Pārlekt uz galveno saturu

Oficiālā statistika

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) nodrošina oficiālo statistiku, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem kritērijiem un ir iekļauta Oficiālās statistikas programmā. Vairāk par Oficiālās statistikas sistēmu var uzzināt Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
Aģentūra sagatavo kvalitatīvu oficiālo statistiku, ievērojot Oficiālās statistikas sistēmas kvalitātes politikā noteiktos principus: Oficiālās statistikas sistēmas KVALITĀTES POLITIKA.

 

Datu konfidencialitāte

Aģentūra nodrošina, ka uzņēmumu sniegtā informācija ir konfidenciāla, to aizsargā Statistikas likuma 17. pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālās statistikas pārvaldes vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku.
Uzņēmumu sniegtā informācija tiek izmantota Aģentūras vajadzībām savu funkciju izpildei un publicēta tikai kopsavilkumu veidā, izņemot gadījumus, kas paredzēti Statistikas likuma 19. pantā.
Darbinieki un ārpakalpojumu sniedzēji parakstās par informācijas neizpaušanu un ievēro konfidencialitātes prasības.

Oficiālās statistikas datu ieguves un apstrādes metodoloģija (metadati)

Aģentūra atbilstoši Oficiālās statistikas programmā noteiktajām prasībām nodrošina šādu statistiku:
1.    Zāļu realizācijas dati (euro)*;
1.1.     Zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums (mēnesis, Latvijā, ārpus Latvijas);
1.2.     Zāļu lieltirgotavu zāļu realizācijas apjoms vispārējā tipa aptiekām (mēnesis, Latvijā);
1.3.     Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu (mēnesis, Latvijā);
1.4.     Reģistrēto zāļu kopējais apgrozījums (mēnesis, Latvijā);
1.5.     Nereģistrēto zāļu kopējais apgrozījums (mēnesis, Latvijā);
Licencētas zāļu lieltirgotavas nepieciešamo informāciju iesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 18. punktu.

2.    Zāļu lieltirgotavu realizācijas apgrozījums (euro) gadā (Latvijā, ārpus Latvijas)**;

Zāļu lieltirgotavas nepieciešamo informāciju iesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr. 720 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā" 9.2 apakšpunktu.

3.    Aptieku realizācijas apgrozījums (euro) gadā (Latvijā)**;

Aptiekas nepieciešamo informāciju iesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr. 720 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā" 9.3 apakšpunktu.

4.    Zāļu ražotāju realizācijas apgrozījums (euro) gadā (Latvijā, ārpus Latvijas) **.
Zāļu ražotāji nepieciešamo informāciju iesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumu Nr. 720 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā" 9.1 apakšpunktu.

* Dati iegūti no Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēmas Zāļu patēriņa statistikas moduļa.
** Dati iegūti no uzņēmēju iesniegtajiem valsts statistikas pārskatiem (veidlapām).

Realizācijas apgrozījums - ieņēmumu summa no medikamentu realizācijas (pārdošanas).

Medikamenti - zāles, kas sagatavotas noteiktam ievadīšanas veidam konkrētā formā un kas tiek izplatītas ar konkrētu nosaukumu konkrētā iepakojumā.

Zāles - jebkura viela vai vielu salikums, kas uzrāda īpašības, kuras vajadzīgas, lai ārstētu cilvēku un dzīvnieku slimības vai veiktu šo slimību profilaksi, kā arī jebkura viela vai vielu salikums, ko var izmantot vai ievadīt cilvēkiem vai dzīvniekiem vai nu ar mērķi atjaunot, uzlabot vai pārveidot fizioloģiskās funkcijas, izraisot farmakoloģisku, imunoloģisku vai metabolisku iedarbību, vai noteikt medicīnisko diagnozi.

Ekstemporāli izgatavotas zāles - aptiekā izgatavotas zāles.

Aktīvā viela - jebkura viela vai vielu salikums, ko paredzēts izmantot zāļu ražošanā un zāļu izgatavošanā aptiekā un kas pēc izmantošanas zāļu ražošanā vai izgatavošanā kļūst par šo zāļu aktīvo sastāvdaļu, kura paredzēta farmakoloģiskas, imunoloģiskas vai metaboliskas darbības izraisīšanai, lai atjaunotu, uzlabotu vai pārveidotu fizioloģiskās funkcijas vai noteiktu medicīnisko diagnozi.

Viela - jebkura viela neatkarīgi no izcelsmes (cilvēku izcelsmes, piemēram, cilvēka asinis vai cilvēka asins pagatavojumi; dzīvnieku izcelsmes, piemēram, mikroorganismi, veseli dzīvnieki, orgānu daļas, dzīvnieku sekrēti, toksīni, ekstrakti, asins pagatavojumi; augu izcelsmes, piemēram, mikroorganismi, augi, augu daļas, augu izdalījumi, ekstrakti; ķīmiska viela, piemēram, ķīmiskie elementi, dabā sastopamās vai ķīmiskos pārveidojumos vai sintēzē iegūtas ķīmiskās vielas).

Pārējās preces - medicīniskās ierīces (medicīniskās iekārtas, instrumenti, aparāti, materiāli vai citi priekšmeti; zobārstniecības un zobu protezēšanas ierīces, instrumenti un materiāli; dezinfekcijas līdzekļi, optikas preces u.c.), higiēnas preces, uztura bagātinātāji, bērnu pārtika, diētiskie produkti, kosmētiskie līdzekļi u.c. preces.

 

Oficiālās statistikas publicēšanas kalendārs ir pieejams šeit