Pārlekt uz galveno saturu

Brokeri (starpniecības darījumi ar zālēm)

Starpniecības darījumi ar zālēm ir visas darbības saistībā ar zāļu pārdošanu vai iepirkšanu (izņemot zāļu vairumtirdzniecību), kuras neietver fizisku rīkošanos ar zālēm, tās ir sarunas, kas norisinās neatkarīgi citas juridiskas vai fiziskas personas vārdā.

Zāļu pirkšana, glabāšana, eksportēšana, pārdošana, nosūtīšana nav starpniecības darījums, bet gan zāļu izplatīšana vairumtirdzniecībā.

Starpniecības darījumus ar zālēm var veikt tikai Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) reģistrēta persona.

 
Lai reģistrētos starpniecības darījumu ar zālēm veikšanai, lūdzam iesniegt ZVA “Iesniegumu personas reģistrēšanai, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm”.

 

Iesniegšanas veidi

ZVA Klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā), pa pastu (adrese: Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003) vai e-parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

 

Norēķinu kārtība

Pēc dokumentu saņemšanas Zāļu valsts aģentūrā uz Jūsu iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins par dokumentācijas ekspertīzi atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (33. p.):

- dokumentācijas ekspertīze (1 dokumentācijas ekspertīze) (33.1.p.) – 70,00 EUR

- dokumentācijas ekspertīze par izmaiņām reģistrācijai iesniegtajā informācijā (1 dokumentācijas ekspertīze) (33.2.p.) – 20,00 EUR

Ja saistībā ar komersanta reģistrāciju ir nepieciešams veikt pārbaudi (inspekcijas), par tās veikšanu tiek sagatavots papildus rēķins atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (38.p.):

- pirmā pārbaudes diena (38.1.p.) - 1000,00 EUR

- katra pārbaudes nākamā diena (38.2.p.) - 500,00 EUR

Ja pārbaudes veikšana ir saistīta ar Zāļu valsts aģentūras ekspertu izbraukumu, komersants saskaņā ar  Noteikumu Nr. 641 9.punktā noteikto sedz Zāļu valsts aģentūras izdevumus saistībā ar pārbaudes veikšanai nepieciešamo izbraukumu.

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. Veicot rēķina apmaksu maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti

Zāļu valsts aģentūra

Jersikas iela 15, Rīga LV-1003

PVN reģ. Nr. LV90001836181

Valsts kase

LV24TREL9290579005000

BIC TRELLV 22XXX

 

Reģistrācijas apliecību Zāļu valsts aģentūra nosūtīs uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi trīs darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas.

 

Papildu informācija   

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”.