Pārlekt uz galveno saturu

Asinis, audi, šūnas, orgāni

Atbilstības novērtēšana

 

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) veic audu centru, audu, šūnu un orgānu ieguves organizāciju un transplantācijas centru atbilstības novērtēšanu un audu, šūnu, orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanas vietas atbilstības novērtēšanu akreditētas medicīnas studiju programmas īstenošanai augstskolā. Aģentūras funkcijas ietver arī ārstniecības iestāžu asins kabinetu, asins sagatavošanas nodaļu un Valsts asinsdonoru centra atbilstības novērtēšanu un uzraudzību, kā arī procedūras hemovigilances pārraudzībai.

Norādām, ka ZVA veicamā atbilstības vērtēšana un uzraudzība neietver:
•    cilvēka asiņu, audu, šūnu un orgānu pielietošanu cilvēkiem (infūziju, implantāciju, transferu u.tml.),
•    darbības ar cilvēka izcelsmes biomateriālu, kurš nav paredzēts izmantošanai cilvēka ķermenī (tostarp kā izejviela zālēm vai medicīnas ierīcēm) vai akreditētas medicīnas studiju programmas īstenošanai augstskolā (piemēram, darbības ar laboratoriskajai izmeklēšanai vai in vitro pētījumiem paredzētiem cilvēka biomateriāla paraugiem),
jo minētās jomas regulē Ārstniecības likums un citi normatīvie akti.

 

Jaunumi

ZVA publiskais pārskats

Aģentūra publicē 2019. gada publisko pārskatu

08.06.2020.
Zāļu valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) publicē 2019. gada publisko pārskatu. Šajā izdevumā ir apkopota informācija par Aģentūras paveikto pagājušajā gadā. Aicinām lasīt publisko pārskatu elektroniski (PDF fails)...