Pārlekt uz galveno saturu

Publiskie novērtējuma ziņojumi

Publiskais novērtējuma ziņojums (PNZ) tiek sagatavots ikvienām nacionālā zāļu reģistrācijas procedūrā reģistrētām zālēm kopš 2010. gada. Tajā aprakstīts zāļu zinātniskās izvērtēšanas process un pamatojums zāļu reģistrācijai, un šī informācija ir pasniegta viegli uztveramā veidā. Dokumentu sagatavo Zāļu valsts aģentūra, bet to saskaņo zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks. Eiropas Savienībā tiek lietota  vienota publiskā novērtējuma ziņojuma forma.

Publiskie novērtējuma ziņojumi nacionālā zāļu reģistrācijas procedūrā reģistrētām zālēm

PNZ par savstarpējās atzīšanas un decentralizētā procedūrā reģistrētām zālēm atrodams tīmekļa vietnē MRI Product Index.

Eiropā centralizētā zāļu reģistrācijas procedūrā reģistrētu zāļu PNZ atradīsiet Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē pie katrām zālēm.