Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskie projekti

Projekta nosaukums

VISTART (Vigilance and Inspection for the Safety of Transfusion, Assisted Reproduction and Transplantation) ES Veselības programmas 2014-2020 līdzfinansēts vienotās rīcības projekts (EU JOINT ACTION “VISTART” Grant Agreement 676969).

 

Projekta īstenošanas laiks

10.10.2015.-09.10.2018.

 

Projekta vadošais partneris

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS) - Itālija

 

Projekta mērķis

VISTART Vienotās rīcības projekta mērķis ir veicināt un sekmēt inspekcijas, autorizēšanas un vigilances sistēmu harmonizāciju dalībvalstīs asins, audu un šūnu, kā arī asistēto reproduktīvo tehnoloģiju jomā.

 

Zāļu valsts aģentūras uzdevumi un aktivitātes

Zāļu valsts aģentūra kā sadarbības partneris (collaborative partner) piedalījās (bez līguma ar projekta vadošo partneri par līdzfinansējuma saņemšanu) šādās projekta darba daļās:

  • WP4 “Vigilances ziņošana asinīm, audiem un šūnām”
  • WP6 “Inspekciju veikšanas vadlīnijas asins, audu un šūnu kompetentām iestādēm”
  • WP7 “Asins, audu un šūnu inspektoru apmācība, ietverot dalībvalstu speciālistu pieredzes apmaiņu”
  • WP9 “Brīvprātīga programma par savstarpēju inspicēšanu sistēmu pārbaudēm”
  • WP10 “Eiropas vienotās kodēšanas (SEC) sistēmas ieviešana audu centros”

WP9 ietvaros tika izstrādāta “Vienotas Eiropas Cilvēka izcelsmes substanču inspicēšanas programmas” (“Common European SoHO Inspection Programme” - CESIP) Audita programma audu, šūnu un asiņu jomas atbilstības novērtēšanas un uzraudzības inspektorātiem un  veikti CESIP pilotauditi. Pirmais ES līmeņa audu, šūnu un asiņu jomas atbilstības novērtēšanas un uzraudzības  inspektorāta audits (CESIP pilotaudits) notika Zāļu valsts aģentūrā 2017. gada augustā.

Skatiet papildu informāciju par projektu.