Pārlekt uz galveno saturu

Jauns aktīvo vielu ražotājs, izplatītājs, importētājs (API)

Aktīvo vielu reģistrācijas apliecība nepieciešama, lai varētu veikt darbības saistībā ar aktīvo vielu ražošanu, importēšanu vai izplatīšanu.

 

Kā reģistrēties?

Lai reģistrētu savu darbības veidu, lūdzam iesniegt Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) “Iesniegumu aktīvo vielu importētāju, ražotāju un izplatītāju reģistrēšanai

Iesniegšanas veidi: ZVA Klientu apkalpošanas centrā (11.kabinetā), pa pastu (adrese: Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003) vai e-parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

 

Norēķinu kārtība

Pēc dokumentu saņemšanas Zāļu valsts aģentūrā uz Jūsu iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins par dokumentācijas ekspertīzi atbilstoši ZVA maksas pakalpojumu cenrādim (20.1 punktam). Veicot pārskaitījumu, kā “maksājuma mērķis” obligāti jānorāda rēķina numurs un datums, kā arī maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums.

Aktīvo vielu reģistrācijas apliecību var saņemt elektroniska dokumenta veidā. Ja iesniedzējs vēlas saņemt aktīvo vielu reģistrācijas apliecību papīra formātā, tad par to jāinformē ZVA, kas pēc lēmuma pieņemšanas piecu darbdienu laikā to nosūtīs uz iesniedzēja juridisko adresi vai gadījumā, ja iesniedzējs norādījis citu adresi korespondences saņemšanai – apliecība tiks nosūtīta uz iesniedzēja norādīto adresi (tas tiks veikts pēc rēķina apmaksas).

 

Aģentūra trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par aktīvo vielu ražotāja, importētāja vai izplatītāja reģistrēšanu, informāciju ievada Eudra GMDP datubāzē.

 

Papildu informācija

Farmācijas likums

Administratīvā procesa likums

Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 344 “Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība

Iesnieguma forma atrodama - Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 344 “Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība” 4. pielikums)