Pārlekt uz galveno saturu

Oficiālās statistikas publicēšanas kalendārs

Nr.

Oficiālās statistikas datu avots  

Publicējamā rādītāja nosaukums   

Publicējamā rādītāja detalizācija 

 Publicējamā rādītāja publicēšanas periodiskums

Publicēšanas datums (līdz)

1.

Zāļu lieltirgotavu ikmēneša zāļu realizācijas dati

Zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums (euro)

Latvijā, ārpus Latvijas

mēnesis

aiznākamā mēneša 15. datums

2.

Zāļu lieltirgotavu ikmēneša zāļu realizācijas dati

Zāļu lieltirgotavu zāļu realizācijas apjoms vispārējā tipa aptiekām (euro)

Kopā Latvijā

mēnesis

aiznākamā mēneša 15. datums

3.

Zāļu lieltirgotavu ikmēneša zāļu realizācijas dati

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu (euro)

Kopā Latvijā

mēnesis

aiznākamā mēneša 15. datums

4.

Zāļu lieltirgotavu ikmēneša zāļu realizācijas dati

Reģistrēto zāļu kopējais apgrozījums (euro)

Kopā Latvijā

mēnesis

aiznākamā mēneša 15. datums

5.

Zāļu lieltirgotavu ikmēneša zāļu realizācijas dati

Nereģistrēto zāļu kopējais apgrozījums (euro)

Kopā Latvijā

mēnesis

aiznākamā mēneša 15. datums

6.

Zāļu lieltirgotavu darbības rādītāji iepriekšējā gadā, Veidlapas

Zāļu lieltirgotavu realizācijas apgrozījums (euro)

Kopā Latvijā, ārpus Latvijas, medikamentu apgrozījums Latvijā, medikamentu apgrozījums ārpus Latvijas

gads

30. marts

7.Aptieku darbības rādītāji iepriekšējā gadā, VeidlapasAptiekās realizēto preču apgrozījums (euro)Kopā Latvijā, pēc preču veidiem: pa medikamentiem (lietošanai cilvēkiem), ekstemporāli izgatavotajām zālēm (izņemot citā aptiekā izgatavotās zāles) un pārējām precēmgads30. marts

8.

Zāļu ražotāju darbības rādītāji iepriekšējā gadā, Veidlapas

Zāļu ražotāju realizācijas apgrozījums (euro)

Kopā, Latvijā, ārpus Latvijas, medikamentu apgrozījums Latvijā, medikamentu apgrozījums ārpus Latvijas

gads

30. marts

 

Novirzes no publicēšanas laika (datuma) iespējamas jaunu pārskatu ieviešanas gadījumā vai arī esošo pārskatu būtisku izmaiņu gadījumos.
Informācija par izmaiņām tiks norādīta statistikas publicēšanas kalendārā.