Pārlekt uz galveno saturu

Pārskati, statistikas iesniegšana

Pārskats par zāļu lieltirgotavas darbību

Zāļu lieltirgotavai katru gadu (līdz 1. februārim) jāsagatavo un jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) valsts statistikas pārskats “Pārskats par zāļu lieltirgotavas darbību”.

Veidlapa “Pārskats par zāļu lieltirgotavas darbību”

 

Elektroniski aizpildītu veidlapu lūdzam sūtīt ZVA (eAdrese vai e-pasts: info@zva.gov.lv) līdz 1. februārim. Ja elektroniski aizpildītā veidlapa nav parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam sūtīt pa pastu vai iesniegt ZVA klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā) parakstītu veidlapas oriģinālu (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003).

Papildu informācija

Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumi Nr. 720 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem veselības aprūpes jomā".

Pārskats par nodotajiem zāļu bezmaksas paraugiem

Zāļu bezmaksas paraugu izplatītājam, ar kuru zāļu ražotājs vai importētājs noslēdzis līgumu par zāļu bezmaksas paraugu nodošanu, katru gadu (līdz 31. janvārim) Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) jāsniedz dati par iepriekšējā kalendāra gadā nodotajiem zāļu bezmaksas paraugiem:

 • zāļu reģistrācijas numurs;
 • zāļu nosaukums, forma, stiprums vai koncentrācija;
 • nodoto paraugu skaits;
 • piegādes datums;
 • saņēmējs.

Elektroniski aizpildītu veidlapu “Bezmaksas zāļu paraugu izplatīšanas pārskats” lūdzam sūtīt  elektroniski (eAdrese vai e-pasts: info@zva.gov.lv) līdz 31. janvārim. Ja elektroniski aizpildītā veidlapa nav parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, lūdzam sūtīt pa pastu vai iesniegt ZVA klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā) parakstītu veidlapas oriģinālu (adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003).

Papildu informācija

Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumi Nr. 378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus" (28. punkts).

Zāļu patēriņa statistikas iesniegšana

Zāļu vairumtirgotājam katru mēnesi līdz 15. datumam jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) informācija par zāļu realizācijas datiem iepriekšējā mēnesī. 

Vairumtirgotājs slēdz līgumu ar ZVA par ZVA informācijas sistēmas (ZVAIS) datubāzes lietošanu. Iesniegumu par līguma slēgšanu lūdzam sūtīt elektroniski (eAdrese vai e-pasts: info@zva.gov.lv). 

Iesniegumā norāda:

 • informāciju par zāļu vairumtirgotāju;
 • datu bāzes lietotāja datus;
 • kontaktpersonas.

Pēc līguma noslēgšanas patēriņa datus klients var augšupielādēt ZVAIS atbilstoši prasībām - lūdzam skatīt informāciju par Zāļu realizācijas pārskatu iesniegšanu (Word fails).

Jautājumu gadījumā aicinām konsultēties ZVA Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļā, tālr. 26473298.

Papildu informācija

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" (18. punkts).

Zāļu atlikušo krājumu ziņošana

Zāļu lieltirgotavām saskaņā ar 2007. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 416 ”Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība” 12.18. apakšpunktu, izmantojot Zāļu valsts aģentūras (turpmāk – ZVA) informācijas sistēmu, katru darbdienu līdz plkst. 10.00 elektroniski jāiesniedz ZVA informāciju par noliktavā esošajiem Latvijas tirgum paredzētajiem zāļu krājumiem konkrētajā dienā atbilstoši šo noteikumu 12.5.10., 12.5.11. un 12.5.12. apakšpunktam, norādot krājumā esošo zāļu iepakojumu skaitu uz konkrēto dienu un atsevišķi norādot Latvijas tirgum paredzētos krājumus un krājumus, kas paredzēti piegādei uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm vai eksportēšanai.

Lai pieslēgtos ZVA informācijas sistēmai:

 1. lūgums pieprasīt pieslēgšanās parametrus support@zva.gov.lv,
 2. IT speciālistam izpētīt pārskatu iesniegšanas instrukciju. Jautājumu gadījumā sazināties ar support@zva.gov.lv.
 1. ikdienas datus novietot uz ZVA FTPS servera.

Informāciju par atlikušajiem Latvijas tirgum paredzētajiem kopējiem konkrēto zāļu krājumiem ZVA automātiski atspoguļo Latvijas Zāļu reģistrā un zāļu atlikušie krājumi lieltirgotavās, tādējādi nodrošinot gan aptiekām, gan ārstniecības iestādēm iespēju operatīvi uzzināt, kurā zāļu lieltirgotavā vajadzīgās zāles ir pieejamas, lai veiktu to pasūtījumu. Minētā informācija ir mainīga.

Jautājumu gadījumā aicinām konsultēties ZVA Zāļu izplatīšanas informācijas nodaļā, tālr. 26473298.

Papildu informācija

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" (12.18. apakšpunkts).

Pārskati par narkotisko, psihotropo vielu un zāļu apriti

Zāļu lieltirgotava (tajā skaitā arī veterināro zāļu lieltirgotava), kura saņēmusi speciālo atļauju (licenci) farmaceitiskajai vai veterinārfarmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropām vai narkotiskām vielām vai zālēm ir atļauta, jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) informācija par Latvijā kontrolējamo narkotisko, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā iekļauto vielu vai zāļu apriti:

 • ceturkšņa pārskatu (iesniedz 15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām);
 • pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu (iesniedz līdz 15. februārim).

 

Ceturkšņa pārskatā norāda informāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 441 “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās” 5. pielikumu.

Ceturkšņa pārskatus iesniedz, izmantojot ZVAIS sistēmu (jābūt noslēgtam līgumam par iespēju izmantot ZVAIS un pievienot tajā NAUK pārskatus).

 

Pārskatā par narkotisko un psihotropo vielu realizāciju iepriekšējā kalendāra gadā norāda informāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 441 “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās” 6. pielikumu.

Pārskatam pievieno kopsavilkumu par pārskata gadā saražoto, ievesto, izvesto zāļu apjomu salīdzinājumā ar attiecīgo zāļu apjomu iepriekšējā gadā, kā arī vērtējumu par pieauguma vai samazinājuma iemesliem.

Pārskatu par narkotisko un psihotropo vielu realizāciju iepriekšējā kalendāra gadā iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai parakstītu veidlapas oriģinālu var iesniegt klātienē vai nosūtot pa pastu.

 

Lūdzam ņemt vērā, ka

Iesniedzot ceturkšņa pārskatu ZVAIS sistēmā, pēc atskaites pievienošanas sistēmā jāpārliecinās par atskaites statusu (vai tās statuss ir “Noraidīts” vai “Pieņemts izskatīšanai”). Ja atskaites statuss ir “Noraidīts” jāveic atkārtota atskaites pievienošana sistēmai (precizējot sistēmā norādītās kļūdas).

 

Papildu informācija

Ministru kabineta 2008. gada 17. jūnija noteikumi Nr. 441 “Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšanas, saņemšanas, uzglabāšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība zāļu un veterināro zāļu ražošanā, zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās un aptiekās”