

 

Blakņu ziņojumi

 

Par vienu un to pašu blaknes gadījumu var tikt saņemti vairāki ziņojumi, jo viens un tas pats vai cits ziņotājs var iesniegt papildu ziņojumus. Tādēļ nozīmīgs rādītājs ir blakņu klīnisko gadījumu skaits, par ko Zāļu valsts aģentūrai konkrētā gadā ir ziņots.

Lai ikviens varētu iegūt datubāzē EudraVigilance  publicēto informāciju, Eiropas Zāļu aģentūra šo informāciju ievieto mājaslapā www.adrreports.eu.