Pārlekt uz galveno saturu

Līdzekļu izlietojums

Informācija par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu tiek publicēta atbilstoši Ministru prezidenta V.Dombrovska 2009. gada 30. jūlija rezolūcijai Nr.111-1/99.

Zāļu valsts aģentūra nesaņem finansējumu no valsts budžeta, jo savu darbību pilnībā nodrošina no pašu ieņēmumiem, kas gūti, sniedzot maksas pakalpojumus.

Ministru kabineta  2020. gada 30. oktobra rīkojums Nr. 638 "Par Zāļu valsts aģentūras 2021. gada budžeta apstiprināšanu"