Pārlekt uz galveno saturu

Informācija par lobētājiem

2023. gads

DatumsLobētājs
(juridiskās personas,
ko lobētājs pārstāv, nosaukums)
Tēma un/vai lēmuma
sagatavošanas process,
ar kuru ir saistīta lobēšana
Komunikācijas veidsAmatpersonas,
kuras piedalījās komuni
kācijā
06.06.2023.AS ''Olainfarm''Zāļu reģistrācija un izplatīšanaTikšanāsI.Dreika, S.Akuličs, D.Peiseniece, L.Lāže,  D.Okmane, I.Popēna
17.05.2023.AS "Grindeks"

Zāļu reģistrācija un izplatīšana

TikšanāsI.Dreika, S.Akuličs, V.Logina, D.Peiseniece, D.Okmane, I.Popēna
17.05.2023.Gilead Sciences

Zāļu lietošanas instrukcijas, derīguma termiņš

TikšanāsS.Akuličs, A.Fogele, I.Popēna, A.Akmane
20.04.2023.IQVIAIepazīstināšana ar IQVIA pakalpojumiemTikšanāsS.Akuličs, K.Lukša, A.Seilis
19.04.2023.Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija (LPMA)Patentbrīvās zāles un to pieejamība, iespējamās izmaiņas regulējumāTikšanāsI.Dreika, S.Akuličs, D.Peiseniece, D.Okmane, K.Lukša, A.Vīksna
12.04.2023.Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA)Līdzjūtības zālesTikšanās

I.Dreika, V.Logina, K.Lukša, D.Krikščūna

22.03.2023.Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā (BRAL)Veselības tehnoloģijasTikšanāsI.Dreika, S.Akuličs, A.Fogele, D.Okmane
16.03.2023.Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA)Zāļu reģistrācijas prasības (vairākvalodu iepakojums), zāļu izplatīšana citas valsts iepakojumā, riska mazināšanas materiālu publicēšanaTikšanāsI.Dreika, S.Akuličs, E.Poplavska, A.Fogele, D.Okmane
10.03.2023.IQVIAIepazīstināšana ar IQVIA pakalpojumiemTikšanās

I.Dreika, S.Akuličs, K.Lukša, A.Seilis

28.02.2023.SIA ''AbbVie'', SIA ''Merck Serono'', SIA “Merck Sharp & Dohme Latvija”, Boehringer-Ingelheim pārstāvniecība Latvijā, “Novartis Baltics” SIA, PFIZER Luxembourg SARL filiāle LatvijāZāļu elektroniskas lietošanas instrukciju pilotprojektsTikšanāsS.Akuličs, E.Poplavska, A.Akmane, K.Lukša

2022. gads

DatumsLobētājs
(juridiskās personas,
ko lobētājs pārstāv, nosaukums)
Tēma un/vai lēmuma
sagatavošanas process,
ar kuru ir saistīta lobēšana
Komunikācijas veidsAmatpersonas,
kuras piedalījās komuni
kācijā
22.11.2022.Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA)Sanāksme par zāļu reģistrācijas jautājumiem un medicīnisko ierīču regulējumuTiešsaistes tikšanāsI.Bude, S.Akuličs, I.Popēna, D.Peiseniece, K.Ondrupe-Kirilova, A.Viļums, K.Lukša, V.Logina
28.10.2022.Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA), Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija (BRAL), Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociācija (LPMA)Jaunā regula par veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ikdienas darbs zāļu klīniskajā un izmaksu efektivitātes novērtēšanāTiešsaistes tikšanās

S.Akuličs,

A.Fogele

11.07.2022.Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA), Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Latvijas Onkoloģijas pacientu organizāciju apvienība “Onkoalianse”Diskusija par līdzjūtības zāļu jautājumiem TikšanāsS.Akuličs, S.Penģerote, A.Akmane, D.Okmane
20.01.2022.Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA)Tikšanās saistībā ar SIFFA priekšlikumu, lai pārrunātu iespēju un nosacījumus izmantot digitālo veselības platformu ZVA saskaņotu vēstuļu veselības aprūpes speciālistiem (VVAS) un riska mazināšanas izglītojošu materiālu izplatīšanā veselības aprūpes speciālistiemTiešsaistes tikšanāsI.Bude, Z.Stade, A.Darviņš, L.Reizina, E.Teteris, D.Okmane
08.02.2022.Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA)Jautājumu un atbilžu sesija par Zāļu valsts aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem LAĶĪFA pasākuma "Brokastis ar institūcijām" ietvarosTiešsaistes tikšanāsI.Bude, S. Akuličs, E.Poplavska, S. Čudare, I.Vilcāne, A.Viļums, K.Lukša, K.Edolfa-Kalniņa

2021. gads

Tikšanās nav notikušas.

2020. gads 

DatumsLobētājs (juridiskās personas, ko lobētājs pārstāv, nosaukums)

Tēma un/vai lēmuma sagatavošanas process, ar kuru ir saistīta lobēšana

Komunikācijas veidsAmatpersonas, kuras piedalījās komunikācijā
24.09.2020.Medicīnas ierīču piegādātāju asociācijaGrozījumi Zāļu valsts aģentūras cenrādīTikšanāsS.Henkuzens
19.08.2020.Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācijas valdePar citu valstu zāļu iepakojumiemTikšanāsS.Henkuzens

2019.gads

DatumsLobētājs (juridiskās personas, ko lobētājs pārstāv, nosaukums)Tēma un/vai lēmuma sagatavošanas process, ar kuru ir saistīta lobēšanaKomunikācijas veidsAmatpersonas, kuras piedalījās komunikācijā
04.12.2019.Inga Goldberga, 13. Saeimas deputāte
Andrejs Elksniņš, Daugavpils domes priekšsēdētājs
Pašvaldības aptiekas atvēršana DaugavpilīTikšanās

S. Henkuzens

S. Čudare 

23.08.2019.Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA)Zāļu izmaksu efektivitātes jautājumiTikšanāsS. Henkuzens
02.07.2019.European Association of Euro-Pharmaceutical CompaniesZāļu paralēlā izplatīšanaTikšanās

S. Henkuzens

J. Zvejnieks

S. Timbare-Zilvestere

03.06.2019.Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA)Līdzjūtības zālesTikšanāsS. Henkuzens

 

2018. gads

Datums

Lobētājs (juridiskās personas, ko lobētājs pārstāv, nosaukums)

Tēma un/vai lēmuma sagatavošanas process, ar kuru ir saistīta lobēšana

Komunikācijas veids

Amatpersonas, kuras piedalījās komunikācijā

27.11.2018.Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA)Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādisSanāksme

S. Henkuzens

J.Zvejnieks

T. Berdņikova

S. Peņģerote

S. Timbare-Zilvestere

08.11.2018.Latviajas patentbrīvo medikamentu asociācija (LPMA)Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādisSanāksme

S. Henkuzens

J.Zvejnieks

M. Emersone

T. Berdņikova

V. Logina

31.10.2018.

Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija (LZLA)

Zāļu atlikušo krājumu atskaites

Sanāksme

S. Henkuzens

J. Zvejnieks

I.Bērtulsone

A.Seilis

31.10.2018.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju (LAĶĪFA); Latvijas Zāļu verifikācijas organizācija (LZVO)

Zāļu verifikācijas sistēmas piemērošana

Sanāksme

S. Henkuzens

M. Emersone

D. Kaļķe

S. Akuličs

ZIIN, ZRD eksperti

08.10.2018.

Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā (BRAL)

Veselības tehnoloģiju novērtēšana

Tikšanās

S. Henkuzens

J. Zvejnieks

D. Peiseniece

V. Logina 

04.07.2018.

Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA), Nacionālais veselības dienests

Par veselības tehnoloģiju novērtēšanu

Tikšanās

S. Henkuzens
J. Zvejnieks

04.04.2018.

SIA "Roche Latvija"

Zāļu lietošana ārpus reģistrētām indikācijām un ārstnieciskā novērtēšana

Tikšanās

S. Henkuzens
J. Zvejnieks
D. Peiseniece

 

2017. gads

2017. gads

DatumsLobētājs (juridiskās personas, ko lobētājs pārstāv, nosaukums)Tēma un/vai lēmuma sagatavošanas process, ar kuru ir saistīta lobēšanaKomunikācijas veidsAmatpersonas, kuras piedalījās komunikācijā
27.10.2017.Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA)Par nereģistrētu zāļu pieejamību, līdzjūtības programmām, veselības tehnoloģiju novērtēšanu un Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrāža projektuTikšanāsS. Henkuzens
J. Zvejnieks
E.Gailīte
S.Akuličs
25.10.2017.SIA "Tamro" zāļu lieltirgotavaPar nereģistrētu zāļu pieejamībuTikšanāsS. Henkuzens
J. Zvejnieks
08.09.2017.Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA); Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija (LPMA); Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā (BRAL); Latvijas Zāļu Paralēlā importa asociācija (LZPIA)Izmaiņas Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādīTikšanāsS. Henkuzens
J. Zvejnieks
28.02.2017.Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA)Klīnisko pētījumu regula, zāļu pieejamības jautājumi, Latvija kā atsauces valsts zāļu reģistrācijā, administratīvā sloga mazināšanas iespējasTikšanāsS. Henkuzens
J. Zvejnieks
I. Kaupere
M. Emersone
I. Eglīte
S. Akuličs
08.02.2017.SIA "Pranaline"Par I klases neinvazīvo medicīnisko ierīču klīniskās izpētes kārtības vienkāršošanuTikšanāsS. Henkuzens
V. Logina

 

 

2016. gads

DatumsLobētājs (juridiskās personas, ko lobētājs pārstāv, nosaukums)Tēma un/vai lēmuma sagatavošanas process, ar kuru ir saistīta lobēšanaKomunikācijas veidsAmatpersonas, kuras piedalījās komunikācijā
20.10.2016.Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA), Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija (LPMA), Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA)Drošības pazīmju ieviešanas normatīvā regulējuma piemērošanaTikšanāsS.Henkuzens
J.Zvejnieks D.Peiseniece M.Emersone
E.Gailīte
S.Akuličs
20.09.2016.Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija, Latvijas Zāļu paralēlā importa asociācija, Aptieku īpašnieku asociācijaDrošuma pazīmju ieviešana uz zāļu iepakojumaTikšanāsJ.Zvejnieks
S.Akuličs
16.09.2016.Biofarmaceitisko zāļu ražotāju asociācija Latvijā (BRAL), Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA), Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija (LPMA), Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija (LZLA), Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA)Drošuma pazīmju ieviešana uz zāļu iepakojumaTikšanāsJ.Zvejnieks
24.08.2016.SIA “Silvanols”Medicīnisko ierīču regulas piemērošanaTikšanāsS.Henkuzens D.Lagzdiņa
09.06.2016.Medicīnas tehnoloģiju piegādātāju asociācijaMinistru kabineta2005. gada 2. augusta noteikumu Nr. 581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” pārskatīšana un Zāļu valsts aģentūras cenrāža piemērošanaTikšanāsS.Henkuzens D.Lagzdiņa
22.04.2016.AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika”Medicīnisko ierīču regulējuma piemērošanaTikšanāsS.Henkuzens
J.Zvejnieks
D.Lagzdiņa
24.03.2016.SIA “Roche Latvija”Bioloģisko produktu regulēšana LatvijāTikšanāsS.Henkuzens
J.Zvejnieks
S.Akuličs
M.Emersone
E.Gailīte
19.01.2016.Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA)Normatīvo aktu piemērošana, nepieciešamās izmaiņasTikšanāsS.Henkuzens
J.Zvejnieks

 

2015. gads

DatumsLobētājs (juridiskās personas, ko lobētājs pārstāv, nosaukums)Tēma un/vai lēmuma sagatavošanas process, ar kuru ir saistīta lobēšanaKomunikācijas veidsAmatpersonas, kuras piedalījās komunikācijā
16.12.2015.Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA)Iespējamais atbalsts medikamentu pieejamības un Latvijas zāļu ražotāju konkurētspējas veicināšanāTikšanāsS.Henkuzens
J.Zvejnieks
26.11.2015.Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija (LPMA), Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA), Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija un Latvijas Ārstu biedrībaZāļu eksporta tendences no LatvijasTikšanāsS.Henkuzens
J.Zvejnieks
14.05.2015.Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA) un Latvijas Patentbrīvo medikamentu asociācija (LPMA)Ģenērisko zāļu reģistrācijas veicināšanaTikšanāsI.Adoviča
D.Ķikute
M.Emersone
S.Timbare-Zilvestere
07.05.2015.Association of Medical Device Reprocessors, USA
Vlassembrouck Consult
Embassy of the USA
Medicīnisko ierīču pārstrādes regulējums Latvijā un ESTikšanāsI.Adoviča
D.Ķikute