Pārlekt uz galveno saturu

Aptiekas darbība

 

 

Zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību

Latvijā saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 416 Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība bezrecepšu zāļu izplatīšana mazumtirdzniecībā ar tīmekļa starpniecību atļauta tikai vispārēja jeb atvērta tipa aptiekai, kura ir izveidojusi tīmekļa vietni, kas ir nodrošinājusi iedzīvotājiem iespēju visu diennakti ar tīmekļa starpniecību sazināties ar aptieku un saņemt no tās bezmaksas informāciju un konsultācijas par minētajām zālēm farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanā atbilstoši normatīvajiem aktiem par aptiekas atvēršanas un darbības prasībām.

Vispārēja jeb atvērta tipa aptieka, kura ir izveidojusi tīmekļa vietni, ir pieejama iedzīvotājiem jebkurā diennakts stundā bez pārtraukuma, un tajā ievietotā informācija atbilst normatīvajiem aktiem par zāļu reklamēšanu un kura ir saņēmusi speciālo atļauju (licenci) vispārējas jeb atvērta tipa aptiekas atvēršanai, kuras pielikumā norādīts atļautais speciālās darbības nosacījums "bezrecepšu zāļu izplatīšana, izmantojot tīmekļa vietni".

Vispārēja tipa aptieka, kurai ir izsniegta licence Latvijas Republikā vispārēja tipa aptiekas darbībai, izmantojot informācijas sabiedrības pakalpojumus, bezrecepšu zāles mazumtirdzniecībā uz citām Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm izplata tikai tad, ja konkrētajā valstī tās ir klasificētas kā bezrecepšu zāles.

Izmantojot informācijas sabiedrības pakalpojumus, saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu mazumtirdzniecībā (iedzīvotājiem) ir atļauts izplatīt tikai bezrecepšu zāles.

Ja vispārēja tipa aptieka izplata zāles mazumtirdzniecībā ar tīmekļa starpniecību, speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) īpašnieks nodrošina nepieciešamo servera jaudu un tā pieslēguma sakaru kanāla kapacitāti.Vispārēja tipa aptieka, kura bezrecepšu zāles mazumtirdzniecībā izplata, izmantojot informācijas sabiedrības pakalpojumus, nekavējoties nodrošina tīmekļa vietnē sniegtās informācijas aktualizāciju.

 

Licencētās aptiekas, kuras veic bezrecepšu zāļu izplatīšanu, izmantojot internetu

Vēršam uzmanību, ka noteiktas zāles citās ES dalībvalstīs var būt atšķirīgi klasificētas, līdz ar to Latvijas aptiekas, kas izplata zāles ar tīmekļa vietnes starpniecību, drīkst izplatīt tikai Latvijas Zāļu reģistrā iekļautās bezrecepšu zāles.

No 2015. gada 1. jūlija Eiropas Savienībā tiek ieviests vienots logotips visām aptiekām, kas piedāvā iedzīvotājiem iegādāties zāles internetā. Vienotā logotipa ieviešanu paredz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, lai novērstu viltotu zāļu nokļūšanu legālas piegādes ķēdē, un Komisijas īstenošanas regula par dizainu vienotajam logotipam, ar ko identificē personas, kas piedāvā iedzīvotājiem iegādāties zāles tālpārdošanā, un tā autentiskuma pārbaudes tehniskajām, elektroniskajām un kriptogrāfiskajām prasībām.   

Vienotais Eiropas Savienības interneta aptieku logo

 

 Šādi izskatās Vienotais logotips, kas jālieto visām interneta aptiekām Eiropas Savienībā.

Vienotā logo ieviešanas mērķis Eiropas Savienībā ir palīdzēt sabiedrībai identificēt legālos zāļu mazumtirgotājus, kas izplata zāles ar tīmekļa vietnes starpniecību, un vairot izpratni sabiedrībā par riskiem, ko var izraisīt zāļu iegāde no nelicencētiem avotiem internetā.

Vairāk informācijas par riskiem, iegādājoties zāles internetā, Eiropas Zāļu aģentūras mājaslapā.