Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2017. gada 20. janvāris  


 

Zālēm Neotigason (acitretīns) izstrādāta un saskaņota Grūtniecības nepieļaušanas programma

Zāļu valsts aģentūra informē, ka:

  • reģistrācijas apliecības īpašnieks Actavis Group PTC ehf., Īslande, ir izstrādājis un saskaņojis zāļu Neotigason (acitretinum) Grūtniecības nepieļaušanas programmu (GNP), un tās galvenā mērķauditorija ir dermatovenerologi (speciālisti, kuri drīkst šīs zāles izrakstīt), farmaceiti un pacienti (visu informāciju pacientam sniedz speciālists, kurš zāles izraksta). Turklāt ar informāciju par GNP jāiepazīstas arī klīniskiem farmakologiem un farmakoterapeitiem, ginekologiem un ģimenes ārstiem, Valsts asinsdonoru centra speciālistiem;
  • acitretīna lietošana ir kontrindicēta sievietēm reproduktīvā vecumā, izņemot gadījumus, ja tiek ievēroti visi GNP nosacījumi;
  • 2005. gada 8. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 175 “Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi” 34.3 2. punktā un 7.pielikumā ir veikti grozījumi, lai ietvertu nepieciešamo informāciju par acitretīnu saturošām zālēm;
  • visi pacienti jāinformē, ka acitretīna terapijas laikā un 3 gadu laikā pēc tās beigām, ir aizliegts kļūt par asins donoriem iespējamā patoloģiju riska dēļ vēl nedzimušam bērnam, ja māte grūtniecības laikā būs saņēmusi asins pārliešanu.

Lasīt vairāk

 

2017. gada 18. janvāris  


 

Par valsts statistikas pārskatu iesniegšanu

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) atgādina, ka aptiekām, zāļu ražotājiem un lieltirgotavām līdz š.g. 31. janvārim jāsagatavo un jāiesniedz ZVA valsts statistikas pārskati par 2016. gadu saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 6. janvāra noteikumiem Nr. 10 ”Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā” 18., 19. un 20. pielikumu.

Statistikas pārskatu veidlapas pieejamas elektroniski ZVA tīmekļa vietnes sadaļā ”Pakalpojumi” >” Zāļu ievešana un izplatīšana” > ”Iesniedzamās veidlapu formas”.

Elektroniski aizpildītu veidlapu lūdzam līdz š.g. 31. janvārim sūtīt ZVA uz e-pastu info@zva.gov.lv. Ja elektroniski aizpildītā veidlapa nav parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam pa pastu sūtīt parakstītu veidlapas oriģinālu. Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003.

 

2017. gada 18. janvāris  


 

Publicēti jauni Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskie kopsavilkumi zāļu vielām

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus zāļu vielām, un šo novērtējumu publiskie kopsavilkumi ir publicēti CMDh tīmekļa vietnē CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures

Novērtējuma ziņojumi ir šādām zāļu vielām (publikācija 12.01.2017.):

  • Buprenorphine
  • Chlorpromazine

Novērtējuma ziņojumu rezultātā var būt nepieciešams veikt izmaiņas produktu informācijā vai ieviest citus riska mazināšanas pasākumus. Līdz ar to Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka attiecīgo produktu reģistrācijas apliecību īpašniekiem jāīsteno vērtējuma iznākums, iesniedzot atbilstošu izmaiņu pieteikumu vai izmantojot citu ieteiktu procedūru 90 dienu laikā pēc publikācijas.

 

2017. gada 18. janvāris  


 

Ērtāka zāļu meklēšana un pārlūkošana Latvijas Zāļu reģistrā

Zāļu reģistrs
Zāļu reģistrs
Tagad, klikšķinot uz saites Latvijas Zāļu reģistrā, kas ir pieejams Zāļu valsts aģentūras (ZVA) tīmekļa vietnes sadaļā “Reģistrs” > “Atvērt meklēšanu Zāļu reģistrā”, iespējams aplūkot arī Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) apstiprināto zāļu aprakstu, lietošanas instrukciju un marķējuma tekstu.

Lai to izdarītu, Latvijas Zāļu reģistrā aicinām klikšķināt uz izvēlēto zāļu nosaukuma, tādējādi atverot logu ”Informācija par zālēm”. Šai logā ietvertas ziņas par konkrētām zālēm (piemēram, par zāļu lietošanu bērniem, zāļu formu u.c.), tostarp EMA centralizēti reģistrētām zālēm izveidots jauns lauks “Zāļu apraksts, lietošanas instrukcija un marķējuma teksts”. EMA tīmekļa vietnē minētos dokumentus iespējams lasīt arī latviešu valodā.

Lasīt vairāk

2017. gada 5. janvāris  


 

Par aptieku mazumtirdzniecības pārskatiem un zāļu atlikušo krājumu datiem

Zāļu valsts aģentūra vēlas vērst farmācijas jomas uzņēmumu uzmanību, ka aptieku zāļu mazumtirdzniecības realizācijas datu pārskati ir jāsniedz vienu reizi gadā. Dati par 2016. gadu ir jāsniedz līdz 2017. gada 20. februārim, bet dati par 2017. gadu – līdz 2018. gada 20. februārim. To paredz grozījumi “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtībā”, kas Ministru kabinetā tika pieņemti pagājušā gada 20. decembrī.

Vēl kādas izmaiņas, kas saistītas ar minēto Ministru kabineta noteikumu grozījumiem no 2017. gada 1. janvāra, un ir attiecināmas gan uz zāļu vairumtirgotājiem, gan arī uz mazumtirgotājiem – Zāļu valsts aģentūra turpmāk būs tiesīga pieprasīt datus par konkrētu zāļu atlikušajiem krājumiem. Šāds nosacījums ieviests nolūkā labāk pārvaldīt zāļu pieejamības problēmas, analizēt un prognozēt zāļu pieejamības pārtraukumu tendences un līdz ar to – sabiedrības veselības riskus.

Konsolidēta Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” versija ir pieejama Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā Normatīvie akti – Zāļu ievešana un izplatīšana, kā arī vietnē www.likumi.lv

 

2017. gada 2. janvāris  


 

Zāļu patēriņš pērn novembrī

2016. gada novembrī zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 31,08 milj. eiro (ar PVN), kas būtiski neatšķiras no apgrozījuma oktobrī, bet ir par 13% vairāk nekā 2015. gada novembrī. Vispārēja tipa aptiekām novembrī realizēti medikamenti 26,76 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 545 dažādu nosaukumu Latvijas Zāļu reģistra zāles (tai skaitā 244 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 9,19 milj. eiro, kas ir par 22% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu novembrī bija 8,15 eiro ar PVN.

Piezīme. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie zāļu realizācijas pārskati Zāļu valsts aģentūrai.

 

2016. gada 30. decembris  


Jauna infografika “Zāles un greipfrūts — esi uzmanīgs, nelieto vienlaikus!”

Zāles un greipfrūts

Zāļu valsts aģentūra pirmssvētku laikā sagatavojusi jaunu infografiku, aicinot izvairīties no zāļu un greipfrūta lietošanas vienlaikus, jo šo pārtikas produktu un zāļu mijiedarbība var kaitēt cilvēka veselībai.

Pārtika spēj ietekmēt daudzus faktorus cilvēka organismā, tādus kā zāļu uzsūkšanās ātrums, metabolisms un nevēlamu reakciju rašanās. Viens no visspecifiskākajiem produktiem, kura mijiedarbība ar zālēm ne vienmēr ir tik nekaitīga, kā varētu šķist, ir greipfrūts un greipfrūta sula.

lejuplādēt infografiku

 

2016. gada 23. decembris  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Ammonaps (nātrija fenilbutirāta) 500 mg tabletes un 940 mg/g granulas ir jālieto tikai, ja nav alternatīvas terapijas”

  1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota Swedish Orphan Biovitrum International AB (Sobi) vēstule veselības aprūpes speciālistam
  2. Vēstules tiecamauditorija

 

2016. gada 20. decembris  


 

Aptauja par sadarbību ar Zāļu valsts aģentūru 2016. gadā

Cito!Šogad gluži kā katru gadu aicinām sadarbības partnerus piedalīties aptaujā, kurā ir iespēja novērtēt Zāļu valsts aģentūras darbu 2016. gadā, tostarp atsevišķi izsakot viedokli par dažādiem sadarbības aspektiem. Pacientu, veselības aprūpes speciālistu, kā arī nozares komersantu viedoklis Zāļu valsts aģentūrai ir svarīgs, lai pilnveidotu darbu, sniedzot vēl kvalitatīvākus pakalpojumus sabiedrības veselības interesēs. Piedalīšanās aptaujā aizņems 5 – 10 minūtes laika, atbildes gaidīsim līdz 2017. gada 19. janvārim. Aptaujas anketa ir pieejama šajā saitē.

 

2016. gada 19. decembris  


Cito!

Jaunākais izdevuma ”Cito!” numurs

Informējam, ka šodien ir publicēta Zāļu valsts aģentūras (ZVA) informatīvā izdevuma ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem ”Cito!” jaunākā numura (4/2016 (67)) elektroniskā versija. Jaunākais “Cito!” numurs ir pieejams Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Publikācijas”.

Šai “Cito!” numurā sniegta informācija par jaunu grāmatu par zāļu patēriņu Baltijas valstīs pēdējo trīs gadu laikā “Baltic Statistics on Medicines 2013–2015”. LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta vadošais pētnieks Dr. med. Vilnis Dzērve par jauno grāmatu izdevumā saka šādi: ““Baltic Statistics on Medicines 2013–2015” uzskatāms par ļoti praktisku un analītisku materiālu, kas sniedz iespēju nopietnu secinājumu izdarīšanai par farmakoterapijas jomu Baltijas valstīs.”

Lasīt vairāk

 

2016. gada 9. decembris  


 

Publicēti labas klīniskās prakses vadlīniju grozījumi

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Starptautiskās harmonizācijas konferences (ICH) tīmekļa vietnē www.ICH.org ir publicēti labas klīniskās prakses vadlīniju grozījumi, kuri paredzēti zāļu klīnisko pētījumu veicējiem, regulatorām iestādēm un citiem ar zāļu klīniskās izpētes jomu saistītiem speciālistiem. Vadlīniju grozījumi tīmekļa vietnē ir pieejami angļu valodā (PDF formātā).

Labas klīniskās prakses vadlīnijas ir starptautiski atzīts ētikas un kvalitātes standarts, ko ievēro zāļu klīnisko pētījumu plānošanā un veikšanā. Tās nodrošina vienotus klīnisko pētījumu standartus Eiropas Savienības dalībvalstīs, Japānā, ASV, Kanādā un Šveicē, veicinot pētījumu datu savstarpēju atzīšanu minēto valstu regulatorās iestādēs.

Grozījumi veikti, lai veicinātu uzlabotas un efektīvākas pieejas īstenošanu klīnisko pētījumu dizaina, veikšanas, uzraudzības, reģistrēšanas un dokumentēšanas jomā, vienlaikus turpinot nodrošināt cilvēka kā pētījumu objekta aizsardzību, kā arī uzticamību veikto klīnisko pētījumu rezultātiem.

 

2016. gada 7. decembris  


 

PRAC brīdina par B hepatīta reaktivācijas risku, lietojot tiešas darbības pretvīrusu līdzekļus C hepatīta ārstēšanai

Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) pēc veiktas zāļu, kas zināmās kā tiešas darbības pretvīrusu līdzekļi C hepatīta ārstēšanai, drošuma vērtēšanas apstiprinājusi, ka pacienti, kuri tiek ārstēti ar minētajām zālēm, var būt pakļauti B hepatīta reaktivācijas riskam. PRAC iesaka pirms ārstēšanas sākšanas visiem pacientiem veikt B hepatīta vīrusa infekcijas skrīninga analīzes. Pacienti, kuriem vienlaicīgi ir B un C hepatīta vīrusa infekcija, ir jāuzrauga un jāārstē atbilstoši pašreizējām klīniskajām vadlīnijām.

Tiešās darbības pretvīrusu līdzekļi (kuri tiek izplatīti Eiropas Savienībā ar tādiem piešķirtajiem nosaukumiem kā Daklinza, Exviera, Harvoni, Olysio, Sovaldi un Viekirax) ir būtiskas zāles hroniska (ilgstoša) C hepatīta ārstēšanai. C hepatīts ir infekciju slimība, kas skar aknas un kuru izraisa C hepatīta vīruss. Lasīt vairāk

 

2016. gada 6. decembris  


 

Sākta alerģijas ārstēšanai paredzētu injicējamu zāļu, kuras satur palīgvielu laktozi, pārvērtēšana

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) sākusi noteiktu akūtu alerģisku reakciju ārstēšanai paredzētu injicējamu zāļu guvuma un riska pārvērtēšanu. Šīs zāles satur kortikosteroīdu metilprednizolonu, un to palīgviela ir laktoze (piena cukurs), kas potenciāli satur govs piena olbaltumvielu atliekas. Minēto zāļu lietošana varētu nelabvēlīgi ietekmēt akūtu reakciju ārstēšanu nelielam skaitam īpaši jutīgu pacientu, kam ir alerģija pret govs piena olbaltumvielām.

Šo zāļu vērtēšana sākta, balstoties uz saņemtiem ziņojumiem par pacientiem, kas tās lietojuši, lai ārstētu alerģiskas reakcijas, un kuriem ir arī alerģija pret govs piena olbaltumvielām. Šiem pacientiem tika novērotas alerģiskas reakcijas pret minētajām zālēm. Šādos gadījumos alerģiskā reakcija, ko, iespējams, izraisa zāļu lietošana, var tikt kļūdaini uztverta par sākotnējā stāvokļa pasliktināšanos, tādēļ var tikt veikta nepareiza ārstēšana, tai skaitā ievadītas šo zāļu papildu devas. Lasīt vairāk

 

2016. gada 30. novembris  


 

10 gadi kopš Pediatrijas regulas stāšanās spēkā ES – vairāk zāļu bērniem

 Nolūkā uzlabot bērnu veselību Eiropā, veicinot vecumam atbilstošu zāļu izstrādi un pieejamību bērniem, kā arī paplašinot pieejamo informāciju par zāļu lietošanu bērniem, Eiropas Savienībā (ES) tika izstrādāta un 2007. gada 26. janvārī stājās spēkā Pediatrijas regula.

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) informē, ka EMA Pediatrijas komiteja (PDCO) ziņojumā, kurā apkopoti EMA un dalībvalstu dati par laiku no 2007. gada līdz 2015. gadam, secinājusi, ka līdz ar regulas ieviešanu ir notikuši vairāki uzlabojumi bērniem paredzētu zāļu izstrādē.

Salīdzinot datus, kas apkopoti 2004. un 2006. gadā, tieši pirms regulas stāšanās spēkā, un datus, kas apkopoti 2012. un 2014. gadā, redzams, ka Pediatrijas regula ir veicinājusi to, ka lietošanai bērniem Eiropas Savienībā ir apstiprināts lielāks skaits zāļu un jaunu indikāciju. No 2004. līdz 2006. gadam centralizētajā procedūrā lietošanai bērniem tika apstiprināts 31 jauns zāļu produkts un jaunas indikācijas. No 2012. līdz 2014. gadam šis skaitlis bija vairāk kā divas reizes lielāks – 68 jaunas zāles un jaunas indikācijas. Piemēram, balstoties uz klīniskajiem pētījumiem, kas veikti ar bērniem, tagad ir pieejamas zāles noteiktu reimatoloģisko slimību, infekciju slimību, piemēram, hroniska C hepatīta un HIV infekcijas, hipertensijas un pediatrisko onkoloģisko slimību, piemēram, akūtas limfoblastiskas leikēmijas, ārstēšanai bērniem. Lasīt vairāk

 

2016. gada 29. novembris  


 

Oktobrī vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu bija 7,94 eiro

2016. gada oktobrī zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 31,12 milj. eiro (ar PVN), kas būtiski neatšķiras no apgrozījuma septembrī, bet ir par 8 % lielāks nekā 2015. gada oktobrī. Vispārēja tipa aptiekām oktobrī realizēti medikamenti 27,35 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 494 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistra zāles (tai skaitā 219 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 7,55 milj. eiro, kas ir par 10 % mazāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu oktobrī bija 7,94 eiro ar PVN.

Piezīme. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie zāļu realizācijas pārskati Zāļu valsts aģentūrai.

 

Arhīvs

2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu

@ZVALatvija
RT @EMA_News: On average, a conditional marketing authorisation is converted into a standard one in approx. 4 years. #MedicinesEarlyAccess…
šodien, 18:57
RT @EMA_News: Conditional marketing authorisation - What companies need to do post-authorisation? https://t.co/pBtO6ulUur #MedicinesEarlyA…
šodien, 18:55
RT @EMA_News: Conditional marketing authorisation addresses unmet medical needs. https://t.co/pBtO6u4jCT #MedicinesEarlyAccess https://t.co…
šodien, 18:52
Kā farmaceits aptiekā informē Jūs par ārsta receptē (e-receptē) izrakstīto zāļu devām un lietošanu?
mutiski
6% / 4 balsis
mutiski
uzraksta ar pildspalvu uz zāļu paciņas
59% / 37 balsis
uzraksta ar pildspalvu uz zāļu paciņas
uz zālēm ir aptiekas uzlīme ar manu vārdu un lietošanas norādījumiem
24% / 15 balsis
uz zālēm ir aptiekas uzlīme ar manu vārdu un lietošanas norādījumiem
cits variants
11% / 7 balsis
cits variants
Balsis kopā: 63
Aptauju arhīvs

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 23.01.2017.