Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2016. gada 29. jūlijs  


 

Zāļu patēriņš jūnijā

2016. gada jūnijā zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 30,21 milj. eiro (ar PVN), kas ir par 11 % mazāk nekā iepriekšējā mēnesī, bet par 7 % vairāk nekā 2015. gada jūnijā. Vispārēja tipa aptiekām jūnijā realizēti medikamenti 25,62 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 520 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistra zāles (tai skaitā 236 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 10,11 milj. eiro, kas ir par 30 % vairāk nekā 2016. gada maijā.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu jūnijā bija 8,84 eiro ar PVN.

Piezīme. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie zāļu realizācijas pārskati Zāļu valsts aģentūrai.

 

2016. gada 27. jūlijs  


 

Publiskai apspriešanai pieejami dokumenti saistībā ar jauno regulu klīnisko pētījumu jomā

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Komisijas (EK) mājaslapā ir publicēti publiskai apspriešanai paredzētu dokumentu projekti saistībā ar jauno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 536/2014 par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm.

Publiskai apspriešanai publicēti šādi dokumenti:

 1. “Risk proportionate approaches in clinical trials”
 2. “Summary of Clinical Trial Results for Laypersons”
 3. “Definition of Investigational Medicinal Products (IMPs) and use of Auxiliary Medicinal Products (AMPs)” (previously called “Guidance on Investigational Medicinal Products (IMPS) and Non-Investigational Medicinal Products (NIMPs)”)
 4. “Ethical Considerations for Clinical Trials on Medicinal products conducted with Minors”

Dokumenti ir pieejami EK mājaslapā.

Aicinām ikvienu klīnisko pētījumu jomā iesaistīto līdz 2016. gada 31. augustam ierosinājumus un precizējumus sūtīt Eiropas Komisijai uz e-pastu: SANTE-B4-GL-risk-proportionate-approach@ec.europa.eu

 

2016. gada 6. jūlijs  


Cito!

Jaunākais izdevuma ”Cito!” numurs

Informējam, ka ir iznācis Zāļu valsts aģentūras (ZVA) informatīvā izdevuma ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem ”Cito!” jaunākais numurs (2/2016(65)).

Rakstā “Vēstule veselības aprūpes speciālistam – pacienta un sabiedrības veselības nodrošināšanai” ZVA Zāļu reģistrācijas departamenta Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļas Farmakovigilances sektora vecākā eksperte Inese Studere sniedz aktuālu un veselības aprūpes speciālistiem noderīgu informāciju par vēstulēm veselības aprūpes speciālistam (VVAS). VVAS mērķis ir sniegt informāciju par pārmaiņām līdzšinējā zāļu lietošanas kārtībā un identificētiem jauniem zāļu riska faktoriem un riska mazināšanas pasākumiem, kas turpmāk jāievēro.

Lasīt vairāk

2016. gada 1. jūlijs  


 

Zāļu valsts aģentūra ir izdevusi 2015. gada publisko pārskatu

 Zāļu valsts aģentūra (ZVA) šodien, 2016. gada 1. jūlijā, publicē 2015. gada publisko pārskatu, kurā apkopota informācija par aģentūras darbu pagājušajā gadā.

Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens: “2015. gads Zāļu valsts aģentūrai ir bijis izaicinājumiem bagāts. Latvija uzņēmās Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts pienākumus, un aģentūra rīkoja septiņus pasākumus farmāciju regulējošo Eiropas iestāžu sadarbības tīkla ietvaros. Latvijas prezidentūra bija iespēja ietekmēt procesus un prioritātes Eiropas Savienības darba kārtībā, pierādīt, ka Zāļu valsts aģentūra ir līdzvērtīgs partneris Eiropas aģentūru sadarbības tīklā.”

Lasīt vairāk


2016. gada 30. jūnijs  


 

Zāļu patēriņš maijā

2016. gada maijā zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 33,95 milj. eiro (ar PVN), kas ir par 4 % vairāk nekā iepriekšējā mēnesī, bet par 34 % vairāk nekā 2015. gada maijā. Vispārēja tipa aptiekām maijā realizēti medikamenti 28,29 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 483 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistra zāles (tai skaitā 265 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 7,75 milj. eiro, kas ir par 19 % mazāk nekā 2016. gada aprīlī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu maijā bija 9,26 eiro ar PVN.

Piezīme. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie zāļu realizācijas pārskati Zāļu valsts aģentūrai.

 

2016. gada 22. jūnijs  


 

Informācijas latviešu valodā pievienošana nereģistrētām zālēm

Atgādinām, ka saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 57 ”Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām”, kas stājās spēkā 2016. gada 1. martā, aptiekām, izsniedzot Latvijā nereģistrētas, individuāliem pacientiem paredzētam zāles, jānodrošina vismaz šādas informācijas valsts valodā pievienošana (6.1. punkts):

 • zāļu nosaukums;
 • aktīvās vielas nosaukums, daudzums un palīgvielas;
 • zāļu forma un saturs;
 • norādījumi par lietošanu un ievadīšanas veids;
 • īpaši brīdinājumi par zāļu uzglabāšanu bērniem neredzamā un nepieejamā vietā un citi īpaši brīdinājumi (ja norādīts);
 • derīguma termiņš;
 • uzglabāšanas nosacījumi (ja norādīts);
 • sērijas numurs;
 • īpaši piesardzības pasākumi, iznīcinot neizlietotās zāles vai izmantotos materiālus, kas bijuši saskarē ar šīm zālēm (ja norādīts);
 • reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukums un adrese, zāļu ražotāja nosaukums un adrese;
 • iespējamās blakusparādības (ja norādīts).

Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumi Nr. 57 ”Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām” ir pieejami vietnē www.likumi.lv un Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv sadaļā ”Normatīvie akti”.

 

2016. gada 22. jūnijs  


 

Publicēti jauni Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskie kopsavilkumi zāļu vielām

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus zāļu vielām, un šo novērtējumu publiskie kopsavilkumi ir publicēti CMDh tīmekļa vietnē CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures.

Novērtējuma ziņojumi ir par šādām zāļu vielām:

 • Amlodipine + Atorvastatine
 • Clarithromycin
 • Paracetamol/Tramadol

Novērtējuma ziņojumu rezultātā var būt nepieciešams veikt izmaiņas produktu informācijā vai ieviest citus riska mazināšanas pasākumus. Līdz ar to Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka attiecīgo produktu reģistrācijas apliecību īpašniekiem jāīsteno vērtējuma iznākums, iesniedzot atbilstošu izmaiņu pieteikumu vai izmantojot citu ieteiktu procedūru 90 dienu laikā pēc publikācijas (publikācija 14.06.2016.).

 

2016. gada 20. jūnijs  


 

Informācija neiroķirurģijas speciālistiem par ražotāja Stryker Neurovascular medicīnisko ierīču Target Detachable Coils – Target Helical Nano un Target 360 Nano atsaukšanu no tirgus

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē par Amerikas Savienoto Valstu ražotāja Stryker Neurovascular neirovaskulāro embolizācijas spirāļu Target Detachable Coils – Target Helical Nano un Target 360 Nano izplatīšanas apturēšanu un atsaukšanu no tirgus.

Ražotājs ir konstatējis, ka dažiem Target Nano produktiem spirāles iekšienē esošās šuves ir tikušas bojātas ražošanas procesa laikā un var izraisīt tās izstiepšanos. Tas var radīt aneirismas endovaskulārās slēgšanas procedūras paildzināšanos, jo bojātā ierīce ir jāizņem un jāapmaina, ievērojot lietošanas instrukcijas norādījumus. Pastāv arī trombu veidošanās iespējamība, ja izstieptā spirāle ir pakļauta asins plūsmai. Lasīt vairāk

 

2016. gada 17. jūnijs  


 

Zāļu valsts aģentūras darba laiks

Godātie apmeklētāji!

Informējam, ka pirmssvētku dienā – 2016. gada 22. jūnijā (trešdien) – Zāļu valsts aģentūras darba laiks būs no plkst. 8.30 līdz 15.00.

Klientu pieņemšanas laiks 22. jūnijā ir noteikts no plkst. 9.00 līdz 12.30.

Priecīgus svētkus!

 

2016. gada 16. jūnijs  


 

ZVA direktora vietnieks tiekas ar Kazahstānas zāļu un medicīnas ierīču ražotājiem un pārrunā sadarbības iespējas

Vakar, 2016. gada 15. jūnijā, Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktora vietnieks Jānis Zvejnieks tikās ar Kazahstānas zāļu un medicīnas ierīču ražošanas uzņēmumu pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbības iespējas. Diskusijā piedalījās arī Veselības ministrijas amatpersonas, Latvijas lielāko aptieku tīklu pārstāvji un farmācijas uzņēmumu profesionāļi.

ZVA direktora vietnieks īsā prezentācijā iepazīstināja viesus ar aģentūras darbības mērķiem un funkcijām, kā arī detalizētāk pastāstīja par aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp arī zāļu un medicīnas ierīču reģistrācijas kārtību – iesniegumu izskatīšanas termiņiem, reģistrācijas maksu u.c. jautājumiem. Lasīt vairāk

 

2016. gada 15. jūnijs  


 

No šī gada 16. jūnija informācija par visām pozitīvi noslēgtām MRP/DCP izmaiņām* tiks publicēta elektroniski

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka no šī gada 16. jūnija informācija par visām pozitīvi noslēgtām izmaiņām savstarpējās atzīšanas un decentralizētā reģistrācijas procedūrā (MRP/DCP) reģistrētām zālēm, ja Latvija ir iesaistītā dalībvalsts, tiks publicēta ZVA tīmekļa vietnes sadaļā “Pakalpojumi → Humāno zāļu reģistrācija, pārreģistrācija un izmaiņas → Rīkojumi par zāļu reģistrāciju” (Izmaiņas Latvijas Zāļu reģistrā (ar paziņojumu) – pielikums Nr. 3-3). Pēc informācijas publicēšanas ZVA tīmekļa vietnē izmaiņu pieteikumu iesniedzējiem tiks nosūtīta e-pasta vēstule, informējot par paziņojuma publicēšanu un sniedzot norādi uz ZVA tīmekļa vietni.

Iepriekš šāda informēšanas kārtība bija tikai attiecībā uz tādām pozitīvi noslēgtām MRP/DCP izmaiņām, kuras nebija saistītas ar grozījumiem produktu informācijā.

* izņemot izmaiņas, kuru ieviešanai tiek noteikts termiņš atlikušo zāļu krājumu realizācijai, un izmaiņas, pēc kuru apstiprināšanas tiek izsniegta atjaunota zāļu reģistrācijas apliecība

 

2016. gada 15. jūnijs  


 

ZVA iesaka mākslīgās asinsrites sistēmu lietotājiem un izplatītājiem pievērst pastiprinātu uzmanību gāzes apmaiņas iekārtu (oksigenatoru) siltummaiņas elementu apkopei

2015. gadā Eiropas Savienībā tika konstatēti pacientu inficēšanās gadījumi ar lēni augošām netuberkulozes mikobaktērijām pēc sirds ķirurģijas operācijām. Pēc atbildīgo institūciju veiktās izmeklēšanas atklājās, ka neatbilstoši veiktas dezinfekcijas procedūras rezultātā, iespējama mikroorganismu klātbūtne operācijās pielietoto oksigenatoru siltummaiņas elementos (heater-cooler unit). Lai mazinātu neatbilstošas dezinfekcijas procedūras radīto risku, lietotāju uzmanība tiek vērsta uz stingru ražotāja noteiktās apkopes režīma ievērošanu. Lasīt vairāk

 

2016. gada 14. jūnijs  


 

No šī gada 13. jūnija visi periodiski atjaunojamie drošuma ziņojumi (PSUR) jāiesniedz tikai PSUR repozitorijā

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka no 2016. gada 13. jūnija Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir noteikusi obligātu prasību iesniegt visus periodiski atjaunojamos drošuma ziņojumus (PSUR) tikai PSUR repozitorijā. Turpmāk repozitorijā jāiesniedz visi PSUR, kuri piedalās PSUR vienotā vērtēšanas procedūrā, ko reglamentē EURD saraksts, kā arī PSUR nacionālā procedūrā reģistrētām zālēm, kuras reģistrētas tikai vienā Eiropas Savienības dalībvalstī. No šī gada 13. jūnija PSUR nav jāiesniedz ZVA.

Ja repozitorijā tiek iesniegts PSUR zālēm, kas reģistrētas tikai Latvijā, un PSUR tiks vērtēts nacionālā līmenī, ZVA iesaka reģistrācijas apliecības īpašniekam PSUR repozitorijā pievienot arī EMA pavadvēstules tabulveida standartformu (EMA template table cover letter). Skatīt informāciju par dokumentu iesniegšanu EMA tīmekļa vietnē (Esubmission).

 

2016. gada 13. jūnijs  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam: ar Nexplanon ievietošanu, lokalizāciju, izņemšanu un migrāciju saistītie iespējamie riski un komplikācijas

 1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota SIA Merck Sharp & Dohme Latvija vēstule veselības aprūpes speciālistam
 2. Vēstules tiecamauditorija
 3. Nexplanon zāļu apraksts ar redzamām izmaiņām

 

2016. gada 7. jūnijs  


 

Publicēti jauni Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskie kopsavilkumi zāļu vielām

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus zāļu vielām, un šo novērtējumu publiskie kopsavilkumi ir publicēti CMDh tīmekļa vietnē CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures. Lasīt vairāk

 

Arhīvs

2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu
@ZVALatvija
Zāļu patēriņš šī gada jūnijā https://t.co/VJ7psJKHFf
šodien, 17:05
Publiskai apspriešanai līdz š.g. 31. augustam pieejami dokumenti saistībā ar jauno klīnisko pētījumu regulu, vairāk: https://t.co/LDBvwxapR2
vakar, 17:08
PVD: Eiropas Zāļu aģentūra iesaka atsaukt no tirgus veterinārās zāles Velactis https://t.co/Ev8GsOrxGR via @dienalv
vakar, 09:57
Vai noskaidrojat zāļu cenu pirms došanās uz aptieku?
Jā, meklēju informāciju www.zva.gov.lv sadaļā “Pārbaudi zāļu cenu šeit!”
Jā, jautāju ārstam – cik maksās zāles?
Nē, jo veselība ir svarīgāka par zāļu cenu.
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 29.07.2016.