Pārlekt uz galveno saturu

Īpašumi

Informācija par Zāļu valsts aģentūras nomātajiem nekustamajiem īpašumiem

Nekustamā īpašuma adreseKadastra numursPlatībaLietošanas mērķisIznomātājsNomas maksas apmērs (EUR/m2 bez PVN mēnesī)Līguma darbības termiņš
Buļļu ielā 74, Rīga, LV-106701000802034010626,40 m2Telpu noma arhīva vajadzībām

AS „UNISTOCK”

Reģistrācijas numurs 50003019251

4,8030.09.2032.