Pārlekt uz galveno saturu

Laba klīniskā prakse

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) ir publicējusi papildinātu dokumentu latviešu valodā par labas klīniskās prakses (GCP) standartiem – Starptautiskās cilvēkiem paredzēto zāļu tehnisko prasību harmonizācijas padomes (SHP) harmonizētās vadlīnijas par labu klīnisko praksi E6(R2). Šīs papildinātās vadlīnijas Eiropas Savienībā tiek piemērotas kopš 2017. gada 14. jūnija.

Starptautiskās cilvēkiem paredzēto zāļu tehnisko prasību harmonizācijas padomes (SHP) harmonizētās vadlīnijas par labu klīnisko praksi E6(R2) (publicētas latviešu un angļu valodā 2018. gadā)

Labas klīniskās prakses vadlīnijas ir starptautiski atzīts ētikas un kvalitātes standarts, ko ievēro zāļu klīnisko pētījumu plānošanā un veikšanā. Tās nodrošina vienotus klīnisko pētījumu standartus Eiropas Savienības dalībvalstīs, Japānā, ASV, Kanādā un Šveicē, veicinot pētījumu datu savstarpēju atzīšanu minēto valstu regulatorās iestādēs.

Kopš labas klīniskās prakses vadlīniju izveides ir palielinājies gan klīnisko pētījumu mērogs, gan to sarežģītība un izmaksas. Vadlīnijas ir papildinātas, lai veicinātu uzlabotas un efektīvākas pieejas īstenošanu klīnisko pētījumu dizaina, veikšanas, uzraudzības, reģistrēšanas, dokumentēšanas un ziņošanas jomā, vienlaikus turpinot nodrošināt cilvēka kā pētījumu objekta aizsardzību, kā arī uzticamību veikto pētījumu rezultātiem. Tāpat nolūkā uzlabot klīnisko pētījumu kvalitāti un efektivitāti dokumentā ir atjaunināti arī elektronisko pierakstu un pamatdokumentu standarti.