Pārlekt uz galveno saturu

Drošuma pazīmes uz zāļu iepakojuma

Viltoto zāļu direktīva – pasargā pacientus no viltotu zāļu iegādes riska

 

Viltotas zāles bieži tiek piedāvātas kā jau reģistrētas zāles, bet tās var saturēt nekvalitatīvas, toksiskas vai pavisam citas sastāvdaļas vai citu zāļu devu. Šīm zālēm nav  pārbaudīta ne kvalitāte, ne drošība, ne iedarbīgums, kā tas noteikts Eiropas Savienībā, tādēļ viltotas zāles var radīt nopietnu risku Jūsu veselībai. Tā kā viltotas zāles mūsdienās kļūst arvien sarežģītākas, pieaug risks, ka tās sasniedz pacientus. Šāda iespējamība  rada nopietnus draudus veselībai globālā mērogā. Lai šos draudus mazinātu, Eiropas komisija ir izstrādājusi visaptverošu stratēģiju, kas ietverta Viltoto zāļu direktīvā (Direktīva 2011/62/ES). 

Šī direktīva paredz arī divu drošības elementu – unikāla identifikatora (divdimensionāla svītrkoda) un iepakojuma neskartības pazīmes – izvietošanu uz vairuma cilvēkiem paredzētu zāļu iepakojumu. Drošuma elementi zālēm, kurām tie nepieciešami, šo zāļu reģistrācijas apliecību īpašniekiem bija jāievieš līdz 2019. gada 9. februārim.

Šie drošuma elementi izmantoti, lai garantētu zāļu autentiskumu un stiprinātu zāļu piegādes ķēdes drošību no ražotājiem līdz izplatītājiem – aptiekām un slimnīcām, tādējādi aizsargājot pacientus visā Eiropā no viltotu zāļu iegādes riska.