Pārlekt uz galveno saturu

Īpašumi

Informācija par Zāļu valsts aģentūras nomātajiem nekustamajiem īpašumiem

Nekustamā īpašuma adreseKadastra numursPlatībaLietošanas mērķisIznomātājsNomas maksas apmērs (EUR/m2 bez PVN mēnesī)Līguma darbības termiņš
Katrīnas iela 5, Rīga, LV-104501000112043817,00 m2Telpu noma biroja un arhīva/noliktavas vajadzībām

"SIA "LAPA Group"

Reģistrācijas numurs 40203124606

4,8531.12.2020.

 

Nekustamā īpašuma adreseKadastra numursPlatībaLietošanas mērķisIznomātājsNomas maksas apmērs (EUR ieskaitot piemērojamos nodokļus)Līguma darbības termiņš
Jersikas iela 17, Rīga, LV-1003010004400402261 m2Zemes noma Zāļu valsts aģentūrai piederošo ēku un būvju apsaimniekošanaiInta Jansone38605,3601.01.2027.