Pārlekt uz galveno saturu

Prasības aptiekas telpām

Aptiekas telpas drīkst izvietot tikai ekspluatācija nodotā būvē/telpu grupā, kas atbilst būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Ēkai vai telpu grupai ir jābūt reģistrētai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrs) un tai ir jābūt piešķirtai noteiktai adresei, kura ir reģistrēta Valsts adrešu reģistrā (www.kadastrs.lv) .

Slēgta tipa aptiekas drīkst darboties telpu grupā ar Kadastrā reģistrētu lietošanas veidu – “1264-Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu telpu grupa”.

Vispārēja tipa aptiekas un to filiāles drīkst darboties telpu grupā ar Kadastrā reģistrētu lietošanas veidu – “1230-Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa”.

 

Prasības aptiekām un tās filiāles telpām

Aptiekai un aptiekas filiālei ir jābūt vismaz divām ieejām: viena – apmeklētājiem, pa kuru var iekļūt apmeklētāju apkalpošanas zālē un kura ir bez sliekšņa un piemērota iebraukšanai ar invalīdu vai bērnu ratiņiem; otra – preču piegādei.

Aptiekā un tās filiālē jābūt vismaz šādām telpām un īpaši izveidotām zonām:

 • apmeklētāju apkalpošanai zāle – apmeklētājiem paredzētā brīvā platība ne mazāka par 10 m2, kurā iekārtota apmeklētāju atpūtas zona (aptiekas filiālē – brīvā zona nedrīkst būt mazāka par 6 m2);
 • preču saņemšanas telpa ar karantīnas zonu;
 • darbinieku tualetes telpa ar izlietni, kuras ieeja nav no apmeklētāju apkalpošanas zāles vai zāļu izgatavošanas telpas (izņēmums – 1) ja aptieka atrodas ārstniecības iestādē, tad var izmantot ārstniecības iestādes darbinieku tualetes telpu; 2) ja aptiekas filiāle atrodas sabiedriskā ēkā, tad var izmantot ēkas darbinieku tualetes telpu);
 • preču uzglabāšanas zona apmeklētāju apkalpošanas zālē vai atsevišķa preču uzglabāšanas telpa;
 • brāķa zona nekvalitatīvo preču novietošanai, garderobes zona, telpu uzkopšanas inventāra uzglabāšanas zona (nedrīkst atrasties apmeklētāju apkalpošanas zālē, preču uzglabāšanas telpā vai zonā, zāļu izgatavošanas telpā).

Atkarībā no darbības specifikas un veicamajiem speciālās darbības nosacījumiem aptiekās vēl jāiekārto šādas telpas un zonas:

 • administratīvā telpa (vadītājas kabinets) – pilsētās funkcionējošās aptiekās;
 • zāļu izgatavošanas telpa (ja izgatavo nesterilās zāļu formas) vai telpas (ja izgatavo arī sterilās zāļu formas);
 • ārstniecības iestādes pieprasījumu saņemšanas un pasūtījumu komplektēšanas telpa – slēgta tipa aptiekās;
 • ārstniecības iestāžu pasūtījumu komplektēšanas zona, ja vispārēja tipa aptieka vai tās filiāle izplata zāles ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām – preču uzglabāšanas telpā vai zonā;
 • norobežota veselības paškontroles pakalpojumu sniegšanas zona (apmeklētāju apkalpošanas zālē) vai atsevišķa pakalpojumu sniegšanas telpa (ja pakalpojuma sniegšanā ir saskare ar asinīm);
 • slēgta atvilktne vai skapis psihotropo zāļu un vielu uzglabāšanai;
 • slēdzams ar signalizāciju aprīkots seifs vai pie sienas/grīdas piestiprināts metāla skapis narkotisko zāļu un vielu uzglabāšanai – ievieto atsevišķā telpā vai preču uzglabāšanas telpā, vai administratīvajā telpā, vai zāļu izgatavošanas telpā (izņēmums – ja aptiekā vai tās filiālē nav jābūt nevienai no šīm telpām, tad seifu var izvietot preču saņemšanas telpā).

 

Dokumenti, kas jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) saistībā ar aptiekas vai tās filiāles telpām

 • Aptiekas telpu plāns, kas sagatavots atbilstoši dokumentu noformēšanas prasībām (dokumenta nosaukums, sagatavošanas datums, izstrādātāja amats, paraksts un tā atšifrējums), un kurā attēlotas ieejas aptiekā, kā arī telpu identifikatori (piem., telpu numerācija, nosaukumi);
 • Aptiekas telpās iekārtoto zonu un veicamo darbību apraksts, kuru izstrādā, datē un paraksta aptiekas vadītājs;
 • Ja mainās aptiekas vadītājs vai telpu plānojums, vai telpu funkcionalitāte, tad licences turētājs ZVA iesniedz  aktualizētu aptiekas telpu plānu un aptiekas telpās veicamo darbību aprakstu.

 

Papildu informācija   

Farmācijas likums

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi

Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"

Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumu Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” pielikums “Būvju klasifikācija