Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2017. gada 24. marts  


 

Latvijas zāļu lieltirgotavu darbību 2016. gadā raksturo apgrozījuma pieaugums

Zāļu valsts aģentūras apkopotie dati par lieltirgotavu darbību liecina, ka 2016. gadā zāļu lieltirgotavas realizējušas preces* Latvijā un ārvalstīs par kopējo summu 799,24 milj. eiro**, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaugusi par 10%. Salīdzinot ar 2015. gadu, par 10% ir pieaudzis arī kopējais zāļu lieltirgotavu apgrozījums Latvijā un ārpus Latvijas realizētais preču apjoms naudas izteiksmē. Savukārt realizēto medikamentu apgrozījums 2016. gadā palielinājies par 7% līdz 638,65 milj. eiro.

Lielāko preču daļu – 70% (560,33 milj. eiro), zāļu lieltirgotavas realizējušas vietējā tirgū. 30% produkcijas lieltirgotavas pārdeva ārpus Latvijas par kopējo summu 238,91 milj. eiro, tai skaitā uz Eiropas ekonomikas zonas valstīm par 105,45 milj. eiro (44%) un uz t.s. “trešajām” valstīm (valstis, kuras nav EEZ valstis) par 133,46 milj. eiro (56%).

Divdesmit lielākās zāļu lieltirgotavas veido 94% no Latvijā pārdoto preču apgrozījuma. Vadošās zāļu lieltirgotavas 2016. gadā pēc kopējā apgrozījuma Latvijā un medikamentu realizācijas bija AS „Recipe Plus”, SIA „Tamro” un SIA „Magnum Medical” zāļu lieltirgotavas.

Dati apkopoti no 80 licencētām zāļu lieltirgotavām (tai skaitā Latvijā atzīto EEZ valstīs licencēto lieltirgotavu).

* zāles, medicīniskās ierīces, uztura bagātinātāji, higiēnas preces, kosmētiskie līdzekļi u.c. preces,
** visas summas norādītas eiro bez PVN.

 

2017. gada 22. marts  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “HERCEPTIN (trastuzumab): svarīgs atgādinājums par sirdsdarbības uzraudzības norādījumiem trastuzumaba terapijas laikā, kreisā kambara funkciju traucējumu un sastrēguma sirds mazspējas (SSM) sastopamības un smaguma pakāpes mazināšanai”

  1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota F. Hoffmann-La Roch vēstule veselības aprūpes speciālistam
  2. Vēstules tiecamauditorija
  3. Produkta informācija

 

2017. gada 20. marts  


 

Publicēti jauni Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskie kopsavilkumi zāļu vielām

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus zāļu vielām, un šo novērtējumu publiskie kopsavilkumi ir publicēti CMDh tīmekļa vietnē CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures

Novērtējuma ziņojumi ir šādām zāļu vielām (publikācija 09.03.2017.):

  • 17-alpha-oestradiol (topical)

Novērtējuma ziņojumu rezultātā var būt nepieciešams veikt izmaiņas produktu informācijā vai ieviest citus riska mazināšanas pasākumus. Līdz ar to Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka attiecīgo produktu reģistrācijas apliecību īpašniekiem jāīsteno vērtējuma iznākums, iesniedzot atbilstošu izmaiņu pieteikumu vai izmantojot citu ieteiktu procedūru 90 dienu laikā pēc publikācijas.

 

2017. gada 16. marts  


 

Vai iespējams par zālēm maksāt mazāk?

 Zāļu valsts aģentūra sadarbībā ar biedrību “Veselības projekti Latvijai” 2017. gada martā un aprīlī īsteno informatīvu kampaņu par iespējām no plašā zāļu klāsta izvēlēties vairākas alternatīvas zāles ar to pašu aktīvo vielu1, bet atšķirīgu cenu. Ar informatīvu materiālu palīdzību stāstīsim, kas ir ģenēriskās jeb patentbrīvās zāles, kādas ir to priekšrocības un vai tām var uzticēties.

Latvijas Zāļu reģistrā šobrīd ir gana daudz zāļu, lai Latvijas iedzīvotāji varētu izvēlēties dažādus zāļu produktus ar vienu aktīvo vielu. Zāļu valsts aģentūra līdzās tam, ka nodrošina regulatoro ietvaru zālēm likumīgi atrasties mūsu valsts tirgū, arī sniedz sabiedrībai iespējami daudz informācijas par dažādiem zāļu lietošanas aspektiem un to racionālu lietošanu. Un tas nozīmē – pareiza zāļu deva vispiemērotākajā zāļu formā, īstajā brīdī un, nodrošinot informāciju par zāļu lietošanu, arī iespējamām blaknēm. Turklāt pacientiem vienmēr ir jāuzzina arī par alternatīvām, ja ir pieejamas līdzvērtīgas zāles ar zemāku cenu. Lasīt vairāk

 

2017. gada 14. marts  


 

Jauna valproātu lietošanas vērtēšana sievietēm reproduktīvā vecumā un grūtniecības laikā

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) sākusi jaunu vērtēšanu saistībā ar valproātu saturošu zāļu lietošanu reproduktīva vecuma sievietēm un meitenēm.

Šīs zāles reģistrētas Eiropas Savienībā (ES) nacionālās reģistrācijas procedūrās epilepsijas, bipolāro traucējumu ārstēšanai un dažās valstīs – migrēnas ārstēšanai.

Vēršam uzmanību, ka iepriekšējās valproātu saturošu zāļu vērtēšanas rezultātā (EMA, 2014. gads) tika pastiprināti brīdinājumi un ierobežojumi par lietošanu reproduktīva vecuma sievietēm un meitenēm. Valproāti saistīti ar iedzimtu defektu un attīstības traucējumu rašanās risku bērnam, ja intrauterīnā posmā viņš tiek pakļauts to ietekmei. Lasīt vairāk

 

2017. gada 13. marts  


 

Riska mazināšanas pasākumu iesniegšana un saskaņošana: publicētas jaunas dokumentu versijas

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

Zāļu valsts aģentūra informē, ka ir atjaunināta informācija par riska mazināšanas pasākumu iesniegšanu un saskaņošanu. 2016. gada 27. maija dokumentu versijas ir nomainītas ar 2017. gada 22. februāra aktuālajām versijām:

Vēstules veselības aprūpes speciālistam iesniegšana un saskaņošana Zāļu valsts aģentūrā

Zāļu riska pārvaldības plānā noteikto izglītojošo materiālu iesniegšana un saskaņošana Zāļu valsts aģentūrā

1. pielikums. Izglītojošo materiālu (IM) uzmetuma dokumentu paketes sagatavošana saskaņošanai. Zāļu valsts aģentūras (ZVA) ieteikts kontrolsaraksts

2. pielikums. Vēstule veselības aprūpes speciālistam (paraugforma) – jauns dokuments

Lasīt vairāk

 

2017. gada 10. marts  


 

Latvijas zāļu ražotāji kāpina apgrozījumu - 2016. gadā pieaugums par 19%

2016. gadā Latvijas zāļu ražotāju kopējais saražotās produkcijas (zāles un citas preces) realizācijas apgrozījums bija 157,39 milj. eiro (bez PVN), kas ir pieaudzis par 19 %, salīdzinot ar 2015. gadu.

Latvijas zāļu ražotāju apgrozījums 2016. gadā

Lielākā saražotās produkcijas daļa, kas veido 87%, tika realizēta ārpus Latvijas. EEZ valstīs pārdotas preces 25,94 milj. eiro vērtībā, bet t.s. “trešajās” valstīs (valstis, kuras nav EEZ valstis) - 110,90 milj. eiro vērtībā.

Pērn vietējā tirgū realizēti 13% no saražotās produkcijas 20,55 milj. eiro vērtībā, kas ir par 15% vairāk nekā 2015. gadā. Latvijā realizēto medikamentu apjoms ir pieaudzis par 18% un sasniedza 16,91 milj. eiro, savukārt ārpus Latvijas pārdoto zāļu apjoms pieaudzis par 22% un veido 122,88 milj. eiro.

2016. gadā pirmo vietu starp zāļu ražotājiem pēc kopējā preču realizācijas apjoma ir saglabājusi AS ”Olainfarm”, savukārt AS ”Grindeks” ir palielinājusi realizētās produkcijas apjomu vietējā tirgū par 25%, saglabājot līdera pozīciju pēc pārdoto preču apgrozījuma Latvijā.

 

2017. gada 7. marts  


 

2017. gada janvārī nedaudz pieaudzis zāļu realizācijas apgrozījums

Šī gada pirmajā mēnesī zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 33,67 milj. eiro (ar PVN), kas ir par 3 % vairāk nekā 2016. gada decembrī, bet par 13 % vairāk nekā 2016. gada janvārī. Vispārēja tipa aptiekām janvārī realizēti medikamenti 28,81 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 515 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistra zāles (tai skaitā 235 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 9,13 milj. eiro, kas ir par 18 % vairāk nekā 2016. gada decembrī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu janvārī bija 8,06 eiro ar PVN.

Piezīme. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie zāļu realizācijas pārskati Zāļu valsts aģentūrai.

 

2017. gada 2. marts  


Infografikā stāstām, kā iegādāties zāles gudrāk

Kā iegādāties zāles gudrāk?

Zāļu valsts aģentūra sagatavojusi infografiku, kurā atgādina par pacienta tiesībām farmaceitam aptiekā vairāk jautāt par zālēm, par to, vai izrakstītās zāles var aizvietot, par to, vai ir pieejamas zāles ar līdzvērtīgu iedarbību un zemāku cenu, kā arī daudz citu jautājumu. Pacientam ir arī tiesības vērsties jebkurā aptiekā un lūgt pārdot jebkuras reģistrētas vai ārsta izrakstītas nereģistrētas zāles. Izsvērti, zināšanās balstīti lēmumi ir pacientu un visas sabiedrības veselības interesēs. Tāpēc Zāļu valsts aģentūra aicina iegādāties zāles gudrāk.

Atgādinām, ka zāļu lietošanas instrukcijas, zāļu maksimāli pieļaujamās cenas aptiekā, kā arī citu noderīgu informāciju par zālēm var atrast Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē.

lejuplādēt infografiku

 

2017. gada 27. februāris  


 

Piedaloties Latvijas Ārstu biedrības konferencē, aicinām ziņot par zāļu blaknēm

2017. gada 25. februārī Latvijas Ārstu biedrības starpdisciplinārā konferencē “Svarīgākais klīniskajā farmakoloģijā ikdienas praksei” Zāļu valsts aģentūras eksperti aicināja veselības aprūpes profesionāļus ziņot par zāļu blaknēm un vērsa uzmanību uz zāļu drošuma uzraudzības svarīgumu visā to dzīves ciklā.

Kas ir iesaistītās puses un kādas viņu aktivitātes nepieciešamas drošu zāļu drošai lietošanai pacientam? Kāpēc svarīgi ziņot par reģistrētu (pārbaudītu) zāļu blaknēm*, proti, kāda ir blakņu ziņošanas jēga un nolūks? Cik neatsverams ir ārsta ieguldījums, ziņojot par blakni? Ko no tā gūst pacienti, pats ārsts un viņa kolēģi – citi profesionāļi? Ar kādu klīniski nozīmīgu informāciju, balstoties uz blakņu ziņojumiem, nesen tika papildināti zāļu apraksti Eiropas Savienībā (ES), arī Latvijā reģistrētām zālēm? Vai maz ziņošanu Latvijā spēj kompensēt lielāka ziņošanas aktivitāte citās ES valstīs, piemēram, Francijā, Nīderlandē, Dānijā? Cik vienkārši ir paziņot ZVA par novērotām iespējamām zāļu blaknēm un kas notiek ar sniegtajiem ziņojumiem? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem konferencē prezentēja ZVA Zāļu reģistrācijas departamenta Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļas Farmakovigilances sektora vecākā eksperte un Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) Latvijas pārstāve Dr. Zane Neikena. Lasīt vairāk

 

2017. gada 22. februāris  


 

Zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli būs pieejami Latvijas Zāļu reģistrā

Latvijas Zāļu reģistrsLai uzlabotu zāļu riska mazināšanai paredzēto izglītojošo materiālu (IM) pieejamību ārstiem un pacientiem, Zāļu valsts aģentūra (ZVA) sāk zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieku (RAĪ) izveidoto un ar ZVA saskaņoto IM pievienošanu Latvijas Zāļu reģistram, kas ir pieejams ZVA tīmekļa vietnē zva.gov.lv/zalu-registrs

Plānots, ka sākotnēji tiks pievienoti 2017. gadā saskaņošanai saņemtie zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli un 2016. gadā saskaņotie izglītojošie materiāli. Lai pārliecinātos, vai meklētajām zālēm ir izstrādāti un publicēti zāļu riska mazināšanas izglītojošie materiāli, Latvijas Zāļu reģistra meklētājā jāraksta zāļu vai aktīvās vielas nosaukums, un tālāk pēc meklēšanas rezultātu parādīšanas jāklikšķina uz zāļu nosaukuma, lai atvērtu visu informāciju par zālēm – tostarp riska mazināšanas izglītojošos materiālus.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar ZVA Zāļu reģistrācijas departamenta Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļas vecākajiem ekspertiem, tālr.: 67078442, e-pasts: Inese.Studere@zva.gov.lv; Liene.Reizina@zva.gov.lv

 

2017. gada 16. februāris  


 

PRAC norāda: kanagliflozīnu saturošas diabēta zāles var paaugstināt kāju pirkstu amputācijas risku, minētais risks būtu attiecināms arī uz citām šīs grupas zālēm

Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) vērš uzmanību, ka divos klīniskos pētījumos (CANVAS un CANVAS-R) 2. tipa cukura diabēta pacientiem, kas lieto kanagliflozīnu, novērots lielāks apakšējo ekstremitāšu amputācijas gadījumu skaits (galvenokārt kāju pirkstu) nekā pacientiem, kuri saņēma placebo. Minētie pašreiz notiekošie pētījumi ietver pacientus ar augstu sirds slimību risku.

Šāds paaugstināts risks nav novērots citu šīs klases zāļu – dapagliflozīna un empagliflozīna – pētījumos. Tomēr līdz šim pieejamie dati par amputācijas risku, lietojot dapagliflozīnu un empagliflozīnu, ir ierobežoti, tādēļ pastāv iespēja, ka šāds risks var būt attiecināms arī uz šīm zālēm. Lasīt vairāk

 

2017. gada 16. februāris  


 

Skolēni apmeklē Zāļu valsts aģentūru Ēnu dienā

Zāļu valsts aģentūru vakar, Ēnu dienā, apmeklēja skolēni no Daugavpils, Ogres, Preiļu, Ciblas, Olaines, Jūrmalas, Talsu un Rīgas skolām, iepazīstot vairāku profesiju pārstāvju ikdienas darba pienākumus. Vēlam veiksmi mācībās un savas profesijas izvēlē!

Lasīt vairāk

 

2017. gada 14. februāris  


 

Piedāvājam ērtāku blakņu ziņošanas elektronisko formu pacientiem

Lai veicinātu aktīvāku ziņošanu par zāļu blaknēm, Zāļu valsts aģentūra (ZVA) savā mājaslapā piedāvā vienkāršāku un ātrāku veidu, kā pacientam iesniegt ziņojumu par zāļu blakni. Tagad, aktivizējot baneri Atklāj zāļu otru pusi, iespējams elektroniski aizpildīt ziņojuma veidlapu arī bez autentificēšanās portālā Latvija.lv.

Svens Henkuzens, ZVA direktors: “Sagaidām, ka salīdzinoši vienkāršāka un mazāk laikietilpīga blakņu ziņojuma veidlapas iesniegšanas procedūra veicinās aktīvāku ziņošanu par zāļu blaknēm. Vēlos uzsvērt, ka ikviens ziņojums ir svarīgs, jo palīdz konstatēt un mazināt vai novērst iespējamus ar zāļu lietošanu saistītus riskus. Jāatzīmē, ka arī zāļu terapeitiskā efekta neesamība ir blakne. Šādi ziņojumi ir īpaši svarīgi, lai uzraudzītu zāļu ieguvuma un riska līdzsvara izmaiņas pēc zāļu reģistrācijas brīža.” Lasīt vairāk

 

2017. gada 13. februāris  


 

Pārvērtē hinolonu un fluorhinolonu grupas antibiotiku jau zināmu blakņu raksturojumu

Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) sākusi hinolonus un fluorhinolonus saturošu antibiotisku līdzekļu (sistēmiski lietojamu un inhalējamu) vērtēšanu. Vērtēšanas nolūks ir noskaidrot jau līdz šim zināmu smagu ar muskuļu, locītavu un nervu sistēmas darbību saistītu blakņu pastāvēšanas ilgumu, īpaši, ja zāles tiek lietotas vieglas formas infekciju ārstēšanā. Ārstiem ieteikts minētās zāles joprojām parakstīt saskaņā ar oficiāli apstiprinātiem zāļu aprakstiem.

Hinolonu un fluorhinolonu grupas antibiotikas tiek plaši lietotas Eiropas Savienībā. Tās ir nozīmīgs ārstniecības līdzeklis nopietnu, dzīvību apdraudošu bakteriālu infekciju gadījumā.

Vairāk lasiet EMA tīmekļa vietnē.

 

Arhīvs

2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu

@ZVALatvija
Latvijas zāļu lieltirgotavu darbību 2016. gadā raksturo apgrozījuma pieaugums par 10%. Vairāk lasiet: https://t.co/kGFUCst29z
24.03.2017 11:43
NODERĪGI: Kā iegādāties zāles gudrāk un lētāk - https://t.co/YEhBvobzhR via @nralv
22.03.2017 12:16
RT @SPKCentrs: Aizsargkupols jeb kolektīvā imunitāte, uzzini kā tas darbojas un kā to stiprināt, lasi: https://t.co/007PY9GvnR https://t.co…
21.03.2017 18:19
Kāpēc, Jūsuprāt, pacientam ir svarīgi zināt - kāda ir zāļu aktīvā viela?
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 24.03.2017.