Pārlekt uz galveno saturu

Līdzekļu izlietojums

Informācija par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu tiek publicēta atbilstoši Ministru prezidenta V.Dombrovska 2009. gada 30. jūlija rezolūcijai Nr.111-1/99.

Zāļu valsts aģentūra nesaņem finansējumu no valsts budžeta, jo savu darbību pilnībā nodrošina no pašu ieņēmumiem, kas gūti, sniedzot maksas pakalpojumus.

Ministru kabineta 2016. gada 8. novembra rīkojums Nr. 659 “Par Zāļu valsts aģentūras 2017. gada budžeta apstiprināšanu”

Zāļu valsts aģentūras ieņēmumi un izdevumi 2018.-2020. gadam