Pārlekt uz galveno saturu

Video prezentācijas, biežāk uzdotie jautājumi

Video un prezentācijas par zāļu reģistrācijas jautājumiem

 

2024. gada 31. maijā Zāļu valsts aģentūrā rīkotā semināra prezentācijas 

31. maija semināra prezentācijas:

 1. Rezultāti par ZVA veiktās izpētes par Riskmazināšanas materiālu efektivitāti – Ieva Rutkovska, Zāļu izplatīšanas informācijas departamenta Datu analītikas nodaļas eksperte-datu analītiķe
 2. Papildu riskmazināšanas materiālu iesniegšana un saskaņošana: paredzētie jauninājumi – Zane Neikena, Farmakovigilances nodaļas vadošā eksperte. Precizēta informācija par plaukstas attēla un QR koda (ziņošanai par blaknēm) ievietošanu “Pacienta kartītē”, kura aplūkojama šeit.
 3. Reģistrācijas apliecības īpašnieka atbildība signālpārvaldībā – Zane Neikena, Farmakovigilances nodaļas vadošā eksperte
 4. Zāļu reģistrācijas īpašnieka atbilstības pārbaudes labai farmakovigilances praksei – Gunta Paukšena, Farmakovigilances nodaļas vadošā eksperte
 5. Jauna tiešsaistes forma paziņošanai par nacionālā līmeņa kontaktpersonu farmakovigilances jomā – Kristīne Kazaka, Primārās ekspertīzes un koordinācijas nodaļas Izmaiņu un informācijas uzraudzības sektora vadītāja
 6. Zinātniskās konsultācijas pakalpojums un ieteikumi iesniedzējiem – Dace Peiseniece, Zāļu reģistrācijas departamenta Farmaceitiskās informācijas izvērtēšanas nodaļas vadītāja.
 7. Reģistrācijas izmaiņas zālēm, kurām vairs nav pieejamas atsauces zāles – Iveta Eglīte, Zāļu reģistrācijas departamenta Efektivitātes un drošuma izvērtēšanas nodaļas Izmaiņu un robežproduktu sektora vadītāja
 8. Aktuālā informācija par e-PIL projektu – Ineta Popēna, Zāļu reģistrācijas departamenta vadītāja.
 9. Veselības tehnoloģiju novērtēšanas regula un nacionālās aktualitātes – Anita Vīksna, Veselības tehnoloģiju novērtēšanas nodaļas vecākā eksperte.

Video ieraksti ir pieejami ZVA Youtube kanālā – šeit.

 

2023. gada 14. decembrī Zāļu valsts aģentūrā rīkotā semināra prezentācijas:

2023. gada 19. jūnijā Zāļu valsts aģentūrā rīkotā semināra prezentācijas:

Semināra video ieraksts prezentācijām ir pieejams Zāļu valsts aģentūras YouTube kanālā.

 

2022. gada 10. jūnijā Zāļu valsts aģentūrā rīkotā semināra prezentācijas (publicēts: 14.06.2022.):

 

2021. gada 18. jūnijā Zāļu valsts aģentūrā rīkotā semināra video ieraksts un prezentācijas:

 

Aicinām reģistrācijas apliecības īpašniekus iepazīties ar 2018. gada 1. jūnijā rīkotā semināra par zāļu reģistrācijas aktualitātēm video prezentācijām, kas ir publicētas Zāļu valsts aģentūras YouTube kanālā.

Lai atvērtu video par atsevišķiem seminārā pārrunātajiem tematiem, ir iespējams klikšķināt uz zemāk esošo tematu nosaukumiem:

 1. Marķējumi ar uzlīmēm
 2. Prasības iesniedzamajai dokumentācijai reģistrācijas apliecības īpašnieka maiņas gadījumā
 3. Būtiskākie grozījumi MK noteikumos Nr. 376/09.05.2006. "Zāļu reģistrēšanas kārtība"
 4. Derīguma termiņa un sērijas numura apzīmējuma/saīsinājuma norādīšana produkta informācijā
 5. Biežākie aizrādījumi ķīmiski-farmaceitiskajās IA tipa izmaiņu procedūrās

 

  2017. gada 18. maijā Zāļu valsts aģentūrā rīkotā semināra video prezentācijas:

  1. Izmaiņu validācija: biežākie invalidācijas iemesli
  2. Aktualitātes izmaiņu grupēšanā un saistītie jautājumi
  3. Atbilžu dokumentācijas iesniegšanas iespējas”
  4. Regulatorās aktivitātes, ieviešot zāļu drošības pazīmes
  5. Piktogrammas marķējumā
  6. Atjaunota informācija par nacionāliem farmakovigilances procesiem un procedūrām
  7. Izmaiņas nacionālās blakusparādību ziņošanas sistēmas kontaktinformācijā

  Biežāk uzdotie jautājumi

  Informācija par pēdējās pārskatīšanas datuma norādīšanu produkta informācijā, veicot izmaiņas

  1.Kā norādīt pēdējās pārskatīšanas datumu produkta informācijā izmaiņu gadījumos zālēm, kas reģistrētas nacionālā reģistrācijas procedūrā?

  • IA tipa izmaiņas – lūdzam norādīt IA tipa izmaiņu ieviešanas datumu kā produkta informācijas pēdējo pārskatīšanas datumu. Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks (RAĪ) ir atbildīgs par korekta datuma norādīšanu;
  • IB tipa un II tipa izmaiņas – produkta informācijas pēdējās pārskatīšanas datumu norādīs Aģentūras eksperti. Tas būs produkta informācijas saskaņošanas datums Aģentūrā.

  Vairāk informācijas ir pieejams šeit.

   

  2. Kā norādīt pēdējās pārskatīšanas datumu produkta informācijā izmaiņu gadījumos zālēm, kas reģistrētas savstarpējās atzīšanas un decentralizētā reģistrācijas procedūrā reģistrētām zālēm?

  • IA tipa izmaiņas – lūdzam norādīt IA tipa izmaiņu ieviešanas datumu kā produkta informācijas pēdējo pārskatīšanas datumu. RAĪ ir atbildīgs par korekta datuma norādīšanu;
  •  IB tipa izmaiņas – atsauces valsts izmaiņu apstiprināšanas datums jānorāda kā produkta informācijas pēdējais pārskatīšanas datums. Šo informāciju produkta informācijas  tulkojumā valsts valodā norādīs Aģentūras eksperti tās pārskatīšanas laikā;
  •  II tipa izmaiņas - atsauces valsts izmaiņu apstiprināšanas datums jānorāda kā produkta informācijas pēdējais pārskatīšanas datums. Tā kā II tipa izmaiņām ir paredzēta nacionālā fāze, tad šo informāciju norāda RAĪ un ir atbildīgs par korekta datuma norādīšanu.

  Vairāk informācijas ir pieejams šeit.

  Jautājumi un atbildes par Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 78. un 81. punktu- informācija pieejama ŠEIT (publicēts 24.05.2022.)

  Zāļu valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir sagatavojusi atbildes uz visbiežāk uzdotajiem reģistrācijas apliecības īpašnieku jautājumiem par Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 416 “Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 416) 78. un 81. punktu.

  2021. gada 14. decembrī tika pieņemti grozījumi Noteikumos Nr. 416, kur pēc saskaņošanas ar klientu pārstāvju organizācijām tika apstiprināta 78. punkta redakcija, kas ir pieejama šeit. Ņemot vērā, ka klientiem ir jautājumi par šī punkta piemērošanu, Aģentūra ir sagatavojusi atbildes uz visbiežāk saņemtajiem jautājumiem.

  1. Jautājums: Uz kādām izmaiņām zāļu reģistrācijas dokumentācijā ir attiecināms 78. punkts?

  Atbilde: 78. punktā norādītās prasības ir attiecināmas uz IB un II tipa izmaiņām zāļu reģistrācijas dokumentācijā, kas klasificētas atbilstoši Eiropas Komisijas 2008. gada 24. novembra Regulai (EK) Nr. 1234/2008 par izmaiņu izskatīšanu cilvēkiem paredzētu zāļu un veterināro zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos (turpmāk – Regula 1234/2008) un Eiropas Komisijas pamatnostādnēm Nr. 2013/C 223/01 "Pamatnostādnes, kurās ir sīka informācija par dažādām izmaiņu kategorijām, par Komisijas 2008. gada 24. novembra Regulas (EK) Nr. 1234/2008 par izmaiņu izskatīšanu cilvēkiem paredzētu zāļu un veterināro zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos II, IIa, III un IV nodaļā izklāstīto procedūru norisi, kā arī par dokumentiem, kas iesniedzami saskaņā ar šīm procedūrām".

  78. punkta prasības nav attiecināmas uz:

  • IA tipa izmaiņām zāļu reģistrācijas dokumentācijā, jo tās atbilstoši Regulai 1234/2008 ir t.s. “do and tell” izmaiņas, kuras reģistrācijas īpašnieks vispirms ievieš un tikai pēc tam par tām paziņo kompetentajai iestādei;
  • reģistrācijas apliecības īpašnieka (turpmāk tekstā – RAĪ) maiņu. RAĪ maiņa nav pakļauta Regulas 1234/2008 prasībām. Prasības RAĪ maiņai nosaka Ministru kabineta 2006. gada 9. maija noteikumu Nr. 376 “Zāļu reģistrēšanas kārtība” 82. punkts. Iesniedzot iesniegumu par RAĪ maiņu, tiek norādīts datums, kad persona, kurai paredzēts izsniegt zāļu reģistrācijas apliecību, pārņems iepriekšējā reģistrācijas īpašnieka pienākumus. Pēc šī datuma zāļu ražošana, produkta informācijā norādot iepriekšējo RAĪ, nav atļauta.

  2. Jautājums: IB vai II tipa izmaiņām iesnieguma veidlapā norādīts, ka pieteiktās izmaiņas zāļu reģistrācijas dokumentācijā ieviesīs 6 mēnešu laikā pēc izmaiņu apstiprināšanas. Vai šajā laika posmā (t.i., 6 mēnešus pēc izmaiņu apstiprināšanas) drīkst ražot zāles un veikt tām sēriju izlaidi atbilstoši iepriekš apstiprinātajai reģistrācijas dokumentācijai?

  Atbilde: Laika periodā kopš izmaiņu apstiprināšanas līdz izmaiņu pieteikuma formā norādītajam izmaiņu ieviešanas laikam drīkst ražot* zāles un veikt tām sēriju izlaidi atbilstoši iepriekš apstiprinātajai reģistrācijas dokumentācijai, izņemot, ja iestājas Noteikumu Nr. 416 78.1. un 78.2. apakšpunktos aprakstītās situācijas.

  1. piemērs. IB tipa izmaiņām par zāļu uzglabāšanas laika pagarināšanu no 2 uz 3 gadiem iesnieguma veidlapā kā izmaiņu ieviešanas datums norādīts: “6 mēnešu laikā kopš izmaiņu apstiprināšanas”, piemēram, līdz 15.12.2022. Uz piemēru nav attiecināmas 78.1. un 78.2. apakšpunktos aprakstītās situācijas. Zāles ar iepriekš apstiprināto reģistrācijas dokumentāciju, t.i., uzglabāšanas laiku (2 gadi), drīkst ražot un veikt sēriju izlaidi līdz 14.12.2022.

  2. piemērs. IB tipa izmaiņām par zāļu uzglabāšanas laika samazināšanu no 3 uz 2 gadiem konstatēto kvalitātes neatbilstību (kvalitātes defektu) dēļ iesnieguma veidlapā kā izmaiņu ieviešanas datums norādīts: “6 mēnešu laikā kopš izmaiņu apstiprināšanas”, piemēram, tas būtu līdz 15.12.2022. Kopā ar izmaiņu apstiprināšanu ir noteikts termiņš zāļu atlikušo krājumu izplatīšanai. Zāles ar iepriekš apstiprināto reģistrācijas dokumentāciju, t.i., uzglabāšanas laiku, (3 gadi) nedrīkst ražot, jo iestājas 78.2. apakšpunktā norādītā situācija. Izmaiņas par zāļu uzglabāšanas laika samazināšanu (t.i., 2 gadi) jāievieš līdz ar nākamo ražošanu. Pirms izmaiņu apstiprināšanas saražotajām zāļu sērijām var tikt veikta sēriju izlaide, taču jāņem vērā noteiktais termiņš zāļu atlikušo krājumu izplatīšanai.

  * skaidrojums par zāļu sērijas ražošanas sākuma datumu ir norādīts vadlīnijā CPMP/QWP/072/96 NfG on start of shelf-life of the finished dosage form

  3. Jautājums: Kompānija pieteikumu grupētām IA&IB tipa izmaiņām** Aģentūrā ir iesniegusi 02.05.2022. (piemēram, IA tipa izmaiņas par reģistrācijas apliecības īpašnieka adreses maiņu un IB tipa izmaiņas par produkta informācijas atjaunošanu atbilstoši Eiropas Savienības valstīs apstiprinātajai (QRD) standarta formai). Kā izmaiņu ieviešanas datumu IA tipa izmaiņām kompānija norādījusi 02.04.2022., savukārt IB tipa izmaiņām – 30.11.2022. Kad kompānijai jāievieš atjaunotā produkta informācija (mainīta reģistrācijas apliecības īpašnieka adrese un produkta informācija atjaunota atbilstoši QRD standarta formai) ražošanā?

  Atbilde: Tā kā ir iesniegtas grupētas IA un IB tipa izmaiņas, tad šī izmaiņu grupa ir uzskatāma par IB tipa izmaiņām. Līdz ar to atjaunota produkta informācija jāievieš, sākot no 30.11.2022. 

  ** IA un IB tipa izmaiņu grupēšanas piemēri vienā pieteikumā ir norādīti Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupas (CMDh) dokumentā Examples for acceptable and not acceptable groupings for MRP/DCP products

  4. Jautājums: Kādos gadījumos tiek noteikts termiņš zāļu atlikušo krājumu izplatīšanai? 

  Atbilde: Termiņš zāļu atlikušo krājumu izplatīšanai tiek noteikts gadījumos, ja var tikt ietekmēta zāļu kvalitāte, drošums un/ vai efektivitāte. Biežāko gadījumu piemēri:

  • zāļu uzglabāšanas laika saīsināšana un/ vai zāļu uzglabāšanas apstākļu sašaurināšana (tiek noteikti striktāki zāļu uzglabāšanas apstākļi) kvalitātes iemeslu (piemēram, zāļu stabilitātes, konstatēto piemaisījumu, kvalitātes defektu) dēļ;
  • būtiskas zāļu formulācijas (sastāva) izmaiņas un/ vai tā rezultātā būtiskas zāļu ražošanas procesa izmaiņas;
  • zāļu izrakstīšanas statusa maiņa no bezrecepšu zālēm uz recepšu zālēm.

  5. Jautājums: Kādos gadījumos zāļu atlikušo krājumu izplatīšana nav atļauta?

  Atbilde: Zāļu atlikušo krājumu izplatīšana netiek atļauta, ja ar izmaiņām tiek apstiprināti būtiski ar zāļu drošu lietošanu saistīti ierobežojumi un tie skar zāļu lietošanas instrukciju. Piemēram, 

  • apstiprināto indikāciju svītrošana; 
  • būtiskas izmaiņas zāļu dozēšanā;
  • jaunu kontrindikāciju pievienošana;
  • tiek ierobežota zāļu lietošana konkrētā pacientu grupā (bērniem, grūtniecēm, īpašām pacientu grupām).

  Zāļu atlikušo krājumu izplatīšana netiek atļauta arī gadījumos, ja ir nepieciešami steidzami ar zāļu drošumu, sabiedrības veselības aizsardzību saistīti ierobežojumi.

   

  2020. gada 17. martā tika pieņemti grozījumi Noteikumos Nr. 416, kur pēc saskaņošanas ar klientu pārstāvju organizācijām tika apstiprināta sekojoša  81. punkta redakcija ir pieejama šeit. Ņemot vērā, ka klientiem ir jautājumi par šī punkta piemērošanu, Aģentūra ir sagatavojusi atbildes uz visbiežāk saņemtajiem jautājumiem.

  1. Jautājums: Kādos gadījumos Aģentūra pagarina zāļu atlikušo krājumu izplatīšanu, ja zāles ir izslēgtas vai zālēm ir anulēta paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļauja pēc reģistrācijas apliecības īpašnieka vai paralēlā importētāja lūguma ar zāļu drošumu, kvalitāti un efektivitāti nesaistītu iemeslu dēļ?

  Atbilde:  Ņemot vērā, ka Aģentūra lēmumā par zāļu reģistrācijas anulēšanu un izslēgšanu no Latvijas Zāļu reģistra vai paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas apturēšanu vai anulēšanu ir noteikusi termiņu minēto zāļu atlikušo krājumu izplatīšanai atbilstoši 81. un 81.1 punktā noteiktajām prasībām, kā arī to, ka normatīvie akti neparedz iespēju izplatīt atlikušos zāļu krājumus, kas radušies pēc zāļu izslēgšanas no Latvijas Zāļu reģistra vai paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļauju anulēšanas, ilgāk par 6 mēnešiem, Aģentūrai nav tiesiska pamata pagarināt zāļu atlikušo krājumu izplatīšanas termiņu.

   

  Atbilstoši Regulai 1234/2008 iesniedzējam izmaiņu zāļu reģistrācijas dokumentācijā iesnieguma veidlapā jānorāda izmaiņu ieviešanas datums. Korekta un atbilstoša izmaiņu zāļu reģistrācijas dokumentācijā ieviešanas datuma norādīšana un tā ievērošana ir iesniedzēja atbildība. Aģentūra laika gaitā ir novērojusi, ka iesniedzēji dažādi norāda informāciju par izmaiņu ieviešanu. Tāpēc zemāk norādīti daži Aģentūras ieteikumi korekta izmaiņu ieviešanas laika norādīšanai.

   

  1. Kā korekti aizpildīt IB un II tipa izmaiņu iesnieguma veidlapu, norādot informāciju par izmaiņu ieviešanas laiku?

  Izmaiņu iesnieguma veidlapas sadaļā “Declaration of the Applicant” jāaizpilda viens no 3 “Change(s) will be implemented from” laukiem:

  Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

  • Ja izmaiņas ievieš līdz ar nākamo ražošanas sēriju, tad jāaizpilda ķekšrūtiņa “Next production run/next printing”:

  A picture containing shape

Description automatically generated

  • Ja izmaiņas ievieš no konkrēta datuma, piemēram, no 2022. gada 31. maija, tad jāaizpilda ķekšrūtiņa “Date” un jāieraksta konkrēts datums:

  A picture containing shape

Description automatically generated

  • Ja izmaiņas ievieš pēc apstiprināšanas konkrētā periodā, piemēram, 6 mēnešus pēc izmaiņu apstiprināšanas, tad to norāda trešajā rindiņā:

  A picture containing shape

Description automatically generated

  2. “Labie” un “sliktie” piemēri IB un II tipa izmaiņu ieviešanas laika norādīšanai iesnieguma veidlapā?

  Apstiprinātās izmaiņas zāļu reģistrācijas dokumentācijā jāievieš pēc iespējas tuvākā laikā, lai nodrošinātu zāļu ražošanu atbilstoši apstiprinātajai dokumentācijai.

  “Labie” piemēri:

  • konkrēts laika periods (piemēram, 3 mēnešu laikā) kopš izmaiņu apstiprināšanas;
  • līdz ar nākamo zāļu ražošanas sēriju;
  • konkrēts datums, kas zāļu drošuma izmaiņām nav ilgāks par 6 mēnešiem kopš izmaiņu apstiprināšanas; 
  • konkrēts datums, kurš ar zāļu kvalitāti saistītām izmaiņām principā nav ilgāks par 12 mēnešiem kopš izmaiņu apstiprināšanas;

  “Sliktie” piemēri:

  • kad pēdējā Baltijas valsts apstiprinās šīs izmaiņas zāļu reģistrācijas dokumentācijā;
  • vairāk nekā 6 mēnešus pēc drošuma izmaiņu apstiprināšanas;
  • pēc apstiprināšanas;
  • nav aizpildīts neviens lauks par izmaiņu ieviešanu; 
  • aizpildīti vienlaicīgi 2 lauki par izmaiņu ieviešanu:

  Table

Description automatically generated

  3. Vai Aģentūra kopā ar izmaiņām apstiprina arī kompānijas izmaiņu pieteikuma formā norādīto izmaiņu ieviešanas datumu?

  Nē, Aģentūra neapstiprina kompānijas izmaiņu pieteikuma formā norādīto izmaiņu ieviešanas datumu. Korekta un atbilstoša izmaiņu ieviešanas datuma norādīšana un ievērošana ir kompānijas atbildība. 
  Tomēr Aģentūra vērš uzmanību, ka saskaņā ar Regulas Nr. 1234/2008 24. pantu steidzamos ar drošumu saistītos ierobežojumus un ar drošuma jautājumiem saistītās izmaiņas īsteno kompānijas un Aģentūras saskaņotā termiņā, kas parasti ir izmaiņu pieteikuma formā norādītais izmaiņu ieviešanas datums, ja Aģentūra pret to nav iebildusi izmaiņu validācijas/ izvērtēšanas laikā. Lūdzu, skatīt arī informāciju par “labajiem” un “sliktajiem” piemēriem par izmaiņu ieviešanas datuma norādīšanu.
   

  Biežāk uzdotie jautājumi par izmaiņām zāļu reģistrācijas dokumentācijā (latviešu valodā)

  1. Par izmaiņu iesniegšanu

  Zālēm paralēli sērijas lieluma izmaiņām (IB/B.II.b.4.a) tiks mainīts blistera izmērs, tablešu skaits blisterī, kā arī kartona kastes izmērs. Kāds izmaiņu punkts piemērojams šīm izmaiņām?

  Atbilde: Saskaņā ar izmaiņu klasifikatoru blistera izmēra maiņai izmantojams B.II.e.4.a punkts. Par tablešu skaitu blisterī – kāds no B.II.e.5 izmaiņu apakšpunktiem. Par kartona kastītes izmēra maiņu izmaiņas var nesniegt.

  2. Par izmaiņu klasifikāciju

  Kā pareizāk klasificēt izmaiņas? Izmaiņu būtība - mainās tikai zāļu apraksts un lietošanas instrukcija, pievienojot precizējumu par tablešu sadalīšanu vienādās devās, pamatojoties uz Eur.Ph. monogrāfiju Tablets. Tiks pievienota frāze "Tableti var sadalīt vienādās devās." Pati tablete nemainīsies, kā arī nemainīsies produkta specifikācijas apraksts. Vai to var klasificēt kā:

  1) IB/C.I.z
  2) IB/B.II.a.1
  3) tā kā vienlaikus tiks sniegtas izmaiņas IB/C.I.3.z, vai var tajā iekļaut arī šo pievienoto frāzi, vai tomēr jāsniedz atsevišķi?

  Atbilde: Šādu precizējumu var veikt ar plānotajām izmaiņām (IB/C.I.3.z), informējot par precizējumu pavadvēstulē un pieteikuma sadaļās (Scope, Present/proposed).

  3. Par izmaiņu punktu

  Kāds izmaiņu tips un numurs būs izmaiņām, kuru ietvaros tiek mainīta nacionālajā reģistrācijas procedūrā reģistrēto zāļu lietošanas instrukcija, marķējuma teksts un zāļu apraksts, lai tas atbilstu pēdējām apstiprinātajām QRD standarta formām? Zāļu drošuma un pamatinformācija paliek nemainīga. Vai izvēlētais variants IB tipa C.I.z. būtu korekts šajā gadījumā?

  Atbilde: Norādītās IB tipa C.I.z. izmaiņas ir atbilstošas.

  4. Par iesnieguma dokumenta formātu

  Lūdzu precizēt informāciju: aktīvās vielas piegādātāji lieto dažādas aktīvās vielas ražošanas metodes, līdz ar to ir dažādi Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikāti (CEP) un dažādas S-sadaļas vienā zāļu failā (dosjē). Kā šo informāciju iesniegt? Vai atstāt S-sadaļas atsevišķi, vai apvienot?

  Atbilde: Katram aktīvās vielas ražotājam izveido atsevišķu S sadaļu. Papildu izveido S sadaļu gatavā produkta ražotājam, kurā tiek ievietota gatavā produkta ražotāja apvienotā specifikācija aktīvās vielas kontrolei un cita gatavā produkta ražotājam specifiskā informācija, piemēram, papildu parametru un testu izmantošana (ja ir parametri un testi, kas atšķiras no vielas monogrāfijā un Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikātā (CEP) norādītajiem), informācija par gatavā produkta ražotāja izmantotajiem aktīvās vielas un starpproduktu ražotājiem/piegādātājiem.

  5. Par vietējo pārstāvniecību

  Lūdzu, sniedziet norādes, kā organizēt vietējās pārstāvniecības maiņu zāļu produktam. Zāles ir reģistrētas savstarpējās atzīšanas procedūrā ar Latviju kā iesaistīto dalībvalsti un Nīderlandi kā atsauces valsti. Ir radusies nepieciešamība mainīt vietējo pārstāvniecību Latvijā. Tā kā vietējās pārstāvniecības vārds ir minēts zāļu lietošanas instrukcijā, būs nepieciešams iesniegt atjaunotu lietošanas instrukciju latviešu valodā. To varētu iesniegt kā nacionālo paziņojumu tikai Latvijā. Lai to nodrošinātu, vēlamies atsaukties uz 7. punktu CMDh/098/2005/Rev3 vadlīnijās par izmaiņām produkta informācijā Art. 61(3). Vadlīniju dokumentā teikts: vietējos nacionālos pasākumus turpina īstenot dažādām izmaiņām, piemēram, tādām kā izmaiņas vietējā pārstāvniecībā, lietošanas instrukcijā, informācijas izkārtojumā un saturā uz iepakojuma, tulkojuma jautājumos decentralizētās un savstarpējās atzīšanas procedūrās reģistrētiem produktiem.


  Lūdzu, apstipriniet, vai šāda rīcība būs korekta, un, ja ne, iesakiet piemērotu iesniegšanas procedūru.

  Atbilde: Zāļu valsts aģentūra vēlas paskaidrot, ka attiecībā uz vietējās pārstāvniecības informāciju, kas ietverta zāļu lietošanas instrukcijas 6. punktā, ir daži nosacījumi, kas jāņem vērā:


  1) Latvijas normatīvie akti nosaka, ka zāļu lietošanas instrukcija (nacionālā, savstarpējās atzīšanas, decentralizētā procedūra) ir jāsagatavo atbilstoši aktuālajam QRD paraugam savstarpējās atzīšanas/decentralizētajās procedūrās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka minētajā QRD paraugā nav vietas, kur norādāms vietējās pārstāvniecības vārds;


  2) Zāļu lietošanas instrukcijā ir 6. sadaļa: Citi informācijas avoti, kurā tikai noderīga un nereklamējoša informācija pacientiem var tikt iekļauta un tās avotiem jābūt saderīgiem ar zāļu apraksta kopsavilkumu SmPC (papildu informācijai skatīt CMDh anotēto QRD paraugu savstarpējās atzīšanas un decentralizētajām procedūrām, (CMDh/201/2005/Rev.8 June 2015). 6.sadaļā pie nosaukumiem “Reģistrācijas apliecības īpašnieks” un “Ražotājs” ir izskaidrots, kāda informācija par vietējo pārstāvniecību un /vai sadarbības partneri ir iekļaujama “Blue Box” informācijā; “Blue Box” ir ierāmēts laukums zāļu marķējumā, kuru atdala ar zilas krāsas robežu un kurā iekļauj katrai dalībvalstij specifisku informāciju;


  3) Saistībā ar prasībām “Blue Box” informācijai Latvijā nav obligātas prasības paziņot informāciju par vietējo pārstāvniecību zāļu lietošanas instrukcijā.


  Līdz ar to Zāļu valsts aģentūra iesaka stingri izvērtēt nepieciešamību un lietderību nodrošināt informācijas par vietējās pārstāvniecības iekļaušanu zāļu lietošanas instrukcijā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vietējam pārstāvim jānodrošina lietderīga papildu informācija pacientam, kā arī jāsadarbojas farmakovigilances jomā. Informējam arī, ka, piemēram, ja vietējais pārstāvis būs atbildīgs par mārketinga aktivitātēm, šāda “vietējā pārstāvja” norādīšana lietošanas instrukcijā pacientam nav piemērota.


  Lūdzu ņemt vērā, ka jautājumā minētās korekcijas nacionālajos tulkojumos savstarpējās atzīšanas un decentralizētajās procedūrās reģistrētiem produktiem ir jāiesniedz notiekošas izmaiņu procedūras laikā (ar pacienta informācijas grozījumiem) vai nacionāli kā IA tipa izmaiņu iesniegums bez izmaiņu koda norādīšanas Pieteikuma formā (AF 3. sadaļā ķeksi 3 nevajag iezīmēt, pārējām sadaļām jābūt aizpildītām). Par IA tipa izmaiņām maksa ir piemērojama saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrāža 11.6. punktu.

  6. Par izmaiņu grupēšanu

  Plānojam ar vienu pieteikumu iesniegt vairākas I un II tipa izmaiņas dažādām nacionālā procedūrā reģistrētām zālēm. Lūdzu sniegt atbildi, vai šāda izmaiņu grupēšana ir pieļaujama?

  Atbilde: Lai saskaņotu plānotā izmaiņu pieteikuma atbilstību, lūdzam aizpildītu izmaiņu pieteikumu nosūtīt elektroniski uz e-pastu info@zva.gov.lv ar norādi Subject: Izmaiņu grupēšanas pieprasījums.

  7. Par izmaiņu grupēšanu

  Lūdzu sniegt komentāru par 3 izmaiņu iesniegšanu zālēm (ziede). Ražotāja komentārs par šīm izmaiņām: divas izmaiņas (B.II.b.3 z and B.II.b.5 z) ir saistītas ar ražošanas procedūras maiņu/precizēšanu. Izmaiņa B.II.b.4 z ir saistīta ar sērijas lieluma izmaiņām.


  Atbilde: Zāļu valsts aģentūrai nav iebildumu pret norādīto izmaiņu grupēšanu vienā izmaiņu pieteikuma formā. Tomēr vēršam uzmanību, ka izmaiņas var tikt invalidētas, jo nav sniegts pamatojums z punktu izvēlei. Piemēram, ja sērijas lielums tiek gan palielināts, gan samazināts pareizāk ir norādīt divas izmaiņas, nevis vienu B.II.b.4 z izmaiņu.

  Pieteikuma formas paraugs

   

  8. Par izmaiņu grupēšanu

  Kompānija vēlas iesniegt grupētas IAIN C.I.8 tipa izmaiņas (lai mainītu ES kvalificētās farmakovigilances atbildīgās personas QPPV vārdu un kontaktinformāciju) vairākām viena reģistrācijas apliecības īpašnieka zālēm. Vai jūs varētu apstiprināt, ka šāda grupēšana ir akceptējama?

  Atbilde: Piedāvātā izmaiņu grupēšana vienā pieteikumā Jūsu minētajām zālēm ir akceptējama.

  9. Par izmaiņu grupēšanu

  Kompānijai ir jāatjauno vairāku zāļu produkta informācija, tāpēc tā vēlas atjaunot visu zāļu produkta informāciju kopā, atjaunojot drošības informāciju, QRD formas utt. Vai šādā gadījumā var grupēt izmaiņas? Kāds būs izmaiņu pieteikuma punkts?

  Atbilde: Zāļu valsts aģentūra informē, ka produkta informāciju atbilstoši QRD standarttekstiem var atjaunot bez atsevišķu izmaiņu pieteikšanas gadījumā, ja izvērtēšanas procesā ir izmaiņas, kuru rezultātā mainās produktu informācija, piemēram, drošuma izmaiņas. Ja firma neplāno, vai nav izvērtēšanas procesā esošu ar tekstiem saistītu izmaiņu, tad produktu informācijas atjaunošana atbilstoši QRD standarttekstiem jāiesniedz kā atsevišķas IB tipa C.I.z izmaiņas.

  Viena reģistrācijas apliecības īpašnieka vairākām zālēm izmaiņas var sniegt vienā pieteikuma formā tikai gadījumā, ja izmaiņa ir vienāda visām iesaistītajām zālēm. Lai varētu precīzi atbildēt uz šo jautājumu, lūdzam izmaiņu pieteikumu nosūtīt elektroniski uz e-pastu info@zva.gov.lv ar norādi Subject: Izmaiņu grupēšanas pieprasījums.

  10. Par izmaiņu grupēšanu

  Kompānija plāno iesniegt IA tipa izmaiņas, kas saistītas ar palīgvielas želatīna TSE CEP sertifikāta atjauninājumu nacionāli reģistrētām zālēm. Jautājums, ja izmaiņas ir identiskas, bet ir dažādi RAĪ (tomēr visi no vienas mātes kompānijas), vai izmaiņas drīkst grupēt?

  Atbilde: Cilvēkiem paredzēto zāļu savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru koordinācijas grupas (CMDh) jautājumu atbilžu dokumentā par izmaiņām ir noteikta viena un tā paša reģistrācijas īpašnieka definīcija saskaņā ar Komisijas paziņojumu 98/C229/03 (1.1.jautājums). Saskaņā ar šo definīciju vienā pieteikumā ir atļauts iekļaut nacionālā procedūrā reģistrētas zāles, kuru reģistrācijas apliecības īpašnieki (RAĪ) ir viena mātes uzņēmuma dažādas kompānijas. Gadījumā, kad saikne starp kompānijām nav acīmredzama, jāsniedz papildu skaidrojums.

  11. Par izmaiņu grupēšanu

  Kompānija vēlas iesniegt viena un tā paša zāļu nosaukuma divu produktu (šķīdums injekcijām un sīrups) grupētas izmaiņas. Izmaiņas ir saistītas ar šādu punktu: C.I.8 izmaiņu ieviešana cilvēkiem paredzēto zāļu farmakovigilances sistēmas kopsavilkumā; kvalificētās personas maiņa (tai skaitā kontaktinformācija) un farmakovigilances sistēmas pamatlietas (PSMF) atrašanās vietas izmaiņas. Vai minēto izmaiņu grupēšana ir iespējama?


  Atbilde: Ir atļauts ar vienu pieteikumu iesniegt vienādas IA tipa izmaiņas vairākām viena reģistrācijas apliecības īpašnieka zālēm.

  12. Par izmaiņu grupēšanu

  Kompānija plāno iesniegt šādas izmaiņas zālēm: iesniegums zāļu klasifikācijas izmaiņām; iesniegums II tipa C.I.6.a izmaiņām zāļu reģistrācijas dokumentācijā; iesniegums IB tipa C.I.6.b. izmaiņām zāļu reģistrācijas dokumentācijā Lūdzu apstipriniet, ka drīkst grupēt II tipa (C.I.6.a) un IB tipa (C.I.6.b) izmaiņas? Lūdzu norādiet iesnieguma veidu, kas būtu jāiesniedz, lai mainītu produkta piegādes klasifikāciju un šajā gadījumā piemērojamo maksu.

  Atbilde: Minēto izmaiņu grupēšana vienā izmaiņu pieteikumā ir akceptējama. Zāļu klasifikācijas maiņa šajā gadījumā jāpiesaka kā II tipa C.I.z izmaiņas.


  Izmaiņu ekspertīzes gaitā tiks arī izvērtēts, vai kāda no izmaiņām ir tieši izrietoša no pamata izmaiņas. Tādā gadījumā maksa būs tikai par pamata II tipa izmaiņām saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi (4.3. punkts). Savukārt, ja izmaiņas nebūs savstarpēji izrietošas, maksa saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi tiks piemērota par katrām izmaiņām atsevišķi. Papildu informācijai lūdzu skatīt Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē

   

  Citi biežāk uzdotie jautājumi un vadlīnijas