Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra Youtube: Zāļu valsts aģentūra

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2017. gada 18. oktobris  


 

Notiks seminārs par labas klīniskās prakses jautājumiem

Konsultē vispirmsZāļu valsts aģentūrā 27. oktobrī plkst. 11:00 notiks seminārs par labas klīniskās prakses jautājumiem, kurā plānots apskatīt šādas tēmas:

  • Starptautiskās harmonizācijas konferences Labas klīniskās prakses vadlīniju papildinājums - ICH E6 (R2);
  • Labas klīniskās prakses (GCP) inspekcijās konstatētās neatbilstības.

Aicinām interesentus pieteikties līdz 20. oktobrim, sūtot dalībnieka vārdu un uzvārdu. Informāciju, lūdzu, sūtīt, izmantojot e-pastu ct@zva.gov.lv.

Jebkādu jautājumu gadījumā, kā arī, ja ir priekšlikumi papildu tematiem, kurus būtu nepieciešams pārrunāt seminārā, aicinām zvanīt vai rakstīt Zāļu valsts aģentūras Klīnisko pētījumu nodaļas kolēģiem laila.matveja@zva.gov.lv, tel. 67078484 vai elina.borherte@zva.gov.lv, tel. 67078434.

2017. gada 12. oktobris  


 

Ieteikumi labākai zāļu informācijas identificēšanai

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

Patlaban Zāļu valsts aģentūras (ZVA) tīmekļa vietnē publicēto produkta informāciju (zāļu aprakstu, lietošanas instrukciju, marķējuma tekstu) var identificēt pēc ZVA pievienotās informācijas lapas augšmalā “SASKAŅOTS ZVA dd_mm_gggg”. Tomēr nereti zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieku pārstāvji ir lūguši Zāļu valsts aģentūru precizēt publicētās produkta informācijas sasaisti ar attiecīgo procedūru – reģistrāciju/pārreģistrāciju/izmaiņām zāļu reģistrācijas dokumentācijā.

Lai nodrošinātu labāku ZVA tīmekļa vietnē publicētās aktualizētās produkta informācijas un reģistrācijas/pārreģistrācijas/izmaiņu sasaisti, turpmāk aicinām zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekus identificēt iesniegto produkta informāciju, norādot atsauci galvenē (header) vai zem svītras (footnote).

Piemēram:

Lūdzam ņemt vērā, ka kompānijas norādītā atsauce tieši tādā veidā tiks saglabāta ZVA tīmekļa vietnē publicētajā produkta informācijā.

 

2017. gada 12. oktobris  


Cito!

Jaunākais izdevuma ”Cito!” numurs

Informējam, ka elektroniski ir pieejams Zāļu valsts aģentūras (ZVA) izdevuma ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem ”Cito!” jaunākais numurs (3/2017 (70)). Aicinām to lasīt ZVA tīmekļa vietnes sadaļā “Publikācijas”.

Izdevuma ievadrakstā vēstām par valproātu saturošu zāļu teratogēniskuma un attīstības traucējumu riskmazināšanas pasākumu (izglītojošu materiālu) efektivitātes pārvērtēšanu, ko pašlaik veic Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC). Temats prezentēts arī Latvijas Ārstu biedrības rīkotā 8. Ārstu kongresā 2017. gada 22. septembrī.

Aicinām arī neirologus, psihiatrus, pediatrus, ģimenes ārstus un ginekologus, kas vēl nav paguvuši aizpildīt ZVA izstrādāto anketu par izglītojošiem materiāliem par valproātu saturošām zālēm, jautāt elektroniski aizpildāmu anketu savā profesionālā asociācijā vai ZVA, rakstot uz e-pastu dita.okmane@zva.gov.lv, un to aizpildīt. Lasīt vairāk

2017. gada 11. oktobris  


 

ZVAIS darbības pārtraukums

Sakarā ar plānotiem tehniskiem darbiem no 11.10.2017. plkst. 18.00 līdz 11.10.2017. plkst. 21.00 nebūs pieejamas Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēma(ZVAIS).

Papildus informējam, ka var būt novērojami darbības traucējumi:
Aptieku kartē
Zāļu cenu meklētājā
Zāļu piegāžu pārtraukumu sarakstā
ATĶ kodu klasifikatora sarakstā
Zāļu vielu nosaukumi, latīniski, angliski sarakstā
Meklēšana Zāļu reģistrā

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

2017. gada 6. oktobris  


 

Jaunā EudraVigilance sistēma un darbības pārtraukums no š.g. 8. līdz 22. novembrim

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem un klīnisko pētījumu sponsoriem

Informējam, ka 2017. gada 22. novembrī sāks darboties atjaunināta Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) sistēma EudraVigilance, kurā tiek apkopota informācija par visu EEZ reģistrētu vai klīniskajā izpētē lietotu zāļu blaknēm. Tā kā no esošās sistēmas uz jauno nepieciešams pārvietot lielu datu daudzumu, no šī gada 8. līdz 22. novembrim dažas EudraVigilance sistēmas funkcijas pilnībā vai daļēji nebūs pieejamas un zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieki (RAĪ) un klīnisko pētījumu sponsori šajā sistēmā nevarēs iesniegt ziņojumus.

Lasīt vairāk

 

2017. gada 6. oktobris  


 

Zāļu realizācija šī gada augustā

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka 2017. gada augustā zāļu lieltirgotavas Latvijā realizējušas 3.54 milj. medikamentu iepakojumu par 31.61 milj. eiro (ar PVN). Naudas izteiksmē tas ir par 8% vairāk nekā šī gada jūlijā, bet par 6% vairāk nekā 2016. gada augustā. Vispārēja tipa aptiekām augustā tika pārdoti 3.21 milj. medikamentu iepakojumu 26.65 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 481 dažāda nosaukuma Latvijas Zāļu reģistra zāles (tai skaitā 211 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 11.44 milj. eiro, kas ir par 11% vairāk nekā jūlijā.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu augustā bija 8.93 eiro ar PVN. Lielākās viena produkta vidējās cenas izmaiņas vērojamas zālēm cenu diapazonā virs 100 eiro.

Zāļu ražotāji un to pārstāvji augustā zāļu cenu pieaugumu deklarējuši 44 medikamentiem, bet cenas samazinājums deklarēts 6 medikamentiem. Cenu paaugstinājumu ražotāji pamato ar izejvielu un ražošanas izmaksu pieaugumu. Informāciju par konkrētiem produktiem, kam augustā cena samazināta vai palielināta, iespējams skatīt šeit (Excel fails).

Zāļu iepakojuma vidējā lieltirgotavas cena pa diapazoniem
2017. gada jūnijā – augustā (eiro ar PVN)

Piezīme. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Datu avots: Zāļu valsts aģentūrai iesniegtie pārskati

 

2017. gada 4. oktobris  


 

Latvijas Zāļu reģistrā ieviesta jauna pazīme “biolīdzīgas zāles”

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par recepšu veidlapu izrakstīšanas kārtību, izsniedzot bioloģiskas izcelsmes zāles, farmaceits vai farmaceita asistents norāda izsniegto zāļu sērijas numuru. Tomēr šis ir tikai viens no nosacījumiem, kas veselības aprūpes profesionāļiem jāņem vērā, nozīmējot pacientam bioloģiskas un biolīdzīgas zāles. Šīm zālēm ir noteikti stingrāki farmakovigilances pasākumi, jo zāļu riska pārvaldībai ir piešķirta īpaša vērība. Šo zāļu farmakovigilances mērķis ir visā zāļu dzīves ciklā iespējami agri identificēt zāļu drošuma raksturojuma pārmaiņas, veikt izpēti un riska mazināšanas pasākumus.

Latvijas Zāļu reģistrs

Lai veselības aprūpes speciālistiem atvieglotu informācijas pieejamību par zāļu iespējamo bioloģisko izcelsmi un minēto noteikumu izpildi, kā arī citiem Latvijas Zāļu reģistra lietotājiem ļautu labāk orientēties reģistrā iekļauto zāļu klāstā, Zāļu valsts aģentūra ievieš jaunu pazīmi “biolīdzīgas zāles”, kas būs redzama līdzās aktīvās vielas nosaukumam. 

“Biolīdzīgas zāles” kā meklēšanas parametrs turpmāk būs pieejams arī Latvijas Zāļu reģistra meklētāja logā, izvēloties paplašināto meklēšanu. Lasīt vairāk

 

2017. gada 4. oktobris  


 

Zāļu valsts aģentūra mājaslapas aptaujā noskaidro E-receptes lietošanas pieredzi

Kā liecina Zāļu valsts aģentūras (ZVA) mājaslapā www.zva.gov.lv veiktā aptauja par pieredzi un pirmajiem secinājumiem E-recepšu lietošanā, vairums respondentu, kas jau ir pamēģinājuši aptiekā iegādāties zāles ar ārsta izrakstītu E-recepti – 22 % kā būtiskās priekšrocības uzskata ērtības, ko tā sniedz – nav līdzi jāņem recepte un zāles aptiekā var nopirkt jebkurā ērtā brīdī, neuztraucoties, vai mājās nav piemirsta papīra recepte. Savukārt 3% respondentu uzskata, ka, pateicoties E-receptei, ir kļuvusi raitāka informācijas apmaiņa starp pacienta aprūpē iesaistītajām iestādēm. Un tikpat – 3% respondentu min farmaceitiskās aprūpes uzlabošanos, proti, farmaceits vairāk pastāsta par zālēm, jo nav vairs jāburto dažkārt neskaidrais ārsta rokraksts.

Aptauja par e-recepti

Lasīt vairāk

 

2017. gada 2. oktobris  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Cilvēka epoetīni: jauni brīdinājumi par smagām ādas blakusparādībām”

  1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota Amgen Switzerland AG vēstule (Amgen, Teva, Pfizer, Sandoz, Roche vārdā) veselības aprūpes speciālistam
  2. Vēstules tiecamauditorija

2017. gada 25. septembris  


 

Latvijas Ārstu kongresā ZVA aicina piedalīties aptaujā par valproātiem

Joprojām iespējams aizpildīt aptaujas anketu – ārstiem lūgums vērsties savā profesionālajā asociācijā un aizpildīt to līdz šī gada 4. oktobrim

LĀB kongress Latvijas Ārstu biedrības rīkotajā Ārstu kongresā 2017. gada 22. septembrī Zāļu valsts aģentūra (ZVA) sniedza ieskatu aptaujas par ZVA saskaņotiem izglītojošiem materiāliem valproātu saturošām zālēm pagaidu rezultātos un aicināja līdz š.g. 4. oktobrim aizpildīt aptaujas anketu ārstus, kuri vēl nav paguvuši to izdarīt, akcentējot ārstu un ZVA sadarbības nozīmību. Valproātu saturošas zāles lieto epilepsijas, bipolāri afektīvu traucējumu, kā arī citu nervu sistēmas slimību ārstēšanai.

Dr. Zane Neikena, ZVA Farmakovigilances sektora vecākā eksperte un Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) Latvijas pārstāve, ziņoja par pašlaik noritošu valproātu saturošu zāļu pārvērtēšanu EMA PRAC (lūdzam skatīt papildu informāciju par pārvērtēšanu ZVA tīmekļa vietnes sadaļā “Jaunumi” 2017. gada 11. jūlijā publicētā ziņā “Zāļu valsts aģentūra sniedz aktuālu informāciju par valproātiem”).

ZVA aptauja

Veiktās pārvērtēšanas ietvaros paredzēta arī publiskā noklausīšanās ar veselības aprūpes speciālistu un sabiedrības pārstāvju dalību, ietverot arī cietušās personas. Publisko noklausīšanos ikviens varēs vērot tiešsaistē šī gada 26. septembrī EMA tīmekļa vietnes www.ema.europa.eu sadaļā “Find medicine” > “Human medicines” > “Referrals” > “Public hearing”.

Lasīt vairāk

 

2017. gada 20. septembris  


 

Zāļu piegādes pārtraukumus Eiropā cenšas mazināt, nodrošinot labāku informācijas apmaiņu

 Sabiedrībai būtiski svarīgu zāļu piegādes pārtraukumi kļūst par augošu problēmu Eiropā. Pacientu veselības stāvoklis var pasliktināties, ja viņi laicīgi nesaņem izrakstītās zāles.

Saistībā ar zāļu piegādes pārtraukumu caurskatāmības nodrošināšanu un informācijas pieejamību dalībvalstīs, Eiropas zāļu aģentūru vadītāju organizācija ir izveidojusi apkopojumu, lai publiski dalītos ar zināšanām par pieejamības problēmām un pievērstu uzmanību aktuālajai informācijai, kuru sniedz dalībvalstu atbildīgās iestādes. Eiropas zāļu aģentūru vadītāju organizācijas izveidotajā sarakstā ir saites uz dalībvalstu tīmekļa vietņu sadaļām, kurās publicēta aktuālā informācija par zāļu piegāžu pārtraukumiem. Šī informācija var palīdzēt Latvijas farmācijas jomas pārstāvjiem meklēt risinājumus zāļu piegādēm, tādējādi sniedzot ieguldījumu sabiedrības nodrošināšanā ar zālēm.

 

2017. gada 14. septembris  


 

Zāļu valsts aģentūra aicina novērtēt tās darbinieku atsaucību

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) arī šogad atbalsta Valsts kancelejas aizsākto laba servisa kustības iniciatīvu un tās ietvaros aicina klientus un sadarbības partnerus no šī gada 14. septembra līdz 12. novembrim novērtēt aģentūras darbinieku atsaucību un sniegto servisu.

Aicinām ikvienu klientu paust viedokli un piedalīties balsojumā, atzīmējot ZVA ekspertu vai klientu apkalpošanas centra darbinieku vai, piemēram, zāļu blakņu ziņošanas konsultatīvā tālruņa ekspertu darbu, kas sagādājis pozitīvu pieredzi saņemtajā klientu servisā.

Uzslavēt un novērtēt klientu servisu iespējams:

  • aizpildot anketu tīmekļvietnē mazaksslogs.gov.lv
  • lejupielādējot mobilo lietotni “Futbols” un balsojot

Tāpat kā līdz šim būsim pateicīgi dzirdēt un lasīt arī ierosinājumus un atsauksmes par sniegtajiem pakalpojumiem! Zvaniet - tālrunis: 67078424 vai sūtiet e-pastu uz info@zva.gov.lv.

Vairāk par projektu lasiet mazaksslogs.gov.lv interneta vietnē.
Noskatieties kampaņas video.

 

2017. gada 7. septembris  


Zāļu cenas tuvplānā

Zāļu cenas tuvplānā

Laikā, kad sabiedrībā norit plašas diskusijas par farmācijas nozari un tās ietekmi, jo īpaši, par zāļu cenām, Zāļu valsts aģentūra sniedz papildu informāciju par zāļu cenu veidošanā iesaistīto nozares dalībnieku lomām un ietekmi. Infografikā “Zāļu cenas tuvplānā” skaidrojam, kā Latvijā veidojas zāļu cena, kas to ietekmē, kāda ir valsts iestāžu loma šajā procesā un kā zāļu kompensācijas sistēma var atbalstīt zāļu pieejamību pacientiem. Būtiskākais šai stāstā ir tas, ka zāļu cenu pamatā nosaka zāļu ražotājs un šī ražotāja cena veido lielāko daļu no cenas, kas redzama aptiekas plauktā.

lejuplādēt infografiku

 

2017. gada 4. septembris  


 

Pārvērtētas VIII faktoru saturošas zāles A hemofīlijas ārstēšanai

Vēlreiz apstiprināts, ka nav skaidru un konsekventu pierādījumu par inhibitoru veidošanās atšķirībām, lietojot rekombinantā vai no plazmas iegūtā VIII faktora produktus

Pēc atkārtotas VIII faktoru saturošu zāļu vērtēšanas Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) apstiprinājusi tās jau iepriekšējā vērtēšanā 2017. gada maijā izstrādātos secinājumus, ka nav skaidru un konsekventu pierādījumu par inhibitoru veidošanās biežuma atšķirībām, lietojot divu veidu zāles – rekombinanto vai no plazmas iegūto VIII faktoru. Minētās zāles tiek izmantotas A hemofīlijas ārstēšanai. Lasīt vairāk

2017. gada 31. augusts  


 

Publicēts jauns Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskais kopsavilkums zāļu vielai

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus zāļu vielai “atorvastatīns”, un šo novērtējumu publiskais kopsavilkums 2017. gada 29. augustā ir publicēts CMDh tīmekļa vietnē: CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures.

Novērtējuma ziņojumu rezultātā var būt nepieciešams veikt izmaiņas produktu informācijā vai ieviest citus riska mazināšanas pasākumus. Līdz ar to Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka attiecīgo produktu reģistrācijas apliecību īpašniekiem jāīsteno vērtējuma iznākums, iesniedzot atbilstošu izmaiņu pieteikumu vai izmantojot citu ieteiktu procedūru 90 dienu laikā pēc publikācijas.

Arhīvs

2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu

@ZVALatvija
RT @VMNVD: Ieskaties! Vairākām iedzīvotāju grupām valsts apmaksā pretgripas vakcināciju 100% vai 50% apmērā #gripa #vakcinācija https://t.c…
19.10.2017 13:39
Vai plānojat šogad vakcinēties pret gripu?
19.10.2017 10:13
RT @veselibasinspek: Inspekcija aicina būt atbildīgiem pret savu veselību un iegādāties zāles tikai licencētās tirdzniecības vietās: https:…
18.10.2017 14:10
Vai plānojat šajā sezonā vakcinēties pret gripu?
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 23.10.2017.