Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2016. gada 9. decembris  


 

Publicēti labas klīniskās prakses vadlīniju grozījumi

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Starptautiskās harmonizācijas konferences (ICH) tīmekļa vietnē www.ICH.org ir publicēti labas klīniskās prakses vadlīniju grozījumi, kuri paredzēti zāļu klīnisko pētījumu veicējiem, regulatorām iestādēm un citiem ar zāļu klīniskās izpētes jomu saistītiem speciālistiem. Vadlīniju grozījumi tīmekļa vietnē ir pieejami angļu valodā (PDF formātā).

Labas klīniskās prakses vadlīnijas ir starptautiski atzīts ētikas un kvalitātes standarts, ko ievēro zāļu klīnisko pētījumu plānošanā un veikšanā. Tās nodrošina vienotus klīnisko pētījumu standartus Eiropas Savienības dalībvalstīs, Japānā, ASV, Kanādā un Šveicē, veicinot pētījumu datu savstarpēju atzīšanu minēto valstu regulatorās iestādēs.

Grozījumi veikti, lai veicinātu uzlabotas un efektīvākas pieejas īstenošanu klīnisko pētījumu dizaina, veikšanas, uzraudzības, reģistrēšanas un dokumentēšanas jomā, vienlaikus turpinot nodrošināt cilvēka kā pētījumu objekta aizsardzību, kā arī uzticamību veikto klīnisko pētījuma rezultātiem.

 

2016. gada 7. decembris  


 

PRAC brīdina par B hepatīta reaktivācijas risku, lietojot tiešas darbības pretvīrusu līdzekļus C hepatīta ārstēšanai

Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) pēc veiktas zāļu, kas zināmās kā tiešas darbības pretvīrusu līdzekļi C hepatīta ārstēšanai, drošuma vērtēšanas apstiprinājusi, ka pacienti, kuri tiek ārstēti ar minētajām zālēm, var būt pakļauti B hepatīta reaktivācijas riskam. PRAC iesaka pirms ārstēšanas sākšanas visiem pacientiem veikt B hepatīta vīrusa infekcijas skrīninga analīzes. Pacienti, kuriem vienlaicīgi ir B un C hepatīta vīrusa infekcija, ir jāuzrauga un jāārstē atbilstoši pašreizējām klīniskajām vadlīnijām.

Tiešās darbības pretvīrusu līdzekļi (kuri tiek izplatīti Eiropas Savienībā ar tādiem piešķirtajiem nosaukumiem kā Daklinza, Exviera, Harvoni, Olysio, Sovaldi un Viekirax) ir būtiskas zāles hroniska (ilgstoša) C hepatīta ārstēšanai. C hepatīts ir infekciju slimība, kas skar aknas un kuru izraisa C hepatīta vīruss. Lasīt vairāk

 

2016. gada 6. decembris  


 

Sākta alerģijas ārstēšanai paredzētu injicējamu zāļu, kuras satur palīgvielu laktozi, pārvērtēšana

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) sākusi noteiktu akūtu alerģisku reakciju ārstēšanai paredzētu injicējamu zāļu guvuma un riska pārvērtēšanu. Šīs zāles satur kortikosteroīdu metilprednizolonu, un to palīgviela ir laktoze (piena cukurs), kas potenciāli satur govs piena olbaltumvielu atliekas. Minēto zāļu lietošana varētu nelabvēlīgi ietekmēt akūtu reakciju ārstēšanu nelielam skaitam īpaši jutīgu pacientu, kam ir alerģija pret govs piena olbaltumvielām.

Šo zāļu vērtēšana sākta, balstoties uz saņemtiem ziņojumiem par pacientiem, kas tās lietojuši, lai ārstētu alerģiskas reakcijas, un kuriem ir arī alerģija pret govs piena olbaltumvielām. Šiem pacientiem tika novērotas alerģiskas reakcijas pret minētajām zālēm. Šādos gadījumos alerģiskā reakcija, ko, iespējams, izraisa zāļu lietošana, var tikt kļūdaini uztverta par sākotnējā stāvokļa pasliktināšanos, tādēļ var tikt veikta nepareiza ārstēšana, tai skaitā ievadītas šo zāļu papildu devas. Lasīt vairāk

 

2016. gada 30. novembris  


 

10 gadi kopš Pediatrijas regulas stāšanās spēkā ES – vairāk zāļu bērniem

 Nolūkā uzlabot bērnu veselību Eiropā, veicinot vecumam atbilstošu zāļu izstrādi un pieejamību bērniem, kā arī paplašinot pieejamo informāciju par zāļu lietošanu bērniem, Eiropas Savienībā (ES) tika izstrādāta un 2007. gada 26. janvārī stājās spēkā Pediatrijas regula.

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) informē, ka EMA Pediatrijas komiteja (PDCO) ziņojumā, kurā apkopoti EMA un dalībvalstu dati par laiku no 2007. gada līdz 2015. gadam, secinājusi, ka līdz ar regulas ieviešanu ir notikuši vairāki uzlabojumi bērniem paredzētu zāļu izstrādē.

Salīdzinot datus, kas apkopoti 2004. un 2006. gadā, tieši pirms regulas stāšanās spēkā, un datus, kas apkopoti 2012. un 2014. gadā, redzams, ka Pediatrijas regula ir veicinājusi to, ka lietošanai bērniem Eiropas Savienībā ir apstiprināts lielāks skaits zāļu un jaunu indikāciju. No 2004. līdz 2006. gadam centralizētajā procedūrā lietošanai bērniem tika apstiprināts 31 jauns zāļu produkts un jaunas indikācijas. No 2012. līdz 2014. gadam šis skaitlis bija vairāk kā divas reizes lielāks – 68 jaunas zāles un jaunas indikācijas. Piemēram, balstoties uz klīniskajiem pētījumiem, kas veikti ar bērniem, tagad ir pieejamas zāles noteiktu reimatoloģisko slimību, infekciju slimību, piemēram, hroniska C hepatīta un HIV infekcijas, hipertensijas un pediatrisko onkoloģisko slimību, piemēram, akūtas limfoblastiskas leikēmijas, ārstēšanai bērniem. Lasīt vairāk

 

2016. gada 29. novembris  


 

Oktobrī vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu bija 7,94 eiro

2016. gada oktobrī zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 31,12 milj. eiro (ar PVN), kas būtiski neatšķiras no apgrozījuma septembrī, bet ir par 8 % lielāks nekā 2015. gada oktobrī. Vispārēja tipa aptiekām oktobrī realizēti medikamenti 27,35 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 495 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistra zāles (tai skaitā 220 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 8,05 milj. eiro, kas ir par 18 % mazāk nekā iepriekšējā mēnesī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu oktobrī bija 7,94 eiro ar PVN.

Piezīme. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie zāļu realizācijas pārskati Zāļu valsts aģentūrai.

 

2016. gada 21. novembris  


 

Zāļu reģistrācijas komisijas un Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisijas sēdes 2016. gada decembrī

Atgādinām, ka Zāļu valsts aģentūras komisiju sēdēs izskatāmie jautājumi tiek plānoti savlaicīgi un izskatīti iespējami tuvākajā komisijas sēdē. Ar plānoto komisiju sēžu norises datumu un laiku var iepazīties Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē Pasākumu kalendārs.

Vēršam uzmanību, ka 2016. gada pēdējā Zāļu reģistrācijas komisijas sēde notiks 14. decembrī. Līdz ar to aicinām savlaicīgi plānot dokumentu iesniegšanu, lai komisijas sēdes laikā varētu izskatīt arī iespējamos reģistrācijas apliecības īpašnieku lūgumus par zāļu reģistrācijas anulēšanu un zāļu izslēgšanu no Latvijas zāļu reģistra, kas tiks saņemti aģentūrā līdz 2016. gada 12. decembrim.

2016. gada pēdējā Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisijas sēde notiks 21. decembrī. Lai Zāļu valsts aģentūra varētu paspēt sagatavot lēmumus un licences līdz gada beigām, lūdzam dokumentus iesniegt savlaicīgi, jo sēdes darba kārtībā izskatīšanai tiks iekļauti tikai tie komersantu iesniegumi, kas būs saņemti Zāļu valsts aģentūrā līdz 2016. gada 16. decembra plkst. 12.30.

 

2016. gada 21. novembris  


 

Ērtākas meklēšanas iespējas ATĶ kodu klasifikatorā

Zāļu valsts aģentūras (ZVA) tīmekļa vietnē pieejamā ATĶ (anatomiski terapeitiski ķīmisko) kodu klasifikatorā ieviestas ērtākas zāļu grupu un aktīvo vielu meklēšanas un informācijas eksportēšanas iespējas, aizstājot iepriekšējo ATĶ kodu klasifikatoru PDF formātā. Informāciju ATĶ kodu klasifikatorā var meklēt gan pēc ATĶ koda, gan zāļu grupas vai aktīvās vielas pilna vai nepilna nosaukuma. ATĶ kodu klasifikators ir pieejams, tīmekļa vietnē klikšķinot uz sadaļas “Reģistrs > Latvijas Republikas Zāļu reģistrs > ATĶ kodu klasifikators”.

ATĶ klasifikators

Lasīt vairāk

 

2016. gada 16. novembris  


 

Par informācijas sistēmas darbības pārtraukumu

Informējam, ka plānotu tehnisku darbu dēļ no 17.11.2016. plkst. 17.00 līdz 21.11.2016. plkst. 3.00 nebūs pieejama Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēma (ZVAIS).

Papildus var būt novērojami darbības traucējumi tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv sadaļās:

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

2016. gada 11. novembris  


 

Izmaiņas Zāļu valsts aģentūras darba laikā

Pirmssvētku dienā, 2016. gada 17. novembrī, Zāļu valsts aģentūras darba laiks būs no plkst. 8:30 līdz 15:00. Klientu apkalpošanas centra darba laiks - no plkst. 9.00 līdz 12.30.

2016. gada 18. novembrī Zāļu valsts aģentūra būs slēgta.

Sveicam Latvijas svētkos!

2016. gada 10. novembris  


 

Izmaiņas uz zāļu iepakojuma norādāmās informācijas izvērtēšanā un publicēšanā

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka no šī gada 14. novembra reģistrācijas apliecības īpašnieka (RAĪ) iesniegtie zāļu primārā un sekundārā iepakojuma marķējuma projekti (mock-up) tiks pieņemti tikai informācijai, t.i., netiks veikta to izvērtēšana, un tie netiks publicēti ZVA tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv.


Lasīt vairāk

2016. gada 8. novembris  


 

Ziņošana par zāļu blaknēm sniedz ieguldījumu sabiedrības veselībā nākotnē

Zāļu blakusparādību informācijas nedēļas ietvaros, kas no 7. līdz 11. novembrim vienlaikus norit visā Eiropā, Zāļu valsts aģentūra informē, kādus ieguvumus sabiedrības veselībai nākotnē sniedz pacientu, ārstu un farmaceitu ziņojumi par zāļu blaknēm šodien.


Infografika

Lasīt vairāk

 

2016. gada 7. novembris  


 

Zāļu valsts aģentūra īsteno sociālo mediju kampaņu: ziņošana par zāļu blakusparādībām padara zāles drošākas

No 2016. gada 7. līdz 11. novembrim Zāļu valsts aģentūra īsteno sociālo mediju kampaņu, lai veicinātu ziņošanu par iespējamām zāļu blakusparādībām. Kampaņa notiek Eiropas mēroga zāļu blakusparādību informācijas nedēļas ietvaros.


Infografika

Zāles var izārstēt pacientu, bet dažkārt izraisīt arī kaitējumu. Lai gan lielākajai daļai pacientu zāles ir efektīvas un drošas, tomēr laiku pa laikam var parādīties blakusparādības. Ir svarīgi, lai riski, kas saistīti ar zālēm, tiktu izprasti, un par tiem zinātu veselības aprūpes profesionāļi un pacienti.

Eiropas farmācijas jomu uzraugošās iestādes, tādas kā Zāļu valsts aģentūra Latvijā, paļaujas uz ziņošanu par iespējamām zāļu blaknēm un to, ka tā padara tirgū esošās zāles pietiekami drošas. Diemžēl visas ziņošanas sistēmas Eiropā saskaras ar gadījumiem, kad netiek paziņots par blakni, un šis ir iemesls, kāpēc kampaņa ir vienlīdz svarīga gan lai vairotu izpratni, gan lai palīdzētu stiprināt ziņošanas sistēmas. Lasīt vairāk

 

2016. gada 7. novembris  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Revlimid® (lenalidomīds): jauns svarīgs ieteikums par vīrusa reaktivāciju”

  1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota Celgene Europe Limited vēstule veselības aprūpes speciālistam
  2. Vēstules tiecamauditorija

 

2016. gada 2. novembris  


 

Zāļu lieltirgotavu apgrozījums 2016. gada 3. ceturksnī

2016. gada trešajā ceturksnī Latvijā darbojās 80 licencētas zāļu lieltirgotavas, realizējot zāles 121,07 milj. eiro apjomā, kas ir par 5 % mazāk nekā 2016. gada otrajā ceturksnī. Salīdzinājumā ar 2015. gada trešo ceturksni kopējais zāļu apgrozījums Latvijā ir pieaudzis par 10 %.

Ārpus Latvijas šī gada trešajā ceturksnī 28 zāļu lieltirgotavas realizējušas 685 dažādu nosaukumu Latvijas Zāļu reģistrā ietvertās zāles (tai skaitā 292 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 27,70 milj. eiro, kas būtiski neatšķiras no apgrozījuma iepriekšējā ceturksnī.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie pārskati Zāļu valsts aģentūrai.

 

2016. gada 28. oktobris  


 

Publicēti jauni Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskie kopsavilkumi zāļu vielām

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus zāļu vielām, un šo novērtējumu publiskie kopsavilkumi ir publicēti CMDh tīmekļa vietnē CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures

Lasīt vairāk

 

Arhīvs

2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu

@ZVALatvija
RT @EMA_News: Check out the November issue of our Human medicines highlights newsletter: https://t.co/3vNwhatLDG https://t.co/EA6nuUhU90
šodien, 09:48
Publicēti labas klīniskās prakses vadlīniju grozījumi. Vairāk: https://t.co/PsaicTHhYx
vakar, 16:37
PRAC brīdina par B hepatīta reaktivācijas risku, lietojot tiešas darbības pretvīrusu līdzekļus C hepatīta ārstēšanai:https://t.co/0LWahUwNMf
7.12.2016 13:50
Kā farmaceits aptiekā informē Jūs par ārsta receptē (e-receptē) izrakstīto zāļu devām un lietošanu?
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 09.12.2016.