Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra Youtube: Zāļu valsts aģentūra

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2017. gada 28. jūlijs  


 

Vigilances ziņojumus saistībā ar cilvēka asinīm, audiem, šūnām un orgāniem var iesniegt elektroniski

Vigilances ziņojumu iesniegšana Ārstniecības iestādēm, kas izmanto cilvēka asinis, asins komponentus, kā arī audus, šūnas un orgānus, saskaņā ar tiesību aktiem ir jāziņo Zāļu valsts aģentūrai par iespējamām nopietnām blaknēm un nopietniem nevēlamiem notikumiem. Informāciju par nevēlamiem notikumiem, kas var pakļaut briesmām donorus vai personas, kuras saņem asinis vai asins komponentus, orgānus, audus vai šūnas (recipientus), ārstniecības iestādes sniedz, tiklīdz tā ir kļuvusi zināma.

Lai ziņošanas procesu padarītu raitāku un mūsdienīgāku, Zāļu valsts aģentūra izstrādājusi tiešsaistes ziņošanas formas, kuras ārstniecības iestāžu pārstāvji var aizpildīt un iesniegt tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv sadaļā Pakalpojumi – Asinsdonoru centra, asins sagatavošanas nodaļu, asins kabinetu, audu, šūnu un orgānu ieguves un uzglabāšanas centru novērtēšana.

Lasīt vairāk

 

2017. gada 26. jūlijs  


 

Lai uzlabotu centralizēti reģistrēto zāļu pieejamību Latvijā, uz laiku samazina administratīvās izmaksas

Lai veicinātu labāku zāļu pieejamību visiem Eiropas iedzīvotājiem tādos gadījumos, kad izmaksas par centralizēti reģistrētu zāļu paralēlo izplatīšanu ir šķērslis komersantiem zāles izplatīt dalībvalstīs, kā arī, ja realizēto centralizēti reģistrēto zāļu skaits dalībvalstīs ir mazs, atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem ir pieļaujami izņēmumi attiecībā uz zāļu paralēlās izplatīšanas paziņošanas maksām. Uz vienu gadu izņēmuma kārtā dalībvalstīm var piešķirt zāļu paralēlās izplatīšanas maksas atlaides, pamatojoties un noteiktiem kritērijiem.

2017. gada 14. jūlijā Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir samazinājusi Latvijai maksu šādiem pakalpojumiem: par sākotnējo paralēlās izplatīšanas paziņojumu – no 3070 EUR uz 450 EUR, par izmaiņu paziņojumu – no 580 EUR uz 280 EUR, par apjoma izmaiņu paziņojumu – no 3070 EUR uz 450 EUR. Kritēriji samazinātās maksas piešķiršanai:

  1. ir acīmredzami, ka valstī ir grūti pieejamas centralizēti reģistrētās zāles – trūkst vairāk nekā 50% no visām centralizēti reģistrētām zālēm atbilstoši ATĶ (anatomiski terapeitiski ķīmiskā klasifikācija);
  2. nav pieejami alternatīvi ārstniecības līdzekļi;
  3. sabiedrības veselības vajadzības pieprasa šo zāļu nodrošinājumu;
  4. iedzīvotāju skaits, kas sazinās nacionālajā valodā (ES oficiālajā valodā), ir:
    1. ne vairāk kā 2 miljoni atlaides pieprasīšanas brīdī;
    2. bija ne vairāk kā 2 miljoni brīdī, kad dalībvalsts pievienojās ES;
  5. nacionālās zāļu lieltirgotavas neiesaistās paralēlajā izplatīšanā EMA pakalpojumu izmaksu dēļ.
Lasīt vairāk

 

2017. gada 20. jūlijs  


 

Atjaunota informācija par nosacījumiem un saīsinājumiem sērijas un derīguma termiņa norādīšanai uz zāļu marķējuma

 Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) tīmekļa vietnē ir publicēta jaunāka versija dokumenta pielikumam Appendix IV Terms/abbreviations for “batch number” and “expiry date” to be used on the labelling of human medicinal products (PDF).

Pielikumā ir svītrotas atsauces uz 1. un 2. piezīmi, kas līdz šim ierobežoja sērijas un derīguma termiņa saīsinājumu Lot un EXP izmantošanu. Tagad arī uz kastītes (ārējā iepakojuma) ir atļauts izmantot saīsinājumus Lot un EXP. Lasīt vairāk

 

2017. gada 17. jūlijs  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Ibrutinibs▼ (IMBRUVICA®) un B hepatīta reaktivācijas risks: B hepatīta vīrusa statuss ir jānosaka pirms ārstēšanas uzsākšanas ar IMBRUVICA”

 

2017. gada 14. jūlijs  


Cito!

Jaunākais izdevuma ”Cito!” numurs ir pieejams elektroniski

Informējam, ka ir iznācis Zāļu valsts aģentūras (ZVA) izdevuma ārstiem, farmaceitiem un citiem veselības aprūpes speciālistiem ”Cito!” jaunākais numurs (2/2017 (69)). “Cito!” elektronisko versiju aicinām lasīt ZVA tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Publikācijas”.

Šai izdevuma numurā iesakām veselības aprūpes speciālistiem Latvijā apgūt jaunu bezmaksas e-mācību moduli par farmakovigilanci, kas izstrādāts Eiropas Komisijas finansēta projekta SCOPE ietvaros un par kura apgūšanu (45 min) ārstiem visā Eiropā tiek piešķirts 1 EACCME kredītpunkts. “Cito!” numurā sniedzam arī veselības aprūpes speciālistiem aktuālu un būtisku ZVA un Eiropas Zāļu aģentūras sagatavotu informāciju par zāļu drošumu, kā arī par regulatoriem aspektiem.

Lasīt vairāk

2017. gada 11. jūlijs  


 

Zāļu valsts aģentūra sniedz aktuālu informāciju par valproātiem

Informējam, ka Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) norādījusi, ka Francijā tiks ieviesta kontrindikācija valproātu lietošanai bipolāru traucējumu ārstēšanā sievietēm ar reproduktīvu potenciālu, ja viņas nelieto efektīvu kontracepciju, un sievietēm grūtniecības laikā.

PRAC arī pašlaik veic valproātu saturošu zāļu drošuma vērtēšanu, kas balstīta uz tiem pašiem datiem, uz kuriem pamatojoties Francijā ieviesta minētā kontrindikācija. Lasīt vairāk

 

2017. gada 11. jūlijs  


 

EMA ierobežo multiplās sklerozes zāļu Zinbryta lietošanu

Šie ierobežojumi ir pagaidu pasākums

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) pagaidām ierobežo multiplās sklerozes ārstēšanai paredzēto zāļu Zinbryta (daklizumabs) lietošanu, atļaujot to lietot tikai pacientiem ar augstas aktivitātes recidivējošu slimību, ja citi ārstniecības līdzekļi nav bijuši efektīvi, un pacientiem, kuriem ir strauji progresējoša, recidivējoša slimība un kuri nevar tikt ārstēti ar citām zālēm. Lasīt vairāk

 

2017. gada 11. jūlijs  


 

PRAC iesaka nelietot laktozi saturošus injicējamos metilprednizolona preparātus pacientiem ar zināmu alerģiju pret govs piena olbaltumvielām

Informācija veselības aprūpes speciālistiem

Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) pacientiem ar zināmu alerģiju pret govs piena olbaltumvielām vai aizdomām par šādu alerģiju iesaka nelietot injicējamos laktozi saturošos metilprednizolona preparātus, kas var saturēt nelielu daudzumu govs piena olbaltumvielu.

Turklāt pacientiem, kuriem ar metilprednizolonu tiek ārstēta alerģiska reakcija, šī medikamenta lietošana jāpārtrauc, ja veselības stāvoklis pasliktinās vai parādās jauni simptomi.

Jāmin, ka alerģija pret govs piena olbaltumvielām skar nelielu populācijas daļu (līdz 3 cilvēkiem no 100), un to nevajadzētu jaukt ar laktozes nepanesamību, kas ir cita slimība. Lasīt vairāk

 

2017. gada 11. jūlijs  


 

PRAC apstiprina lineāro gadolīnija kontrastvielu lietošanas ierobežojumus

Dažu lineāro gadolīnija kontrastvielu riska un guvumu attiecība vairs nav labvēlīga

Informācija veselības aprūpes speciālistiem

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EMA) Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) 2017. gada jūlijā ir apstiprinājusi tās jau iepriekš (2017. gada martā) izdarīto secinājumu, ka pastāv pārliecinoši pierādījumi par gadolīnija izgulsnējumu veidošanos galvas smadzeņu audos pēc gadolīnija kontrastvielu lietošanas.

Lai gan ziņojumi par jebkādiem simptomiem vai slimībām saistībā ar gadolīnija izgulsnēšanos galvas smadzenēs nav saņemti, tomēr klīniskās sekas, lietojot minētās zāles, nav zināmas.

Pēc veiktās zāļu vērtēšanas PRAC iesaka intravenozi ievadāmas gadoksetskābi un gadobenskābi saturošas lineāras kontrastvielas izmantot tikai aknu attēldiagnostikā gadījumos, kad tas ir diagnostiski būtiski nepieciešams.

Turklāt gadopentetīnskābi drīkst lietot tikai locītavu attēldiagnostikā, jo gadolīnija koncentrācija preparātā, kas izmantojams injekcijām locītavās, ir ļoti zema. Lasīt vairāk

 

2017. gada 6. jūlijs  


 

Drošības elementu ieviešana nacionālā procedūrā reģistrēto cilvēkiem paredzēto zāļu iepakojumiem

Informācija reģistrācijas apliecības īpašniekiem

Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) 2016. gada februārī ir sagatavojusi zāļu iepakojumu drošības elementu īstenošanas (ieviešanas) plānu. Tas satur detalizētu informāciju reģistrācijas apliecības īpašniekiem (un pieteikumu iesniedzējiem) par kārtību - kādā (kā) jāievieš drošības elementi. Tāpat minētais plāns skaidro – cik ilgā laikā tas jāizdara.

Ar minētā plāna saturu angļu valodā var iepazīties šeit (PDF). 

Kā jau ZVA informēja iepriekš, Viltoto zāļu direktīva (Direktīva 2011/62/ES) un regula par drošības elementiem uz zāļu iepakojuma (Komisijas Speciālā Regula (ES) 2016/161), kas stājās spēkā 2017. gada 29. februārī, nosaka detalizētus noteikumus par drošības pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iepakojuma. Tostarp divu drošības elementu – unikāla identifikatora (divdimensionāla svītrkoda) un iepakojuma neskartības pazīmes – izvietošanu uz vairuma cilvēkiem paredzētu zāļu iepakojumu. Reģistrācijas apliecību īpašniekiem – drošības elementi zālēm, kurām tie nepieciešami, jāievieš ne vēlāk kā līdz 2019. gada 9. februārim. Lasīt vairāk

 

2017. gada 30. jūnijs  


 

Zāļu patēriņš 2017. gada maijā

 Šī gada maijā zāļu vairumtirdzniecības tirgus Latvijā sasniedza 34,56 milj. eiro (ar PVN) un pavisam maijā patērēti 3,72 milj. zāļu iepakojumu. Naudas izteiksmē patēriņš maijā bija par 3% mazāks nekā aprīlī un par 2% lielāks nekā 2016. gada maijā. Vispārēja tipa aptiekām maijā pārdoti 3,35 milj. medikamentu iepakojumu 29,06 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 541 dažāda nosaukuma Latvijas Zāļu reģistra zāles (tai skaitā 230 kompensējamo zāļu saraksta zāles) par 8,33 milj. eiro, kas ir par 2% vairāk nekā aprīlī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu maijā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, samazinājusies par 5% - t.i., līdz 9,30 eiro ar PVN. Lielākās svārstības vērojamas zālēm cenu diapazonā virs 100 eiro.

Zāļu iepakojuma vidējā lieltirgotavas cena pa diapazoniem 2017. gada martā – maijā (eiro ar PVN)

Saskaņā ar zāļu ražotāju un to pārstāvju Zāļu valsts aģentūrai sniegtajiem datiem maijā zāļu cena samazināta 1 zāļu produktam, bet cenas pieaugums deklarēts 22 zāļu produktiem. Cenu paaugstinājums tiek pamatots ar ražošanas izmaksu pieaugumu, kā arī cenu izlīdzināšanu Baltijas valstīs. Informāciju par konkrētiem produktiem, kam maijā cena samazināta vai palielināta, iespējams skatīt šeit (Excel fails).

Piezīme. Aprēķinos par zāļu patēriņu Latvijā netika ņemti vērā dati par zāļu pārdošanas apjomiem no vienas zāļu lieltirgotavas uz citu zāļu lieltirgotavu.

Datu avots: Zāļu lieltirgotavu iesniegtie zāļu realizācijas pārskati Zāļu valsts aģentūrai.

 

2017. gada 20. jūnijs  


 

Publicēts jauns Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskais kopsavilkums zāļu vielai

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus zāļu vielai, un šo novērtējumu publiskais kopsavilkums ir publicēts CMDh tīmekļa vietnē CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures

Novērtējuma ziņojums ir šādai zāļu vielai (publikācija 08.06.2017.):

  • Levocetirizine

Atgādinām, ka novērtējuma ziņojumu rezultātā var būt nepieciešams veikt izmaiņas produktu informācijā vai ieviest citus riska mazināšanas pasākumus. Līdz ar to Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka attiecīgo produktu reģistrācijas apliecību īpašniekiem jāīsteno vērtējuma iznākums, iesniedzot atbilstošu izmaiņu pieteikumu vai izmantojot citu ieteiktu procedūru 90 dienu laikā pēc publikācijas.

 

2017. gada 19. jūnijs  


 

Zāļu valsts aģentūras darba laiks

Godātie apmeklētāji!
Informējam, ka pirmssvētku dienā – 2017. gada 22. jūnijā (ceturtdien) – Zāļu valsts aģentūras darba laiks būs no plkst. 8.30 līdz 15.00.
Klientu pieņemšanas laiks 22. jūnijā ir noteikts no plkst. 9.00 līdz 12.30.
Priecīgus svētkus!

 

2017. gada 15. jūnijs  


 

Eiropas Zāļu aģentūra vērtē multiplās sklerozes zāles Zinbryta

EMA logoEiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir uzsākusi vērtēt zāles Zinbryta (daklizumabs), ko lieto multiplās sklerozes recidivējošo formu ārstēšanai pieaugušajiem. Multiplā skleroze ir slimība, kuras gadījumā iekaisums bojā galvas smadzeņu un muguras smadzeņu nervu šūnām apkārtesošo aizsargslāni. Vērtēšana tika uzsākta saistībā ar strauji progresējošas aknu mazspējas letālu gadījumu pacientam, kas lietoja Zinbryta patlaban notiekošā zāļu lietošanas novērojuma pētījuma ietvaros. Līdztekus tika konstatēti arī četri citi nopietna aknu bojājuma gadījumi.

Ar Zinbryta saistītais aknu bojājuma risks bija zināms jau zāļu apstiprināšanas brīdī visā Eiropas Savienībā 2016. gada jūlijā, un jau tad tika ieviesti vairāki pasākumi šī riska mazināšanai, tostarp sniegti izglītojoši materiāli veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem par to, kā novērst vai mazināt aknu bojājumu.

Patlaban EMA Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) izvērtē visus pieejamos datus un noteiks, vai tiem ir jebkāda ietekme uz šo zāļu lietošanu un vai nepieciešams ieviest kādus jaunus pasākumus riska mazināšanai.

Kamēr tiek veikta vērtēšana, veselības aprūpes speciālistiem, kuri ārstēšanā izmanto Zinbryta, rūpīgi jāuzrauga savi pacienti un jāapspriež ar pacientiem aknu bojājuma risks un tā iespējamās pazīmes. Pacientiem nekavējoties jāsazinās ar ārstu, ja parādās jebkādas pazīmes, kas liecina par iespējamiem aknu darbības traucējumiem.

Papildu informācija ir pieejama EMA tīmekļa vietnē.

 

2017. gada 15. jūnijs  


 

Zāļu valsts aģentūra atbalsta iniciatīvu “Konsultē vispirms”

Līdzās citām valsts pārvaldes iestādēm Zāļu valsts aģentūras vadība ceturtdien, 15. jūnijā, Ministru kabinetā piedalīsies Sadarbības memoranda parakstīšanā par “Konsultē vispirms” principa ieviešanu valsts iestāžu darbā Latvijā. Tas būs apliecinājums apņēmībai mainīt pieeju, kādā iestādes sadarbojas ar uzņēmējiem.

Iniciatīvas mērķis ir uzlabot sadarbību starp uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem, lai veicinātu valstī spēkā esošo prasību izpildi un saprotamus “spēles noteikumus”. “Konsultē vispirms” pamatā ir sapratne, ka uz klientu orientēta valsts pārvalde ir viens no izcilas uzņēmējdarbības vides stūrakmeņiem. Līdz ar Sadarbības memoranda parakstīšanu puses apņemas iesaistīties ideju un labās prakses piemēru apmaiņā par administratīvā sloga mazināšanu un labas pārvaldības principu ieviešanu.

No valsts pārvaldes puses memorandu parakstīs Ministru prezidents, ekonomikas ministrs un vairāku valsts iestāžu vadītāji, savukārt uzņēmēju pusi pārstāvēs Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Tirgotāju asociācija un Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija.

Vairāk par iniciatīvu un memoranda parakstīšanu Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Arhīvs

2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu

@ZVALatvija
RT @SPKCentrs: Dzemdes kakla vēzis ir viena no pasaulē biežāk sastopamajām sieviešu onkoloģiskajām slimībām. Veic pārbaudes laikus: https:/…
šodien, 17:16
https://t.co/m4oFDdf0Jy Kāda ir CPV (cilvēka papilomas vīruss) vakcīnas iedarbība? Stāsta PVO Eiropas biroja sagatavots video
šodien, 17:14
RT @PTACgovLV: PTAC atkārtoti informē – nereģistrēti uztura bagātinātāji var būt bīstami cilvēka veselībai! https://t.co/HWHnSPe6Fn https:/…
25.07.2017 16:00
Vai Jums ir pieredze e-receptes lietošanā un kādas, Jūsuprāt, ir tās priekšrocības?
Skatīt rezultātu
Aptauju arhīvs

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 28.07.2017.