Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskā sadarbība

Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) valde un dalība EMA komitejās un darba grupās

Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas darbā

CHMP

Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas Zāļu kvalitātes jautājumu darba grupā

CHMP Quality Working Party

Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas Zāļu drošības jautājumu darba grupā

CHMP Safety Working Party

Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas Bioloģisko produktu darba grupā

CHMP Biologics Working Party

Cilvēkiem paredzēto zāļu komitejas Asins produktu darba grupā

CHMP Blood Products Working Party

Dokumentu kvalitātes pārbaudes darba grupā

CHMP Working Group on Quality Review of Documents

Darba grupā par Aktīvo vielu pamatlietu procedūrām

ASMF

Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas darbā

PRAC

Pediatrijas komitejas darbā

PDCO

Retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu komitejas darbā

Committee for Orphan Medicinal Products

Augu izcelsmes zāļu komitejas darbā

HMPC

Uzlaboto terapiju komitejas darbā

CAT

Labas klīniskās prakses inspektoru darba grupā

GCP Inspectors Working Group

Zāļu blakusparādību monitoringa datubāzes izveides darba grupā

EudraVigilance Telematics Implementation Group

IT direktoru darba grupā

IT Directors Group

Labas ražošanas prakses inspektoru sanāksmēs

GMDP Inspectors Working Group

Farmakovigilances inspektoru sanāksmēs

PhV Inspectors Working Group

Cilvēkiem paredzēto zāļu Onkoloģijas darba grupā

CHMP Oncology Working Group

 

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas zāļu aģentūras

Zāļu aģentūru vadītāju sanāksmes un Starptautiskā Zāļu aģentūru konferenceHMA
ICDRA

 

Zāļu aģentūru vadītāju sanāksmes (HMA) darba grupas

Homeopātisko zāļu darba grupaHMPWG
Humāno zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizētās procedūras koordinācijas grupaCMD (H)
Klīnisko pētījumu sekmēšanas darba grupaCTFG
Eiropas zāļu aģentūru kvalitātes vadītāju daba grupaWGQM
Eiropas zāļu aģentūru Farmakovigilances auditu veicināšanas grupaPAFG
Komunikācijas profesionāļu darba grupaWGCP

 

Eiropas Komisijas komitejas un darba grupas

Pastāvīgās komitejasStanding Committee
Farmaceitiskās komitejas sanāksmes 
Darba grupa paziņojumu pieteikumu iesniedzējamNotice to Applicants
Ad hoc grupa par Direktīvas 2001/20/EK īstenotajām vadlīnijāmImplementing guidelines for Directive 2001/20/EC ad hoc group
Prekursoru darba grupaDrug Precursors Working Group
Eiropas zāļu aģentūru sadarbība par juridiskiem jautājumiemEMACOLEX
Kompetento iestāžu sanāksmes par cilvēka asinīm, audiem un šūnām, orgāniemCompetent Authorities on Substances of Human Origin Expert Group
Medicīnisko ierīču ekspertu grupas sanāksmesMDEG - Medical Device Expert Group
Medicīnisko ierīču klīniskās izpētes un novērtēšanas darba grupas sanāksmesWG on Clinical Investigation and Evaluation
Medicīnisko ierīču vigilances ekspertu darba grupas sanāksmesMD Vigilance Experts Group
Medicīnisko ierīču komitejas sanāksmesMedical Devices Committee

 

Eiropas Padome

Profesionālā līmeņa pārbaudes programmas, ko organizē Eiropas Zāļu Kvalitātes Direktorāts (EDQM)PTS
EP Oficiālo medikamentu kontroles laboratoriju apmācības un gada sēdēs, iesniedzot gada atskaiti par savu darbībuOMCL Annual Meeting
Eiropas Zāļu Kvalitātes Direktorāta Eiropas Farmakopejas komisijas sesijas 
Eiropas Zāļu Kvalitātes Direktorāta gada sēde, kas veltīta Centralizēti reģistrētajiem produktiem (CAP)CAP Annual Meeting
Eiropas Zāļu Kvalitātes Direktorāta Farmakopejas atbilstības sertifikāta dokumentācijas izvērtēšanas sesijasCEP
Savstarpējās atzīšanas procedūrā un decentralizētā procedūrā (MRP/DCP) reģistrēto zāļu kvalitātes kontroles programma, kuru koordinē Eiropas Medikamentu Kvalitātes DirektorātsMRP/DCP Testing Programme
Centralizēti reģistrēti produktu (CAP) testēšanas programmaCAP Testing Programme
Eiropas Tirgus Uzraudzības programma, kuru koordinē Eiropas Zāļu kvalitātes DirektorātsMarket Surveillance Study (MSS)
Padomes zāļu un medicīnisko ierīču darba grupaCouncil’s Working Party on Pharmaceuticals and Medical Devices
Eiropas Zāļu Kvalitātes Direktorāta Farmācijas un Farmaceitiskās aprūpes komiteja 

 

Baltijas valstu zāļu aģentūras