Pārlekt uz galveno saturu

E-mācību modulis

Zāļu blakņu e-mācību modulis latviešu valodā

SCOPE

 

Lai sniegtu Latvijas ārstiem, farmaceitiem un ikvienam veselības aprūpes speciālistam, kā arī studentiem iespēju paplašināt zināšanas par zāļu blakņu ziņošanas nozīmi, Zāļu valsts aģentūra (ZVA) sadarbībā ar Apvienotās Karalistes Zāļu un veselības aprūpes produktu aģentūru (MHRA) nodrošinājusi projekta SCOPE* ietvaros izstrādātā e-mācību moduļa izveidi latviešu valodā.

Informējam, ka pēc veiksmīgi pabeigta e-mācību moduļa noslēguma pārbaudījuma Jūs saņemsiet noslēguma sertifikātu. Lūgums šo sertifikātu izprintēt uzreiz pēc tā saņemšanas vai arī printēšanas logā izvēlēties opciju ‘’saglabāt PDF formātā’’.

Modulis “Zāļu blakusparādības: ziņošana padara zāles drošākas” ir ieguvis augstāko akreditācijas apliecinājumu no Eiropas Akreditācijas padomes tālākizglītībai medicīnas jomā (European Accreditation Council for Continuing Medical Education, EACCME). Par moduļa apgūšanu (kas aizņem 45–60 min) tiek piešķirts 1 EACCME kredītpunkts.

Šādus kredītpunktus atzīst nacionālās akreditācijas iestādes visā Eiropas Savienībā. Ārsti saņem kredītpunktus tikai par izglītojošai aktivitātei veltīto laiku.

E-mācību modulis satur teorētisko daļu, blakņu klīnisko gadījumu aprakstus un noslēgumā – arī pārbaudījumu (testu). Modulis sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • kāpēc ir svarīgi ziņot par blaknēm pēc zāļu reģistrācijas, visā to dzīves cikla laikā;
  • kā paziņot ZVA par novērotām iespējamām zāļu blaknēm;
  • kādās situācijās būtu jāsniedz ziņojums;
  • kas notiek ar iesniegtajiem blakņu ziņojumiem – kā, Eiropas valstu regulatorajām iestādēm sadarbojoties un strādājot vienotā sistēmā, šie ziņojumi tiek apkopoti un analizēti;
  • kā, balstoties uz reālā klīniskā praksē iegūtiem blakņu datiem, tiek papildināts zāļu apraksts un lietošanas instrukcija un kā par to tiek informēti arī Latvijas veselības aprūpes speciālisti;
  • kādēļ būtiski, ka savlaicīga ziņošana ietilpst veselības aprūpes speciālistu pienākumos un kādu ieguldījumu tas sniedz sabiedrības veselības aizsardzībā;
  • kā mazināt blakņu rašanās risku pacientam;
  • kur atrast jaunāko oficiāli apstiprināto informāciju par zāļu blaknēm un drošumu.

Tāpat modulis ir arī palīgs atbildēm uz pacientu jautājumiem par zāļu blaknēm un blakņu ziņojumu iesniegšanu ZVA. Pēc moduļa pabeigšanas ikvienam, kas to apguvis, ir nodrošināta iespēja saņemt sertifikātu.**

Zane Neikena, Eiropas Zāļu aģentūras Farmakovigilances riska vērtēšanas komitejas (PRAC) Latvijas pārstāve, ZVA Farmakovigilances nodaļas vecākā eksperte:

“Ziņošanā neatsverama nozīme ir ārstam, jo tieši viņš ir vistuvāk pacientam un visbiežāk pirmais var pamanīt zāļu blaknes. E–mācību modulis radīts, lai palīdzētu ārstiem apzināties, cik neaizstājami ir viņu ziņojumi par blaknēm jaunas informācijas par zālēm savlaicīgā iegūšanā un zāļu lietošanas guvuma palielināšanā pacientiem.”

Liene Reizina, ZVA Farmakovigilances sektora vecākā eksperte:

“Moduļa apgūšana sniedz svarīgu vēstījumu – ziņojiet par zāļu blaknēm, jo tas ir būtisks ieguldījums, lai Zāļu valsts aģentūra un Eiropas Zāļu aģentūra varētu uzraudzīt lietoto zāļu drošumu, veikt farmakovigilanci ne vien Latvijas, bet arī Eiropas mērogā. Jebkurš ziņojums var būt noteicošais būtisku izmaiņu ierosināšanā. Šis e–mācību modulis var tikt izmantots jebkurā medicīniskās izglītības posmā, vērtīgi, ja to apgūst arī studenti.”

Modulis izveidots, jo projekta “SCOPE” ietvaros tika konstatēts, ka daudzu Eiropas valstu blakņu ziņošanas sistēmas saskaras ar nepietiekamu ziņojumu daudzumu – joprojām tiek iesniegts pārāk maz ziņojumu par zāļu blaknēm. Apmācības un izglītošana ar e-mācību moduļa palīdzību sniedz iespēju paplašināt veselības aprūpes speciālistu zināšanas par blakņu ziņošanas nozīmīgumu un arī veicina pašu ziņošanu.


 

Sertifikāta iegūšanai datora pārlūkprogrammas uzstādījumos jābūt atļaujai parādīties uznirstošajiem logiem (pop-up) un pāradresēšanai (redirect). Šeit ir pieejama īsa instrukcija uzstādījumu (settings) maiņai.


*SCOPE (Strengthening collaboration for operating pharmacovigillance in Europe) Vienotās rīcības projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības dalībvalstu farmakovigilances sistēmu darbību, kas aizsargā sabiedrības veselību.

** Šis e-mācību modulis ir paredzēts visiem veselības aprūpes speciālistiem jebkurā viņu karjeras posmā, un tas var būt izmantojams arī studiju programmās.