Pārlekt uz galveno saturu

Stratēģija

Zāļu valsts aģentūras darbības stratēģija 2017.-2019. gadam

 

Zāļu valsts aģentūras stratēģija 2017.-2019. gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments. Dokumenta mērķis ir noteikt stratēģiskos darbības virzienus un mērķus trīs gadu periodam, kuru ietvaros Zāļu valsts aģentūra plāno un organizē darbu, ņemot vērā pieejamo finansējuma apjomu un stratēģijas aptverto laika posmu.

Lai uzzinātu vairāk, lasiet Stratēģijas aktuālo versiju.

 

Zāļu valsts aģentūras darbības stratēģija 2014.-2016. gadam

 

Zāļu valsts aģentūras darbības stratēģija 2014.-2016. gadam ir darbības plānošanas dokuments, kas izstrādāts, tiek uzturēts un publicēts atbilstoši 2009. gada 1. decembra Publisko aģentūru likuma un Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa instrukcijas Nr. 3 "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu" prasībām.

Lai iepazītos detalizētāk, sekojiet saitei Stratēģijas redakcija.