Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu valsts aģentūras pakalpojumi

Informācija par Zāļu valsts aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Zāļu klīniskā izpēte  

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Saite

1.Zāļu klīniskās izpētes atļaujas izsniegšana un zāļu lietošanas novērojumu atļaušanahttps://latvija.gov.lv/Services/8584
2.Lēmuma saņemšana par zāļu klīniskās izpētes dokumentācijas būtiskiem grozījumiemhttps://latvija.gov.lv/Services/8603
3.Atjaunināta pētāmo zāļu drošības ziņojuma (angļu valodā – Development Safety Update Report jeb DSUR) iesniegšanahttps://latvija.gov.lv/Services/8563

Zāļu reģistrācija, pārreģistrācija un farmakovigilance

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Saite

4.Cilvēkiem paredzēto zāļu reģistrācijahttps://latvija.gov.lv/Services/7349
5.Cilvēkiem paredzēto zāļu pārreģistrācijahttps://latvija.gov.lv/Services/6163
6.Izmaiņas zāļu reģistrācijas dokumentācijāhttps://latvija.gov.lv/Services/6037
7.Produkta dokumentācijas izvērtējums par tā atbilstību zāļu definīcijaihttps://latvija.gov.lv/Services/9684
8.Produkta sertifikāta saņemšanahttps://latvija.gov.lv/Services/9298
9.Brīvās tirdzniecības sertifikāta saņemšanahttps://latvija.gov.lv/Services/9299
10.Paziņojuma par produkta reģistrācijas statusu saņemšanahttps://latvija.gov.lv/Services/9273
11.Ziņojuma iesniegšana par zāļu blakusparādībāmhttps://latvija.gov.lv/Services/30869
12.Zāļu reģistrācijas īpašnieka papildu riska mazināšanas pasākumu saskaņošanahttps://latvija.gov.lv/Services/6677
13.Zinātniskās konsultācijas saņemšanahttps://latvija.gov.lv/Services/8583

Zāļu un ūdens  kvalitātes  novērtēšana laboratorijā, pagatavojumi aptiekām

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Saite

14.Cilvēkiem paredzēto zāļu paraugu testēšanahttps://latvija.gov.lv/Services/8577
15.Attīrītā ūdens, ko iegūst aptiekā, paraugu kvalitātes kontrole atbilstoši Eiropas Farmakopejas prasībāmhttps://latvija.gov.lv/Services/5876
16.Titrēto šķīdumu, indikatoru un reaktīvu pagatavošana aptiekāmhttps://latvija.gov.lv/Services/8500

 

Farmaceitiskās darbības komersanta reģistrācija un licencēšana

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Saite

17.Speciālās atļaujas (licences) saņemšana / izmaiņu veikšana zāļu un veterināro zāļu ražošanas vai importēšanas darbībāmhttps://latvija.gov.lv/Services/8586
18.Speciālās atļaujas (licences) saņemšana / izmaiņu veikšana zāļu lieltirgotavai (zāļu vairumtirdzniecībai)https://latvija.gov.lv/Services/8587
19.Speciālās atļaujas (licences) saņemšana / izmaiņu veikšana vispārēja un slēgta tipa aptiekāmhttps://latvija.gov.lv/Services/30848
20.Aktīvo vielu ražotāja, izplatītāja un importētāja reģistrācija (izmaiņu veikšana)https://latvija.gov.lv/Services/29965
21.Personas, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm, reģistrēšana (izmaiņu veikšana)https://latvija.gov.lv/Services/8593
22.Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī izsniegtas farmaceitiskās darbības atļaujas atzīšanahttps://latvija.gov.lv/Services/8612

 

Zāļu aprites atļaujas

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Saite

23.Atļauju saņemšana zāļu paraugu importēšanai, paralēli importēto zāļu, Latvijā nereģistrētu zāļu izplatīšanai Latvijas Republikā, kā arī zāļu iegādei (savas darbības nodrošināšanai)https://latvija.gov.lv/Services/9264
24.Atļauja psihotropo, narkotisko zāļu/vielu kā arī prekursoru ievešanai, izvešanai un tranzītam, kā arī izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem mērķiem, izmantošanai rūpniecībā (izņemot izmantošanu farmaceitiskiem mērķiem)https://latvija.gov.lv/Services/9780
25.Prekursoru operatoru licencēšana un reģistrēšanahttps://latvija.gov.lv/Services/8591

 

Atļaujas cilvēka izcelsmes substanču izmantošanai un vigilance

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Saite

26.Atļaujas/ darbības atbilstības sertifikāta saņemšana cilvēka izcelsmes substanču izmantošanaihttps://latvija.gov.lv/Services/8550
27.Steidzama ziņojuma iesniegšana par iespējamām nopietnām blaknēm un nopietniem nevēlamiem notikumiem (Hemovigilance, Biovigilance)https://latvija.gov.lv/Services/4899

 

Medicīnisko ierīču atļaujas un klīniskā izpēte

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Saite

28.Atļauja ar CE marķējumu nemarķētas speciāli piegādātas medicīniskās ierīces iegādeihttps://latvija.gov.lv/Services/9342
29.Informācijas par Latvijas medicīnisko ierīču (MI) ražotājiem un to ražotajām MI iesniegšana izvērtēšanai un iekļaušanai datu bāzēshttps://latvija.gov.lv/Services/9341
30.Informācijas par trešo valstu medicīnisko ierīču ražotāju pilnvarotajiem pārstāvjiem iesniegšana izvērtēšanai un informācijas iekļaušana datu bāzēshttps://latvija.gov.lv/Services/8610
31.Paziņošana par II a, II b un III klases medicīniskajām ierīcēm vai aktīvām implantējamām medicīniskajām ierīcēm un par in vitro diagnostikas A saraksta, B saraksta un pašpārbaudes medicīniskajām ierīcēmhttps://latvija.gov.lv/Services/6981
32.Medicīniskās ierīces brīvās tirdzniecības sertifikāta saņemšanahttps://latvija.gov.lv/Services/9340
33.Vigilances sistēmas ziņojumu iesniegšana par medicīniskās ierīces negadījumiem Latvijāhttps://latvija.gov.lv/Services/9344
34.Atļaujas saņemšana medicīniskās ierīces klīniskā pētījuma veikšanaihttps://latvija.gov.lv/Services/9339

 

Veselības tehnoloģiju novērtēšana

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Saite

35.Atzinums par zāļu ārstniecisko un izmaksu efektivitātihttps://latvija.gov.lv/Services/8573
36.Atzinums par medicīniskās ierīces ārstniecisko un izmaksu efektivitātihttps://latvija.gov.lv/Services/8572
37.Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana, pārskatīšana un papildināšana / anulēšanahttps://latvija.gov.lv/Services/8605

Statistikas pārskatu un darbības atskaišu izvērtēšana

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Saite

38.Pārskata par zāļu kvalitātes kontroli aptiekā iesniegšanahttps://latvija.gov.lv/Services/8594
39.Oficiālās statiskas gada pārskata par zāļu ražotāja, zāļu lieltirgotavas vai aptiekas darbību iesniegšanahttps://latvija.gov.lv/Services/30023
40.Gada pārskata "Par bezmaksas zāļu paraugu izplatīšanu" iesniegšanahttps://latvija.gov.lv/Services/9507
41.Licences turētāja (vielu, zāļu ražotāja; zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavas) ceturkšņa Pārskata par II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu saņemšanu, iepirkšanu, izsniegšanu, iznīcināšanu iesniegšanahttps://latvija.gov.lv/Services/8607
42.Licences turētāja (vielu, zāļu ražotāja; zāļu lieltirgotavas) ikgadējā Pārskata par II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu saņemšanu, iepirkšanu un izvešanu iesniegšanahttps://latvija.gov.lv/Services/8608
43.Ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas Pārskata par iegādāto narkotisko, psihotropo un narkotisko analgētisko līdzekļu izlietojumu  iesniegšanahttps://latvija.gov.lv/Services/9778
44.Veterinārmedicīniskās aprūpes komersanta, praktizējoša veterinārārsta ikgadējā Pārskata  par narkotisko un psihotropo zāļu izlietojumu iesniegšanahttps://latvija.gov.lv/Services/9779
45.Zāļu vairumtirgotāja ikmēneša zāļu realizācijas datu iesniegšanahttps://latvija.gov.lv/Services/9263
46.Atļaujas turētāja ceturkšņa Pārskata par I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu un produktu iegādi, izlietošanu, iznīcināšanu un zudumiem iesniegšanahttps://latvija.gov.lv/Services/8570
47.Prekursoru operatora ceturkšņa Pārskata par darījumiem ar prekursoriem iesniegšana un personu, kuras piedalās neklasificēto vielu apritē, pārskata par neklasificēto vielu apriti iesniegšanahttps://latvija.gov.lv/Services/9267
48.Valsts asinsdonoru centra, asins sagatavošanas nodaļu un asins kabinetu ikgadējā Paziņojuma par nevēlamiem notikumiem iesniegšanahttps://latvija.gov.lv/Services/9240
49.Audu centra ikgadējā Pārskata par audu centra darbību iesniegšanahttps://latvija.gov.lv/Services/8575
50.Orgānu ieguves organizācijas un transplantācijas centra ikgadējā Pārskata par darbību iepriekšējā gadā  iesniegšanahttps://latvija.gov.lv/Services/8596
51.Asins kabineta ikgadējā Paziņojuma par nopietnām blaknēm iesniegšanahttps://latvija.gov.lv/Services/8561

 

Citi pakalpojumi

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Saite

52.Informācija par Latvijā reģistrētām un izplatītām zālēm Latvijas Zāļu reģistrāhttps://latvija.gov.lv/Services/4948
53.Informācija par Latvijas tirgū laistajām vidēja un augsta riska medicīniskajām ierīcēm reģistrā LATMEDhttps://latvija.gov.lv/Services/6979
54.Informācijas saņemšana par zāļu patēriņuhttps://latvija.gov.lv/Services/8609
55.Zinātniskās konsultācijas saņemšanahttps://latvija.gov.lv/Services/8583

Zāļu valsts aģentūras sniegtie pakalpojumi 2018. – 2020. gadā