Pārlekt uz galveno saturu

Iegāde un lietošana

Pienākumi ārstniecības iestādēm

Prasības ārstniecības iestādēm medicīnisko ierīču jomā no 2017. gada 1. decembra

Jaunas prasības ārstniecības iestādēm medicīnisko ierīču jomā- no 2017. gada 1. decembra

Kvalitāti apliecinoši dokumenti un normatīvie akti

Ar medicīniskajām ierīcēm saistītie nacionālie un Eiropas Savienības tiesību akti


 

Ar medicīniskajām ierīcēm saistītās vadlīnijas un cita vērtīga informācija

  • European Commission > Growth > Sectors > Medical devices > Guidance

Medicīnisko ierīču klasifikācijas kritēriju un atbilstības novērtēšanas nosacījumu apkopojums

Apkopota informācija par kritērijiem, pēc kuriem nosaka medicīnisko ierīču piederību noteiktai klasifikācijas klasei, kā arī katrā konkrētā gadījumā piemērojamajām atbilstības novērtēšanas procedūrām un nepieciešamajiem atbilstību apliecinošajiem dokumentiem – skatīt šeit.

Informācija sagatavota, balstoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. novemrba noteikumiem Nr. 689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība.