Pārlekt uz galveno saturu

Informācija par zāļu reģistrāciju, pārreģistrāciju apstiprināšanu un zāļu reģistrāciju anulēšanu

 Izmantojot dažādus atlases kritērijus, klienti var iegūt informāciju, kad zāles tika reģistrētas, pārreģistrētas, kad zāļu reģistrācija tika anulēta (zāles izslēgtas no Zāļu reģistra pēc reģistrācijas apliecības īpašnieka iniciatīvas vai sakarā ar zāļu reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām), vai zāļu reģistrācija tika apturēta.

a) Par atlases kritērijiem var izmantot – zāļu nosaukumu, aktīvās vielas nosaukumu, reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukumu, reģistrācijas numuru, procedūras numuru.

Reģistrācijas rīkojumi

b) Datu atlasi iespējams veikt, izmantojot lauku “ZVA lēmuma datums”.

Reģistrācijas rīkojumi

c) Datu atlasi var veikt pēc procedūras tipa, proti, MRP/DCP vai NRP (nacionālā procedūra), un pēc statusa – reģistrēts, pārreģistrēts, izslēgts/reģ.termiņš beidzies, apturēts.

Statusi tiek attēloti šādi: ZR izmaiņas- reģistrēts, pārreģistrēts; ZR izmaiņas- izslēgts/reģ.termiņš beidzies, - apturēts.

Reģistrācijas rīkojumi

Vēršam uzmanību, ka informācija šajā sadaļā ir apkopota no 2019. gada 1. janvāra.

Informāciju par zāļu reģistrāciju, pārreģistrāciju apstiprināšanu un zāļu reģistrāciju anulēšanu Latvijas Zāļu reģistrā līdz 2019. gada 1. janvārim, kā arī informāciju par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar tirdzniecības atļauju papildu attiecināšanu un zāļu neizslēgšanu no Latvijas Zāļu reģistra (Sunset clause), lūdzam skatīt šeit.