Pārlekt uz galveno saturu

Projekti

 

Sabiedrības informēšanas kampaņa par zāļu starptautiskā nepatentētā nosaukuma izrakstīšanu

 

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – ZVA) kā Veselības ministrijas sadarbības partneris laika periodā no 2020. gada 15. marta līdz 30. oktobrim nodrošināja Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) -  „Sabiedrības informēšanas kampaņa par zāļu starptautiskā nepatentētā nosaukuma izrakstīšanu”, identifikācijas numurs VM 2019/35/ESF.


Projekta kopējais finansējums  - 197 545,01 eiro.


Projekta mērķis ir skaidrojot zāļu ar vispārīgo jeb starptautisko nepatentēto nosaukumu (SNN) izrakstīšanas kārtību kompensējamo zāļu (īpašajās) receptēs, samazināt pacientu līdzmaksājumus kompensācijas kārtības ietvarā par 15 miljoniem gadā no kampaņas īstenošanas uzsākšanas, palielināt SNN izrakstīšanu kompensējamo zāļu (īpašajās) receptēs līdz 70%  un veicināt mērķauditoriju izpratni par SNN izrakstīšanas nozīmību, tādējādi palielinot zāļu finansiālu pieejamību un racionālu zāļu lietošanu.


Plašāka informācija par projekta saturu pieejama: https://esparveselibu.lv/kampana/zini-un-neparmaksa

 

ESF fondu logotips