Pārlekt uz galveno saturu

Latvijā nereģistrētas zāles

 

 

Latvijas Zāļu reģistrā neiekļautas jeb nereģistrētas zāles ambulatorajai ārstniecībai pacienti var iegādāties jebkurā aptiekā pret ārsta izrakstītu recepti. Ārstniecības persona uzņemas atbildību, parakstot pacientam nereģistrētas zāles.

Zāļu valsts aģentūra ir tiesīga atļaut Latvijas Republikā nereģistrētu zāļu, kuras reģistrētas un lietotas citās valstīs, izplatīšanu  konkrēti zināmam pacientam vai individuāliem pacientiem. Veselības aprūpes speciālists, izrakstot vai nozīmējot Latvijas Republikā nereģistrētās zāles, uzņemas tiešu juridisku atbildību (profesionālā atbildība).
Zāļu valsts aģentūra pirms atļaujas izsniegšanas, pacientu veselības aizsardzības dēļ cita starpā obligāti vienmēr pārliecinās, ka Latvijas Republikā nereģistrētās zāles ir pietiekami drošas, ko apliecina fakts, ka tās ir atbilstoši novērtētas un reģistrētas izcelsmes valstī. Papildus iepriekš minētajam, vakcīnas un citas zāles, kuras iekļautas Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība" 8. pielikumā, ir pakļautas obligātajai kvalitātes kontrolei.

 

Svarīgi zināt:

 • Ja ir pieejamas Latvijas Zāļu reģistrā iekļautās līdzvērtīgas iedarbības jeb analogas zāles, ārstam receptē ir jānorāda pamatojums, kāpēc to vietā ir nepieciešamas konkrētās nereģistrētas zāles;
 • Pasūtot aptiekā nereģistrētas zāles, aicinām pajautāt paredzamo zāļu piegādes laiku un cenu;
 • Lai iegādātos nereģistrētas zāles, pacientam ir jāiesniedz aptiekā ārstniecības personas izrakstīta recepte vai, iegādājoties zāles pret e-recepti, obligāti jāuzrāda personas apliecinošs dokuments – pase vai ID karte (citi dokumenti, kā autovadītāja apliecība, nevar tikt izmantoti);
 • Pacienti varēs saņemt nereģistrētas zāles tikai pēc tam, kad Zāļu valsts aģentūra izsniegs atļauju šo zāļu izplatīšanai;
 • Ārstēšanas novilcināšana var radīt neatgriezeniskas sekas pacienta veselībai vai apdraudēt viņa dzīvību, ārstniecības persona drīkst izsniegt pacientam zāles ambulatorajai ārstniecībai tādā daudzumā, kas nodrošina ārstniecības procesu līdz laikam, kad pacientam būs iespējams iegādāties zāles aptiekā.
Nereģistrētas zāles: Kas jāzin pacientam?

 

Izsniedzot nereģistrētas zāles, aptiekai jāpievieno tām vismaz šādu informāciju latviešu valodā

 • zāļu nosaukums;
 • aktīvās vielas nosaukums un daudzums un palīgvielas;
 • zāļu forma un saturs;
 • norādījumi par lietošanu un ievadīšanas veids;
 • īpaši brīdinājumi par zāļu uzglabāšanu bērniem neredzamā un nepieejamā vietā un citi īpaši brīdinājumi (ja tādi ir);
 • derīguma termiņš;
 • uzglabāšanas nosacījumi (ja tādi ir);
 • sērijas numurs;
 • īpaši piesardzības pasākumi, iznīcinot neizlietotās zāles vai izmantotos materiālus, kas bijuši saskarē ar šīm zālēm (ja tādi ir);
 • reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukums un adrese, zāļu ražotāja nosaukums un adrese;
 • iespējamās blakusparādības (ja tādi ir).

Zāļu vairumtirgotājs ir atbildīgs par to, ka, piegādājot zāles ārstniecības iestādei katram sūtījumam ir pievienots vismaz viens attiecīgo Latvijas Republikā nereģistrēto zāļu marķējuma teksta tulkojums un lietošanas instrukcija valsts valodā. Zāļu piegādātājs atbilstoši ārstniecības iestādes pieprasījumam nodrošina nepieciešamo skaitu marķējuma tulkojumu un lietošanas instrukciju valsts valodā.

 

Nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļaujas (Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētu, bet Latvijas Republikā nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļaujas). Saraksts pieejams šeit.

 

Papildu informācija

Kā iegādāties zāles ar e-recepti?

Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumi Nr. 175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi"

Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"