Pārlekt uz galveno saturu

Klīniskie pētījumi

Klīniskos pētījumus veic, lai atklātu vai pārbaudītu pētāmo zāļu klīnisko un farmakoloģisko darbību, noteiktu pētāmo zāļu nevēlamās blakusparādības un/vai pētītu to uzsūkšanos, izkliedi organismā, metabolismu un izvadīšanu.

Klīnisko pētījumu sponsors var būt persona, uzņēmējsabiedrība, iestāde vai institūcija, kas uzņemas atbildību par klīniskā pētījuma veikšanu un/vai finansēšanu.

Pirms klīniskās izpētes uzsākšanas sponsoram ir jāsaņem Zāļu valsts aģentūras (ZVA) un Ētikas komitejas atļaujas pētījuma īstenošanai Latvijā, iesniedzot klīniskā pētījuma pieteikumu Eiropas Zāļu aģentūras Klīnisko pētījumu informācijas sistēmā (CTIS).

ZVA koordinē klīnisko pārbaužu atļaušanas procesu Latvijā, izvērtē dokumentāciju, kas saistīta ar pētāmo zāļu kvalitāti, pirmsklīnisko un klīnisko izpētī, pētījuma protokolu, pieņem lēmumu par kliniskās pārbaudes atļaušanu atļaušanu un veic uzraudzību klīniskās pārbaudes laikā, kā arī novērtē pētījumu atbilstību Labas klīniskās prakses principiem.

Klīnisko pārbaužu veikšanu Latvijā regulē Ministru kabineta 2024. gada 26. marta noteikumi Nr. 192 “Cilvēkiem paredzēto zāļu klīnisko pētījumu noteikumi”.

Būtiska ir pētnieku sadarbība ar pētāmo personu ģimenes ārstiem vai ārstējošiem ārstiem, lai novērstu iespējamas blakusparādības, ko varētu izraisīt pētāmo zāļu mijiedarbība ar citām ārpus pētījuma nozīmētām zālēm. Liela nozīme, pētot zāļu farmakokinētiku, ir arī vienlaicīgi lietotiem uztura bagātinātājiem, vitamīniem, mikroelementiem un ārstniecības augu tējām.