Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati, statistikas iesniegšana un iegāde

Pārskati par nodotajiem zāļu bezmaksas paraugiem

Zāļu bezmaksas paraugu izplatītājam katru gadu (līdz 31. janvārim) Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) jāsniedz dati par iepriekšējā kalendāra gadā nodotajiem zāļu bezmaksas paraugiem:

 • zāļu reģistrācijas numurs;
 • zāļu nosaukums, zāļu forma, stiprums vai koncentrācija;
 • nodoto paraugu skaits;
 • piegādes datums;
 • saņēmējs.

Elektroniski aizpildītu veidlapu “Bezmaksas zāļu paraugu izplatīšanas pārskats” lūdzam sūtīt ZVA uz e-pastu info@zva.gov.lv līdz 31. janvārim. Ja elektroniski aizpildītā veidlapa nav parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam sūtīt pa pastu vai iesniegt ZVA klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā) parakstītu veidlapas oriģinālu (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003).

 

Papildu informācija

Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumi Nr. 378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus" (28. punkts)

 

 

Statistikas iegāde

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) ir tiesīga klientiem sniegt zāļu, tai skaitā eksportētu, paralēli importētu un paralēli izplatītu zāļu, vairumtirdzniecības realizācijas datus – pārskatus.

 

Pārskatu veidi:

1) Standarta pārskats (ceturksnis sadalījumā pa mēnešiem, pusgads, gads): ietver zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas kodu (ATĶ kods), starptautisko nepatentēto nosaukumu (INN), formu, stiprumu vai koncentrāciju, skaitu iepakojumā, pārdoto iepakojumu skaitu un apgrozījumu eiro;

2) Paplašinātais pārskats (ceturksnis sadalījumā pa mēnešiem, pusgads, gads): ietver standarta pārskatā iekļauto informāciju un zāļu saņēmēja grupu saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 18.4. apakšpunktu vai zāļu piederību klasifikācijas grupai;

3) Pilnais pārskats (ceturksnis sadalījumā pa mēnešiem, pusgads, gads): ietver standarta pārskatā iekļauto informāciju, zāļu saņēmēja grupu saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 18.4. apakšpunktu un zāļu piederību klasifikācijas grupai;

4) Individuālais pārskats: šo pārskatu ZVA izsniedz tikai zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam par viņa reģistrētām zālēm, un tas ietver INN, zāļu reģistrācijas numuru, ATĶ kodu, zāļu formu, stiprumu vai koncentrāciju, skaitu iepakojumā un pārdoto iepakojumu skaitu.

 

Standarta, paplašināto un pilno pārskatu ZVA sagatavo par 3, 6, 12 mēnešiem. Individuālo pārskatu iespējams saņemt par jebkuru laika periodu, kas nav mazāks par 1 kalendāro mēnesi.

Visu pārskatu sagatavošanas termiņš –  ne vairāk kā 2 mēneši pēc attiecīgā perioda beigām. Pārskatu veidos, kuros nav atsevišķi norādītas patērētāju grupas, tiks iekļauts kopējais zāļu realizācijas apjoms Latvijā, izņemot realizāciju no lieltirgotavām uz citām lieltirgotavām.

 

Kā iegādāties statistikas pārskatu?

Klients var iegādāties statistikas pārskatu, iesniedzot ZVA iesniegumu par pārskatu pasūtīšanu un rēķina izrakstīšanu, norādot tajā pieprasāmo pārskatu veidu un rēķina izrakstīšanai nepieciešamo informāciju (lūdzam skatīt sadaļu “Norēķinu kārtība”).

Sagatavotie zāļu realizācijas dati klientam tiks nodoti elektroniskā formātā, izmantojot šifrētu datu apmaiņas pieslēgumu ZVA FTPS (File Transfer protocol over SSL) serverim pēc ZVA sūtītā rēķina apmaksas.

Klients slēdz līgumu “Par zāļu vairumtirdzniecības realizācijas datu sniegšanu” par zāļu, tai skaitā eksportēto, paralēli importēto un paralēli izplatīto zāļu (izņemot veterinārās zāles), vairumtirdzniecības realizācijas datiem (neietverot atsauces uz konkrētām aptiekām, zāļu lieltirgotavām, zāļu ražotājiem un importētājiem un nenorādot citus identificējošus datus).

 

Iesnieguma forma zāļu realizācijas pārskatu pasūtīšanai

 

Iesniegumā jāsniedz:

 • informācija par klientu;
 • datu bāzes lietotāja dati;
 • kontaktpersonas.

Iesniegumā  lūdzam arī norādīt pārskata veidu (standarta, paplašināto, pilno vai individuālo (konkrētām zālēm/aktīvām vielām)), ko Jūs vēlaties iegādāties, kā arī laika periodu. Iesniegumu lūdzam sūtīt ZVA uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

 

Norēķinu kārtība

Samaksa par šo pakalpojumu noteikta atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (18.p.): 

1) Zāļu realizācijas datu sniegšana (18.p.): 

 • zāļu realizācijas datu standarta pārskats (pārskatā norādīts zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas kods (ATĶ kods), zāļu starptautiskais nepatentētais nosaukums (IIN), forma, stiprums vai koncentrācija, skaits iepakojumā, pārdoto iepakojumu skaits, apgrozījums euro) (18.1.p.):  

           - ceturksnis sadalījumā pa mēnešiem (1 pārskats) (18.1.1.p.) - 497,00 EUR 

           - pusgads (1 pārskats) (18.1.2.p.) - 852,00 EUR 

           - gads (1 pārskats) (18.1.3.p.) - 1419,00 EUR 

 • zāļu realizācijas datu paplašinātais pārskats (ietver standarta pārskatā iekļauto informāciju un papildus norāda zāļu saņēmēja grupu vai zāļu piederību klasifikācijas grupai) (18.2.p.):

           - ceturksnis sadalījumā pa mēnešiem (1 pārskats) (18.2.1.p.) - 603,00 EUR 

           - pusgads (1 pārskats) (18.2.2.p.) - 993,00 EUR 

           -  gads (1 pārskats) (18.2.3.p.) - 1774,00 EUR 

 • zāļu realizācijas datu pilnais pārskats (ietver standarta pārskatā iekļauto informāciju, norāda zāļu saņēmēja grupu un zāļu piederību klasifikācijas grupai) (18.3.p.)

           - ceturksnis sadalījumā pa mēnešiem (1 pārskats) (18.3.1.p.) - 674,00 EUR 

           - pusgads (1 pārskats) (18.3.2.p.) - 1135,00 EUR 

           - gads (1 pārskats) (18.3.3.p.) - 1987,00 EUR

 • zāļu realizācijas datu individuālais pārskats (1 parametrs) (18.4.p.) - 14,00 EUR

Lai saņemtu priekšapmaksas rēķinu lūdzam Maksājuma pieteikumu (lejupielādēt šeit) sūtīt Aģentūrai uz e-pastu: rekini@zva.gov.lv. 

Pēc maksājuma pieteikuma saņemšanas uz Jūsu norādīto e-pasta adresi nosūtīsim rēķinu. 

Veicot rēķina apmaksu ar pārskaitījumu, par “maksājuma mērķi” obligāti ir jānorāda rēķina numurs un datums, kā arī maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums.
 

Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX

 

Papildu informācija

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" (146.13. apakšpunkts)