Pārlekt uz galveno saturu

Ziņot par blaknēm

Aicinām ikvienu veselības speciālistu uzticēties savai profesionalitātei un sniegt Zāļu valsts aģentūrai zāļu blakņu ziņojumu elektroniski, klikšķinot uz zemāk esošās ziņojuma veidlapas.

 

Ziņot

 

Balstoties uz saņemtiem blakņu ziņojumiem, tiek atklāta jauna, pacienta ārstēšanai klīniski nozīmīga informācija, ar kuru var tikt papildināti zāļu apraksti un lietošanas instrukcijas, kā arī noteikti zāļu riska mazināšanas pasākumi pacientu drošībai. Par būtisku zāļu blakni (izraisījusi pacienta nāvi, apdraudējusi dzīvību, prasījusi pacienta hospitalizāciju vai esošas hospitalizācijas paildzināšanu) jāziņo iespējami drīz.

 

Papildu informācijai - video pamācības

Videopamācība ziņojuma par blaknēm aizpildīšanai

 

video

 

Videopamācība ziņojuma aizpildīšanai par Covid-19 vakcīnu blakusparādībām

ekrānšaviņš ar saiti uz youtube pieejamo pamācību par ziņojuma aizpildīšanu vakcīnām pret Covid-19

 

 

Kā aizpildīt ziņojuma veidlapu?

Ziņojuma veidlapai ir 6 sadaļas

1. Informācija par ziņotāju. Informācija par ārstniecības personu vai farmaceitu. Nepieciešams aizpildīt lauku par kontaktinformāciju (kontakttālrunis, E-pasts). Minētā informācija nepieciešama, lai varētu gūt būtiskus papilddatus cēloniskā sakara vērtēšanai.

2. Informācija par pacientu. Kodēti pacienta dati (pacienta iniciāļi vai cits ārsta vai farmaceita lietots kods). Tas nedrīkst būt pacienta personas kods. Sadaļa jāaizpilda obligāti. Minētie dati nepieciešami ziņojuma identificēšanai Zāļu valsts aģentūras datu bāzē, kur tas tiek ievadīts, kā arī informācijas papildināšanai un datu apmaiņai, ja tā nepieciešama.

3. Zāļu blakusparādības apraksts. Vēlams aizpildīt visus lauciņus. Jāapraksta veselības traucējumi (reakcija) jeb iespējamā zāļu blakne: simptomi, to rašanās secība, kā arī Jums zināmie laboratoriskie un citi papilddati. Būtiski informēt:

 • vai pēc zāļu lietošanas pārtraukšanas reakcija izzuda;
 • ja zāles tika lietotas atkārtoti, vai reakcija atjaunojās;
 • vai reakcijas novēršanai (ārstēšanai) tika lietota terapija, tās apraksts. Norādiet, kā minētā terapija ietekmēja reakciju!

4. Zāles, kas ir iespējamās blakusparādības cēlonis. Ja šķiet, ka reakciju izraisījušas vienas konkrētas zāles, šai sadaļā ierakstiet tikai to nosaukumu. Ja vairākas vai to mijiedarbība – jāieraksta visu šo zāļu nosaukumi. Jānorāda:

 • zāļu ražotāja piešķirtais nosaukums un starptautiskais jeb aktīvās vielas nosaukums;
 • zāļu forma;
 • reģistrācijas apliecības īpašnieks;
 • sērijas numurs (svarīgi bioloģiskas izcelsmes zālēm, piemēram, vakcīnām).

Īpaši svarīgi norādīt lietošanas indikāciju.

5. Citas zāles, kuras lietotas pēdējo trīs mēnešu laikā (ieskaitot pašārstēšanos). Lūdzu, ierakstiet visas pēdējo trīs mēnešu laikā lietotās zāles, ietverot pašārstēšanos.

Īpaši svarīgi norādīt lietošanas indikāciju.

6. Papildinformācija. Informācija par nopietnu blakusslimību, alerģiskām reakcijām, paaugstinātu jutību pret zālēm, būtiskiem izmeklējumu rezultātiem, grūtniecību var sniegt būtisku papildinājumu zāļu blaknes zinātniskā vērtēšanā. Bērna iedzimtu defektu gadījumā, lūdzu, norādiet visas zāles, ko māte lietojusi pēdējā menstruālā perioda un grūtniecības laikā! Jānorāda, vai zāles ir bioloģiskas izcelsmes zāles, paralēli importētas, paralēli izplatītas vai nereģistrētas zāles.

Būtisku izmeklējumu rezultāti.  Lūdzu, ierakstiet visus izmeklējumus, kas raksturo  blakni (piemēram, anēmijas gadījumā svarīgi precizēt hemoglobīna līmeni). Minētā informācija  nepieciešama blaknes un zāļu cēloniskā sakara ticamības zinātniskam vērtējumam.

Kam ir pienākums ziņot?

Latvijā par pamanītām zāļu blaknēm ziņo ārstniecības personas un farmaceiti. Arī iedzīvotājiem ir tiesības iesniegt ziņojumu par viņuprāt konstatētu zāļu blakni.

Par ko ziņot?

Aicinām ziņot par visām pamanītām iespējamām zāļu blaknēm (arī par tām blaknēm, kuras ir jau norādītas zāļu aprakstā).

Zāļu blakņu veidi - piemēram, jāziņo par:

1) būtiskām (paredzētām un neparedzētām) blaknēm

Būtiska zāļu blakne

 • izraisa nāvi;
 • ir dzīvībai bīstama;
 • rada nepieciešamību pacientu hospitalizēt vai paildzināt esošo hospitalizāciju;
 • izraisa paliekošu vai būtisku darbnespēju vai invaliditāti;
 • ir iedzimts defekts;
 • ir medicīniski būtiska (blakne neatbilst nevienam iepriekš minētiem kritērijiem, bet ārsts to uzskata par medicīniski būtisku).

Paredzēta zāļu blakne – ir minēta zāļu aprakstā un atbilst tajā ietvertai informācijai.

Neparedzēta zāļu blakne – nav minēta zāļu aprakstā vai pēc sava veida, smaguma pakāpes vai iznākuma neatbilst zāļu aprakstam.

 

Ziņojiet par būtiskām zāļu blaknēm arī tad, ja zāles
pasaulē tiek lietotas jau sen un blakne ir zināma!

 

2)  par veselības traucējumiem, kas rodas:

 • zāles pārdozējot (zāļu reizes deva vai kopējā deva pārsniedz maksimālo pieļaujamo devu, kas noteikta zāļu aprakstā/lietošanas instrukcijā);
 • zāles lietojot nereglamentēti (zāles ārstnieciskā nolūkā apzināti tiek lietotas citādi, nekā norādīts zāļu aprakstā/lietošanas instrukcijā);
 • zāles lietojot aplami (zāles tiek apzināti lietotas nepareizi – neatbilstoši zāļu aprakstam);
 • zāles lietojot ļaunprātīgi (pastāvīgi vai atsevišķos gadījumos zāles bez ārstnieciska nolūka tiek lietotas pārmērīgā daudzumā, ko pavada kaitīga psihiska vai psiholoģiska darbība);
 • zāles nelikumīgi izmantojot, arī zāļu nelikumīga realizācija un ievadīšana pret personas gribu, lai panāktu noteiktu personas stāvokli un vardarbīgi ietekmētu personu;
 • rīkojoties ar zālēm (ja persona bijusi pakļauta zāļu darbībai, veicot arodpienākumus vai ārpus tiem).

 

3) par blaknēm, kas radušās īpašās situācijās:

 • augļa ekspozīcija zālēm grūtniecības laikā;
 • bērna ekspozīcija zālēm, ja tās nonāk mātes pienā;
 • bērniem, vecākiem cilvēkiem;
 • terapeitiskā efekta trūkuma gadījumos, kad zāles tiek lietotas dzīvību apdraudošu slimību ārstēšanai, vakcīnām, kontracepcijas līdzekļiem (nepieciešams rūpīgs klīnisks vērtējums par terapeitiskā efekta trūkuma alternatīviem iemesliem! Piemēram, efekta nebūs, ja zāles tiek lietotas neatbilstošā indikācijā, vecuma grupā utt.). Jāpatur prātā, ka, konstatējot zāļu terapeitiskās darbības iespējamu trūkumu atsevišķai personai, nav pamata nekavējoties secināt, ka zāles kopumā ir neefektīvas;
 • ārstēšanas kļūdas dēļ.

4) par visām blaknēm, ja zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā iekļauts melns apvērsts vienādmalu trīsstūris

5) nereģistrētu zāļu blaknēm;

6) mazāk būtiskām neparedzētām zāļu blaknēm.

Mazāk būtiskas ir visas citas zāļu blaknes, kas neatbilst būtisku blakņu kritērijiem. Ja saskatāt cēlonisku sakaru starp lietotajām zālēm un veselības traucējumiem, kas atbilst neparedzētas blaknes (būtiskas vai mazāk būtiskas) kritērijiem, ziņojiet par tiem!

 

Uzticieties savai pieredzei un intuīcijai.
Ziņojiet arī tad, ja šaubāties par cēlonisko sakaru!

Cik ātri jāziņo?

Par zāļu blakni, īpaši par būtisku blakni, piemēram, ja tā izraisījusi nāvi, apdraudējusi dzīvību, prasījusi pacienta hospitalizāciju vai esošās hospitalizācijas paildzināšanu, jāziņo Zāļu valsts aģentūrai nekavējoties, tiklīdz tiek pamanīta iespējamā saistība ar konkrēto zāļu lietošanu. Steidzamības un/vai papildinformācijas nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar Zāļu valsts aģentūru pa tālruni 67078400.

Kas pēc tam notiek ar Jūsu ziņojumu?

Kas pēc tam notiek ar Jūsu ziņojumu?

Ziņojuma dati tiek vērtēti un, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu,  ievadīti Eiropas Zāļu aģentūras zāļu blakņu ziņojumu datubāzē EudraVigilance. Minētās datubāzēs apkopotā informācija tiek lietota, lai atklātu  jaunus zāļu riskus. Ja blaknes zinātniskai vērtēšanai nepieciešami papilddati, Zāļu valsts aģentūra ir tiesīga lūgt Jums sniegt papildinformāciju.

Kā tiek izmantoti ārsta personas dati pēc ziņojuma nosūtīšanas?

 • ārsta personas dati nepieciešami, lai vajadzības gadījumā būtu iespēja sazināties ar ziņotāju papildu informācijas iegūšanai;
 • ārsta personas dati netiek nodoti zāļu reģistrācijas īpašniekam vai citām trešajām personām bez viņu piekrišanas;
 • tālākā ziņojuma apstrādē ārsta personas dati tiek anonimizēti.