Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu paralēlā izplatīšana

Zāļu paralēlā izplatīšana ir centralizētā reģistrācijas procedūrā reģistrēto zāļu izplatīšana Latvijas tirgū, kuras ievestas no Eiropas Ekonomikas zonas valsts, ja tās izplata zāļu vairumtirgotājs, kurš nav šo zāļu ražotājs, zāļu reģistrācijas īpašnieks vai viņa pilnvarots pārstāvis.

Paralēlais izplatītājs iesniedz Eiropas Zāļu aģentūrā paziņojumu par centralizēti reģistrētu zāļu paralēlo izplatīšanu atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras noteiktajai formai.

Lūdzam ņemt vēra, ka

Paralēlais izplatītājs saskaņā ar Ministru Kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 47 "Farmakovigilances kārtība" 20.3 punktu norīko koordinatoru, kas ir atbildīgs par šo noteikumu 20.1 un 20.2 punktā minēto prasību izpildi attiecībā uz izplatītajām zālēm, un iesniedz ZVA koordinatora kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, darbības vietas adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un faksa numurs (ja tāds ir)).

 

Papildu informācija

Eiropas Zāļu aģentūras mājaslapa

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība

Ministru Kabineta 2013. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 47 "Farmakovigilances kārtība"