Pārlekt uz galveno saturu

Ētikas komitejas

Lai veiktu zāļu klīnisko pētījumu norises uzraudzību, Latvijā ir izveidotas zāļu klīnisko pētījumu Ētikas komitejas.

Ētikas komiteju galvenais uzdevums ir nodrošināt to, ka zāļu klīniskie pētījumi Latvijā tiek veikti atbilstoši augstiem un Eiropas Savienībā vienotiem ētikas standartiem.

Zāļu klīnisko pētījumu Ētikas komitejas sastavā ir kvalificētas un pieredzējušas personas, kuras ir kompetentas veikt zāļu klīnisko pētījumu ētisko un zinātnisko aspektu novērtēšanu, piemēram, dažādu specialitāšu ārsti un zinātnieki.

Pašlaik Zāļu valsts Aģentūra, vērtējot klīnisko pārbaužu pieteikumus, sadarbojas ar Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Attīstības biedrības Klīniskās izpētes ētikas komiteju, kura apguvusi darbu Eiropas Zāļu aģentūras klīnisko pētījumu informācijas sistēmā (CTIS).


Interešu konflikta deklarācijas

Katram Ētikas komitejas dalībniekam ir jāaizpilda Ētikas komitejas locekļu interešu konflikta deklarācija.

Zāļu klīnisko pētījumu Ētikas komitejas locekļu aizpildītās deklarācijas ir pieejamas šeit:

Zāļu klīnisko pētījumu veikšanu un organizēšanas kārtību Latvijā regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 192. “Cilvēkiem paredzēto zāļu klīnisko pētījumu noteikumi”.