Pārlekt uz galveno saturu

Reģistrācijas apliecības īpašnieku saraksts

 

Klientu ievērībai!

Saskaņā ar Valsts valodas likuma 8. pantu Zāļu valsts aģentūrai kā valsts iestādei sarakstē ar klientu lietojama valsts valoda. Sarakste un cita veida saziņa ar ārvalstīm var notikt svešvalodā.

Pilnvarojuma vēstules svešvalodā jāiesniedz, pievienojot tulkojumu valsts valodā. Apliecinot dokumenta tulkojuma pareizību, tulks tulkojuma pēdējā lapā aiz teksta noformē apliecinājuma uzrakstu valsts valodā. Apliecinājuma uzrakstā ir: ar lieliem burtiem rakstīti vārdi "TULKOJUMS PAREIZS"; tulka vārds, uzvārds un personas kods; tulka paraksts; apliecinājuma vietas nosaukums; apliecinājuma datums.