Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu valsts aģentūras pakalpojumi

Informācija par Zāļu valsts aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv   

Zāļu klīniskā izpēte  

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv

1.Zāļu klīniskās izpētes atļaujas izsniegšana un zāļu lietošanas novērojumu atļaušanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p225/ProcesaApraksts
2.Lēmuma saņemšana par zāļu klīniskās izpētes dokumentācijas būtiskiem grozījumiemhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p226/ProcesaApraksts


 

Zāļu reģistrācija, pārreģistrācija un farmakovigilance

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv
3.Cilvēkiem paredzēto zāļu reģistrācijahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p205/ProcesaApraksts
4.Cilvēkiem paredzēto zāļu pārreģistrācijahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7324/ProcesaApraksts
5.Izmaiņas zāļu reģistrācijas dokumentācijāhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7329/ProcesaApraksts
6.Produkta dokumentācijas izvērtējums par tā atbilstību zāļu definīcijaihttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p207/ProcesaApraksts
7.Produkta sertifikāta saņemšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p228/ProcesaApraksts
8.Brīvās tirdzniecības sertifikāta saņemšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1838/ProcesaApraksts
9.Paziņojuma par produkta reģistrācijas statusu saņemšana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p217/ProcesaApraksts

10.Ziņojuma iesniegšana par  zāļu blakusparādībāmhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3821/ProcesaApraksts
11.Zāļu reģistrācijas īpašnieka riska pārvaldības plānā iekļauto papildu riska mazināšanas pasākumu saskaņošanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7384/ProcesaApraksts

 

Zāļu un ūdens  kvalitātes  novērtēšana laboratorijā, pagatavojumi aptiekām

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv

12.Cilvēkiem paredzēto zāļu paraugu testēšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p212/ProcesaApraksts
13.Attīrītā ūdens, ko iegūst aptiekā, paraugu kvalitātes kontrole atbilstoši Eiropas Farmakopejas prasībāmhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7370/ProcesaApraksts
14.Titrēto šķīdumu, indikatoru un reaktīvu pagatavošana aptiekāmhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p211/ProcesaApraksts

 

Farmaceitiskās darbības komersanta reģistrācija un licencēšana

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv
15.Speciālās atļaujas (licences) saņemšana / izmaiņu veikšana zāļu un veterināro zāļu ražošanas vai importēšanas darbībāmhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7395/ProcesaApraksts
16.Speciālās atļaujas (licences) saņemšana / izmaiņu veikšana zāļu lieltirgotavai (zāļu vairumtirdzniecībai)https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p11220/ProcesaApraksts
17.Speciālās atļaujas (licences) saņemšana / izmaiņu veikšana vispārēja un slēgta tipa aptiekāmhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p11214/ProcesaApraksts
18.Aktīvo vielu ražotāja, izplatītāja un importētāja reģistrācija (izmaiņu veikšana)https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p220/ProcesaApraksts
19.Personas, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm, reģistrēšana (izmaiņu veikšana)https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7404/ProcesaApraksts
20.Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī izsniegtas farmaceitiskās darbības atļaujas atzīšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7405/ProcesaApraksts

 

Zāļu aprites atļaujas

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv
21.Atļauju saņemšana zāļu paraugu importēšanai, paralēli importēto zāļu, Latvijā nereģistrētu zāļu izplatīšanai Latvijas Republikā, kā arī zāļu iegādei (savas darbības nodrošināšanai)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p208/ProcesaApraksts

22.Atļauja psihotropo, narkotisko zāļu/vielu kā arī prekursoru ievešanai, izvešanai un tranzītam, kā arī izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem mērķiemhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p210/ProcesaApraksts
23.Prekursoru operatoru licencēšana un reģistrēšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1296/ProcesaApraksts

 

Atļaujas cilvēka izcelsmes substanču izmantošanai un vigilance

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv

24.Atļaujas/ darbības atbilstības sertifikāta saņemšana cilvēka izcelsmes substanču izmantošanaihttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1216/ProcesaApraksts
25.Steidzama ziņojuma iesniegšana par iespējamām nopietnām blaknēm un nopietniem nevēlamiem notikumiem (Hemovigilance, Biovigilance)https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7466/ProcesaApraksts

 

Medicīnisko ierīču atļaujas un klīniskā izpēte

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv
26.Atļauja ar CE marķējumu nemarķētas speciāli piegādātas medicīniskās ierīces iegādeihttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p846/ProcesaApraksts
27.Informācijas par Latvijas medicīnisko ierīču (MI) ražotājiem un to ražotajām MI iesniegšana izvērtēšanai un iekļaušanai datu bāzēshttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p842/ProcesaApraksts
28.Paziņošana par II a, II b un III klases medicīniskajām ierīcēm vai aktīvām implantējamām medicīniskajām ierīcēm un par in vitro diagnostikas A saraksta, B saraksta un pašpārbaudes medicīniskajām ierīcēmhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7444/ProcesaApraksts
29.Medicīniskās ierīces brīvās tirdzniecības sertifikāta saņemšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7443/ProcesaApraksts
30.Vigilances sistēmas ziņojumu iesniegšana par medicīniskās ierīces negadījumiemhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1042/ProcesaApraksts
31.Atļaujas saņemšana medicīniskās ierīces klīniskā pētījuma veikšanaihttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1828/ProcesaApraksts

 

Veselības tehnoloģiju novērtēšana

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv

32.Atzinums par zāļu ārstniecisko un izmaksu efektivitātihttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8637/ProcesaApraksts
33.Atzinums par medicīniskās ierīces ārstniecisko un izmaksu efektivitātihttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8638/ProcesaApraksts
34.Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana, pārskatīšana un papildināšana

 

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8639/ProcesaApraksts

Statistikas pārskatu un darbības atskaišu izvērtēšana

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv

35.Pārskata par zāļu kvalitātes kontroli aptiekā iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3823/ProcesaApraksts
36.Oficiālās statiskas gada pārskata par zāļu ražotāja, zāļu lieltirgotavas vai aptiekas darbību iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3822/ProcesaApraksts
37.Licences turētāja (vielu, zāļu ražotāja; zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavas) ceturkšņa Pārskata par II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu saņemšanu, iepirkšanu, izsniegšanu, iznīcināšanu iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3835/ProcesaApraksts
38.Licences turētāja (vielu, zāļu ražotāja; zāļu lieltirgotavas) ikgadējā Pārskata par II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu saņemšanu, iepirkšanu un izvešanu iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3836/ProcesaApraksts
39.Ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas Pārskata par iegādāto narkotisko, psihotropo un narkotisko analgētisko līdzekļu izlietojumu  iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3825/ProcesaApraksts
40.Veterinārmedicīniskās aprūpes komersanta, praktizējoša veterinārārsta ikgadējā Pārskata  par narkotisko un psihotropo zāļu izlietojumu iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3834/ProcesaApraksts
41.Zāļu vairumtirgotāja ikmēneša zāļu realizācijas datu iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3824/ProcesaApraksts
42.Atļaujas turētāja ceturkšņa Pārskata par I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu un produktu iegādi, izlietošanu, iznīcināšanu un zudumiem iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3838/ProcesaApraksts
43.Prekursoru operatora ceturkšņa Pārskata par darījumiem ar prekursoriem iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3826/ProcesaApraksts
44.Valsts asinsdonoru centra, asins sagatavošanas nodaļu un asins kabinetu ikgadējā Paziņojuma par nevēlamiem notikumiem iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3830/ProcesaApraksts
45.Audu centra ikgadējā Pārskata par audu centra darbību iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3832/ProcesaApraksts
46.Orgānu ieguves organizācijas un transplantācijas centra ikgadējā Pārskata par darbību iepriekšējā gadā  iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3831/ProcesaApraksts
47.Asins kabineta ikgadējā Paziņojuma par nopietnām blaknēm iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3828/ProcesaApraksts