Pārlekt uz galveno saturu

Farmakovigilances termini

Zāļu valsts aģentūras un Valsts valodas centra ekspertu kopdarba rezultātā izveidota Farmakovigilances terminu un definīciju angļu – latviešu vārdnīca.

Farmakovigilances terminu un definīciju angļu – latviešu vārdnīca izveidota, latviskojot terminus un definīcijas, kas iekļautas Labas farmakovigilances prakses vadlīniju 1. pielikumā “Definīcijas” 4.redakcijā (GVP Annex I – Definitions, rev. 4).    Labas farmakovigilances prakses vadlīnijas (Good pharmacovigilance practices) ir standartu kopums, kuru mērķis ir nodrošināt farmakovigilances veikšanu Eiropas Savienībā (ES). Labas farmakovigilances prakses vadlīnijas attiecas uz zāļu reģistrācijas apliecību īpašniekiem, Eiropas Zāļu aģentūru un ES dalībvalstu zāļu aprites uzraudzības iestādēm. Farmakovigilances terminu un definīciju vārdnīca pieejama ŠEIT.