Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu starptautiskā nepatentētā nosaukuma izrakstīšana no 2020. gada 1. aprīļa

Jautājumi un atbildes par zāļu starptautiskā nepatentētā nosaukuma izrakstīšanu no 2020. gada 1. aprīļa – noderīga informācija ārstniecības personām un farmaceitiem, farmaceita asistentiem

 

No šī gada 1. aprīļa, izrakstot A saraksta zāles kompensācijas sistēmas ietvaros, lietojams zāļu starptautiskais aktīvā vielanepatentētais nosaukums (SNN) un aptiekā pacientam izsniedzamas lētākās līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāles. Šādu prasību paredz Ministru kabineta noteikumi par kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču apmaksas kārtību [1], lai nodrošinātu racionālu zāļu lietošanu un pacientu līdzmaksājuma samazināšanu gadījumos, kad līdzvērtīgu terapeitisko efektivitāti ir iespējams panākt ar zemākas cenas zālēm.

 

Saskaņā ar jauno prasību ārstniecības persona uz īpašās receptes (rozā krāsā) attiecīgajai diagnozei paredzēto kompensējamo zāļu SNN lieto vismaz 70 % gadījumu.

Aicinām ārstniecības personas un farmaceitus, farmaceita asistentus iepazīties ar noderīgu informāciju par SNN izrakstīšanu  un zāļu izsniegšanu šādos materiālos:

 

 

 

 

 

 

Informācija izplatīta prioritāri uz e-pastiem (profesionālajām asociācijām, ārstiem, farmaceitiem un aptiekām). 

 

Noderīgi:

  1. Zāļu reģistrs - pieejams ŠEIT

  2. Atlikušo krājumu zāļu lieltirgotavās saraksts - pieejams ŠEIT

  3. Kompensējamo zāļu A un B saraksts (no 2020. gada 1. aprīļa)

  4. Lētākie Kompensējamo zāļu A saraksta medikamenti (no 2020. gada 1. aprīļa)

  5. Diagnožu un kompensējamo zāļu vispārīgo nosaukumu/ medicīnisko ierīču saraksts un informācija par kompensējamām zālēm - Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē.

 

 

Ziņas, kas publicētas Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē: 

1. Zāļu lieltirgotavām obligāti būs jāuzrāda zāļu krājumi. Atlikušo krājumu zāļu lieltirgotavās saraksts ir pieejams ir pieejams ZVA tīmekļa vietnē - ŠEIT.

Lai pārraudzītu zāļu krājumus valstī, laikus konstatētu zāļu nepieejamības riskus, kā arī novērstu zāļu mākslīgas nepieejamības situācijas, turpmāk lieltirgotavām zāļu aprites uzskaiti būs jāveic tikai elektroniskā formātā. Šādu lēmumu 2020.gada 17. martā, pieņēma valdība*.

No aprīļa tiks ieviesta elektroniska lieltirgotavu zāļu krājumu kontroles sistēma, pamatojoties uz zāļu lieltirgotavu sniegtajiem aktuālajiem datiem Zāļu valsts aģentūrai un noteiks pienākums lieltirgotavām zāļu aprites uzskaiti veikt tikai elektroniskā formātā. Arī aptiekas savus pieprasījumus lieltirgotavām varēs iesniegt tikai elektroniskā formātā. Šādas izmaiņas ļaus pārraudzīt atlikušos zāļu krājumus valstī un to dinamiku, un laicīgi konstatēt un mazināt zāļu nepieejamības riskus, kā arī novērst zāļu mākslīgas nepieejamības situācijas.

Papildus būs iespēja kontrolēt zāļu izvešanas procesu uz citām valstīm (līdzīgi kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs), ierobežot lieltirgotavām eksporta iespējas kompensējamajiem medikamentiem, par kuriem Nacionālajam veselības dienestam un zāļu ražotājam ir noslēgts finansiālās līdzdalības līgums, uz laiku, ja tiek radīts zāļu nepieejamības risks. Tādējādi plānots samazināt zāļu nepieejamības riskus. Noteikts, ka šī norma stājas spēkā no šā gada 1.jūlija. Lasīt vairāk

* Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"

 

2. Ikvienam blakņu ziņojumam ir nozīmīga loma zāļu drošuma uzraudzībā

Zāļu valsts aģentūra aicina ārstniecības personas un farmaceitus ziņot par visām novērotām iespējamām zāļu blakusparādībām jeb blaknēm, tostarp arī zāļu aprakstā norādītām. Tāpat būtiski paziņot arī par zāļu terapeitiskā efekta trūkumu, īpaši, ja tas konstatēts zālēm, kas lietotas dzīvību apdraudošu slimību ārstēšanai, vakcīnām, kontracepcijas līdzekļiem. Ziņojumu visērtāk var iesniegt tiešsaistē, klikšķinot Aģentūras tīmekļa vietnes sānā uz banera “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci”

Ziņojot par zāļu efekta trūkumu, jānorāda, kādā indikācijā novērots zāļu efekta trūkums, kā arī jāpievieno izmeklējumu rezultāti (ja pieejami), kas liecina par zāļu iedarbības trūkumu. Lasīt vairāk

 

 

Jautājumu gadījumā par kompensējamām zālēm aicinām sazināties ar Nacionālo veselības dienestu pa e-pastu: info@vmnvd.gov.lv, un jautājumu gadījumā par zāļu pieejamību un par jauno prasību – ar Zāļu valsts aģentūru pa e-pastu: info@zva.gov.lv.

 

Informācija šajā tīmekļa vietnes sadaļā un minētajā dokumentā tiks papildināta, iekļaujot tajā arī atbildes uz Jūsu sūtītajiem jautājumiem.  

 

Informācija par iedzīvotāju informēšanu

No 16. marta līdz aprīļa sākumam par jauno SNN izrakstīšanas kārtību tiek īstenota arī nacionāla mēroga iedzīvotāju informēšanas kampaņa, kuras laikā TV, radio, drukātajos un interneta medijos, kā arī uz vides reklāmas stendiem visā Latvijā tiks izvietota pacientiem noderīga informācija par valsts kompensējamo zāļu saņemšanas kārtību pēc 1. aprīļa. Tāpat iedzīvotājiem tiks izplatītas drukātas infolapas, ko viņi saņems aptiekās, slimnīcās un ārstu praksēs. Kampaņas materiāli elektroniski:

  • digitāla infolapa latviešu valodā un infolapa krievu valodā, kurā ir apkopota svarīgākā informācija pacientiem un kas tiks izplatīta pacientiem aptiekās, ārstu praksēs un slimnīcās;
  • kampaņas plakāts, kas tiks izvietots ārstu praksē. Kampaņas vizuālā identitāte, kas ir redzama plakātā, tiks izmantota pilnīgi visos informatīvajos un skaidrojošajos kampaņas materiālos (lūdzu, skatīt pielikumā).