Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra Youtube: Zāļu valsts aģentūra

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2017. gada 25. septembris  


 

Latvijas Ārstu kongresā ZVA aicina piedalīties aptaujā par valproātiem

Joprojām iespējams aizpildīt aptaujas anketu – ārstiem lūgums vērsties savā profesionālajā asociācijā un aizpildīt to līdz šī gada 4. oktobrim

LĀB kongress Latvijas Ārstu biedrības rīkotajā Ārstu kongresā 2017. gada 22. septembrī Zāļu valsts aģentūra (ZVA) sniedza ieskatu aptaujas par ZVA saskaņotiem izglītojošiem materiāliem valproātu saturošām zālēm pagaidu rezultātos un aicināja līdz š.g. 4. oktobrim aizpildīt aptaujas anketu ārstus, kuri vēl nav paguvuši to izdarīt, akcentējot ārstu un ZVA sadarbības nozīmību. Valproātu saturošas zāles lieto epilepsijas, bipolāri afektīvu traucējumu, kā arī citu nervu sistēmas slimību ārstēšanai.

Dr. Zane Neikena, ZVA Farmakovigilances sektora vecākā eksperte un Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) Latvijas pārstāve, ziņoja par pašlaik noritošu valproātu saturošu zāļu pārvērtēšanu EMA PRAC (lūdzam skatīt papildu informāciju par pārvērtēšanu ZVA tīmekļa vietnes sadaļā “Jaunumi” 2017. gada 11. jūlijā publicētā ziņā “Zāļu valsts aģentūra sniedz aktuālu informāciju par valproātiem”).

ZVA aptauja

Veiktās pārvērtēšanas ietvaros paredzēta arī publiskā noklausīšanās ar veselības aprūpes speciālistu un sabiedrības pārstāvju dalību, ietverot arī cietušās personas. Publisko noklausīšanos ikviens varēs vērot tiešsaistē šī gada 26. septembrī EMA tīmekļa vietnes www.ema.europa.eu sadaļā “Find medicine” > “Human medicines” > “Referrals” > “Public hearing”.

Lasīt vairāk

 

2017. gada 20. septembris  


 

Zāļu piegādes pārtraukumus Eiropā cenšas mazināt, nodrošinot labāku informācijas apmaiņu

 Sabiedrībai būtiski svarīgu zāļu piegādes pārtraukumi kļūst par augošu problēmu Eiropā. Pacientu veselības stāvoklis var pasliktināties, ja viņi laicīgi nesaņem izrakstītās zāles.

Saistībā ar zāļu piegādes pārtraukumu caurskatāmības nodrošināšanu un informācijas pieejamību dalībvalstīs, Eiropas zāļu aģentūru vadītāju organizācija ir izveidojusi apkopojumu, lai publiski dalītos ar zināšanām par pieejamības problēmām un pievērstu uzmanību aktuālajai informācijai, kuru sniedz dalībvalstu atbildīgās iestādes. Eiropas zāļu aģentūru vadītāju organizācijas izveidotajā sarakstā ir saites uz dalībvalstu tīmekļa vietņu sadaļām, kurās publicēta aktuālā informācija par zāļu piegāžu pārtraukumiem. Šī informācija var palīdzēt Latvijas farmācijas jomas pārstāvjiem meklēt risinājumus zāļu piegādēm, tādējādi sniedzot ieguldījumu sabiedrības nodrošināšanā ar zālēm.

 

2017. gada 14. septembris  


 

Zāļu valsts aģentūra aicina novērtēt tās darbinieku atsaucību

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) arī šogad atbalsta Valsts kancelejas aizsākto laba servisa kustības iniciatīvu un tās ietvaros aicina klientus un sadarbības partnerus no šī gada 14. septembra līdz 12. novembrim novērtēt aģentūras darbinieku atsaucību un sniegto servisu.

Aicinām ikvienu klientu paust viedokli un piedalīties balsojumā, atzīmējot ZVA ekspertu vai klientu apkalpošanas centra darbinieku vai, piemēram, zāļu blakņu ziņošanas konsultatīvā tālruņa ekspertu darbu, kas sagādājis pozitīvu pieredzi saņemtajā klientu servisā.

Uzslavēt un novērtēt klientu servisu iespējams:

  • aizpildot anketu tīmekļvietnē mazaksslogs.gov.lv
  • lejupielādējot mobilo lietotni “Futbols” un balsojot

Tāpat kā līdz šim būsim pateicīgi dzirdēt un lasīt arī ierosinājumus un atsauksmes par sniegtajiem pakalpojumiem! Zvaniet - tālrunis: 67078424 vai sūtiet e-pastu uz info@zva.gov.lv.

Vairāk par projektu lasiet mazaksslogs.gov.lv interneta vietnē.
Noskatieties kampaņas video.

 

2017. gada 7. septembris  


Zāļu cenas tuvplānā

Zāļu cenas tuvplānā

Laikā, kad sabiedrībā norit plašas diskusijas par farmācijas nozari un tās ietekmi, jo īpaši, par zāļu cenām, Zāļu valsts aģentūra sniedz papildu informāciju par zāļu cenu veidošanā iesaistīto nozares dalībnieku lomām un ietekmi. Infografikā “Zāļu cenas tuvplānā” skaidrojam, kā Latvijā veidojas zāļu cena, kas to ietekmē, kāda ir valsts iestāžu loma šajā procesā un kā zāļu kompensācijas sistēma var atbalstīt zāļu pieejamību pacientiem. Būtiskākais šai stāstā ir tas, ka zāļu cenu pamatā nosaka zāļu ražotājs un šī ražotāja cena veido lielāko daļu no cenas, kas redzama aptiekas plauktā.

lejuplādēt infografiku

 

2017. gada 4. septembris  


 

Pārvērtētas VIII faktoru saturošas zāles A hemofīlijas ārstēšanai

Vēlreiz apstiprināts, ka nav skaidru un konsekventu pierādījumu par inhibitoru veidošanās atšķirībām, lietojot rekombinantā vai no plazmas iegūtā VIII faktora produktus

Pēc atkārtotas VIII faktoru saturošu zāļu vērtēšanas Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) apstiprinājusi tās jau iepriekšējā vērtēšanā 2017. gada maijā izstrādātos secinājumus, ka nav skaidru un konsekventu pierādījumu par inhibitoru veidošanās biežuma atšķirībām, lietojot divu veidu zāles – rekombinanto vai no plazmas iegūto VIII faktoru. Minētās zāles tiek izmantotas A hemofīlijas ārstēšanai. Lasīt vairāk

2017. gada 31. augusts  


 

Publicēts jauns Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskais kopsavilkums zāļu vielai

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus zāļu vielai “atorvastatīns”, un šo novērtējumu publiskais kopsavilkums 2017. gada 29. augustā ir publicēts CMDh tīmekļa vietnē: CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures.

Novērtējuma ziņojumu rezultātā var būt nepieciešams veikt izmaiņas produktu informācijā vai ieviest citus riska mazināšanas pasākumus. Līdz ar to Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka attiecīgo produktu reģistrācijas apliecību īpašniekiem jāīsteno vērtējuma iznākums, iesniedzot atbilstošu izmaiņu pieteikumu vai izmantojot citu ieteiktu procedūru 90 dienu laikā pēc publikācijas.

2017. gada 31. augusts  


 

Zāļu realizācija šī gada jūlijā

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka 2017. gada jūlijā zāļu lieltirgotavas Latvijā realizējušas 3,26 milj. medikamentu iepakojumu par 29,27 milj. eiro (ar PVN). Naudas izteiksmē tas ir par 8% mazāk nekā šī gada jūnijā, bet par 5% vairāk nekā 2016. gada jūlijā. Vispārēja tipa aptiekām jūlijā tika pārdoti 2,93 milj. medikamentu iepakojumu 25,04 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 531 dažāda nosaukuma Latvijas Zāļu reģistra zāles (tai skaitā 234 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 10,31 milj. eiro, kas ir par 6% vairāk nekā jūnijā.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu jūlijā bija 8,97 eiro ar PVN. Lielākās izmaiņas vērojamas zālēm cenu diapazonā virs 100 eiro.

Zāļu ražotāji un to pārstāvji jūlijā zāļu cenu pieaugumu deklarējuši 43 medikamentiem, bet cenas samazinājums deklarēts 68 medikamentiem*. Cenu paaugstinājumu ražotāji pamato ar izejvielu un ražošanas izmaksu pieaugumu, kā arī ar zāļu izslēgšanu no kompensējamo zāļu saraksta. Informāciju par konkrētiem produktiem, kam jūlijā cena samazināta vai palielināta, iespējams skatīt šeit (Excel fails).

Zāļu iepakojuma vidējā lieltirgotavas cena pa diapazoniem
2017. gada maijā – jūlijā (eiro ar PVN)

* Saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 803 “Noteikumi par zāļu cenu veidošanas principiem” 22. punktu zāļu ražotājam jāsniedz informācija par zāļu realizācijas cenām ZVA divas reizes gadā (1. janvārī un 1. jūlijā). Tādēļ šī gada jūlijā ZVA iesniegts vairāk paziņojumu par zāļu realizācijas cenas maiņu nekā iepriekšējos mēnešos.

Piezīme. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Datu avots: Zāļu valsts aģentūrai iesniegtie pārskati

 

2017. gada 25. augusts  


 

Drošības paziņojums par baseina pacēlāju “Oxford Dipper”

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) ir saņēmusi Lielbritānijas medicīnisko ierīču ražotāja “Joerns Healthcare Limited” drošības paziņojumu, kurā norādīts, ka baseina pacēlāja “Oxford Dipper” izmantošana mitrā un kodīgā vidē var izraisīt palielinātu koroziju, kas sākotnēji var arī nebūt redzama. Minētā medicīniskā ierīce paredzēta izmantošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Ražotājs ir pārskatījis šīs ierīces darbības ilgumu un norādījis, ka maksimālais tās darbības laiks ir 7 gadi. Savukārt ierīču, kuru komponentes ir vecākas par 7 gadiem, lietošana var apdraudēt gan pacienta, gan aprūpētāja drošību.

Saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju, ja nākamajā plānotajā minētā baseina pacēlāja pārbaudē, kurā tiek veikts arī drošas darba slodzes tests, tiks identificēta jebkāda par 7 gadiem vecāka ierīces komponente, tā būs obligāti jāmaina pirms sekojošās plānotās ierīces pārbaudes (šīs pārbaudes jāveic ik pēc 6 mēnešiem).

Lasīt vairāk

2017. gada 24. augusts  


 

Tikšanās ar nozares asociācijām par ZVA maksas pakalpojumu cenrāža pārskatīšanu

Aicinām farmācijas nozares nevalstiskās organizācijas piedalīties sanāksmēs par principiem Zāļu valsts aģentūras (ZVA) maksas pakalpojumu cenrāža pārskatīšanai*, kuras tiks rīkotas 2017. gada 8. un 13. septembrī ZVA, Jersikas ielā 15, Rīgā.

  • 8. septembrī plkst. 14:00 –  sanāksme ražotājus pārstāvošām asociācijām
  • 13. septembrī plkst. 14:00 – sanāksme zāļu lieltirgotavas un aptiekas pārstāvošām asociācijām

Pieteikties dalībai sanāksmēs iespējams līdz šī gada 8. septembrim pa e-pastu: Dita.Okmane@zva.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, asociācijas nosaukumu un kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru), kā arī sanāksmes datumu, kurā vēlētos piedalīties.

Ja Jums ir interesējoši jautājumi saistībā ar darba kārtību vai ar pieteikšanos, lūgums sazināties ar ZVA sabiedrisko attiecību speciālisti Ditu Okmani (tālr. 67078422).

*Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumi Nr. 873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

2017. gada 22. augusts  


 

Cistīta ārstēšanai paredzētie dzērveņu ekstraktu saturoši produkti neatbilst medicīnisko ierīču definīcijai

Zāļu valsts aģentūra informē, ka 2017. gada 10. augustā Eiropas Savienības (ES) Oficiālajā Vēstnesī ir publicēts 2017. gada 8. augusta Komisijas īstenošanas lēmums (ES) 2017/1445 par ražojumu grupu, kuras galvenā paredzētā iedarbība atkarībā no dzērvenēs (Vaccinium macrocarpon) esošajiem proantocianidīniem (PAC) ir novērst vai ārstēt cistītu. Saskaņā ar šo lēmumu produkti, kuri satur dzērveņu ekstraktu un ir paredzēti cistīta ārstēšanai vai novēršanai, neatbilst medicīnisko ierīču definīcijai, tādēļ ražotāji tos nedrīkst kvalificēt kā medicīniskās ierīces.

Lēmumā noteikts, ka ražojumu grupa, kuras galvenā paredzētā iedarbība atkarībā no dzērveņu (Vaccinium macrocarpon) ekstraktā esošajiem proantocianidīniem ir novērst vai ārstēt cistītu, neatbilst Direktīvas 93/42/EEK 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajai medicīnisko ierīču definīcijai. Minētais lēmums ir piemērojams visās ES dalībvalstīs.

Zāļu valsts aģentūra 2017. gada 31. maijā savā tīmekļa vietnē jau ziņoja, ka iepriekš konstatēts, ka dažādās ES dalībvalstīs minētie dzērvenes saturošie produkti tika kvalificēti atšķirīgi – gan kā uztura bagātinātāji, gan kā zāles, gan kā medicīniskās ierīces.

Papildu informācija par pieņemto lēmumu latviešu valodā ir pieejama šeit.

2017. gada 16. augusts  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Jaunas kontrindikācijas ieviešana parenterāli lietojamām laktozi saturošām zālēm ar aktīvo vielu metilprednizolons alerģisku stāvokļu ārstēšanai pacientiem ar govs piena olbaltumvielu alerģiju. Solu-Medrol 40 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai (methylprednisolonum)

  1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota PFIZER Luxembourg SARL filiāles Latvijā vēstule veselības aprūpes speciālistam
  2. Vēstules tiecamauditorija

2017. gada 15. augusts  


 

Biežāk uzdotie jautājumi par zāļu reģistrāciju

 Lai sniegtu atbalstu farmācijas jomas komersantiem darbā ar zāļu reģistrācijas dokumentiem, Zāļu valsts aģentūra (ZVA) ir uzsākusi apkopot komersantu biežāk uzdotos jautājumus un publicēt atbildes uz tiem. Tīmekļa vietnes sadaļā Pakalpojumi – Humāno zāļu reģistrācija, pārreģistrācija un izmaiņas ir izveidota jauna apakšsadaļa Biežāk uzdotie jautājumi , kurā apkopoti komersantu rosinātie jautājumi par zāļu reģistrācijas dokumentu kvalitāti. Nolūkā nodrošināt vienotu pozīciju tādos jautājumos, kurus zāļu reģistrācijas apliecību īpašnieki (RAĪ) var interpretēt dažādi, ZVA turpmāk publicēs atbildes un skaidrojumus. Šī sadaļa regulāri tiks papildināta.

2017. gada 15. augusts  


 

Publicēti jauni Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskie kopsavilkumi zāļu vielām

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus zāļu vielām, un šo novērtējumu publiskie kopsavilkumi ir publicēti CMDh tīmekļa vietnē CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures

Lasīt vairāk

2017. gada 15. augusts  


 

 Infografika "Nereģistrētās zāles: kas jāzina pacientam?"

Nolūkā skaidrot Latvijas pacientiem, kā rīkoties situācijās, ja ārsts ir parakstījis Latvijas Zāļu reģistrā neiekļautas jeb nereģistrētas zāles*, Zāļu valsts aģentūra sagatavojusi jaunu infografiku par šo zāļu iegādi un lietošanu “Nereģistrētās zāles: kas jāzina pacientam?”.

Lai gan Latvijas Zāļu reģistrā ir pieejams plašs zāļu klāsts (tajā ir 4363 zāles**), ārsts ir tiesīgs parakstīt pacientiem arī Latvijā nereģistrētas zāles tādos specifiskos gadījumos, ja Latvijas Zāļu reģistrā iekļautos medikamentus konkrēta pacienta ārstēšanas nodrošināšanai nevar izmantot. Šādu nereģistrētu zāļu ievešana no ārvalstīm Latvijā tiek stingri regulēta, un atbildību par šo zāļu parakstīšanu uzņemas ārsts, informējot arī pacientus par pareizu zāļu lietošanu.

Lasīt vairāk

2017. gada 10. augusts  


 

 Farmakovigilances izdevuma What’s new in Pharmacovigilance: QPPV Update 2017. gada otrais numurs

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir publicējusi izdevuma What’s new in Pharmacovigilance: QPPV Update 2017. gada otro numuru, kurā ir aktuāla informācija par farmakovigilanci, tostarp par jaunas EudraVigilance sistēmas ieviešanu šī gada 22. novembrī. Tā ir sistēma, kurā nonāk zāļu blakusparādību ziņojumi no Eiropas – gan regulatoro iestāžu sniegtā informācija, gan zāļu reģistrācijas apliecību īpašnieku dati. Uzmanība ir pievērsta faktam, ka apmēram divas nedēļas pirms jaunās sistēmas ieviešanas šobrīd lietotā sistēmā būs pieejams mazāk funkciju. Lai palīdzētu reģistrācijas apliecības īpašniekiem labāk sagatavoties sistēmas maiņai, ir izstrādāts arī biežāk uzdoto jautajumu un atbilžu dokuments. Otro izdevuma numuru aicinām lasīt šeit (PDF dokuments).

Arhīvs

2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu

@ZVALatvija
Aicinām ikvienu ziedot asinis specializētā @AsinsDonori donoru autobusā pie @ZVALatvija, Jersikas ielā 15, Rīgā, 3.oktobrī plkst.9:00-13:00
šodien, 17:55
Ārstu kongresā aicinām ārstus piedalīties aptaujā par valproātiem; anketu var aizpildīt līdz 4. oktobrim, vairāk:… https://t.co/oQ8d75Smpj
šodien, 16:58
Arī pie mums Zāļu valsts aģentūrā #atvertasdurvis Piesakies vēl līdz trešdienai, 27.09.2017. https://t.co/MqeMyKJpDH https://t.co/OigD6UjWGm
šodien, 10:45
Vai Jums ir pieredze e-receptes lietošanā un kādas, Jūsuprāt, ir tās priekšrocības?
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 25.09.2017.