Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati, statistikas iesniegšana

Gada pārskats par zāļu kvalitātes kontroli aptiekā 

Gada pārskatu par zāļu kvalitātes kontroli aptiekā, (Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumi Nr. 304 52. punkts, 5. pielikums) aptieka Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) iesniedz līdz nākamā gada 1. februārim.

Veidlapa ''Pārskats par zāļu kvalitātes kontroli aptiekā''

Elektroniski aizpildītu veidlapu lūdzam sūtīt ZVA uz e-pastu info@zva.gov.lv līdz 1. februārim. Ja elektroniski aizpildītā veidlapa nav parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam sūtīt pa pastu vai iesniegt ZVA klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā) parakstītu veidlapas oriģinālu (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003).

 

Papildu informācija

Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumi Nr. 304 ''Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu''.

Pārskats par aptiekas darbību

Aptieka katru gadu (līdz 1. februārim) sagatavo un iesniedz Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) valsts statistikas pārskatu par aptiekas darbību.

Veidlapa “Pārskats par aptiekas darbību”
 

Elektroniski aizpildītu veidlapu lūdzam sūtīt ZVA uz e-pastu info@zva.gov.lv līdz 1. februārim. Ja elektroniski aizpildītā veidlapa nav parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam sūtīt pa pastu vai iesniegt ZVA klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā) parakstītu veidlapas oriģinālu (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003).

 

Papildu informācija

Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr. 720 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā"

Zāļu patēriņa statistikas iesniegšana

 

Aptiekai, kas izplata zāles ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes institūcijām, praktizējošiem veterinārārstiem un veterinārmedicīniskās aprūpes iestādēm, katru mēnesi līdz 15. datumam jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) informācija par zāļu realizācijas datiem iepriekšējā mēnesī.

Patēriņa statistiku lūdzam sniegt, izmantojot šo paraugu MS Excel formātā.

Paraugs ietver šādu informāciju:

Produkta ID*Zāļu nosaukumsPārdoto iepakojumu skaitsCena, par kādu zāles pārdotas (EUR ar PVN)Patērētāju grupas kods**

* Produkta ID - zāļu identifikācijas numurs, kurš piešķirts konkrētam šo zāļu iepakojumam. Produkta ID Latvijā reģistrētām zālēm ir atrodama Latvijas Zāļu reģistrā pie konkrētā produkta.

Nereģistrēto zāļu produktu ID atrodams Nereģistrēto zāļu izplatīšanas atļaujā individuāli piešķirtām zālēm.

** Patērētāju grupas kods:
    CG000121 - Ārstniecības iestādes (Ārstniecības iestāžu reģistrā iekļautās personas);
    CG000081 - Praktizējoši veterinārārsti;
    CG000061 - Veterinārmedicīniskās aprūpes komersanti.

 

Datus lūdzam sūtīt ZVA elektroniski MS Excel formātā uz e-pastu: aptieku_atskaites@zva.gov.lv.

 

Datus var iesniegt arī, slēdzot līgumu ar ZVA par ZVA informācijas sistēmas (ZVAIS) datubāzes lietošanu. Iesniegumu par līguma slēgšanu lūdzam sūtīt uz info@zva.gov.lv.

Iesniegumā norāda:

  • informāciju par zāļu vairumtirgotāju;
  • datu bāzes lietotāja datus;
  • kontaktpersonas.

Pēc līguma noslēgšanas patēriņa datus klients var augšupielādēt ZVAIS.

 

Jautājumu gadījumā aicinām konsultēties ZVA Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļā, tālr. 67078413.

 

Papildu informācija

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" (18. punkts).