Pārlekt uz galveno saturu

Cilvēka izcelsmes bioloģiskā materiāla (SoHO) Regula

2024.gada 27.maijā Eiropas Savienības Padome ir pieņēmusi jaunus noteikumus,  kuru mērķis ir uzlabot veselības aprūpē izmantoto asiņu, audu un šūnu drošumu un kvalitāti un atvieglot šo vielu pārrobežu apriti Eiropas Savienībā. Regula par cilvēka izcelsmes vielām (SoHO) nodrošinās labāku aizsardzību donoriem un saņēmējiem, kā arī medicīniskās apaugļošanas rezultātā dzimušiem bērniem. Jauno noteikumu mērķis ir stiprināt spēkā esošo tiesisko regulējumu, vienlaikus arī palielinot elastību, lai neatpaliktu no zinātnes un tehnikas attīstības.

Saskaņā ar jauno regulu dalībvalstis var izvēlēties piemērot stingrākus pasākumus, lai aizsargātu savus pilsoņus.


SoHO Regulas teksts dalībvalstu valodās tiks publicēts ES Oficiālajā vēstnesī (https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html), Regula stāsies spēkā 20 dienu laikā pēc publicēšanas un būs jāpiemēro  pēc 3 gadiem no spēkā stāšanās brīža (2027.gada vidus).

Vairāk informācijas par Regulu pieejama šeit (informācija lasāma angļu valodā).

Papildu informācija par jauno Regulu ir pieejama atbilstīgajā sadaļā arī  Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē un Eiropas Savienības Padomes paziņojumā presei.