Pārlekt uz galveno saturu

Orgāni

Orgānu drošums

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 70 „Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām”69. punkta prasībām ieguves organizācijā un transplantācijas centrā ir ieviestas procedūras, lai nekavējoties informētu Zāļu valsts aģentūru un transplantācijas centru/ieguves organizāciju par iespējamām nopietnām nevēlamām blaknēm un nopietniem nevēlamiem notikumiem, kā arī triju mēnešu laikā no sākotnējā ziņojuma nosūtīšanas dienas darītu zināmus šo gadījumu izmeklēšanas rezultātus.

Informācija par nopietnu blakņu un nevēlamu notikumu ziņošanu un izvērtēšanu pieejama šeit.

 

Ziņojumu iesniegšana elektroniski

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 70 „Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām” 82.6. apakšpunkta prasībām Zāļu valsts aģentūra sniedz Eiropas Komisijai tās ieguves organizācijas kontaktinformāciju (organizācijas nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faksa numurs), kura nodrošina ar orgānu apmaiņu Eiropas Savienībā saistītās informācijas (tai skaitā par nopietnām blaknēm un nopietniem nevēlamiem notikumiem) saņemšanu un nodošanu atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Aģentūra nodrošina minētās informācijas atjaunošanu atbilstoši ieguves organizācijas sniegtajām ziņām par izmaiņām tās kontaktinformācijā.

 

Eiropas Komisijas uzturētā dalībvalstu kompetento iestāžu un deleģēto institūciju, kurām saskaņā ar Noteikumu 82.2. apakšpunkta prasībām jāsniedz informācija par nopietnām blaknēm un nopietniem nevēlamiem notikumiem, veicot orgānu apmaiņu Eiropas Savienībā, kontaktinformācija pieejama txcontactlist.eu.