Pārlekt uz galveno saturu

Jaunas aptiekas filiāles atvēršana

Jaunu aptiekas filiāli drīkst atvērt tikai vispārēja tipa aptiekas licences turētājs (kuram jau ir izsniegta ZVA speciālā atļauja (licence) vispārēja tipa aptiekas darbībai) ievērojot šādus kritērijus:

  • novadā, novada pilsētā vai novada pagastā, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz 4000 un 5 km rādiusā nav citas aptiekas vai aptiekas filiāles;
  • veicot spēkā esošās aptiekas licences pārreģistrēšanu – licencē tiks iekļauta informācija par aptiekas jaunās filiāles nosaukumu un farmaceitiskās darbības vietas adresi.

 

Kā atvērt jaunu aptiekas filiāli?

Lai jau funkcionējoša vispārēja tipa aptieka atvērtu aptiekas filiāli, vispirms ZVA jāiesniedz brīvas formas iesniegums ar lūgumu ZVA apstiprināt izvēlēto konkrētās aptiekas filiāles farmaceitiskās darbības vietu. Iesniegumam jāpievieno Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 16. punktā un Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumu Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji” 7. punktā noteiktie dokumenti.

ZVA lēmumu par farmaceitiskās darbības vietas apstiprināšanu pieņem 5 darbdienu laikā.

Pēc pozitīva ZVA lēmuma saņemšanas, komersantam ir tiesības 60 dienu laikā iesniegt Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība” 15. punktā  noteikto iesniegumu “Iesniegums par speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) izsniegšanu vai pārreģistrēšanu vai par izmaiņām iesniegtajā informācijā un dokumentos” ar lūgumu pārreģistrēt aptiekas licenci

Iesniegšanas veidi: ZVA Klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā), pa pastu (adrese: Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003) vai e-parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

 

Norēķinu kārtība

Pēc sākotnējā iesnieguma par farmaceitiskās darbības vietas apstiprināšanu saņemšanas uz Jūsu iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins par iesnieguma izskatīšanu atbilstoši ZVA maksas pakalpojumu cenrādim (18.14.punktam). Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda rēķina numurs un datums, kā arī maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums.

Pirms licences pārreģistrēšanas jāmaksā valsts nodeva:

  • aptiekām, kuras atrodas (darbojas) pilsētās – 28,46 eiro;
  • aptiekām, kuras atrodas (darbojas) ārpus pilsētām – 4,27 eiro.

Valsts kases konts, uz kuru jāveic valsts nodevas samaksa. Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda: valsts nodeva par licences [licences numurs] pārreģistrēšanu.

Pēc iesnieguma licences pārreģistrēšanai un dokumentu saņemšanas uz Jūsu iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins par dokumentācijas (dokumentu ekspertīzi, atzinuma sagatavošanu) atbilstoši ZVA maksas pakalpojumu cenrādim (19.1. punktam. Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda rēķina numurs un datums, kā arī maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums.

Speciālo atļauju (licenci) ZVA nosūtīs uz iesniedzēja juridisko vai īpaši norādīto adresi.

 

Papildu informācija   

Farmācijas likums

Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 800 “Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība

Ministru kabineta 2011. gada 2. augusta noteikumi Nr. 610 “Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji

Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 288 “Aptieku darbības noteikumi