Pārlekt uz galveno saturu

Preces, pakalpojumi līdz EUR 10 000

 

2018. gada 20.septembris


Noslēgti uzņēmuma līgumi saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu

Līguma priekšmets

Piegādātāja nosaukums

 

Līgumcena euro (neieskaitot darba devēja sociālās iemaksas)

 

Līguma izpildes termiņš

Piedalīties kā ZVA nominētajam pārstāvim EMA Augu izcelsmes zāļu komitejas (HMPC) darbā, apmeklēt komitejas sēdes, veikt EMA eksperta pienākumus.

Baiba Jansone

214,00 euro/ par vienu dalības reizi

31.12.2018.

Publiskā pārskata, ZVA informatīvā izdevuma "Cito" maketēšana u.c. maketēšanas darbi

Uģis Desmitnieks

1) Publiskā pārskata dizaina maketa sagatavošana latviešu valodā un angļu valodā –

12,35 euro/par vienu lapu;

2) Zāļu informatīvā izdevuma "Cito" viena maketa maketēšana –

189,00;

3) Viena A4 formāta infografika un vienas web banera maketa sagatavošana –

52,00;

4) Elektroniskās apsveikumu kartiņas vai diploma maketa sagatavošana –

33,00;

5) Vienas A5 formāta brošūras maketa sagatavošana –

8,50 euro/ A4 lapa no vienas puses

31.12.2018.

Eksperta atzinuma sniegšana

Liliāna Civjāne

321.60

13.07.2018.

 

 

 

  2018.gada 19. septembris


Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)

Līguma priekšmets

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena
(EUR bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Līguma noslēgšanas datums

Līguma darbības beigu datums

Laboratorijas ierīču iegāde Zāļu ekspertīzes laboratorijas vajadzībām

SIA “Faneks”,

Reģistrācijas numurs 40002012606

8 296,00

12.09.2018.

06.11.2018.

UV-VIS spektrofotometra iegāde Zāļu ekspertīzes laboratorijas vajadzībām

SIA “Quantum Latvija”,

Reģistrācijas numurs 40003418012

9 575,00

24.08.2018.

18.10.2018.

Arhivēšanas pakalpojumi

SIA “RIATech”,

Reģistrācijas numurs 43603035090

Līdz 4 000,00

10.08.2018.

31.07.2019. vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs pakalpojumu apmaksai ir izlietojis Līguma kopējo summu

Mācību semināra “Efektīvs vadītājs” vadīšana

SIA “Master Sales”,

Reģistrācijas numurs 40103677461

3 500,00

22.06.2018.

18.09.2018.

Hromatogrāfijas piederumu iegāde Zāļu ekspertīzes laboratorijas vajadzībām

SIA “Faneks”,

Reģistrācijas numurs 40002012606

Līdz 9 999,99

04.06.2018.

07.06.2020. vai līdz brīdim, kad Pircējs ir izlietojis līguma summu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais

Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

SIA “Radošo tehnoloģiju centrs”,

Reģistrācijas numurs 50103427691

Līdz 9 999,99

25.05.2018.

24.05.2019. vai līdz brīdim, kad Pircējs ir izlietojis līguma summu

Ārējo gāzesvadu sistēmu tehniskā apkope

A/S “Gaso”,

Reģistrācijas numurs 40203108921

Pirmajā gadā 474,17, turpmāk atbilstoši cenrādim un LVS 445 prasībām

25.04.2018.

Uz nenoteiktu laiku

 

 

2018. gada 30. jūlijs  


Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 171 11.13. punktu)

Līguma priekšmetsPiegādātāja nosaukumsLīgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datumsLīguma darbības beigu datums
Zāļu valsts aģentūras Administratīvās ēkas ovālā korpusa pārbūves un interjera dizaina projekta izstrādeSIA “LDU”, izpētes un projektēšanas birojs "KROKS",
Reģistrācijas numurs 40003055655
Līdz 9500,0025.06.2018.Projekta izstrāde-20.08.2018.
Autoruzraudzība-
Līdz projekta realizācijas beigām.

 

2018. gada 27. jūnijs  


Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 171 11.13. punktu)

Līguma priekšmetsPiegādātāja nosaukumsLīgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datumsLīguma darbības beigu datums
Maiņas paklāju nodrošinājumsSIA “Berendsen Tekstila Serviss”,
Reģistrācijas numurs 40003188248
Līdz 750,0025.06.2018.30.06.2019.

 

2018. gada 25. jūnijs  


Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 171 11.13. punktu)

Līguma priekšmetsPiegādātāja nosaukumsLīgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datumsLīguma darbības beigu datums
Specializētie tīrīšanas pakalpojumiSIA “Eco Baltia vide”,
Reģistrācijas numurs 40003309841
Līdz 9000,0022.06.2018.21.06.2020.

 

2018. gada 6. jūnijs  


Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 171 11.13. punktu)

Līguma priekšmetsPiegādātāja nosaukumsLīgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datumsLīguma darbības beigu datums
Zāļu valsts aģentūras īpašuma apdrošināšana“Seesam Insurance AS” Latvijas filiāle,
Reģistrācijas numurs 40103475609
733,0001.06.2018.10.06.2019.

 


Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 171 11.13. punktu)

 

Līguma priekšmetsPiegādātāja nosaukumsLīgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datumsLīguma darbības beigu datums
Ventilācijas sistēmas un kondicionēšanas sistēmas apkopes un remonta darbiSIA “Klimat Komfort”,
Reģistrācijas numurs 40003681085
Līdz 9999,9916.05.2018.16.05.2019.

 


Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr. 171 11.13. punktu)
 
Līguma priekšmetsPiegādātāja nosaukumsLīgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datumsLīguma darbības beigu datums
Telpu un teritorijas ikdienas uzkopšanas, uzturēšanas pakalpojumu sniegšanaSIA “Cleanhouse”,
Reģistrācijas numurs 40003371991
Līdz 9999,9926.04.2018.31.05.2019.

 


Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)

 

Līguma priekšmets

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena
(EUR bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

Līguma noslēgšanas datums

Līguma darbības beigu datums

Neatkarīgo Interneta resursu numuru lietošanas uzturēšana

SIA "Telia Latvija",

Reģistrācijas numurs 40003057571

600.00

31.10.2017.

31.12.2023.

Zinātniska raksta sagatavošana ZVA izdevumam CITO

State Agency of Medicines of Estonia

350.00

04.01.2018.

15.01.2018.

3 e-paraksta viedkaršu iegādE

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”,

Reģistrācijas numurs

40003011203

128.93

25.01.2018.

26.01.2018.

Tipogrāfisko darbu veikšana un piegāde

SIA “ALEX PRINTING OFFICE",

Reģistrācijas numurs 40003662366

Līdz 9 999.99

22.02.2018.

21.02.2019.

GMP inspekcijas veikšana

JSC “Nizhpharm”,

Reģistrācijas numurs

1025203731937

2 891,76

21.03.2018.

14.05.2018.

 

 


Noslēgtie uzņēmuma līgumi saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu

 

Līguma priekšmets

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena euro (neieskaitot darba devēja sociālās iemaksas)

 

Līguma izpildes termiņš

Eksperta atzinuma sniegšana

Liliāna Civjāne

321.60

18.01.2018.

Piedalīties Zāļu reģistrācijas komisijas darbā

Juris Karpovs

242,00 euor/mēnesī, ja piedalījies vismaz vienu reizi vienā no attiecīgajā mēnesī notikušajām komisijas sēdēm

31.12.2018.

Piedalīties Zāļu reģistrācijas komisijas darbā

Valdis Pirsko

242,00 euor/mēnesī, ja piedalījies vismaz vienu reizi vienā no attiecīgajā mēnesī notikušajām komisijas sēdēm

31.12.2018.

Piedalīties Zāļu reģistrācijas komisijas darbā

Liene Šulce-Rēvele

242,00 euor/mēnesī, ja piedalījusies vismaz vienu reizi vienā no attiecīgajā mēnesī notikušajām komisijas sēdēm

31.12.2018.

ZVA dokumentu un tekstu tulkošana latviešu/angļu valodā

Katrīna Rutka

15,00 euro/ A4 lapa no vienas puses

31.12.2018.

Piedalīties kā ZVA nominētajam pārstāvim EMA Uzlaboto terapiju komitejas (CAT) darbā, apmeklēt komitejas sēdes, veikt EMA eksperta pienākumus.

Una Riekstiņa

214,00 euro/ par vienu dalības reizi

31.12.2018.

Piedalīties Zāļu reģistrācijas komisijas darbā

Una Riekstiņa

242,00 euor/mēnesī, ja piedalījusies vismaz vienu reizi vienā no attiecīgajā mēnesī notikušajām komisijas sēdēm

31.12.2018.

Veikt Humāno zāļu reģistrācijas komisijas priekšsēdētāja pienākumus

Juris Pokrotnieks

335,00 euor/mēnesī, ja piedalījies vismaz vienu reizi vienā no attiecīgajā mēnesī notikušajām komisijas sēdēm

31.12.2018.

Veikt Humāno zāļu reģistrācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus

Elmārs Rancāns

271,00 euor/mēnesī, ja piedalījies vismaz vienu reizi vienā no attiecīgajā mēnesī notikušajām komisijas sēdēm

31.12.2018.

Piedalīties kā ZVA nominētajam pārstāvim EMA Humāno zāļu komitejas (CHMP) darbā, apmeklēt komitejas sēdes, veikt EMA eksperta pienākumus

Juris Pokrotnieks

285.00 euro/par vienu dalības reizi

31.12.2018.

Pārvietot dokumentu mapes, datortehniku, mēbeles, veikt cita saimnieciskā rakstura darbus

Ainars Dīriņš

3,86 euro/h

30.06.2018.

Eksperta atzinuma sniegšana

Līga Saulīte

305.50

23.01.2018.

Zāļu reģistra, ZVA informatīvā izdevuma "Cito" maketēšana u.c. maketēšanas darbi

Uģis Desmitnieks

1) Latvijas Republikas Zāļu reģistra makets, kļūdu korekcija un drukas faila sagatavošana un Latvijas Republikas Zāļu reģistra elektroniskās versijas Excel faila sagatavošana –

600,00;

2) Publiskā pārskata maketa sagatavošana latviešu valodā un angļu valodā –

12,35 euro/par vienu lapu;

3) Zāļu informatīvā izdevuma "Cito" viena maketa maketēšana –

189,00;

4) Viena A4 formāta infografika un vienas web banera maketa sagatavošana –

52,00;

5) Elektroniskās apsveikumu kartiņas vai diploma maketa sagatavošana –

33,00;

6) Vienas A5 formāta brošūras maketa sagatavošana –

8,50 euro/ A4 lapa no vienas puses

11.04.2018.

Publiskā pārskata 2017 teksta rediģēšana, literārā apdare un pielāgošana.

Informatīvā izdevuma CITO teksta rediģēšana, literārā apdare un pielāgošana.

Jānis Loja

1) Publiskajam pārskatam -

4,27 euro/par vienu lapu (1800 zīmes, ieskaitot atstarpes);

2)Informatīvajam izdevumam CITO -

9.11 euro/par vienu lapu (1800 zīmes, ieskaitot atstarpes)

31.12.2018.

 

 


Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)

 

Līguma priekšmetsPiegādātāja nosaukumsLīgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datumsLīguma darbības beigu datums

Optiskās šķiedras līnijas noma

SIA "Telia Latvija",

Reģistrācijas numurs 40003057571

3 975,00

07.12.2017.

21.03.2019.

Taksometra pakalpojumu sniegšana

SIA "Rīgas Taksometru parks",

Reģistrācijas numurs 40003018875

Līdz 3 999,99

28.12.2017.

31.12.2018.

Ceļojumu aģentūru pakalpojumu nodrošināšana

SIA "CWT Latvia",

Reģistrācijas numurs 40003098584

Bezmaksas

10.01.2018.

11.01.2019.

Ceļojumu aģentūru pakalpojumu nodrošināšana

SIA "Averoja",

Reģistrācijas numurs 40003305784

Bezmaksas

10.01.2018.

11.01.2020.

Rezerves datu pārraides pakalpojuma nodrošināšana

SIA "Latnet Serviss",

Reģistrācijas numurs 40003246457

Līdz 3 999,99

25.01.2018.

21.03.2019.

Dokumentu un citu datu nesēju iznīcināšana

A/S "BAO",

Reģistrācijas numurs 40003320069

Līdz 4 000,00

08.02.2018.

07.02.2019.

vai līdz brīdim, kad pasūtījumu apjoms ir sasniedzis kopējo līguma summas apjomu

Interneta Karšu pārlūka noma

SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta",

Reģistrācijas numurs 40003426448

1 413,00

14.02.2018.

28.02.2019.

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām

SIA "Droša darba garants",

Reģistrācijas numurs 40103894529

Līdz 9 999,99

14.02.2018.

15.09.2020.

Informācijas sistēmas LATMED autortiesību iegāde

SIA "Datorzinību centrs",

Reģistrācijas numurs 40003308066

7 000,00

01.03.2018.

31.03.2018.

Pasta pakalpojumu nodrošināšana un termināla lietošana

SIA "Express Group",

Reģistrācijas numurs 40203001034

Līdz 9 999,99

01.03.2018.

28.02.2020.

Higēnas iehārtu noma un servisa izmantošana

A/S "Berendsen Tekstils Serviss",

Reģistrācijas numurs 40003188248

Līdz 400,00

01.03.2018.

28.02.2019.

 


Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)

 

Līguma priekšmetsPiegādātāja nosaukumsLīgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datumsLīguma darbības beigu datums
Arhīva plauktu atbrīvošana, demontāža, transportēšana un montāžaSIA “R.A.S.A. un KO”,
Reģistrācijas numurs 40003115278
Līdz 6000,0016.01.2018.28.02.2028.

 


Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)

 

Līguma priekšmetsPiegādātāja nosaukumsLīgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datumsLīguma darbības beigu datums
Lifta tehniskā apkopeSIA “Latvijas lifts-Šindlers”,
Reģistrācijas numurs 50003109841
Līdz 1399,9928.12.2017.31.12.2020.

 


Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)

 

Līguma priekšmetsPiegādātāja nosaukumsLīgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datumsLīguma darbības beigu datums
Videonovērošanas sistēmu iekārtu tehniskā apkope un remonta darbiSIA “Latakva Fire Service”,
Reģistrācijas numurs 40003847320
Līdz 1399,992.01.2018.31.12.2019. vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir iztērējis visu līguma summu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais

 

 


Informācija par noslēgto līgumu (saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu)

 

Līguma priekšmetsPiegādātāja nosaukumsLīgumcena
(EUR bez PVN)
 Līguma izpildes termiņš
 Līguma noslēgšanas datumsLīguma darbības beigu datums
Ugunsgrēka automātiskās signalizācijas un sistēmu iekārtu tehniskā apkope un remonta darbiSIA “Latakva Fire Service”,
Reģistrācijas numurs 40003847320
Līdz 4999,9928.12.2017.31.12.2019. vai līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir iztērējis visu līguma summu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais