Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: 67078424
Mob. tālrunis: 29447659
Fakss: 67078428
e-pasts:
Visi kontakti

Facebook: Zāļu valsts aģentūra Twitter: Zāļu valsts aģentūra LinkedIn: Zāļu valsts aģentūra Youtube: Zāļu valsts aģentūra

Aptieku karte   Zāļu cenu meklēšana
Jaunumi
print drukāt  

2018. gada 13. jūlijs  


 

Par atsevišķu valsartānu saturošu zāļu atsaukšanu visā Eiropā

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) pašlaik vērtē zāles, kurās esošā aktīvā viela valsartāns ir ražota uzņēmumā “Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.”, Ķīnā.

Kamēr tiek veikta šo zāļu vērtēšana, visā Eiropā, arī Latvijā, tiek atsauktas valsartānu saturošas zāļu sērijas, kuru sastāvā ir minētajā uzņēmumā ražota aktīvā viela.

Latvijā reģistrēto valsartānu saturošu zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks “Medana Pharma SA” (Polija) ir atsaucis no Latvijas tirgus zāles “Vanatex 160 mg apvalkotās tabletes” (reģ. Nr. 10-0437), “Vanatex 80 mg apvalkotās tabletes” (reģ. Nr. 10-0438), “Vanatex HCT 160 mg/12,5 mg apvalkotās tabletes” (reģ. Nr. 11-0162) un “Vanatex HCT 160 mg/25 mg apvalkotās tabletes” (reģ. Nr. 11-0163). Līdz ar to iepriekš minētās zāles Latvijas tirgū nav pieejamas.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks “Egis Pharmaceuticals PLC” (Ungārija) 2018. gada 10. jūlijā informēja Zāļu valsts aģentūru par zāļu “Tensart HCT 160/12,5 mg apvalkotās tabletes” (reģ. Nr. 09-0085) atsaukšanu.

Minēto valsartānu saturošu zāļu sēriju atsaukšana notiek visā šo zāļu izplatīšanas ķēdē – gan zāļu ražošanas uzņēmumā, gan lieltirgotavās un aptiekās. Zāļu atsaukšanu uzrauga Veselības inspekcija. Lasīt vairāk

 

2018. gada 10. jūlijs  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam “Keytruda (pembrolizumabs): indikācijas ierobežojums lokāli progresējošas vai metastātiskas urotēlija karcinomas ārstēšanai pieaugušajiem, kuriem nav piemērota cisplatīnu saturoša ķīmijterapija”

 1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota Merck Sharp & Dohme B.V., Nīderlande, vēstule veselības aprūpes speciālistam
 2. Vēstules tiecamauditorija

2018. gada 6. jūlijs  


 

Zāļu patēriņš maijā

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka 2018. gada maijā zāļu lieltirgotavas Latvijā realizējušas 3,67 milj. zāļu iepakojumu par 33,79 milj. eiro (ar PVN). Naudas izteiksmē tas ir par 2% vairāk nekā šī gada aprīlī un par 2% mazāk nekā 2017. gada maijā. Vispārēja tipa aptiekām maijā tika pārdoti 3,29 milj. zāļu iepakojumu 29,54 milj. eiro vērtībā.

Ārpus Latvijas pārdotas 522 dažāda nosaukuma Latvijas Zāļu reģistra zāles, šo zāļu sarakstu iespējams skatīt šeit (Excel fails), tai skaitā 250 kompensējamo zāļu saraksta zāles, par 15,37 milj. eiro, kas ir par 3% vairāk nekā aprīlī.

Vidējā lieltirgotavas realizācijas cena par vienu zāļu iepakojumu maijā bija 9,22 eiro ar PVN. Lielākās izmaiņas vērojamas zālēm cenu diapazonā virs 100 eiro.

Lasīt vairāk

 

 

2018. gada 6. jūlijs  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Tecentriq (atezolizumab): ierobežota indikācija lokāli progresējošas vai metastātiskas urotēlija karcinomas ārstēšanai pieaugušajiem gadījumos, kad nav piemērota cisplatīnu saturošas ķīmijterapijas lietošana"

 1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota F. Hoffmann-La Roche Ltd vēstule veselības aprūpes speciālistam
 2. Vēstules tiecamauditorija

2018. gada 25. jūnijs  


 

Latvijas Zāļu reģistra tiešsaistes meklētājā – tagad ir norāde par zāļu esamību valsts Kompensējamo zāļu sarakstā

Zāļu reģistrs un KZSLatvijas Zāļu reģistra tiešsaistes meklētājā, kas ir pieejams Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Reģistrs > Atvērt meklēšanu zāļu reģistrā”, zālēm, kuras ir iekļautas valsts Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS), tagad ir pievienota speciāla norāde “KZS”, nodrošinot pilnīgāku un plašāku informāciju par medikamentiem veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem vienuviet.

Norādei par zāļu esamību valsts Kompensējamo zāļu sarakstā ir informatīva nozīme. Aktuālu un precīzu informāciju, tai skaitā par valstī spēkā esošiem KZS sarakstiem (A, B, C un M saraksts), kuros tieši zāles ir iekļautas, aicinām skatīt Nacionālā veselības dienesta (NVD) tīmekļa vietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Kompensējamie medikamenti > Kompensācijas kārtība”.

 

2018. gada 25. jūnijs  


 

Elektroniska paziņojuma veidlapa par medicīniskās ierīces laišanas Latvijas tirgū uzsākšanu

No 2018. gada 25. jūnija Zāļu valsts aģentūras (ZVA) informācijas sistēmā LATMED iespējams elektroniski aizpildīt paziņojuma veidlapu par medicīniskās ierīces laišanas tirgū uzsākšanu, padarot paziņošanas procedūru ērtāku un ātrāku.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 689 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" (turpmāk – Noteikumi) 26. punktu, personas, kuras Latvijā uzsāk laist tirgū II a, II b un III klases medicīniskās ierīces un A saraksta, B saraksta un pašpārbaudes in vitro diagnostikas, kā arī aktīvas implantējamas medicīniskās ierīces, ZVA iesniedz aizpildītu paziņošanas veidlapu (Noteikumu pielikums Nr. 5) vai aizpilda to elektroniski informācijas sistēmā LATMED, pievienojot EK atbilstības deklarācijas kopiju, kā arī spēkā esošu paziņoto institūciju izsniegto sertifikātu kopijas.

Elektroniskā paziņojuma veidlapa pieejama tīmekļa vietnes sadaļā “Reģistrs > LATMED reģistrs > Paziņojumi > Paziņojums Zāļu valsts aģentūrai”.

Lasīt vairāk

 

2018. gada 22. jūnijs  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Darunavīrs/kobicistats: palielināts ārstēšanas neveiksmes risks un palielināts HIV infekcijas nodošanas risks no mātes bērnam zemu darunavīra un kobicistata kopējās iedarbības vērtību dēļ grūtniecības otrajā un trešajā trimestrī"

 1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāles Latvijā vēstule veselības aprūpes speciālistam
 2. Vēstules tiecamauditorija

2018. gada 21. jūnijs  


 

Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Cetrotide® (cetroreliksa acetāts) 0,25 mg pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai: virzuļa izvilkšanas risks zāļu paņemšanas laikā ar jauno šļirci, kā rezultātā var zust zāļu sterilitāte"

 1. Zāļu valsts aģentūrā saskaņota Merck Serono SIA vēstule veselības aprūpes speciālistam
 2. Vēstules tiecamauditorija

2018. gada 19. jūnijs  


 

Eiropas Komisija aktualizē medicīnisko ierīču un robežproduktu klasifikācijas rokasgrāmatu

Eiropas Komisija ir publicējusi Kopienas medicīnisko ierīču regulatīvā ietvara robežproduktu un klasifikācijas rokasgrāmatas aktualizēto versiju (2018. gada aprīļa versija 1.19), kas papildināta ar informāciju par vairāku jaunu produktu statusa skaidrojumu.

 1. Regbija ķivere, ko paredzēts lietot jebkurai personai, kura piedalās regbija spēlē – šis produkts neatbilst medicīnisko ierīču definīcijai.
 2. Autopsijas zāģis – šo produktu nevar klasificēt kā medicīnisko ierīci, jo tas nav paredzēts lietošanai dzīvām personām.
 3. UV starojuma germicidālās lampas ir paredzētas mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanai ārstniecības iestādēs. Lai gan tīra gaisa uzturēšana var veicināt pacienta atrašanos piemērotā vidē, tomēr tas nav “medicīnisks mērķis”. Šis produkts neatbilst medicīnisko ierīču definīcijai.
Lasīt vairāk

2018. gada 13. jūnijs  


 

Publiska noklausīšanās par hinolonu un fluorhinolonu antibiotikām – tiešraide šodien

Aicinām Eiropas Zāļu aģentūrā (EMA) organizēto publisko noklausīšanos par hinolonu un fluorhinolonu grupas antibiotikām vērot tiešraidē šodien, 13. jūnijā, plkst. 15.00 (pēc Latvijas laika).

Publisko noklausīšanos rīko EMA Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC) hinolonu un fluorhinolonu antibiotiku vērtēšanas ietvaros, lai uzzinātu iesaistīto pušu pieredzi saistībā ar šo zāļu lietošanu un parakstīšanu un ņemtu to vērā, sniedzot PRAC rekomendācijas. Saite uz tiešsaistes translāciju ir atrodama šeit. Lasīt vairāk

 

2018. gada 13. jūnijs  


 

Par ZVAIS darbības pārtraukumu

Saistībā ar plānotiem tehniskiem darbiem no 15.06. plkst. 16.00 līdz 16.06.2018. plkst. 3.00 nebūs pieejama Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēma (ZVAIS).
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

2018. gada 11. jūnijs  


 

Zāļu valsts aģentūras darba laika izmaiņas

Informējam par Zāļu valsts aģentūras darba laiku vasarā (līdz š.g. 10. septembrim):

Pirmdiena: pl. 8.30 – 17.00
Otrdiena: pl. 8.15 – 17.00
Trešdiena: pl. 8.15 – 17.00
Ceturtdiena: pl. 8.15 – 17.00
Piektdiena: pl. 8.15 – 16.00

Pusdienu pārtraukums ir noteikts no pl. 12.30 līdz 13.00.

Klientu apkalpošanas centra (11. kabineta) darba laiks nav mainīts. Ar apmeklētāju pieņemšanas laiku ikviens var iepazīties tīmekļa vietnes sadaļā “Par mums > Kontaktinformācija”.

 

2018. gada 11. jūnijs  


 

Video prezentācijas par zāļu reģistrācijas aktualitātēm

 Informējam, ka Zāļu valsts aģentūras Youtube kanālā ir publicētas š.g. 1. jūnijā rīkotā semināra par zāļu reģistrācijas aktualitātēm video prezentācijas.

Lai atvērtu video par atsevišķiem seminārā pārrunātajiem tematiem, iesakām klikšķināt uz zemāk esošo tematu nosaukumiem:

 

2018. gada 11. jūnijs  


 

Publicēti jauni Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu (PSUR) novērtējumu publiskie kopsavilkumi zāļu vielām

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Zāļu aģentūru vadītāju (HMA) izveidotā Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupa (CMDh) darba dalīšanas procedūras ietvaros ir apstiprinājusi Periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu novērtējumu secinājumus zāļu vielām un šo novērtējumu publiskie kopsavilkumi ir publicēti CMDh tīmekļa vietnē CMDh - Pharmacovigilance – PSURs – Outcome of informal PSUR work-sharing procedures

Novērtējuma ziņojums (publikācija: 15.05.2018.) ir šādai zāļu vielai:

 • Procyanidolic oligomers

Novērtējuma ziņojumu rezultātā var būt nepieciešams veikt izmaiņas produktu informācijā vai ieviest citus riska mazināšanas pasākumus. Līdz ar to Zāļu valsts aģentūra atgādina, ka attiecīgo produktu reģistrācijas apliecību īpašniekiem jāīsteno vērtējuma iznākums, iesniedzot atbilstošu izmaiņu pieteikumu vai izmantojot citu ieteiktu procedūru 90 dienu laikā pēc publikācijas.

 

2018. gada 8. jūnijs  


 

Grozījumi Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī

Informējam, ka šodien, 2018. gada 8. jūnijā, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" attiecībā uz farmaceitiskās darbības uzņēmumiem.

Līdz ar veiktajām izmaiņām Cenrādī vairs netiek piemērota maksa par farmaceitiskās darbības uzņēmuma iesnieguma un tam pievienotās dokumentācijas ekspertīzi šādos gadījumos:

 • sakarā ar speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai apturēšanu;
 • sakarā ar izmaiņām speciālajā atļaujā (licencē) farmaceitiskajai darbībai (tai skaitā derīguma termiņā) un pielikumā, ja nav nepieciešama farmaceitiskās darbības uzņēmuma atbilstības novērtēšana;
 • speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai darbības atjaunošana, ja nav nepieciešama farmaceitiskās darbības uzņēmuma atbilstības novērtēšana;
 • speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai darbības atjaunošana vai speciālajā atļaujā (licencē) farmaceitiskajai darbībai norādīto speciālās darbības nosacījumu vai konkrētu zāļu ražošanas vai importēšanas atjaunošana, ja nav nepieciešama farmaceitiskās darbības uzņēmuma atbilstības novērtēšana.

 

Arhīvs

2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

uz augšu

@ZVALatvija
RT @VestnesisLV: .@ZVALatvija aicina pieteikties pretendentus uz vakanto amatu - Informācijas tehnoloģiju un sistēmu attīstības nodaļas dat…
12.07.2018 12:14
RT @VestnesisLV: #teirdarbs vadītājam: @ZVALatvija aicina komandā! https://t.co/G2Gh5XgCjT #amatukonkursi https://t.co/G0SR1e67JS
12.07.2018 12:13
Par jaunu un inovatīvu zāļu reģistrēšanu Eiropas Zāļu aģentūrā: https://t.co/coR86yYZy6
6.07.2018 17:10
Kas liecina par negadījumu ar medicīnisko ierīci?
nepareizs rādījums (piemēram, termometram, glikometram)
64% / 279 balsis
nepareizs rādījums (piemēram, termometram, glikometram)
bojāta virsma (piemēram, šļircei)
2% / 8 balsis
bojāta virsma (piemēram, šļircei)
apgrūtināta ieslēgšana/izslēgšana
1% / 5 balsis
apgrūtināta ieslēgšana/izslēgšana
pacienta pašsajūtas pasliktināšanās (pēc lietošanas)
2% / 8 balsis
pacienta pašsajūtas pasliktināšanās (pēc lietošanas)
visi iepriekš minētie faktori/atgadījumi
31% / 136 balsis
visi iepriekš minētie faktori/atgadījumi
Balsis kopā: 436
Aptauju arhīvs

Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 19.07.2018.