Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra Youtube: Zāļu valsts aģentūra

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2017. gada 22. augusts  


 

Cistīta ārstēšanai paredzētie dzērveņu ekstraktu saturoši produkti neatbilst medicīnisko ierīču definīcijai

Zāļu valsts aģentūra informē, ka 2017. gada 10. augustā Eiropas Savienības (ES) Oficiālajā Vēstnesī ir publicēts 2017. gada 8. augusta Komisijas īstenošanas lēmums (ES) 2017/1445 par ražojumu grupu, kuras galvenā paredzētā iedarbība atkarībā no dzērvenēs (Vaccinium macrocarpon) esošajiem proantocianidīniem (PAC) ir novērst vai ārstēt cistītu. Saskaņā ar šo lēmumu produkti, kuri satur dzērveņu ekstraktu un ir paredzēti cistīta ārstēšanai vai novēršanai, neatbilst medicīnisko ierīču definīcijai, tādēļ ražotāji tos nedrīkst kvalificēt kā medicīniskās ierīces.

Lēmumā noteikts, ka ražojumu grupa, kuras galvenā paredzētā iedarbība atkarībā no dzērveņu (Vaccinium macrocarpon) ekstraktā esošajiem proantocianidīniem ir novērst vai ārstēt cistītu, neatbilst Direktīvas 93/42/EEK 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajai medicīnisko ierīču definīcijai. Minētais lēmums ir piemērojams visās ES dalībvalstīs.

Zāļu valsts aģentūra 2017. gada 31. maijā savā tīmekļa vietnē jau ziņoja, ka iepriekš konstatēts, ka dažādās ES dalībvalstīs minētie dzērvenes saturošie produkti tika kvalificēti atšķirīgi – gan kā uztura bagātinātāji, gan kā zāles, gan kā medicīniskās ierīces.

Papildu informācija par pieņemto lēmumu latviešu valodā ir pieejama šeit.

2017. gada 16. augusts  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Jaunas kontrindikācijas ieviešana parenterāli lietojamām laktozi saturošām zālēm ar aktīvo vielu metilprednizolons alerģisku stāvokļu ārstēšanai pacientiem ar govs piena olbaltumvielu alerģiju. Solu-Medrol 40 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai (methylprednisolonum)

 1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota PFIZER Luxembourg SARL filiāles Latvijā vēstule veselības aprūpes speciālistam
 2. Vēstules tiecamauditorija

2017. gada 15. augusts  


 

Biežāk uzdotie jautājumi par zāļu reģistrāciju

 Lai sniegtu atbalstu farmācijas jomas komersantiem darbā ar zāļu reģistrācijas dokumentiem, Zāļu valsts aģentūra (ZVA) ir uzsākusi apkopot komersantu biežāk uzdotos jautājumus un publicēt atbildes uz tiem.

Lasīt vairāk

2017. gada 15. augusts  


 

Publicēti jauni Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskie kopsavilkumi zāļu vielām

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus zāļu vielām, un šo novērtējumu publiskie kopsavilkumi ir publicēti CMDh tīmekļa vietnē CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures

Lasīt vairāk

2017. gada 15. augusts  


 

 Infografika "Nereģistrētās zāles: kas jāzina pacientam?"

Nolūkā skaidrot Latvijas pacientiem, kā rīkoties situācijās, ja ārsts ir parakstījis Latvijas Zāļu reģistrā neiekļautas jeb nereģistrētas zāles*, Zāļu valsts aģentūra sagatavojusi jaunu infografiku par šo zāļu iegādi un lietošanu “Nereģistrētās zāles: kas jāzina pacientam?”.

Lai gan Latvijas Zāļu reģistrā ir pieejams plašs zāļu klāsts (tajā ir 4363 zāles**), ārsts ir tiesīgs parakstīt pacientiem arī Latvijā nereģistrētas zāles tādos specifiskos gadījumos, ja Latvijas Zāļu reģistrā iekļautos medikamentus konkrēta pacienta ārstēšanas nodrošināšanai nevar izmantot. Šādu nereģistrētu zāļu ievešana no ārvalstīm Latvijā tiek stingri regulēta, un atbildību par šo zāļu parakstīšanu uzņemas ārsts, informējot arī pacientus par pareizu zāļu lietošanu.

Lasīt vairāk

2017. gada 10. augusts  


 

 Farmakovigilances izdevuma What’s new in Pharmacovigilance: QPPV Update 2017. gada otrais numurs

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir publicējusi izdevuma What’s new in Pharmacovigilance: QPPV Update 2017. gada otro numuru, kurā ir aktuāla informācija par farmakovigilanci, tostarp par jaunas EudraVigilance sistēmas ieviešanu šī gada 22. novembrī. Tā ir sistēma, kurā nonāk zāļu blakusparādību ziņojumi no Eiropas – gan regulatoro iestāžu sniegtā informācija, gan zāļu reģistrācijas apliecību īpašnieku dati. Uzmanība ir pievērsta faktam, ka apmēram divas nedēļas pirms jaunās sistēmas ieviešanas šobrīd lietotā sistēmā būs pieejams mazāk funkciju. Lai palīdzētu reģistrācijas apliecības īpašniekiem labāk sagatavoties sistēmas maiņai, ir izstrādāts arī biežāk uzdoto jautajumu un atbilžu dokuments. Otro izdevuma numuru aicinām lasīt šeit (PDF dokuments).

2017. gada 8. augusts  


 

Par citas valsts tirgum paredzētu zāļu izplatīšanu

Informācija zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekiem

Atgādinām, ka Zāļu valsts aģentūra (ZVA) ir tiesīga atbrīvot zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekus (RAĪ) no pienākuma nodrošināt zāļu marķējumu un lietošanas instrukciju valsts valodā, ja zāles nav paredzēts piegādāt tieši pacientam vai ja ir ārkārtas situācija saistībā ar būtiskiem sarežģījumiem zāļu pieejamībā un būtisku apdraudējumu iedzīvotāju veselībai vai dzīvībai.

Pirms zāļu izplatīšanas ar marķējumu un lietošanas instrukciju svešvalodā uzsākšanas RAĪ jānosūta ZVA vēstule ar pamatotu pieprasījumu, kurai jāpievieno par sērijas izlaidi atbildīgā zāļu ražotāja kvalificētās personas apliecinājums, ka citas valsts tirgum paredzētu zāļu reģistrācijas dokumentācija atbilst Latvijas Zāļu reģistrā iekļauto zāļu dokumentācijai (izņemot gadījumus, ja zāles ir reģistrētas centralizētajā, decentralizētajā vai savstarpējās atzīšanas procedūrā, kurā Latvija un izcelsmes valsts ir iesaistītās dalībvalstis).

RAĪ, izplatot zāles iepriekš minētajos gadījumos, arī jānodrošina lietošanas instrukcija un marķējuma teksts latviešu valodā (konkrēto zāļu sūtījumam ir jābūt vismaz vienam attiecīgo zāļu marķējuma tulkojumam un lietošanas instrukcijai valsts valodā). Vairāk par prasībām nodrošināt minētos dokumentus latviešu valodā aicinām lasīt normatīvos aktos *.

Piezīmes

*Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumi Nr. 57 “Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām” (7.6. apakšpunkts)


2017. gada 4. augusts  


 

Metilprednizolona preparātus, kuru sastāvā ir laktoze, nedrīkst nozīmēt pacientiem ar alerģiju pret govs piena olbaltumvielām

 Injicējamus metilprednizolona preparātus, kuru sastāvā ir laktoze, nedrīkst nozīmēt pacientiem ar alerģiju pret govs piena olbaltumvielām, 2017. gada jūlija sanāksmē ir lēmusi Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējas atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh)1. Šobrīd apritē esošie preparāti pakāpeniski tiks aizstāti ar preparātiem, kuros nav laktozes.

CMDh piekrīt Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) secinājumam, ka nav tāda govs piena olbaltumvielu daudzuma, kas uzskatāms par drošu attiecībā uz šīm zālēm, tās lietojot smagu alerģisku reakciju ārstēšanai. Ņemot vērā, ka metilprednizolonu lieto neatliekamās situācijās, kad informācija par pacienta alerģijām var nebūt pieejama, CMDh apstiprina, ka efektīvākais jebkuru risku mazināšanas veids ir izslēgt govs piena olbaltumvielu klātbūtni preparātos. Uzņēmumi (zāļu ražotāji) ir aicināti sniegt datus par iespējām aizvietot preparātus, kas satur no govs piena iegūtu laktozi. Šie dati jāsniedz līdz 2019. gada vidum.

Lasīt vairāk

2017. gada 3. augusts  


 

Zāļu lieltirgotavu apgrozījums 2017. gada 2. ceturksnī

Zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu apgrozījums 2017. gada otrajā ceturksnī Latvijā bija 139,60 milj. eiro  (ar PVN), kas ir par 1 % mazāk nekā 2017. gada 1. ceturksnī. Salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn zāļu apgrozījums pieaudzis par 10 %.

Ārpus Latvijas 2017. gada 2. ceturksnī 25 zāļu lieltirgotavas realizējušas 679 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistrā iekļautās zāles (tai skaitā 281 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 26,23 milj. eiro, kas ir par 8 % mazāk nekā iepriekšējā ceturksnī.

Zāļu ražotāji un to pārstāvji Zāļu valsts aģentūrai 2017. gada 2. ceturksnī deklarējuši cenu paaugstinājumu 57 medikamentiem, savukārt 41 medikamentam cena pazemināta (informācija par produktiem, kam maijā un jūnijā mainīta cena, pieejama publikācijā par konkrēto mēnesi).

Datu avots: Zāļu valsts aģentūrai iesniegtie pārskati

 

2017. gada 2. augusts  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "INOmax (slāpekļa II oksīda) baloni: lietojot ar ierīci INOmax DSIR, gāzes padeve var apstāties derīguma termiņa beigu mēnesī"

 

2017. gada 1. augusts  


 

Zāļu realizācija 2017. gada jūnijā

 Jūnijā zāļu lieltirgotavas Latvijā realizējušas 3,58 milj. medikamentu iepakojumu par 31,82 milj. eiro (ar PVN). Naudas izteiksmē tas bija par 8 % mazāk nekā maijā un par 5 % vairāk nekā 2016. gada jūnijā. Vispārēja tipa aptiekām jūnijā tika pārdoti 3,22 milj. medikamentu iepakojumu 27,54 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 520 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistra zāles (tai skaitā 224 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 9,73 milj. eiro, kas ir par 17 % vairāk nekā maijā.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu jūnijā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, samazinājusies par 4 % - līdz 8,90 eiro ar PVN. Lielākās izmaiņas vērojamas zālēm cenu diapazonā virs 100 eiro.

Zāļu iepakojuma vidējā lieltirgotavas cena pa diapazoniem 2017. gada aprīlī – jūnijā (eiro ar PVN)

Saskaņā ar zāļu ražotāju un to pārstāvju Zāļu valsts aģentūrai sniegtajiem datiem jūnijā zāļu cena samazināta 5 medikamentiem, bet cenas pieaugums deklarēts 16 medikamentiem. Cenu paaugstinājums tiek pamatots ar ražošanas izmaksu pieaugumu, kā arī cenu izlīdzināšanu Baltijas valstīs. Informāciju par konkrētiem produktiem, kam jūnijā cena samazināta vai palielināta, iespējams skatīt šeit (Excel fails).

Piezīme. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.


Datu avots: Zāļu valsts aģentūrai iesniegtie pārskati.

 

2017. gada 28. jūlijs  


 

Vigilances ziņojumus saistībā ar cilvēka asinīm, audiem, šūnām un orgāniem var iesniegt elektroniski

Vigilances ziņojumu iesniegšana Ārstniecības iestādēm, kas izmanto cilvēka asinis, asins komponentus, kā arī audus, šūnas un orgānus, saskaņā ar tiesību aktiem ir jāziņo Zāļu valsts aģentūrai par iespējamām nopietnām blaknēm un nopietniem nevēlamiem notikumiem. Informāciju par nevēlamiem notikumiem, kas var pakļaut briesmām donorus vai personas, kuras saņem asinis vai asins komponentus, orgānus, audus vai šūnas (recipientus), ārstniecības iestādes sniedz, tiklīdz tā ir kļuvusi zināma.

Lai ziņošanas procesu padarītu raitāku un mūsdienīgāku, Zāļu valsts aģentūra izstrādājusi tiešsaistes ziņošanas formas, kuras ārstniecības iestāžu pārstāvji var aizpildīt un iesniegt tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv sadaļā Pakalpojumi – Asinsdonoru centra, asins sagatavošanas nodaļu, asins kabinetu, audu, šūnu un orgānu ieguves un uzglabāšanas centru novērtēšana.

Lasīt vairāk

 

2017. gada 26. jūlijs  


 

Lai uzlabotu centralizēti reģistrēto zāļu pieejamību Latvijā, uz laiku samazina administratīvās izmaksas

Lai veicinātu labāku zāļu pieejamību visiem Eiropas iedzīvotājiem tādos gadījumos, kad izmaksas par centralizēti reģistrētu zāļu paralēlo izplatīšanu ir šķērslis komersantiem zāles izplatīt dalībvalstīs, kā arī, ja realizēto centralizēti reģistrēto zāļu skaits dalībvalstīs ir mazs, atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem ir pieļaujami izņēmumi attiecībā uz zāļu paralēlās izplatīšanas paziņošanas maksām. Uz vienu gadu izņēmuma kārtā dalībvalstīm var piešķirt zāļu paralēlās izplatīšanas maksas atlaides, pamatojoties un noteiktiem kritērijiem.

2017. gada 14. jūlijā Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir samazinājusi Latvijai maksu šādiem pakalpojumiem: par sākotnējo paralēlās izplatīšanas paziņojumu – no 3070 EUR uz 450 EUR, par izmaiņu paziņojumu – no 580 EUR uz 280 EUR, par apjoma izmaiņu paziņojumu – no 3070 EUR uz 450 EUR. Kritēriji samazinātās maksas piešķiršanai:

 1. ir acīmredzami, ka valstī ir grūti pieejamas centralizēti reģistrētās zāles – trūkst vairāk nekā 50% no visām centralizēti reģistrētām zālēm atbilstoši ATĶ (anatomiski terapeitiski ķīmiskā klasifikācija);
 2. nav pieejami alternatīvi ārstniecības līdzekļi;
 3. sabiedrības veselības vajadzības pieprasa šo zāļu nodrošinājumu;
 4. iedzīvotāju skaits, kas sazinās nacionālajā valodā (ES oficiālajā valodā), ir:
  1. ne vairāk kā 2 miljoni atlaides pieprasīšanas brīdī;
  2. bija ne vairāk kā 2 miljoni brīdī, kad dalībvalsts pievienojās ES;
 5. nacionālās zāļu lieltirgotavas neiesaistās paralēlajā izplatīšanā EMA pakalpojumu izmaksu dēļ.
Lasīt vairāk

 

2017. gada 20. jūlijs  


 

Atjaunota informācija par nosacījumiem un saīsinājumiem sērijas un derīguma termiņa norādīšanai uz zāļu marķējuma

 Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietnē ir publicēta jaunāka versija dokumenta pielikumam Appendix IV Terms/abbreviations for “batch number” and “expiry date” to be used on the labelling of human medicinal products (PDF).

Pielikumā ir svītrotas atsauces uz 1. un 2. piezīmi, kas līdz šim ierobežoja sērijas un derīguma termiņa saīsinājumu Lot un EXP izmantošanu. Tagad arī uz kastītes (ārējā iepakojuma) ir atļauts izmantot saīsinājumus Lot un EXP. Lasīt vairāk

 

2017. gada 17. jūlijs  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Ibrutinibs▼ (IMBRUVICA®) un B hepatīta reaktivācijas risks: B hepatīta vīrusa statuss ir jānosaka pirms ārstēšanas uzsākšanas ar IMBRUVICA”

 

Arhīvs

2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu

@ZVALatvija
Cistīta ārstēšanai paredzētie dzērveņu ekstraktu saturoši produkti neatbilst medicīnisko ierīču definīcijai. Vairāk: https://t.co/PNiS2ilBM4
22.08.2017 17:01
Aicinām interesentiem š.g. 26.septembrī Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē vērot tiešraidi - Publiskā apspriede… https://t.co/KOh1Cu87V8
21.08.2017 18:01
Zāļu reģistrācijas aktualitātes Eiropā https://t.co/Q9ifEFdaRi https://t.co/cloq45lGRj
18.08.2017 09:35
Vai Jums ir pieredze e-receptes lietošanā un kādas, Jūsuprāt, ir tās priekšrocības?
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 23.08.2017.