Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2016. gada 20. oktobris  


 

Vienota pieeja papildu drošuma pazīmju ieviešanā uz zāļu iepakojuma Baltijā

Šodien, 2016. gada 20. oktobrī, Rīgā notiek ikgadējā Baltijas valstu zāļu aģentūru ekspertu sanāksme par farmācijas jomas normatīvo regulējumu un nozares aktualitātēm. Sanāksmes darba kārtībā ir zāļu patēriņa tendenču pārskats Baltijā, zāļu drošuma jautājumi un papildu drošuma elementi uz zāļu iepakojuma, kā arī zāļu piegādes pārtraukumu problēmu risinājumi.

Baltijas valstu zāļu aģentūru pārstāvju tikšanās dalībnieki
Baltijas valstu zāļu aģentūru pārstāvju tikšanās dalībnieki

Katru gadu vienā no trim Baltijas valstīm tiekas Latvijas, Igaunijas un Lietuvas zāļu aģentūru pārstāvji, lai diskutētu par farmācijas regulējuma jautājumiem. Baltijas valstu sadarbība ir nozīmīgāka ne tikai no reģiona valstu vienotības viedokļa, bet arī tāpēc, ka mazu valstu tirgus situācijā ir svarīgi radīt stabilus apstākļus visiem tirgus dalībniekiem. 2012. gada 22. novembrī trīs Baltijas valstu zāļu aģentūru direktori Rīgā parakstīja līgumu par sadarbību zāļu labas ražošanas prakses, labas izplatīšanas prakses, labas farmakovigilances prakses un labas klīniskās prakses jomā, kā arī par Baltijas valstu laboratoriju sadarbību nacionālā procedūrā reģistrēto zāļu testēšanā. Lasīt vairāk

 

2016. gada 12. oktobris  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Acitretin (Neotigason): nopietns teratogenitātes risks un risks, kas saistīts ar vienlaicīgu alkohola lietošanu un asiņu ziedošanu”

  1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota Sicor Biotech UAB/Teva Baltic vēstule veselības aprūpes speciālistam
  2. Vēstules tiecamauditorija

 

2016. gada 10. oktobris  


 

Par ISO IDMP standartu ieviešanu zāļu informācijai

Eiropas Zāļu aģentūra ir uzsākusi starptautiskās standartizācijas organizācijas ISO standartu ieviešanu attiecībā uz medicīnas produktu identifikāciju IDMP (identification of medicinal products). Tas ir kopīgu globālu standartu kopums datu elementiem, formātam, terminoloģijai, lai nodrošinātu zāļu identifikāciju un zāļu informācijas datu apmaiņu. Standartu ieviešanas process ir sadalīts vairākās fāzēs – sagatavošanās, pārejas periods un uzturēšanas fāze. Šobrīd tuvojas fāze, kurā farmaceitiskajām kompānijām būs jāiesniedz dati par zālēm Eiropas Zāļu aģentūrā saskaņā ar minēto formātu un terminoloģiju.

Lasīt vairāk

 

2016. gada 7. oktobris  


Cito!

Jaunākais izdevuma ”Cito!” numurs

Informējam, ka šodien ir iznācis Zāļu valsts aģentūras (ZVA) informatīvā izdevuma ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem ”Cito!” jaunākais numurs (3/2016(66)), kas ir pieejams elektroniski Zāļu valsts aģentūras mājaslapas sadaļā “Publikācijas”.

Šai izdevuma numurā lasiet Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Pacientu drošības sistēmas vadītājas Evijas Palčejas rakstu “Riska vadība klīniskā jomā – drošu klīnisko prakšu ieviešana”, kurā autore informē par labo prakšu ieviešanai, tai skaitā drošai zāļu ordinēšanai, veltītu diskusiju Zagrebā.

Lasīt vairāk

2016. gada 30. septembris  


 

Atvērto durvju diena Zāļu valsts aģentūrā


 

2016. gada 30. septembris  


 

Nedaudz pieaudzis zāļu patēriņš augustā

2016. gada augustā zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 29,97 milj. eiro (ar PVN), kas ir par 8 % vairāk nekā iepriekšējā mēnesī, bet par 19 % vairāk nekā 2015. gada augustā. Vispārēja tipa aptiekām augustā realizēti medikamenti 25,92 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 520 dažādu nosaukumu Latvijas zāļu reģistra zāles (tai skaitā 235 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 8,25 milj. eiro, kas ir par 15 % mazāk nekā 2016. gada jūlijā.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu augustā bija 8,22 eiro ar PVN.

Piezīme. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie zāļu realizācijas pārskati Zāļu valsts aģentūrai.

 

2016. gada 22. septembris  


 

Atvērto durvju diena Zāļu valsts aģentūrā šī gada 30. septembrī

 Valsts kanceleja sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām šī gada 30. septembrī visā Latvijā organizē Atvērto durvju dienu. Šajā dienā valsts pārvaldes iestādes būs atvērtas ikvienam apmeklētājam.

Atbalstot šo iniciatīvu, Zāļu valsts aģentūra (ZVA) aicina interesentus 30. septembrī plkst. 10:00 uz atklāto lekciju ar apmeklētāju iesaistīšanos un ekskursiju Zāļu valsts aģentūras telpās. Apmeklētāji iegūs informāciju par Zāļu valsts aģentūras funkcijām un uzdevumiem sabiedrības veselības nodrošināšanā. Lasīt vairāk

 

2016. gada 16. septembris  


 

Izveidots Īpašo medicīnisko notikumu saraksts signālu pazīšanai

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem un veselības aprūpes speciālistiem

Informējam, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir izveidojusi Īpašo medicīnisko notikumu (Designated Medical Events – DME) sarakstu, kas ietver pēc sava raksturojuma smagus veselības traucējumus, kuri bieži ir saistīti ar zāļu lietošanu. Šo DME sarakstu farmakovigilances darbību veikšanā izmanto EMA un Eiropas Ekonomikas zonas valstu zāļu aģentūras, lai identificētu noteiktus drošuma signālus* zāļu blakņu ziņojumos. Lasīt vairāk

 

2016. gada 16. septembris  


 

Sarunās ar farmācijas nozari pārrunā drošuma pazīmju ieviešanu uz zāļu iepakojuma

Lai veicinātu diskusiju ar nozari un turpinātu gada pirmajā pusē sākto dialogu jomas normatīvo aktu prasību piemērošanā, 2016. gada 16. septembrī Zāļu valsts aģentūrā notika farmācijas nozares profesionālo asociāciju un Zāļu valsts aģentūras pārstāvju tikšanās. Darba kārtībā bija vairāki ar zāļu reģistrāciju un zāļu drošumu saistīti jautājumi.

Saistībā ar 2016. gada sākumā pieņemto Eiropas Komisijas deleģēto Regulu par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma, kas tiks piemērota no 2019. gada februāra, tikšanās dalībnieki pārrunāja drošuma elementu ieviešanu. Katram zāļu iepakojumam nākotnē tiks ieviests unikāls identifikators – divdimensionāls svītrkods. Jauni drošuma elementi tiks ieviesti nolūkā garantēt zāļu autentiskumu un stiprināt zāļu piegādes ķēdes drošumu – no ražotājiem līdz izplatītājiem – aptiekām un slimnīcām, tādējādi aizsargājot iedzīvotājus no viltotu zāļu iegādes riska. Lasīt vairāk

 

2016. gada 15. septembris  


 

 Par ārstniecībā lietojamo programmatūru

Programmatūras aplikācijas mūsdienās plaši tiek lietotas gan sadzīvē, gan veselības aprūpē. Tā kā Latvijā ir uzņēmumi, kas ir pievērsušies mobilo lietojumprogrammu (aplikāciju) izstrādei, šī informatīvā materiāla mērķis ir atgādināt par nepieciešamību pirms programmatūras (t.sk. aplikāciju), kas paredzēta pielietošanai veselības aprūpē, izstrādes pārliecināties par to, vai gala produkts ir paredzēts izmantošanai ārstniecībā un vai tas atbilst Ārstniecības likumā noteiktajai medicīnisko ierīču definīcijai.

Saskaņā ar Ārstniecības likuma 1. panta 21. punktu medicīniskās ierīces ir visi instrumenti, aparāti, ierīces, programmatūra, materiāli vai citi priekšmeti, kurus lieto atsevišķi vai kopā ar citām ierīcēm, tostarp kopā ar programmatūru, ko tās ražotājs paredzējis izmantošanai ārstniecībā, lai diagnosticētu, novērstu, novērotu un ārstētu slimības vai atvieglotu to norises gaitu, diagnosticētu, novērotu, ārstētu, atvieglotu vai kompensētu traumas vai fiziskus trūkumus, pētītu, aizstātu vai mainītu cilvēka anatomiju vai fizioloģiskos procesus, kontrolētu apaugļošanos, un kuri paredzēto pamatiedarbību uz cilvēka ķermeņa virsmu vai cilvēka ķermenī nepanāk ar farmakoloģiskiem, imunoloģiskiem vai metaboliskiem līdzekļiem, bet ar šādiem līdzekļiem var palīdzēt nodrošināt medicīniskās ierīces darbību. Lasīt vairāk

 

2016. gada 7. septembris  


 

 Atzinīgi vērtē ZVA sniegtos zāļu blakņu datus

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Upsalas Monitoringa centrs sagatavojis analītisku ziņojumu “VigiGradeTM – Completeness score Latvia”, kurā atzinīgi vērtēta Zāļu valsts aģentūras (ZVA) zāļu drošuma speciālistu sniegto datu kvalitāte starptautiskā zāļu blakņu datubāzē.

Latvijā par pamanītām zāļu blaknēm ziņo ārstniecības personas, farmaceiti, zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieki, paralēlie importētāji un izplatītāji. Kopš 2013. gada arī iedzīvotājiem ir tiesības iesniegt ziņojumu par, viņuprāt, konstatētu zāļu blakni. Visi saņemtie ziņojumi tiek ievadīti ZVA zāļu blakņu ziņojumu datubāzē, PVO datubāzē un Eiropas Zāļu aģentūras datubāzē “EudraVigilance”, kur Eiropas zāļu lietošanas drošuma uzraudzības speciālisti, to vidū Latvijas speciālisti, šos ziņojumus vērtē, lai pārliecinātos, ka zāļu sniegtais guvums joprojām atsver risku. Lasīt vairāk

 

2016. gada 7. septembris  


 

Par Eiropas Komisijas regulu attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā

Zāļu valsts aģentūra informē, ka 2016. gada 21. septembrī stāsies spēkā Komisijas deleģētā regula (ES) 2016/1443 (2016. gada 29. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr.111/2005 groza attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā (turpmāk tekstā - Regula Nr.2016/1443).

Saskaņā ar jauno Regulu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem I pielikuma 1.kategorijas klasificēto vielu saraksts un Padomes 2004. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr.111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešajām valstīm, 1.kategorijas klasificēto vielu saraksts tiek papildināts ar narkotisko vielu prekursoriem:

  • (1R, 2S)-(-)-hlorefedrīns (KN kods 2939 99 00, CAS Nr. 110925-64-9);
  • (1S, 2R)-(+)-hlorefedrīns (KN kods 2939 99 00, CAS Nr. 1384199-95-4);
  • (1S, 2S)-(+)-hlorpseidoefedrīns (KN kods 2939 99 00, CAS Nr. 73393-61-0);
  • (1R, 2R)-(-)-hlorpseidoefedrīns (KN kods 2939 99 00, CAS Nr. 771434-80-1).

Regula Nr.2016/1443 pieejama Eiropas Savienības tiesību aktu vietnē (PDF formātā).

 

2016. gada 6. septembris  


 

Publicēts jauns Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējuma publiskais kopsavilkums zāļu vielai

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējuma secinājumus zāļu vielai, un šī novērtējuma publiskais kopsavilkums ir publicēts CMDh tīmekļa vietnē CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures.

Novērtējuma ziņojums ir šādai zāļu vielai:

  • Budesonide

Novērtējuma ziņojuma rezultātā var būt nepieciešams veikt izmaiņas produktu informācijā vai ieviest citus riska mazināšanas pasākumus. Līdz ar to Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka attiecīgo produktu reģistrācijas apliecību īpašniekiem jāīsteno vērtējuma iznākums, iesniedzot atbilstošu izmaiņu pieteikumu vai izmantojot citu ieteiktu procedūru 90 dienu laikā pēc publikācijas (publikācija 1.09.2016.).

 

2016. gada 2. septembris  


 

Pārrunā administratīvā sloga mazināšanas iespējas medicīnisko ierīču iepirkumos

Šodien, 2. septembrī, Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) notika diskusija par administratīvā sloga mazināšanas iespējām medicīnisko ierīču iepirkumos, kurā piedalījās pārstāvji no Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas, Iepirkumu uzraudzības biroja, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas un no Medicīnas tehnoloģiju piegādātāju asociācijas.

Lai mazinātu administratīvo slogu ārstniecības iestāžu rīkotajos medicīnisko ierīču publiskajos iepirkumos, dalībniekiem bija vienota izpratne par iespējām nākotnē samazināt administratīvo slogu attiecībā uz kvalitāti apliecinošu dokumentu iesniegšanu, iepirkumos izmantojot ZVA uzturēto un publiski pieejamo medicīnisko ierīču datubāzi LATMED.

Tāpat tika secināts, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp ārstniecības iestādēm un kompetentajām iestādēm gadījumos, kad ārstniecības iestādēm ir aizdomas, ka to rīcībā nonāk, iespējams, viltoti kvalitāti apliecinoši dokumenti.

 

2016. gada 31. augusts  


 

Zāļu patēriņš jūlijā

2016. gada jūlijā zāļu lieltirgotavu kopējais zāļu realizācijas apgrozījums Latvijā bija 27,82 milj. eiro (ar PVN), kas ir par 8% mazāk nekā iepriekšējā mēnesī, bet par 2% vairāk nekā 2015. gada jūlijā. Vispārēja tipa aptiekām jūlijā realizēti medikamenti 23,55 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 533 dažādu nosaukumu Latvijas Zāļu reģistra zāles (tai skaitā 232 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 9,68 milj. eiro, kas ir par 4% mazāk nekā 2016. gada jūnijā.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu jūlijā bija 8,46 eiro ar PVN.

Piezīme. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie zāļu realizācijas pārskati Zāļu valsts aģentūrai.

 

Arhīvs

2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu

@ZVALatvija
RT @EMA_News: Open access to #clinicaldata is good for public health. Share your thoughts! #OpenCTData https://t.co/TIMRp8pPd9 https://t.co…
vakar, 06:33
Šodien @ZVALatvija notiek ikgadējā Baltijas valstu zāļu aģentūru ekspertu sanāksme. Vairāk: https://t.co/QL47vl9CtG https://t.co/RTjrvB2mb4
20.10.2016 15:22
RT @Brivibas36: Līdz 17. novembrim balso par atsaucīgiem valsts pārvaldes darbiniekiem: https://t.co/nGqlAqSP1W #teicamspiemērs #labākapārv…
19.10.2016 14:08
Kas, Jūsuprāt, apliecina, ka iegādātā medicīniskā ierīce ir kvalitatīva un droša?
CE marķējums
ierīces ražotājs ir Eiropas Savienības dalībvalstī
likumīga iegādes vieta
nezinu
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 21.10.2016.