Pārlekt uz galveno saturu

Personas datu apstrādes paziņojums

Par mums
Zāļu valsts aģentūra (turpmāk Aģentūra)
reģistrācijas numurs: 90001836181,
adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003.

Mūsu darbības mērķis nodrošināt kvalitatīvus un pamatotus pakalpojumus veselības aprūpē izmantojamo ārstniecības līdzekļu, cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgānu ieguves un izmantošanas vietu, kā arī farmaceitiskās darbības uzņēmumu novērtēšanā atbilstoši valsts un sabiedrības interesēm veselības aprūpes nozarē.

 

Jūsu privātums un uzticība mums ir svarīga
Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju.

Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt  personas datu aizsardzības regulējuma prasību, vadlīniju un kārtības ievērošanu.

Mēs aizsargājam Jūsu personisko informāciju un ievērojam konfidencialitāti visā, ko mēs darām. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, kā mēs tos izmantosim, un sniegsim informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar mums varat sazināties.

Šajā dokumentā tiks publicētas visas izmaiņas Aģentūras privātuma politikā (ja tādas tiks veiktas), un būs pieejamas Jums Aģentūras tīmekļa vietnē zva.gov.lv.

 

Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ?

a)    Pakalpojuma sniegšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu, ka Jūs saņemat mūsu pakalpojumus. Ja Jūs neiesniegsiet mums pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos Jūsu personas datus, mūsu pakalpojumu Jūs nevarēsiet saņemt.

Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi. Mēs nevaram garantēt pakalpojumu sniegšanu, ja Jūs iesniedzat neprecīzus datus.

Personas datu kategorijas  Juridiskais pamats
Personiskā informācija (vārds, uzvārds)
Kontaktinformācija (adrese; e-pasta adrese)
Norēķinu konts  
Pakalpojuma nodrošināšana un  Aģentūrai deleģēto pienākumu un funkciju nodrošināšana
Tālruņa numurs   Jūsu piekrišana
Ziņas par veselībuAģentūrai deleģēto pienākumu un funkciju nodrošināšana
ersonu apliecinoša dokumenta (pase vai personas apliecība) veidsLikumiskais pienākums identificēt personas

b)    Videonovērošana

Mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat mūsu pakalpojumu sniegšanas vietu (Rīgā, Jersikas ielā 15), gan Jūsu personiskās, gan mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Videonovērošana tiek veikta pēc striktiem drošības un privātuma noteikumiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un aprīkojumu. Videonovērošanas ieraksti mūsu sistēmās tiek glabāti 30 kalendārās dienas.

Personas datu kategorija   Juridiskais pamats
Biometrijas dati (sejas attēls)    Mūsu likumīgā interese un vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība

c)    Informatīvie materiāli
Ar Jūsu piekrišanu mēs Jūs informējam par mūsu jaunumiem un aktualitātēm, kuras publicētas Aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Jaunumi”.

Personas datu kategorija   Juridiskais pamats
Kontaktinformācija (e-pasta adrese)   Jūsu piekrišana

d)    Sīkdatnes (Cookies)
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmainot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Mūsu sīkdatņu politika ir pieejama šeit.

Personas datu kategorija   Juridiskais pamats
Tīmekļa vietnes lietotāju paradumu statistikaJūsu piekrišana izmantojot pārlūka konfigurāciju

Aģentūrā saņemtie personas dati tiek apstrādāti veicot:

 • grāmatvedības uzskaiti (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • personāllietu uzskaiti (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • personāla atlases konkursu pieteikumu izvērtēšanu (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli)
 • saņemto un nosūtīto dokumentu uzskaiti (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • saņemto un nosūtīto dokumentu arhivēšanu (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli)
 • zāļu reģistrācijas apliecību īpašnieku un to pilnvaroto pārstāvju uzskaiti (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • zāļu klīnisko pētījumu veicēju un to uzraudzības uzskaiti (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • prekursoru operatoru reģistrācijas karšu un speciālo atļauju (licenču) darbam ar prekursoriem uzskaiti (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • atļauju izsniegšanas uzskaiti Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu izmantošanai medicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai vai apmācībai (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • aptieku, zāļu lieltirgotavu, zāļu ražošanas uzņēmumu un personu, kas veic starpniecības darījumus ar cilvēkiem paredzētajām zālēm, datu uzskaiti speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai, pārreģistrācijai, apturēšanai un anulēšanai (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • I klases, in vitro diagnostikas un pēc pasūtījuma ražotu medicīnisko ierīču ražotāju, kā arī medicīnisko ierīču (kurām ir CE marķējums) sistēmu vai procedūru komplektu komplektētāju, kura komercdarbības vieta reģistrēta Latvijas Republikā uzskaiti (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu veicēju un to uzraudzības uzskaiti (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) vai viņa pilnvarotā pārstāvja, medicīnisko ierīču ražotāja vai viņa pilnvarotā pārstāvja, zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotāja vai viņa pilnvarots pārstāvja uzskaiti (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas vietu pilnvaroto pārstāvju uzskaiti (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • cilvēka audu, šūnu, orgānu ieguves, izmantošanas un uzglabāšanas vietu pilnvaroto pārstāvju uzskaiti (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);

kā arī nodrošinot:

 • pacientu, veselības aprūpes speciālistu ziņojumu par novērotām iespējamām zāļu blakusparādībām saņemšanu, izvērtēšanu, apstrādi, uzkrāšanu, un ziņojumos iekļauto datu apmaiņu ar reģistrācijas apliecību īpašniekiem, veselības aprūpes speciālistiem un citām EEZ valstīm farmakovigilances ietvaros (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • pacientu, veselības aprūpes speciālistu ziņojumu par novērotām iespējamām medicīnisko ierīču lietošanas blakusparādībām saņemšanu, apstrādi, uzkrāšanu, un ziņojumos iekļauto datu apmaiņu ar medicīnisko ierīču ražotājiem, izplatītājiem,  veselības aprūpes speciālistiem un citām EEZ valstīm medicīnisko ierīču vigilances ietvaros
 • veselības aprūpes speciālistu ziņojumu par novērotām nopietnām blaknēm vai nevēlamiem notikumiem donoriem vai personām, kuras saņem asinis vai asins komponentus (recipientiem) saņemšanu, apstrādi, uzkrāšanu, un ziņojumos iekļauto datu apmaiņu ar veselības aprūpes speciālistiem un citām EEZ valstīm hemovigilances ietvaros (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • veselības aprūpes speciālistu ziņojumu par iespējamām nopietnām nevēlamām blaknēm un iespējamiem nopietniem nevēlamiem notikumiem, kā arī  ziņojumu par nopietnām nevēlamām blaknēm un nopietniem nevēlamiem notikumiem kas saistīti ar audu un šūnu ieguvi, testēšanu, apstrādi, uzglabāšanu un izplatīšanu vai to izmantošanu cilvēkiem saņemšanu, apstrādi, uzkrāšanu, un ziņojumos iekļauto datu apmaiņu ar veselības aprūpes speciālistiem un citām EEZ valstīm biovigilances ietvaros (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • veselības aprūpes speciālistu ziņojumu par iespējamām nopietnām nevēlamām blaknēm un nopietniem nevēlamiem notikumiem kas saistīti ar jebkuru cilvēka orgāna izmantošanas posmu no ziedošanas līdz transplantācijai saņemšanu, apstrādi, uzkrāšanu, un ziņojumos iekļauto datu apmaiņu ar veselības aprūpes speciālistiem un citām EEZ valstīm biovigilances ietvaros (jaukti – gan elektroniski, gan manuāli);
 • normatīvajos aktos komersantiem noteikto iesniedzamo un augstāk neuzskaitīto ziņu un datu apkopošanu, analizēšanu, izvērtēšanu, apstrādi un uzglabāšanu;
 • video novērošanā iegūto datu apstrādi (elektroniski).

 

No kādiem avotiem mēs savācam personas datus?
Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat mums pirms mūsu pakalpojuma saņemšanas, kad Jūs apmeklējat mūsu pakalpojumu sniegšanas vietas (videonovērošana) un mūsu mājaslapu, kā arī saņemam no uzņēmumiem un iestādēm, kas sniedz pakalpojumus mums vai ir iesaistīti Jūsu izvēlētā mūsu pakalpojuma nodrošināšanas izpildē piemēram Iekšlietu ministrijas informācijas centrs, Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Veselības inspekcija.

 

Kam mēs nododam Jūsu personas datus?
a)    Pakalpojumu sniedzējiem un sadarbības partneriem
Tehniskā atbalsta pakalpojumu sniedzēji Aģentūras darbības un funkciju nodrošināšanai, datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtu līgumu.

Lai pildītu savas saistības un normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem un iestādēm, kas sniedz pakalpojumus mums vai ir iesaistīti Jūsu izvēlētā mūsu pakalpojuma nodrošināšanas izpildē, piemēram, Veselības ministrijai, Veselības inspekcijai, Iekšlietu ministrijas informācijas centram, Finanšu ministrijai, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts kontrolei, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Iepirkumu un uzraudzības birojam, Uzņēmumu reģistram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, Latvijas nacionālajam arhīvam u.c.

Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvo aktu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem, izņemot pakalpojumu sniegšanā mums un normatīvo aktu prasībās norādītajā veidā.

b)    Tiesību aizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm
Lai pildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, arī tāpēc, lai aizstāvētu mūsu likumīgās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot prasības, pretenzijas un iesniegumus.

 

Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ)
Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) teritorijā.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

 

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?
Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to.

Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai tos arhivēsim.. Mēs paturam tiesības ātrāk dzēst vai neatgriezeniski anonimizēt Jūsu datus, ja ir zudis tiesiskais pamats to izmantošanai vai tie nav nepieciešami tālākai pakalpojuma nodrošināšanai.

Mēs neesam atbildīgi par to datu glabāšanu un dzēšanu, kas atrodas Jūsu gala iekārtā (kešatmiņas (cache) un sīkdatņu dzēšanai izmantojiet interneta pārlūkprogrammas attiecīgos iestatījumus).

 

Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?
Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

Tomēr, mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu aizsardzības un glabāšanas prasības, un mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.
 
Kādas ir Jūsu tiesības?
Jums kā datu subjektam ir vispārējas tiesības, ko paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citi piemērojamie tiesību akti, tajā skaitā:
a)    Piekļuve personas datiem
Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi šiem personas datiem, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

b)    Personas datu labošana
Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to labot vai papildināt.

c)    Piekrišanas atsaukšana
Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu tiesisko pamatu.

d)    Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm
Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs motivēti iemesli turpināt apstrādāt Jūsu personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

e)    Dzēšana
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad normatīvais akts mums liek saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

f)    Apstrādes ierobežojums
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

 

Kāds likums regulē interneta vietnes darbību?
Interneta vietnes darbību, kā arī visas attiecības starp Jums un Aģentūru regulē Latvijas Republikas tiesību akti, kā arī attiecīgi piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti.

Kas regulē datu apstrādi citās tīmekļa vietnēs uz kurām ir saites no Aģentūras tīmekļa vietnes?
Aģentūras tiešsaistes vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu tiešsaistes  vietnēm (mājaslapām), kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Aģentūra nenes atbildību.

 

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?
Ja Jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi sazinieties ar mums rakstot uz info@zva.gov.lv.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē “Datu valsts inspekcija” (www.dvi.gov.lv)

 

Personas datu pārziņa un datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
Lai sazinātos ar mums par Jūsu datu pārvaldību, lūdzam rakstīt uz info@zva.gov.lv
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: advokats.andersons@inbox.lv


Pēdējais pārskatīšanas datums: 19.07.2019.