Pārlekt uz galveno saturu

Jaunas aptiekas filiāles atvēršana

Jaunu aptiekas filiāli drīkst atvērt tikai vispārēja tipa aptiekas licences turētājs (kuram jau ir izsniegta ZVA speciālā atļauja (licence) vispārēja tipa aptiekas darbībai) ievērojot šādus kritērijus:

  • novadā, novada pilsētā vai novada pagastā, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000 un 5 km rādiusā nav citas aptiekas vai aptiekas filiāles;
  • veicot spēkā esošās aptiekas licences pārreģistrēšanu – licencē tiks iekļauta informācija par aptiekas jaunās filiāles nosaukumu un farmaceitiskās darbības vietas adresi.

 

Kā atvērt jaunu aptiekas filiāli?

Lai jau funkcionējoša vispārēja tipa aptieka atvērtu aptiekas filiāli, vispirms ZVA jāiesniedz brīvas formas iesniegums ar lūgumu ZVA apstiprināt izvēlēto konkrētās aptiekas filiāles farmaceitiskās darbības vietu. Iesniegumam jāpievieno Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 16. punktā un Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumu Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” 7. punktā noteiktie dokumenti.

ZVA lēmumu par farmaceitiskās darbības vietas apstiprināšanu pieņem 5 darbdienu laikā.

Pēc pozitīva ZVA lēmuma saņemšanas, komersantam ir tiesības 60 dienu laikā iesniegt Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 15. punktā  noteikto iesniegumu “Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos” ar lūgumu pārreģistrēt aptiekas licenci

Iesniegšanas veidi: ZVA Klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā), pa pastu (adrese: Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003) vai e-parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

 

Norēķinu kārtība

Par licences pārreģistrēšanu jāmaksā valsts nodeva:

- aptiekām, kuras tiek pārvietotas pilsētās – 28,46 eiro;

- aptiekām, kuras tiek pārvietotas ārpus pilsētām – 4,27 eiro.

Valsts kases konts, uz kuru jāveic valsts nodevas samaksa. Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda: valsts nodeva par licences [licences numurs] pārreģistrēšanu.

Gada maksa par dokumentācijas un informācijas uzturēšanu vispārēja tipa aptiekai jāveic reizi gadā  atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (27.p.) – 200,00 EUR.

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. Veicot rēķina apmaksu maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15, Rīga LV-1003

PVN reģ. Nr. LV90001836181

Valsts kase

LV24TREL9290579005000

BIC TRELLV 22XXX

Svarīgi zināt

Speciālās atļaujas izsniegšanas gadā vispārēja tipa aptiekai netiks piemērota gada maksa par dokumentācijas un informācijas uzturēšanu. Lai veicinātu farmaceitisko aprūpi ārpus pilsētas, kā arī sekmētu patērētāja izvēli zāļu pieejamībā, Zāļu valsts aģentūra sniedz atlaidi 100% apmērā no gada maksas par dokumentācijas un informācijas uzturēšanu vispārēja tipa aptiekai, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:

-   komersantam vai saimnieciskās darbības veicējam, kam ir izsniegta ne vairāk kā viena vai divas speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai, ja apgrozījums vispārēja tipa aptiekai iepriekšējā gadā nav pārsniedzis 300 000 EUR, vai

 -  vispārēja tipa aptiekai ārpus pilsētas, kuras apgrozījums iepriekšējā gadā nav pārsniedzis 300 000 EUR.

Pieprasījums atbrīvojumam no gada maksas Zāļu valsts aģentūrai nav jāsūta, jo atbrīvojums tiks piemērots, ņemot vērā valsts statistikas pārskatus. 

Lēmuma un licences saņemšana, spēkā stāšanās

Lēmums par licences izsniegšanu vai atteikums izsniegt licenci tiks nosūtīts uz iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

Pozitīvs Zāļu valsts aģentūras lēmums par licences aptiekas darbībai izsniegšanu stājas spēkā 10. dienā pēc tā pieņemšanas. Licencēto darbību licences turētājam ir pienākums uzsākt nākamajā dienā pēc lēmuma par licences izsniegšanu spēkā stāšanās.

Speciālo atļauju (licenci) Zāļu valsts aģentūra nosūtīs uz iesniedzēja uz iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi kopā ar lēmumu.

 

Papildu informācija   

Farmācijas likums

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība

Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumi Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi