Pārlekt uz galveno saturu

Citas iepirkumu procedūras

Sarunu procedūras ID Nr. ZVA 2018/9:
„EURS licences uzturēšana”
ziņojums