Pārlekt uz galveno saturu

Bezmakasas paraugi

Pārskata par zāļu bezmaksas paraugu izplatīšanu iesniegšana

 

Ministru Kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 28. punkts nosaka, ka persona, kas izplata zāļu bezmaksas paraugus, katru gadu (līdz 31. janvārim) paziņo Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) datus par iepriekšējā kalendāra gadā nodotajiem zāļu bezmaksas paraugiem, norādot zāļu reģistrācijas numuru, zāļu nosaukumu, zāļu formu, stiprumu vai koncentrāciju, nodoto paraugu skaitu, piegādes datumu un saņēmēju.

Informāciju par zāļu bezmaksas paraugu izplatīšanu lūdzam noformēt, izmantojot ZVA izveidoto tabulu: Bezmaksas paraugu izplatīšana.

Tabulas aizpildāmas, izmantojot Microsoft Excel vai tai līdzīgu programmu. Aizpildītas tabulas lūdzam iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi info@zva.gov.lv.