Pārlekt uz galveno saturu

Reģistrs

Zāļu klīnisko pētījumu reģistrs

 

Publiski ir pieejams Reģistrs par zāļu klīniskajiem pētījumiem Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, tai skaitā Latvijā. Šis tiešsaistes reģistrs sniedz publisku pieeju informācijai par klīniskajiem pētījumiem, kas reģistrēti Eiropas Savienības dalībvalstīs (ES), kā arī Īslandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā. Reģistrā publiskota informācija par II-IV fāzes pētījumiem pieaugušajiem un visiem pediatriskajiem klīniskajiem pētījumiem. Pirms tam informāciju par zāļu pētījumiem pacienti varēja saņemt tikai no sava ārstējošā ārsta, ja tas bija iesaistījies pētījuma veikšanā.

Reģistrs sniedz iespēju iedzīvotājiem atrast informāciju par pētījumiem pēc šādiem meklēšanas parametriem: valsts, vecums, dzimums, pētījuma fāze, pētījuma statuss, diagnoze u.c., kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina iespēju sazināties ar konkrētā pētījuma sponsoru.

Klīnisko pētījumu reģistrā pieejamā informācija tiek iegūta no ES klīnisko pētījumu datubāzes EudraCT. Šo informāciju sniedz klīniskā pētījuma sponsors, un tā ir klīniskā pētījuma pieteikuma sastāvdaļa, kas jāiesniedz kompetentajai institūcijai, lai iegūtu atļauju veikt klīnisko pētījumu. Kompetentā institūcija (Latvijā – Zāļu valsts aģentūra) ievieto sponsora sniegto informāciju EudraCT datubāzē, pievienojot klīniskā pētījuma atļaušanas un attiecīgās ētikas komitejas atzinuma datumu.

Katru gadu ES tiek apstiprināti aptuveni 4000 klīnisko pētījumu. Vairums no tiem ilgst 2-3 gadus, līdz ar to vienlaicīgi noris aptuveni 10 000 zāļu klīnisko pētījumu.