Pārlekt uz galveno saturu

Zāļu valsts aģentūras pakalpojumi

Informācija par Zāļu valsts aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv   

Zāļu klīniskā izpēte  

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv

1.Zāļu klīniskās izpētes atļaujas izsniegšana un zāļu lietošanas novērojumu atļaušanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p225/ProcesaApraksts
2.Lēmuma saņemšana par zāļu klīniskās izpētes dokumentācijas būtiskiem grozījumiemhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p226/ProcesaApraksts
3.Atjaunināta pētāmo zāļu drošības ziņojuma (angļu valodā – Development Safety Update Report jeb DSUR) iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p11980/ProcesaApraksts


 

Zāļu reģistrācija, pārreģistrācija un farmakovigilance

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv
4.Cilvēkiem paredzēto zāļu reģistrācijahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p205/ProcesaApraksts
5.Cilvēkiem paredzēto zāļu pārreģistrācijahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7324/ProcesaApraksts
6.Izmaiņas zāļu reģistrācijas dokumentācijāhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7329/ProcesaApraksts
7.Produkta dokumentācijas izvērtējums par tā atbilstību zāļu definīcijaihttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p207/ProcesaApraksts
8.Produkta sertifikāta saņemšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p228/ProcesaApraksts
9.Brīvās tirdzniecības sertifikāta saņemšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1838/ProcesaApraksts
10.Paziņojuma par produkta reģistrācijas statusu saņemšana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p217/ProcesaApraksts

11.Ziņojuma iesniegšana par  zāļu blakusparādībāmhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3821/ProcesaApraksts
12.Zāļu reģistrācijas īpašnieka papildu riska mazināšanas pasākumu saskaņošanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7384/ProcesaApraksts

 

Zāļu un ūdens  kvalitātes  novērtēšana laboratorijā, pagatavojumi aptiekām

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv

13.Cilvēkiem paredzēto zāļu paraugu testēšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p212/ProcesaApraksts
14.Attīrītā ūdens, ko iegūst aptiekā, paraugu kvalitātes kontrole atbilstoši Eiropas Farmakopejas prasībāmhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7370/ProcesaApraksts
15.Titrēto šķīdumu, indikatoru un reaktīvu pagatavošana aptiekāmhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p211/ProcesaApraksts

 

Farmaceitiskās darbības komersanta reģistrācija un licencēšana

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv
16.Speciālās atļaujas (licences) saņemšana / izmaiņu veikšana zāļu un veterināro zāļu ražošanas vai importēšanas darbībāmhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7395/ProcesaApraksts
17.Speciālās atļaujas (licences) saņemšana / izmaiņu veikšana zāļu lieltirgotavai (zāļu vairumtirdzniecībai)https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p11220/ProcesaApraksts
18.Speciālās atļaujas (licences) saņemšana / izmaiņu veikšana vispārēja un slēgta tipa aptiekāmhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p11214/ProcesaApraksts
19.Aktīvo vielu ražotāja, izplatītāja un importētāja reģistrācija (izmaiņu veikšana)https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p220/ProcesaApraksts
20.Personas, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm, reģistrēšana (izmaiņu veikšana)https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7404/ProcesaApraksts
21.Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī izsniegtas farmaceitiskās darbības atļaujas atzīšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7405/ProcesaApraksts

 

Zāļu aprites atļaujas

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv
22.Atļauju saņemšana zāļu paraugu importēšanai, paralēli importēto zāļu, Latvijā nereģistrētu zāļu izplatīšanai Latvijas Republikā, kā arī zāļu iegādei (savas darbības nodrošināšanai)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p208/ProcesaApraksts

23.Atļauja psihotropo, narkotisko zāļu/vielu kā arī prekursoru ievešanai, izvešanai un tranzītam, kā arī izmantošanai medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem mērķiem, izmantošanai rūpniecībā (izņemot izmantošanu farmaceitiskiem mērķiem)https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p210/ProcesaApraksts
24.Prekursoru operatoru licencēšana un reģistrēšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1296/ProcesaApraksts

 

Atļaujas cilvēka izcelsmes substanču izmantošanai un vigilance

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv

25.Atļaujas/ darbības atbilstības sertifikāta saņemšana cilvēka izcelsmes substanču izmantošanaihttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1216/ProcesaApraksts
26.Steidzama ziņojuma iesniegšana par iespējamām nopietnām blaknēm un nopietniem nevēlamiem notikumiem (Hemovigilance, Biovigilance)https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7466/ProcesaApraksts

 

Medicīnisko ierīču atļaujas un klīniskā izpēte

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv
27.Atļauja ar CE marķējumu nemarķētas speciāli piegādātas medicīniskās ierīces iegādeihttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p846/ProcesaApraksts
28.Informācijas par Latvijas medicīnisko ierīču (MI) ražotājiem un to ražotajām MI iesniegšana izvērtēšanai un iekļaušanai datu bāzēshttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p842/ProcesaApraksts
29.Informācijas par trešo valstu medicīnisko ierīču ražotāju pilnvarotajiem pārstāvjiem iesniegšana izvērtēšanai un informācijas iekļaušana datu bāzēshttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p11959/ProcesaApraksts
30.Paziņošana par II a, II b un III klases medicīniskajām ierīcēm vai aktīvām implantējamām medicīniskajām ierīcēm un par in vitro diagnostikas A saraksta, B saraksta un pašpārbaudes medicīniskajām ierīcēmhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7444/ProcesaApraksts
31.Medicīniskās ierīces brīvās tirdzniecības sertifikāta saņemšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p7443/ProcesaApraksts
32.Vigilances sistēmas ziņojumu iesniegšana par medicīniskās ierīces negadījumiem Latvijāhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1042/ProcesaApraksts
33.Atļaujas saņemšana medicīniskās ierīces klīniskā pētījuma veikšanaihttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1828/ProcesaApraksts

 

Veselības tehnoloģiju novērtēšana

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv

34.Atzinums par zāļu ārstniecisko un izmaksu efektivitātihttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8637/ProcesaApraksts
35.Atzinums par medicīniskās ierīces ārstniecisko un izmaksu efektivitātihttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8638/ProcesaApraksts
36.Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana, pārskatīšana un papildināšana / anulēšana

 

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8639/ProcesaApraksts

Statistikas pārskatu un darbības atskaišu izvērtēšana

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv

37.Pārskata par zāļu kvalitātes kontroli aptiekā iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3823/ProcesaApraksts
38.Oficiālās statiskas gada pārskata par zāļu ražotāja, zāļu lieltirgotavas vai aptiekas darbību iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3822/ProcesaApraksts
39.Gada pārskata "Par bezmaksas zāļu paraugu izplatīšanu" iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8996/ProcesaApraksts
40.Licences turētāja (vielu, zāļu ražotāja; zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavas) ceturkšņa Pārskata par II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu saņemšanu, iepirkšanu, izsniegšanu, iznīcināšanu iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3835/ProcesaApraksts
41.Licences turētāja (vielu, zāļu ražotāja; zāļu lieltirgotavas) ikgadējā Pārskata par II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu saņemšanu, iepirkšanu un izvešanu iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3836/ProcesaApraksts
42.Ārstniecības iestādes un sociālās aprūpes institūcijas Pārskata par iegādāto narkotisko, psihotropo un narkotisko analgētisko līdzekļu izlietojumu  iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3825/ProcesaApraksts
43.Veterinārmedicīniskās aprūpes komersanta, praktizējoša veterinārārsta ikgadējā Pārskata  par narkotisko un psihotropo zāļu izlietojumu iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3834/ProcesaApraksts
44.Zāļu vairumtirgotāja ikmēneša zāļu realizācijas datu iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3824/ProcesaApraksts
45.Atļaujas turētāja ceturkšņa Pārskata par I, II un III sarakstā iekļauto augu, vielu un zāļu un produktu iegādi, izlietošanu, iznīcināšanu un zudumiem iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3838/ProcesaApraksts
46.Prekursoru operatora ceturkšņa Pārskata par darījumiem ar prekursoriem iesniegšana un personu, kuras piedalās neklasificēto vielu apritē, pārskata par neklasificēto vielu apriti iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3826/ProcesaApraksts
47.Valsts asinsdonoru centra, asins sagatavošanas nodaļu un asins kabinetu ikgadējā Paziņojuma par nevēlamiem notikumiem iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3830/ProcesaApraksts
48.Audu centra ikgadējā Pārskata par audu centra darbību iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3832/ProcesaApraksts
49.Orgānu ieguves organizācijas un transplantācijas centra ikgadējā Pārskata par darbību iepriekšējā gadā  iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3831/ProcesaApraksts
50.Asins kabineta ikgadējā Paziņojuma par nopietnām blaknēm iesniegšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3828/ProcesaApraksts

 

Citi pakalpojumi

Nr.

Pakalpojuma nosaukums

Pakalpojums valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv

51.Informācija par Latvijā reģistrētām un izplatītām zālēm Latvijas Zāļu reģistrāhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p8997/ProcesaApraksts
52.Informācija par Latvijas tirgū laistajām vidēja un augsta riska medicīniskajām ierīcēm reģistrā LATMEDhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p11964/ProcesaApraksts
53.Informācijas saņemšana par zāļu patēriņuhttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p209/ProcesaApraksts
54.Zinātniskās konsultācijas saņemšanahttps://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p11864/ProcesaApraksts

Zāļu valsts aģentūras sniegtie pakalpojumi 2018. – 2020. gadā