Pārlekt uz galveno saturu

Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana

Medicīniskās tehnoloģijas (MT) ir ārstniecībā izmantojamās metodes un medicīniskās ierīces. Ārstniecības iestādei, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus, jāizmanto tikai tādas MT, kuras ir apstiprinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

No 2019. gada 1. jūlija ārstniecībā izmantojamo MT apstiprināšanu veic Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra).