Pārlekt uz galveno saturu

Jauns aktīvo vielu ražotājs, izplatītājs, importētājs (API)

Aktīvo vielu reģistrācijas apliecība nepieciešama, lai varētu veikt darbības saistībā ar aktīvo vielu ražošanu, importēšanu vai izplatīšanu.

 

Kā reģistrēties?

Lai reģistrētu savu darbības veidu, lūdzam iesniegt Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) “Iesniegumu aktīvo vielu importētāju, ražotāju un izplatītāju reģistrēšanai

Iesniegšanas veidi: ZVA Klientu apkalpošanas centrā (11.kabinetā), pa pastu (adrese: Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003) vai e-parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

 

Norēķinu kārtība

Pēc dokumentu saņemšanas Zāļu valsts aģentūrā uz Jūsu iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins par dokumentācijas ekspertīzi atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (32. p.):

- pirmā (viena) ražotā, importējamā vai izplatāmā aktīvā viela (1 dokumentācijas ekspertīze) (32.1.p.) – 100,00 EUR

- katra nākamā ražotā, importējamā vai izplatāmā aktīvā viela (1 dokumentācijas ekspertīze) (32.2.p.) – 20,00 EUR

Ja saistībā ar komersanta reģistrāciju ir nepieciešams veikt pārbaudi (inspekcijas), par tās veikšanu tiek sagatavots papildus rēķins atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (35. p.):

- pirmā pārbaudes diena (35.1.p) - 2000,00 EUR

- katra pārbaudes nākamā diena (35.2.p.) - 1000,00 EUR

Ja pārbaudes veikšana ir saistīta ar Zāļu valsts aģentūras ekspertu izbraukumu, komersants saskaņā ar  Noteikumu Nr. 641 9.punktā noteikto sedz Zāļu valsts aģentūras izdevumus saistībā ar pārbaudes veikšanai nepieciešamo izbraukumu.     

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. Veicot rēķina apmaksu maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15, Rīga LV-1003

PVN reģ. Nr. LV90001836181

Valsts kase

LV24TREL9290579005000

BIC TRELLV 22XXX

Aktīvo vielu reģistrācijas apliecību var saņemt elektroniska dokumenta veidā. Ja iesniedzējs vēlas saņemt aktīvo vielu reģistrācijas apliecību papīra formātā, tad par to jāinformē Zāļu valsts aģentūra, kas pēc lēmuma pieņemšanas piecu darbdienu laikā to nosūtīs uz iesniedzēja juridisko adresi vai gadījumā, ja iesniedzējs norādījis citu adresi korespondences saņemšanai – apliecība tiks nosūtīta uz iesniedzēja norādīto adresi (tas tiks veikts pēc rēķina apmaksas).

Zāļu valsts aģentūra trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par aktīvo vielu ražotāja, importētāja vai izplatītāja reģistrēšanu, ievada informāciju Eudra GMDP datubāzē.

 

Papildu informācija

Farmācijas likums

Administratīvā procesa likums

Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 344 “Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība

Iesnieguma forma atrodama - Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 344 “Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība” 4. pielikums)