Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra Youtube: Zāļu valsts aģentūra

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2017. gada 20. jūnijs  


 

Publicēts jauns Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskais kopsavilkums zāļu vielai

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus zāļu vielai, un šo novērtējumu publiskais kopsavilkums ir publicēts CMDh tīmekļa vietnē CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures

Novērtējuma ziņojums ir šādai zāļu vielai (publikācija 08.06.2017.):

 • Levocetirizine

Atgādinām, ka novērtējuma ziņojumu rezultātā var būt nepieciešams veikt izmaiņas produktu informācijā vai ieviest citus riska mazināšanas pasākumus. Līdz ar to Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka attiecīgo produktu reģistrācijas apliecību īpašniekiem jāīsteno vērtējuma iznākums, iesniedzot atbilstošu izmaiņu pieteikumu vai izmantojot citu ieteiktu procedūru 90 dienu laikā pēc publikācijas.

 

2017. gada 19. jūnijs  


 

Zāļu valsts aģentūras darba laiks

Godātie apmeklētāji!
Informējam, ka pirmssvētku dienā – 2017. gada 22. jūnijā (ceturtdien) – Zāļu valsts aģentūras darba laiks būs no plkst. 8.30 līdz 15.00.
Klientu pieņemšanas laiks 22. jūnijā ir noteikts no plkst. 9.00 līdz 12.30.
Priecīgus svētkus!

 

2017. gada 15. jūnijs  


 

Eiropas Zāļu aģentūra vērtē multiplās sklerozes zāles Zinbryta

EMA logoEiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir uzsākusi vērtēt zāles Zinbryta (daklizumabs), ko lieto multiplās sklerozes recidivējošo formu ārstēšanai pieaugušajiem. Multiplā skleroze ir slimība, kuras gadījumā iekaisums bojā galvas smadzeņu un muguras smadzeņu nervu šūnām apkārtesošo aizsargslāni. Vērtēšana tika uzsākta saistībā ar strauji progresējošas aknu mazspējas letālu gadījumu pacientam, kas lietoja Zinbryta patlaban notiekošā zāļu lietošanas novērojuma pētījuma ietvaros. Līdztekus tika konstatēti arī četri citi nopietna aknu bojājuma gadījumi.

Ar Zinbryta saistītais aknu bojājuma risks bija zināms jau zāļu apstiprināšanas brīdī visā Eiropas Savienībā 2016. gada jūlijā, un jau tad tika ieviesti vairāki pasākumi šī riska mazināšanai, tostarp sniegti izglītojoši materiāli veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem par to, kā novērst vai mazināt aknu bojājumu.

Patlaban EMA Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) izvērtē visus pieejamos datus un noteiks, vai tiem ir jebkāda ietekme uz šo zāļu lietošanu un vai nepieciešams ieviest kādus jaunus pasākumus riska mazināšanai.

Kamēr tiek veikta vērtēšana, veselības aprūpes speciālistiem, kuri ārstēšanā izmanto Zinbryta, rūpīgi jāuzrauga savi pacienti un jāapspriež ar pacientiem aknu bojājuma risks un tā iespējamās pazīmes. Pacientiem nekavējoties jāsazinās ar ārstu, ja parādās jebkādas pazīmes, kas liecina par iespējamiem aknu darbības traucējumiem.

Papildu informācija ir pieejama EMA tīmekļa vietnē.

 

2017. gada 15. jūnijs  


 

Zāļu valsts aģentūra atbalsta iniciatīvu “Konsultē vispirms”

Līdzās citām valsts pārvaldes iestādēm Zāļu valsts aģentūras vadība ceturtdien, 15. jūnijā, Ministru kabinetā piedalīsies Sadarbības memoranda parakstīšanā par “Konsultē vispirms” principa ieviešanu valsts iestāžu darbā Latvijā. Tas būs apliecinājums apņēmībai mainīt pieeju, kādā iestādes sadarbojas ar uzņēmējiem.

Iniciatīvas mērķis ir uzlabot sadarbību starp uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem, lai veicinātu valstī spēkā esošo prasību izpildi un saprotamus “spēles noteikumus”. “Konsultē vispirms” pamatā ir sapratne, ka uz klientu orientēta valsts pārvalde ir viens no izcilas uzņēmējdarbības vides stūrakmeņiem. Līdz ar Sadarbības memoranda parakstīšanu puses apņemas iesaistīties ideju un labās prakses piemēru apmaiņā par administratīvā sloga mazināšanu un labas pārvaldības principu ieviešanu.

No valsts pārvaldes puses memorandu parakstīs Ministru prezidents, ekonomikas ministrs un vairāku valsts iestāžu vadītāji, savukārt uzņēmēju pusi pārstāvēs Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Tirgotāju asociācija un Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija.

Vairāk par iniciatīvu un memoranda parakstīšanu Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

2017. gada 14. jūnijs  


 

Par pretvēža līdzekļa docetaksela lietošanu saistībā ar neitropēniskā enterokolīta veidošanos

Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) ir secinājusi, ka nav pierādījumu tam, ka būtu mainījies zināmais neitropēniskā enterokolīta risks saistībā ar pretvēža līdzekļa docetaksela lietošanu. Neitropēnisks enterokolīts ir nopietna iekaisīga zarnu slimība, kas var attīstīties līdz pat 1 no 1000 vēža pacientu, kuri lieto šīs zāles.

Ņemot vērā par docetakselu pieejamos datus, komiteja 2017. gada jūnija sanāksmē secināja, ka nesen Francijā novēroto ziņojumu skaita pieaugumu saistībā ar šo slimību varētu būt veicinājusi veselības aprūpes speciālistu lielāka informētība par to. Ziņošanas biežums Eiropas Savienībā (ES) kopumā nenorāda uz neitropēniskā enterokolīta incidences pieaugumu.

Neitropēniskais enterokolīts joprojām ir docetaksela reta blakne, un tās rašanās joprojām tiks regulāri uzraudzīta un tiks vērtēta docetakselu saturošo zāļu periodiskās vērtēšanas ietvaros.

Ārstiem, kuri izraksta docetakselu, iesaka ievērot pašreizējā produktu informācijā sniegtās rekomendācijas, tostarp rekomendācijas par to, kā novērst un ārstēt neitropēniju (zemu balto asins šūnu skaitu), kas attīstās pacientiem ar šo slimību. Pacientiem ar visiem jautājumiem par ārstēšanu jāvēršas pie sava ārsta.

Docetaksels ir būtiska vēža ārstēšanas iespēja, un ir gūti pierādījumi, ka tas pagarina dzīvildzi pacientiem, tostarp pacientiem ar krūts, prostatas un plaušu vēzi. Lasīt vairāk

 

2017. gada 7. jūnijs  


 

Vēršam uzmanību!

Sakarā ar plānotajiem Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēmas (ZVAIS) uzlabošanas darbiem, kas tiks veikti šī gada 9. jūnijā (piektdien) no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.00, minētā ZVAIS sistēma klientiem nebūs pieejama. Tāpat varētu būt darbības traucējumi sekojošās ZVA mājaslapas sadaļās:

 • Aptieku kartē
 • Zāļu cenu pārbaudes formā
 • Zāļu piegādes pārtraukumu sarakstā
 • ATĶ kodu klasifikatora sarakstā
 • Zāļu vielu nosaukumu (latviski, latīniski, angliski) sarakstā
 • Latvijas Zāļu reģistra meklēšanas formā
 • Reģistrācijas apliecību īpašnieku un pārstāvju sarakstā

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

2017. gada 6. jūnijs  


 

Pārejas periods jauno medicīnisko ierīču regulu prasību piemērošanai – kopš 2017. gada 25. maija

 Informācija ar medicīnisko ierīču jomu saistītiem uzņēmumiem un veselības aprūpes iestādēm

Medicīnisko ierīču un In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regulu teksts Eiropas Savienības oficiālajā žurnālā (Official Journal of the European Union) ir publicēts 2017. gada 5. maijā. Jaunais regulējums stājās spēkā 20. dienā pēc publicēšanas datuma, t.i. 2017. gada 25. maijā. Sākot no šīs dienas par medicīnisko ierīču jomas uzraudzību atbildīgajām valsts institūcijām, medicīnisko ierīču ražotājiem, izplatītājiem, importētājiem, veselības aprūpes iestādēm, paziņotajām institūcijām u.c. iesaistītajām pusēm ir sācies pārejas periods procesu un dokumentācijas pielāgošanai, lai tie atbilstu jaunajām medicīnisko ierīču regulās noteiktajām prasībām brīdī, kad tiks uzsākta regulu piemērošana (attiecīgi – 2020. gada 26. maijā un 2022. gada 26. maijā). Lasīt vairāk

 

2017. gada 5. jūnijs  


 

Ieteikumi farmaceitiskās jomas komersantiem, lai sagatavotos Lielbritānijas aiziešanai no Eiropas Savienības

Eiropas Zāļu aģentūra un Eiropas Komisija laiž klajā pirmo jautājumu/atbilžu publikāciju bloku komersantiem

Eiropas Zāļu aģentūra un Eiropas Komisija ir publicējušas regulatora rakstura ieteikumus, lai palīdzētu farmaceitiskās jomas komersantiem sagatavoties Lielbritānijas aiziešanai no Eiropas Savienības. Ieteikumi skar gan cilvēkiem paredzēto zāļu, gan veterināro zāļu jomu.

Jautājumu/atbilžu publikācija ietver informāciju saistībā ar kompānijas biroja atrašanās vietu centralizēto zāļu reģistrācijas procedūru kontekstā, un ar konkrētām aktivitātēm, ieskaitot tādas kā orfāno zāļu īpašnieku atrašanās vietas, farmakovigilances kvalificētās personas, kā arī kompāniju ražotnes un par sēriju izlaidi atbildīgās ražotnes lokalizāciju Eiropas Savienībā. Lasīt vairāk

 

2017. gada 1. jūnijs  


 

Zāļu realizācijas apjoms 2017. gada aprīlī

 Aprīlī zāļu vairumtirdzniecības tirgus Latvijā sasniedza 35,53 milj. eiro (ar PVN), kas zāļu iepakojumu skaita ziņā veidoja 3,65 milj. iepakojumu. Naudas izteiksmē tas bija par 8% mazāk nekā 2017. gada martā un par 9 % vairāk nekā 2016. gada aprīlī. Realizēto zāļu iepakojumu skaits šī gada martā bija 4,15 miljoni, bet pērnā gada aprīlī – 3,80 milj. Vispārēja tipa aptiekām šogad aprīlī tika pārdoti 3,25 milj. medikamentu iepakojumu 27,98 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 477 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistra zāles (tai skaitā 209 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 8,17 milj. eiro, kas ir par 28 % mazāk nekā 2017. gada martā.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu aprīlī bija 9,74 eiro ar PVN.

Piezīme. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie zāļu realizācijas pārskati Zāļu valsts aģentūrai.

 

2017. gada 1. jūnijs  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Clexane (enoksaparīna nātrija sāls) jaunākā informācija par stipruma izteikšanu, devu shēma DzVT/PE gadījumā, lietošana pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem"

 

2017. gada 31. maijs  


 

Eiropas Komisijas (EK) lēmuma projektu par dzērvenes saturošu produktu kvalificēšanu atbalsta EK Medicīnisko ierīču regulatorā komiteja

Eiropas Komisijas lēmums ir jāpieņem, lai definētu un tādējādi ieviestu skaidrību par dzērvenes saturošu produktu statusu, kuru galvenā paredzētā iedarbība, ņemot vērā sastāvā esošo vielu, ir cistīta ārstēšana un novēršana. Iepriekš tika konstatēts, ka dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs minētie produkti tika kvalificēti atšķirīgi – gan kā uztura bagātinātāji, gan kā zāles, gan kā medicīniskās ierīces.

Lasīt vairāk

 

2017. gada 29. maijs  


 

Zāļu valsts aģentūra publicē 2016. gada publisko pārskatu

 Informējam, ka Zāļu valsts aģentūra (ZVA) šodien, 2017. gada 29. maijā, publicē ZVA 2016. gada publisko pārskatu, informējot par aģentūras paveiktajiem darbiem pagājušajā gadā.

Apkopojot pērnā gada ZVA darbības rezultātus, jāatzīmē, ka:

 • reģistrētas 272 zāles,
 • pārreģistrētas 214 zāles,
 • izsniegtas 6854 zāļu ievešanas, izvešanas, tranzīta un izplatīšanas atļaujas (tai skaitā Latvijā nereģistrētu zāļu izplatīšanai un paralēli importēto zāļu izplatīšanai),
 • 76 atļaujas zāļu klīnisko pētījumu veikšanai,
 • Latvijā kopumā 2016. gadā noritēja 288 zāļu klīniskie pētījumi,
 • saņemts 341 ziņojums par zāļu blaknēm,
 • Zāļu ekspertīzes laboratorijā veiktas 107 zāļu paraugu analīzes, pēc aptieku pieprasījuma pagatavots 431 titrētais šķīdums, indikators un reaktīvs, atlasīti un testēti 96 attīrītā ūdens paraugi, ko iegūst aptiekās,
 • 269 paziņojumi par medicīnisko ierīču laišanu apgrozībā Latvijas Republikā paziņošanas procedūrā un informācijas ievietošana LATMED datubāzē,
 • 147 farmaceitiskā produkta sertifikāti un 29 brīvās tirdzniecības sertifikāti,
 • izsniegtas 310 aptieku licences, 52 zāļu lieltirgotavu licences, 19 zāļu ražošanas vai importēšanas uzņēmumu licences un 4 licences zāļu ražošanas uzņēmumam, kas ražo aktīvo vielu.
Lasīt vairāk

 

2017. gada 23. maijs  


Jauna infografika “Kā patērējām zāles Latvijā pērn?”

Zāļu patēriņš 2016

Informējam, ka Zāļu valsts aģentūra (ZVA) sagatavojusi jaunu infografiku par zāļu patēriņa statistiku 2016. gadā, kurā iespējams uzzināt, cik daudz zāļu patērējām Latvijā pērn, kāda bija Latvijas un kāda ārvalstu tirgus daļa, kā arī to, kā veido zāļu cenu un cik par zālēm maksājām pērn. Aicinām skatīt un/vai lejuplādēt infografiku ZVA tīmekļa vietnes sadaļā “Publikācijas > Infografikas”.

Vairāk datu jaunākajā ZVA izdevumā “Zāļu patēriņa statistika 2016”, kas pieejams aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā “Publikācijas > Zāļu patēriņa statistika”.

lejuplādēt infografiku

 

2017. gada 18. maijs  


 

Seminārs par zāļu reģistrācijas jautājumiem

2017. gada 18. maijā Zāļu valsts aģentūrā notika seminārs zāļu reģistrācijas apliecību īpašniekiem par zāļu reģistrācijas jautājumiem, kurā tika pārrunātas vairākas ar zāļu reģistrāciju un izmaiņām reģistrācijas dokumentos saistītas tēmas: izmaiņu validācija, aktualitātes izmaiņu grupēšanā, atbilžu dokumentu iesniegšana, regulatorās aktivitātes, ieviešot zāļu drošības pazīmes, piktogrammas zāļu marķējumā, kā arī nacionālie farmakovigilances procesi. Lai gan seminārā piedalījās vairāk kā 70 dalībnieki, tomēr informācijas labākas pieejamības nolūkā visiem interesentiem publicējam pārrunātos tematus Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē:

 1. Izmaiņu validācija: biežākie invalidācijas iemesli
 2. Aktualitātes izmaiņu grupēšanā un saistītie jautājumi
 3. Atbilžu dokumentācijas iesniegšanas iespējas
 4. Regulatorās aktivitātes, ieviešot zāļu drošības pazīmes
 5. Piktogrammas marķējumā
 6. Par nacionāliem farmakovigilances procesiem un procedūrām
 7. Izmaiņas nacionālās blakusparādību ziņošanas sistēmas kontaktinformācijā


 

2017. gada 16. maijs  


 

Līdz 30. jūnijam gaidām viedokli par Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietni

Tīmekļvietņu aptaujas anketa Lai iegūtu datus par lietotāju vajadzībām un izmantotu tos valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu kompleksai uzlabošanai tuvākajos gados, Valsts kanceleja aicina sabiedrību iesaistīties un vērtēt iestāžu tīmekļvietnes. Aptaujas anketas pieejamas teju visās valsts iestāžu tīmekļvietnēs (vairāk nekā 90), un iespēja paust savu vērtējumu būs līdz šā gada 30. jūnijam. Zāļu valsts aģentūras aptaujas anketu atradīsiet šeit.

Ikviens ir aicināts aptaujas anketā atbildēt uz jautājumiem par to, vai izdevās atrast meklēto informāciju, cik daudz laika tas prasīja, vai atrastā informācija ir noderīga. Tāpat Valsts kanceleja lūdz lietotājus novērtēt tīmekļvietnes struktūru, funkcionalitāti, dizainu un dažādus tajā piedāvātos servisus, piemēram, meklēšanas iespēju, teksta izmēra un krāsu kontrasta izvēlni, dažādus interaktīvos elementus, kā arī to, vai tīmekļvietne ir atbilstoša lietošanai mobilajās ierīcēs. Vairāk par aptauju un ieceri uzlabot valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnes Valsts kancelejas sagatavotajā informācijā.

 

Arhīvs

2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu

@ZVALatvija
Aicinām piedalīties @ZVALatvija un @VP_Latvijai rīkotā sarunā 30.jūnijā @FestivalsLAMPA un iegūt vairāk informācija… https://t.co/SdqYfKkzfT
vakar, 15:36
RT @veselibasmin: Neizdodas vienoties par kompromisiem ar Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas pārstāvjiem https://t.co/52cV4xI9HK
27.06.2017 10:35
RT @DelfiLV: Niecīgas izredzes, augstas izmaksas – Kāpēc Latvija pēc 'Brexit' nekļūs par mājvietu ES iestādēm https://t.co/jeS3rD7EP8
26.06.2017 10:44
Kāpēc, Jūsuprāt, pacientam ir svarīgi zināt - kāda ir zāļu aktīvā viela?
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 28.06.2017.