Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati

Pārskats par prekursoru un neklasificēto vielu apriti

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija noteikumu Nr. 367 “Prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtība” 13. punktu un Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra noteikumu Nr. 505 “Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu aprites kārtība” 13. punktu operatoriem jāiesniedz pārskats par darījumiem ar prekursoriem un neklasificētajām vielām reizi ceturksnī (15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām), pat ja attiecīgajā gadā darījumu nav bijis.

 

Pārskata veidlapa

 

Pārskata veidlapa jāaizpilda elektroniski un jānosūta Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) Excel formātā.


Jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstīta veidlapa, sūtot to uz e-pastu: info@zva.gov.lv, vai parakstītu veidlapas oriģinālu var iesniegt klātienē vai nosūtot ZVA pa pastu.

 

Papildu informācija

Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums

Padomes Regulas (EK) Nr. 111/2005 (2004. gada 22. decembrī), ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm 

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2015/1013 (2015. gada 25. jūnijs), ar ko paredz noteikumus attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulu Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm 

Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija noteikumi  Nr. 367 “Prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtība

Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra noteikumu Nr. 505 “Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu aprites kārtība