Pārlekt uz galveno saturu

Asinis

Hemovigilance

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem, ievešanas un izvešanas nosacījumiem, kā arī kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai"  (turpmāk Noteikumi) 30. punkta prasībām asins kabinetos ir izstrādātas procedūras, saskaņā ar kurām Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) paziņo visu informāciju par iespējamām nopietnām blaknēm tūlīt pēc tās uzzināšanas. Savukārt Noteikumu 32.2. apakšpunkts nosaka, ka Valsts asinsdonoru centrs, asins sagatavošanas nodaļas un asins kabineti attiecībā uz nevēlamiem notikumiem nodrošina, ka ir ieviestas procedūras, ar kuru palīdzību visu informāciju par nevēlamiem notikumiem, kas var pakļaut briesmām donorus vai personas, kuras saņem asinis vai asins komponentus (recipientus), sniedz ZVA, tiklīdz tā ir kļuvusi zināma, bet ne vēlāk kā 48 stundu laikā. Līdz izmeklēšanas pabeigšanai ZVA ir jāiesniedz nopietnas blaknes vai nevēlama notikuma apstiprinājums.

Aicinām aktīvi iesaistīties Valsts asins donoru centra uzturētajā hemovigilances sistēmā, iesniedzot Valsts asins donoru centram informāciju arī par blaknēm recipientam vai nevēlamiem notikumiem, kas nav klasificēti kā nopietni, kā arī ziņojot par blaknēm donoriem. Informācija par hemovigilances sistēmu Valsts asins donoru centrā pieejama šeit.

Informācija par nopietnu blakņu un nevēlamu notikumu ziņošanu un izvērtēšanu  pieejama šeit.

Kritēriji neinfekciozo transfūzijas blakņu smaguma pakāpes (severity) izvērtēšanai latviešu valodā (PDF fails) un angļu valodā (PDF fails).

Lūdzam ņemt vērā, ka neinfekciozā transfūzijas blakne klasificējama kā nopietna tikai tajā gadījumā, ja tā ir ar noteiktu smaguma (severity) pakāpi (smaga, dzīvību apdraudoša vai izraisa nāvi) un ar 2-3 attiecināmības (imputability) līmeni (2-ticams/varbūtējs vai 3-droši).

 

Ziņojumu iesniegšana elektroniski