Pārlekt uz galveno saturu

Gada pārskatu dati

Veidlapas un informācija

Audu centru gada pārskati

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1176 „Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība” (turpmāk Noteikumi) 142. punkta prasībām audu centrs sagatavo gada pārskatu par iepriekšējā gada darbību un līdz kārtējā gada 15. februārim iesniedz to Zāļu valsts aģentūrā (ZVA), savukārt Noteikumu 143. punkts nosaka, ka ZVA publicē 142. punktā  minēto pārskatu savā tīmekļa vietnē.

Veidlapā "Audu centra pārskats par darbu ____ gadā" iekļauti dati, kas jānorāda saskaņā ar Noteikumu 142. punktu.

 

Dokumentus var iesniegt elektroniski e-pasta adresē info@zva.gov.lv, ja tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

Orgānu ieguves organizāciju un transplantācijas centru gada pārskati

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 70 „Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām” 29. punkta prasībām ieguves organizācijas un transplantācijas centri sagatavo un katru gadu līdz 1. jūnijam iesniedz Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) pārskatu par darbību iepriekšējā gadā, savukārt ZVA pārskatu publicē savā tīmekļa vietnē.

Veidlapā "Cilvēka orgānu ieguves organizācijas un transplantācijas centra pārskats par darbu ___. gadā” iekļauti dati, kas jānorāda saskaņā ar Noteikumu 29. punktu.

 

Dokumentus var iesniegt elektroniski e-pasta adresē info@zva.gov.lv, ja tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.